instalaiset

Uusi liikevaihtoennätys, luotettu kumppani ja vetovoimainen työpaikka

Vuosikertomus ja tulevaisuuskatsaus 2023

Insta on turvallisen ja kestävän tulevaisuuden ratkaisija. Olemme edelläkävijä ja luotettava kumppani teollisuuden, puolustuksen, ohjelmistokonsultoinnin ja kyberturvallisuuden asiakkaillemme.

Monialainen teknologiayhtiö

Turvallisen ja kestävän tulevaisuuden ratkaisija

Insta on turvallisen ja kestävän tulevaisuuden ratkaisija. Olemme monialainen teknologiayhtiö, edelläkävijä ja luotettava kumppani teollisuuden, puolustuksen, ohjelmistokonsultoinnin ja kyberturvallisuuden asiakkaillemme. Yhdistämällä huippuosaamisen ja älykkään teknologian kehitämme turvallisuutta ja suorituskykyä yhä nopeammin muuttuvassa digitalisoituvassa maailmassa. Ihmiset, osaaminen ja vastuullisuus ovat toimintakulttuurimme perusta.

Lue lisää:

AvainluvutVastuullisuusHenkilöstö ja kulttuuriTutkimus ja tuotekehitysStrategia 2023-2026Asiakkaat ja kumppanit

Tutustu liiketoiminta-alueidemme vuoden kohokohtiin:

PuolustusTeollisuus KyberturvallisuusOhjelmistokonsultointi

Instan vuosi 2023

Insta-Icon104
Ennätyksellinen liikevaihto
173,9 M€
Insta ikoni
Vetovoimainen ja merkityksellinen työpaikka
1129 instalaista
Insta-icon_teknologiat
Omien tuotteiden ja palveluiden menestys
Insta SafeLink Lite & Insta Steel
Insta ikoni ympäristöystävällisyys
Asiakastyytyväisyys huipputasolla
NPS 61
Insta-Icon123
Kansainvälinen
Osaamistamme hyödynnetään yli 50 maassa
Insta-icon_keskus
Ennätysvauhdissa
Automaatiokeskuksia ydinvoimaloista loistoristeilijöihin
Liiketoiminnat

Monialainen yhtiö - Neljä liiketoimintaa

Teollisuus

Automaation, sähköistyksen ja turvallisen digitalisaation suunnannäyttäjä

Ainutlaatuiset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme Suomessa ja maailmalla vahvistamaan kilpailukykyään tuottavuutta, turvallisuutta ja toimintavarmuutta parantamalla. Osaamisessamme yhdistyy syvällinen tietotaito ja asiakasymmärrys kaikissa teollisten osaamisalueidemme tehtävissä ja toimituksissa asiakkaidemme toiminnan koko elinkaareen.

Puolustus

Verkottuneiden puolustusratkaisujen edelläkävijä

Tuotamme asiakkaillemme ylivoimaista suorituskykyä johtamisen ja turvallisen tiedonvälityksen ratkaisujen sekä avioniikan elinkaaripalveluiden avulla. Olemme toimineet puolustusmarkkinassa jo yli 50 vuoden ajan. Teknologinen tietotaitomme ja NATO-yhteensopivat tuotteemme ja palvelumme kiihdyttävät kansainvälistymistämme.

Kyberturvallisuus

Luotettava ja kansainvälinen kyberturvapalveluiden toimittaja

Tarjoamme laaja-alaisesti kyberturvaratkaisuja konsultoinnista kyberhyökkäysten torjuntaan ja verkkoturvasta henkilöiden ja laitteiden turvalliseen digitaaliseen identiteettiin. Palveluihimme, tuotteisiimme ja kattavaan kansainväliseen kumppaniverkostoomme luottavat suuryritykset ja julkisen sektorin organisaatiot niin kotimaassa kuin maailmalla.

Ohjelmistokonsultointi

Asiantuntevia, ketteriä ja monipuolisia ohjelmisto­konsultointi­palveluita

Vahva osaamisemme auttaa asiakkaitamme uudistumaan, kehittymään ja luomaan ainutlaatuista asiakaskokemusta yhä verkottuneemmassa maailmassa. Erottaudumme tietotaidolla, jossa korostuu vahva teollisen ympäristön ymmärrys, tietoturva ja kokemus kriittisten järjestelmien toteutuksesta.

Lue lisää

Tapio Kolunsarka 2023

Jälleen ennätysten vuosi

Vuosi 2023 oli monialaiselle teknologiayritys Installe ennätysten vuosi. Liikevaihtomme kasvoi yli 13 % ja kiihdytti uuteen ennätykseen 173,9 M€. Kaikki liiketoiminta-alueemme ponnistivat myynnissä uusille ennätystasoille nojaten vahvaan kysyntään ja onnistuneisiin asiakasprojektien kotiutukseen ja läpivientiin asiakastoimialoillamme puolustuksessa, kyberturvassa sekä teollisuuden sähkö- ja automaatioratkaisuissa. Kulunut vuosi oli Instan historian kolmastoista peräkkäinen kasvun vuosi ja olemme tuona aikana kasvaneet yhteensä 250 %, josta valtaosin orgaanisesti.

Toimitusjohtajan tervehdys

Avainluvut 2023

Insta ikoni
153,4 M€ (2022)
Liikevaihto 173,9 M€
Insta ikoni napakymppi
12,0 M€ (2022)
Tilikauden tulos 15,4 M€
Insta ikoni timantti
15,7 M€ (2022)
Liikevoitto 17,0 M€
Insta kaytetyt ikonit15
64,3 % (2022)
Omavaraisuusaste 68,2 %

Instan avainluvut 2023

Insta-konsernin liikevaihto vuonna 2023 oli jälleen ennätyksellinen 173,9 M€. Liikevaihto kasvoi 13,4 % edelliseen tilikauteen verrattuna. Liikevoitto oli 17,0 M€ ja nettotulos 15,4 M€, molemmat kasvoivat merkittävästi volyymin kasvun sekä kannattavuuden paranemisen myötä. Konsernin maksuvalmius ja rahoitusasema ovat edelleen erinomaiset.

Lue lisää:

Strategiamme 2023-2026

Kannattava kasvu ja tavoite: Turvallisen ja kestävän tulevaisuuden ratkaisija

Instan tavoite on auttaa ja tukea asiakkaitamme verkottuneessa ja yhä nopeammin digitalisoituvassa maailmassa. Etsimme yhdessä ratkaisuja yhteiskunnan vakauden turvaamiseen, kilpailukyvyn kehittämiseen ja vihreän siirtymän toteuttamiseen. Strateginen tahtotilamme on olla asiakkaillemme ja sidosryhmillemme turvallisen ja kestävän tulevaisuuden ratkaisija nyt ja tulevaisuudessa.

Lue lisää:

Megatrendit

Jatkuva kehitys ja vastuullisuus

Viimeisimmät asiakirjojen hallintateknologiat toiminnassa, joissa on älylaitteita, pilvipohjaista yhteistyötä ja edistyneitä ohjelmistoratkaisuja, jotka tehostavat organisaation tuottavuutta.

Megatrendit - Teknologinen kehitys

Kiihtyvä teknologinen kehitys

  • Digitalisaatio, liikkuvuus, verkottuminen, data, tekoäly ja robotiikka muuttavat tapoja toimia ja luovat uusia mahdollisuuksia.

  • Tekoälyn hyödyntäminen ja integroituminen osaksi ohjelmistoja ja järjestelmiä tuottaen lisäarvoa loppukäyttäjälle.

  • Tarve kyberturvallisuusratkaisuille kasvaa, koska järjestelmät ovat entistä enemmän verkottuneita ja kyberrikollisuus lisääntyy.

Paristonmuotoinen lampi rehevässä metsässä.

Megatrendit - Vihreä siirtymä

Ilmastonmuutos ja vihreä siirtymä

  • Ilmastokriisi ja vallitseva geopoliittinen tilanne muokkaavat teollisuuden tarpeita ja investointeja.

  • Vahvat panostukset uusiutuvaan energiaan jatkuvat ja vihreää siirtymää tukevan infrastruktuurin rakentaminen nopeutuu mm. sähkön- ja lämmöntuotannossa.

  • Vastuullisuus korostuu kaikessa toiminnassa.

Moniulotteinen ympäristö maa, meri, ilma, avaruus Insta

Megatrendit - Geopoliittinen epävakaus

Geopoliittinen epävakaus

  • Kriittisen infrastruktuurin turvaaminen on äärimmäisen tärkeä kysymys. Verkostoituneen yhteiskuntamme eri sektorit – energia, vesihuolto, ruokahuolto ja logistiikka – ovat riippuvaisia toisistaan.

  • Epävakaa tilanne ja Ukrainan sota vaikuttaa puolustusalaan monella tavalla. Euroopassa lisärahoitusta ohjataan erityisesti materiaalihankintoihin ja valmiuden nostoon.

  • Suomen liittyminen puolustusliitto Naton jäseneksi huhtikuussa 2023 luo uusia mahdollisuuksia puolustusteollisuudelle kehittyvän kansainvälisen puolustusyhteistyön myötä.

Instan SOC-valvomo kyberturvallisuus

Tutkimus ja tuotekehitys

Kyberturvallisuuspalvelut ja digitalisaation hyödyntäminen

Insta auttaa asiakkaitaan menestymään nyt ja tulevaisuudessa. Vuonna 2023 suurin osa tuotekehitysmenoistamme kohdistui tuotteistettujen kyberpalvelujen kehittämiseen ja digitalisaation hyödyntämiseen. Kansainvälinen yhteistyö kasvattaa ymmärrystä uusien teknologioiden mahdollisuuksista.

Lue lisää:

Miia Onkalo Vice President Business Development

Turvallisemman yhteiskunnan rakentaminen jatkuu

Miia Onkalo, Vice President Business Development

Maailma on ollut viime vuosina varsin epävakaa ja ennustamaton, minkä vuoksi jotkin megatrendit ovat painuneet keskusteluissa taustalle niin koronaviruksen kuin Venäjän Ukrainaan kohdistuneen hyökkäyssodan myötä.

Kansainväliset tutkimushankkeet:

Digitaalinen transformaatio

AI-NET ANTILLAS

Laaja kansainvälinen tutkimushanke, jonka tavoitteena on edistää digitaalista transformaatiota Euroopassa. Insta tutkii laiteidentiteetin ratkaisuja huomioiden reunalaskenta- ja IoT-ympäristöt, jotka mahdollistavat kolmannen osapuolen ratkaisujen integroinnin luotettavasti 5G- ja 6G-verkkoympäristöön.Business Finland 2022-2024.

Tulevaisuuden ilmasodankäynti ja lentäjien suorituskyky

Enhanced Pilot Interfaces & Interactions for fighter Cockpit (EPIIC)

Yhteiseurooppalaisessa hankkeessa kehitetään tulevaisuuden ilmasodankäynnin vaatimia innovatiivisia teknologioita, joilla varmistetaan lentäjän onnistuminen vaativissa ilmasodankäynnin toimintaympäristöissä. Insta on mukana tutkimassa lentäjän suorituskykyä ja terveydentilaa monitoroivia ratkaisuja. Rahoittaja EU & European Defence Fund 2023-2025

Tilannetietoinen tekoäly

AI for Situational Awareness (AISA)

AISA-hankkeen tavoitteena on edistää tilannetietoisen tekoälyn kehitystä ja kokonaisvaltaista hyödyntämistä erilaisissa älykkäissä digitalisoiduissa teollisissa tuotantoympäristöissä. Instan tavoitteena on tutkia, konseptoida, kehittää ja pilotoida datapohjainen, tietoturvallinen, modulaarinen ja monitasoinen ratkaisuperhe prosessi- ja valmistavan teollisuuden toiminnan johtamisen ja operoinnin tueksi. Business Finland 2021-2024.

Parviäly ja autonomia

iMUGS 2020-2023

Projektin tavoitteena oli luoda Euroopan maiden puolustusvoimille modulaarinen ja skaalautuva arkkitehtuuri miehitettyjen ja miehittämättömien järjestelmien kokonaisuudelle. Insta kehitti ohjelmistoratkaisuja, jotka mahdollistavat esimerkiksi itseohjautuvien ajoneuvoparvien yhteistoiminnan sotilasyksikön operaatiota tukevassa roolissa tai parven itsenäisen toiminnan kuljetus- tai tiedustelutehtävässä ilman jatkuvaa viestintäyhteyttä johtamisjärjestelmään tai operaattoriin. Projektissa luotiin myös prototyyppi autonomisten ajoneuvojen ohjausalgoritmien kehittämisessä käytettävästä simulaatio- ja visualisointiympäristöstä. iMUGS on yksi Euroopan unionin EDIDP-ohjelman (European Defence Industrial Development Programme) rahoittamista hankkeista.

Älykäs teollisuus

Operational eXcellence by Integrating Learned information into AcTionable Expertise (OXILATE)

Instan kehittämät ratkaisut edistivät Suomen konsortion yleistä tehtaan digitaalisen kaksosen tavoitetta. Ratkaisut muodostuivat älykkääseen teollisuuteen sijoittuvista datapohjaisista ja kyberturvallisista ratkaisuista sekä ohjelmistokonsultoinnin laatimista tuotoksista. Ohjelmistopohjaisten ratkaisuiden lisäksi hankkeen aikana valmistui opinnäytteitä ja tieteellisiä artikkeleita. Business Finland 2020-2023.

Vihreän nurmen koristelemaa tehdassiluettia sininen taivas taustallaan.

Teollisuus 2023

Kestävää kasvua yhdessä asiakkaiden kanssa

Teollisen automaation, sähköistyksen ja digitalisaation suunnannäyttäjänä autamme asiakkaitamme vahvistamaan ja parantamaan liiketoimintansa kilpailukykyä, tuottavuutta, turvallisuutta ja toimintavarmuutta. 

Asiakasohjautuvuutta ja uudet tuotantotilat

Taantumasta huolimatta vuoden 2023 tulos ja tilausten määrä säilyivät hyvällä tasolla. Päivitetyn strategian johdattamana loimme vahvan pohjan kasvulle ja kehitykselle. Nostimme keskiöön erityisesti johtamisen, myynnin ja hankintatoimen rakenteiden ja mallien tehostaminen. 

Muokkasimme toimintatapojamme ja yhtiörakennettamme tuotantolähtöisestä asiakastoimialoittain muodostettuun suuntaan. Uusien Teollisuus & Infra - sekä Energia-liiketoimintayksikköjen rinnalla jatkoivat vahvasti Asennus, Suunnittelu ja Valmistus. Yhteen asiakastoimialaan keskittyvän Energian palvelumallia hyödynnetään tulevaisuudessa muiden toimialojen asiakkuuksien kehittämisessä ja johtamisessa. 

Kulunut vuosi oli myös uusien tilahankkeiden aikaa. Alkuvuodesta Insta Automationin tytäryhtiö Mattila Porvoo muutti Kulloon Nybyn yritysalueelle rakennettuihin nykyaikaisiin tiloihin. Loppukesästä alkoi keskusvalmistusliiketoiminnan uusien tuotantotilojen (M-halli) rakentaminen Tampereen Sarankulmassa.  

Kohokohtia 2023

Jyri Stenberg, Instan teollisuusliiketoiminnan johtaja – pystykuva
Teollisuus

Koko teollisessa markkinassa toimimisen kilpailuetu, tuoteriippumattomuus sekä kyky hyödyntää osaamistamme kaikilla asiakastoimialoilla tekevät Instasta vahvan kumppanin. Olemme laaja-alainen toimija, jolla on tietotaito muuntajatasolta automaatioon ja digitalisaatioon saakka – voimme toteuttaa itse koko ketjun kotimaisin voimin, mikä on harvinaista.  Esimerkiksi puhtaan siirtymän kasvava hankemäärä mahdollistaa energiateollisuuden ja sähköistysosaamisemme vahvan kasvun tarjoamassamme.

Jyri Stenberg
Senior Vice President, Industry

Teollisuus

Nostoja 2023

Lockheed Martin F-35 ja maisema Insta

Puolustus 2023

Tuotekehitystä, kumppanuutta ja Naton tuomia uusia mahdollisuuksia

Insta keskittyy puolustusliiketoiminnassaan tilannekuva- ja johtamisjärjestelmiin, verkottuneen puolustuksen järjestelmäintegraatioihin, tekoälypohjaiseen analytiikkaan, simulaattoreihin, kyberturvallisuuteen sekä avioniikan ylläpitoon ja huoltoon ja lentäjien suorituskykyä turvaaviin ratkaisuihin.

Puolustusvoimien pitkäaikaisena strategisena kumppanina olemme huoltovarmuusketjun tärkeä toimija ja teollisen omavaraisuuden turvaaja.

Vahvaa kasvua jo useampi vuosi peräkkäin

Puolustusliiketoiminnan liikevaihto ja tulos kasvoivat vuonna 2023. Nato-jäsenyyden myötä kehittyvä kansainvälinen puolustusyhteistyö lupaa hyvää niin suomalaiselle teollisuudelle kuin koko Euroopan turvallisuudelle, vaikka maailmassa jatkuu epävakaus ja ennustamattomuus.

Tiivistä yhteistyötä ja kumppanuuksia

Teemme tiivistä yhteistyötä alan muiden toimijoiden kanssa. Yli 50 vuotinen yhteistyö Puolustusvoimien kanssa ja strateginen kumppanuus kehittyi suotuisasti. Asiakastyytyväisyys oli kokonaisuudessaan hyvällä tasolla.

Kiinnostus puolustusalaa kohtaan kasvussa

Kiinnostus puolustusalaa kohtaan ja mahdollisuudet turvata suomalaista yhteiskuntaa ovat lisääntyneet, mikä heijastuu myös rekrytointiin. Puolustusliiketoiminnan tehtävissä työskentelevillä työtyytyväisyys on korkealla tasolla ja kohonnut viime vuoteen verrattuna.

Kohokohtia 2023

Puolustus

Nostoja 2023

Insta SOC kyberturvallisuus

Kyberturvallisuus 2023

Uusia tuotteita, luotettavia palveluita

Insta on yksi Suomen merkittävimmistä kyberturvatoimijoista. Tarjoamme laaja-alaisesti kyberturvapalveluita konsultoinnista kyberhyökkäysten torjuntaan ja verkkoturvasta henkilöiden ja laitteiden turvalliseen digitaaliseen identiteettiin.

Epävakaa maailmantilanne uhkakuvineen, digitalisaatio ja yhä kasvava sääntely lisäävät kyberturvallisuuspalveluiden kysyntää

Esimerkiksi Kyberturvallisuusdirektiivi eli NIS2-direktiivi ja sen täytäntöönpanemiseksi säädettävä uusi kansallinen laki kyberturvallisuuden riskienhallinnasta luo suurelle määrälle yrityksiä ja organisaatioita uusia velvoitteita, joiden mukaisesti niiden tulee varautua kyberuhkiin.

NIS2:n tavoitteena on nostaa kyberturvallisuuden tasoa Euroopassa ja vähentää kyberrikollisuuden aiheuttamia menetyksiä. Direktiivin vaikutusalan piirissä ovat toimijat, joiden toiminnan katsotaan olevan yhteiskunnan kannalta kriittistä. Toimijoiden tulee noudattaa NIS2:n velvoitteita lokakuusta 2024 eteenpäin.

2030-luvulle mentäessä tekoälyn uhat ja mahdollisuudet moninaistuvat. Tulevaisuudessa kyberturvallisuuden rooli ja kysyntä uusille palveluille lisääntyvät entisestään.

Lue lisää:

Kyberturvallisuus

Kohokohtia 2023

Marko Hautakangas
KYBERTURVALLISUUS

"Kybertoimintaympäristö on muuttunut ja jatkaa muuttumistaan"

Maailma muuttuu monimutkaisemmaksi teknologisen kehityksen myötä ja kyberturvaratkaisujen on kehityttävä vähintään samalla vauhdilla.

Marko Hautakangas, Vice President Cyber Security

Kyberturvallisuus

Nostoja 2023

NIS2-direktiivi neliö
KYBERTURVALLISUUS

Kyberturvallisuus huomioidaan tulevaisuudessa entistäkin paremmin

2030-luvulle mentäessä tekoälyn uhat ja mahdollisuudet moninaistuvat. Tulevaisuudessa kyberturvallisuuden rooli ja kysyntä uusille palveluille lisääntyvät entisestään. Epävakaa maailmantilanne uhkakuvineen, digitalisaatio ja yhä kasvava sääntely lisäävät kyberturvallisuuspalveluiden kysyntää. Esimerkiksi Kyberturvallisuusdirektiivi eli NIS2-direktiivi ja sen täytäntöönpanemiseksi säädettävä uusi kansallinen laki kyberturvallisuuden riskienhallinnasta luo suurelle määrälle yrityksiä ja organisaatioita uusia velvoitteita, joiden mukaisesti niiden tulee varautua kyberuhkiin. NIS2:n tavoitteena on nostaa kyberturvallisuuden tasoa Euroopassa ja vähentää kyberrikollisuuden aiheuttamia menetyksiä. Direktiivin vaikutusalan piirissä ovat toimijat, joiden toiminnan katsotaan olevan yhteiskunnan kannalta kriittistä. Toimijoiden tulee noudattaa NIS2:n velvoitteita lokakuusta 2024 eteenpäin.

Instalaiset toimistolla, tietokone, kasveja, koodaus

Ohjelmistokonsultointi 2023

Ketterää ja skaalautuvaa ohjelmistokonsultointia

Ohjelmistokonsultoinnin liiketoiminnassa Insta tarjoaa ketteriä ja skaalautuvia ohjelmistokehitys- ja digitalisaatiopalveluita. Erottaudumme asiantuntemuksella, jossa korostuu vahva teollisen ympäristön ymmärrys, tietoturva, kokemus kriittisten järjestelmien toteutuksesta sekä modernien ja luotettavien teknologioiden hallitseminen.

Kohokohtia 2023

Laura Niittylä Insta
OHJELMISTOKONSULTOINTI

Vuoden 2023 aikana olemme kirkastaneet strategiaamme, miettineet kilpailuetuamme ja sitä miten voimme parhaiten auttaa asiakkaitamme onnistumaan. Tavoitteemme on olla asiakkaillemme luotettu ja ketterä teknologiakumppani, joka ymmärtää asiakkaidemme tarpeita syvällisesti ja auttaa heitä saavuttamaan parhaan kilpailuedun liiketoimintaympäristön alati muuttuvissa tilanteissa.

Laura Niittylä
Vice president, Digital

Ohjelmistokonsultointi

Asiakas- ja uratarinoita

Helenin Katri Valan lämpöpumppulaitos Insta neliö

Asiakkaat ja kumppanit

Vahvistamme asiakkaidemme kilpailukykyä

Menestystekijämme on aito ja syvällinen asiakasymmärrys, johon liittyy kehittyvä palvelu- ja tuotevalikoima sekä osaava henkilöstö. Vahva sitoutuminen on meille tyypillistä. Jatkuva parantaminen luo pohjaa pitkäaikaiselle kumppanuudelle.

Olemme toimineet teollisuudessa jo yli 60 vuoden ajan. Puolustusteknologiamarkkinoilla meidät tunnetaan edelläkävijänä ja luotettavana kumppanina. Suomen Puolustusvoimien strategisena kumppanina olemme osallistuneet Nato-kumppanuustoimintaan jo vuosien ajan. Kyberturvallisuusosaamistamme hyödynnetään yli 50 maassa, kaikilla mantereilla.

Turvallisuus on elintärkeä osa ydinosaamistamme, kulttuuriamme ja lähestymistapaamme. Haluamme turvata asiakkaidemme liiketoiminnan kaikissa tilanteissa. Meillä on vahva tiimihenki ja perheyrityksenä tapamme työskennellä on ketterä ja joustava.

Lue lisää

Asiakkaat & kumppanit

Menestystekijöitämme

Insta ikoni valkoinen

Palvelut ja tuotteet

Asiakkaiden arvostamat palvelut ja tuotteet

Palvelumme ja tuotteemme ovat asiakkaidemme arvostamia ja vastaavat heidän tarpeitaan. Teemme tiivistä yhteistyötä kumppaneiden kanssa ja rakennamme kumppanuusverkostoja.

Osaaminen

Jatkuvasti kehittyvä osaaminen

Asiakkaamme voivat luottaa siihen, että osaamisemme on huippuluokkaa. Tarjoamamme ratkaisut huomioivat teknologisen kehityksen ja ovat kilpailukykyisiä.

Insta-ikoni lukko ja internet

Teknologia

Teknologian edelläkävijä

Tunnemme uudet teknologiat ja sovellamme niitä asiakkaidemme haasteisiin uusilla ja innovatiivisilla tavoilla.

Insta ikoni ihmiset tiimi ryhmä

Henkilöstö

Innostuneet, osaavat ja sitoutuneet instalaiset

Olemme innostuneita työstämme, kehitämme jatkuvasti osaamistamme. Perheyhtiön avoin ja keskusteleva ilmapiiri tukee onnistumistamme ja työssä viihtymistä.

Henkilöstö & Kulttuuri

Tarjoamme joustavaa työelämää

Perheyrityksenä olemme kulttuurimme mukaisesti syventyneet erityisesti siihen, että jokaiselle löytyisi omaan elämäntilanteeseen parhaiten sopivat ratkaisut. Rekrytoimme jatkuvasti uusia henkilöitä osaksi huipputiimejä. Palkkasimme vuoden aikana yhteensä yli 130 ohjelmistokehittäjää, automaation asiantuntijaa, kyberturvan ammattilaista ja muuta osaajaa.

Lue lisää:

Kohokohtia 2023

Insta ikoni 119 valitse tähdistä

Henkilöstötyytyväisyys

Kiitettävä henkilöstötyytyväisyys

Viihtyvyyden lähteet: mielenkiintoiset työtehtävät, työkavereiden tuki ja apu sekä hyvinvointiin keskittyminen.

Insta ikoni ihmisiä työntekijöitä tiimityö

Ammattilaiset

Yli 1 100 ammattilaista

Palkkasimme vuoden aikana yhteensä yli 130 ohjelmistokehittäjää, automaation asiantuntijaa, kyberturvan ammattilaista ja muuta osaajaa.

Henkilöstö

Osaajatarinat

Pitkospuut metsässä Insta

Vastuullisuus

Huolehdimme ihmisistä ja ympäristöstä

Vastuullinen toimintatapa mahdollistaa liiketoimintamme kannattavuuden ja jatkuvuuden – luomme vastuullisempaa yhteiskuntaa ratkaisuidemme ja palveluidemme kautta. Ratkaisumme ovat kestäviä ja turvallisia niin ihmisille, yhteiskunnalle kuin ympäristöllekin. Vastuullisuuttamme ohjaavat yhtiön eettiset pelisäännöt ja toimintapolitiikat. Ihmiset, osaaminen ja laatu muodostavat toimintakulttuurimme perustan.

Lue lisää:

Vastuullisuus

Kohokohtia 2023

Insta käsi vastuullisuus kasvi luonto

Ydinosaaminen

Turvallisuus ja vastuullisuus ydinosaamistamme

Henkilöstömme on tiiviisti sitoutunut vastuulliseen toimintatapaan.

Insta ikoni kättely kädet diili  valkoinen

Kumppani

Luotettava kumppani

Asiakkaistamme 75 % arvioi Instan auttavan hyvin tai erittäin hyvin omien vastuullisuustavoitteidensa saavuttamisessa.

insta ikoni kierrätys, tehdas, tuotanto 61

Kierrätys

Tehokasta kierrätystä

Vuonna 2023 kokonaisjätemäärämme oli 24 % pienempi vuoteen 2022 verrattuna.

Vastuullisuus

Asiakastarinat & näkemykset

Vastuullisuus

Pysy alan aallonharjalla ja tilaa uutiskirjeemme

Tärkeimmät uutiset, inspiroivat artikkelit ja asiantuntijoidemme ajankohtaisia näkemyksiä eri toimialoilta sekä tietoa tulevista tapahtumistamme.

Hyväksy käyttöehdot. Käsittelemme tietojasi vastuullisesti.
Tutustu tietosuojaselosteeseemme.