Instan Senior Software Developer Jarno Kalliomäki

7 - 9 - 2023 - Asiantuntijablogit

Ohjelmistokehittäjänä asiakkaan tiimissä

Millaista on työskennellä tiiviisti osana asiakkaan tiimiä? Kuinka porukkaan pääsee mukaan ja miten etätyöt sovitetaan muuhun työskentelyyn? Senior Software Developer Jarno Kalliomäki kertoo asiantuntijablogissaan oman kokemuksensa asiakkaan tiimissä toimimisesta ja antaa vinkit muille vastaavaan tilanteeseen. 

Työskentely ja työyhteisöOhjelmistokehitys

Olen yhteensä nelisen vuotta toiminut tiiviisti osana asiakkaan tiimiä. Aloitin kehittäjänä ja tällä hetkellä toimin Scrum Masterina työkoneohjausjärjestelmän ohjelmistoprojektissa. Tekninen asiantuntijatyö konsultoivassa roolissa asiakasprojekteissa on monipuolista ja antoisaa, mutta myös haastavaa. Työnkuva riippuu paljon sovitusta mallista, tehdäänkö puhtaasti osana asiakkaan tiimiä vai toimitetaanko jonkun tietyn komponentin kehitys tai ylläpito palveluna. Kun työt tehdään täysin osana asiakkaan tiimiä, on kaikkien kannalta parasta, jos asiantuntija sulautuu osaksi myös asiakkaan tiimiä.

Instan Senior Software Developer Jarno Kalliomäki

Hyötyjen ja haasteiden tunnistaminen toimiessa osana asiakkaan tiimiä

Asiakkaan tiimiin liittymisessä on omanlaiset haasteensa, ja riippuu paljon henkilökohtaisesta lähestymistavasta, kuinka hyvin tai nopeasti ihmisiin ja asioihin perehtyminen onnistuu. Osana asiakkaan tiimiä on helpompaa omaksua asiakkaan yleiset toimintatavat. Vaikka lähtökohtaisesti tämä on erittäin hyvä asia, varjopuolena saattaa joutua omaksumaan myös sellaisia tapoja, jotka eivät muuten oman työnantajan puolesta olisi tarpeen.

Vahvana etuna taas voi mainita asiakkaan edustajien kanssa tutuiksi tulemisen. Tällöin aina välillä keskustelussa päädytään aiheisiin yli tiimirajojen ja saatetaan löytää ihan uudenlaisia ratkaisuja ja ominaisuuksia. Kun tiimin jäsenet tuntevat toisensa riittävän hyvin, on mahdollista tehdä myös pieniä oletuksia siitä, mitkä asiat ovat muille kiinnostavia ja mihin he pystyvät. Keskustelu nopeutuu tulevista vaiheista ja oppii tietämään muiden asiantuntijuuden painotukset, vaikka uusia toiminnallisuuksia ja bugikorjauksia tehdessä. Tällöin kaikki tiimin jäsenet tietävät heti keneltä kysyä palavereissa tai asioista muutenkin.

Hyödyt tiimiytymisestä asiakkaan porukkaan eivät rajoitu ainoastaan vuorovaikutuksen parantumiseen, vaan vaikuttaa monella tasolla. Työilmapiiri on positiivisempi ja työ tuntuu mielekkäämmältä kuin mitä se olisi yksin puurtaessa. Myös luottamus kasvaa, kun tuntee toisten kyvyt ja rajoitteet. Luottamuksen myötä syntyy tehokkuutta, kun ei itse tarvitse käyttää energiaa siihen, että miten jokin asia tulee tehdyksi.

Oman työnantajan tiiminä työskennellessä puolestaan toimitaan hieman irrallaan asiakkaan organisaatiosta. Silloin voidaan yleensä itse määrittää vapaammin toimintatavat ja yhteydenpito asiakkaan kanssa on muodollisempaa, esimerkiksi raporttipohjaista. Tällöin kuitenkin on riski, että tieto ei kulje vapaasti ja tiimi saattaa päätyä hieman eristyksiin muusta asiakkaan organisaatiosta. Ongelman lieventämiseksi viestintään pitää keskittyä tarkemmin.

Miten onnistua asiakkaan tiimiin nivoutumisessa?

Hyvä peruslähtökohta onnistuneille tapaamisille on tietysti kunnollinen valmistautuminen niihin. Sen jälkeen monesti riittää, että on avoin ja aktiivinen osallistuja. Aktiivinen mm. siten, että osallistuu keskusteluun heti, kun huomaa tietävänsä jotain, josta voisi olla lisähyötyä. Valmistautuessa ja tapaamisten aikana kannattaa monesti ottaa selvää paitsi kaikesta omaan työhön liittyvän kehyksen sisältä, myös vähän sen ulkopuolelta. Työn vaatimukset ja kuvaukset eivät koskaan ole täydellisiä ja toteuttaessa on paljon hyötyä mitä enemmän tietää vaatimuksien muodostumisen syistä.

Alkuvaiheessa ihmisten kanssa pääsee hyvin tutustumaan ja tekemisiin esimerkiksi koodikatselmointien yhteydessä. Jos joskus avoimet kysymykset jäävät vastaamatta keskustelukanavalla, katselmoinneissa voi huoletta kysyä sekä viisaita että tyhmiä kysymyksiä, joihin on käytännössä vastattava. Tässä toki vaaditaan hiukan pelisilmää kohteliaisuuden ja hyödyllisen kanssakäymisen suhteen. Katselmointi on myös yksi parhaista tavoista oppia sovelluskehys ja yleiset toimintatavat.

Yksi erinomainen tapa tutustua asiakkaan tiimiläisiin ovat tutustumiskäynnit tuotteiden ympärillä tai heidän muut tapahtumansa. Tapahtumissa on helppo olla porukalla ja jutella niitä näitä, jolloin voi oppia aidosti tuntemaan työkaverit. Vapaamuotoisemmista hetkistä etenkin yhteiset lounas- ja kahvitauot, auttavat sulautumaan ja kasvamaan osaksi myös asiakkaan työyhteisöä etenkin, jos työskentelee pitkään asiakkaan tiloissa.

Livetapaamisista rikkautta kokonaisuuteen

Joskus etätyöskentely tuo omat haasteensa tiimiin liittymisessä. Tutustuminen ja tiimiytyminen ennestään tuntemattomien ihmisten kanssa on aina helpompaa kasvotusten. Tällöin luonteva lähtökohta on jalkautua asiakkaan tiloihin osallistumaan työhön olennaisesti liittyvään kanssakäymiseen. Verrattuna etätapaamisiin, lähitapaamisissa nousee useammin esiin keskustelua aiheista työn tämänhetkisen skoopin ulkopuoleltakin. Asiakkaan organisaation, tuotteiden ja tarpeiden ymmärtäminen on näin huomattavasti helpompaa. Lähitapaamisissa vuorovaikutus on usein soljuvampaa, jolloin keskustelusta nousee esiin uusia puolia, jotka voi jäädä sanomatta etäpalaverissa. Tällöin kokonaisuus rikastuu, kun kaikilla on mahdollisuus tuoda näkemyksensä esille matalalla kynnyksellä.

Varsinkin etätyössä uuden tiimin perustaminen on huomattavasti haastavampaa, erityisesti jos henkilöt ovat ennestään vähemmän tuttuja keskenään. Etätyössä kaikki asiat ja käytännöt on käytävä läpi yksitellen, sillä mitään ei voi jättää oletuksen varaan. Etätapaamiset ovat muutenkin lähtökohtaisesti hitaampia, joten tiimiytyminenkin tällöin hidastuu. Puhumattakaan kommunikoinnin muista haasteista uusien ihmisten kesken. Suurimpia haasteita etätyön onnistumisen kannalta ovat lisäksi fyysisten testiympäristöjen sijainti ja tietoturvan ylläpitämisen aiheuttamat rajoitteet.

Etätyössä tutustumisen kannalta etua olisi, jos välillä pystyisi jakautumaan pienempiin palavereihin, jolloin voitaisiin keskustella osan ryhmän kanssa heihin liittyvistä asioista. Toistuvat tapaamiset ovat auttaneet tutustumisessa, kun välillä keskustellaan myös vähemmän muodollisia asioita ja tutustutaan toisten kykyihin ja taitoihin. Etäyhteyden välitykselläkin tutustuminen tiimin sisällä onnistuu, mutta kokemukseni perusteella aikaa menee enemmän. Etätyö siis voi olla tältä osin myös työtä hidastava tekijä, sillä tehokkaan tiimin jäsenet tuntevat toisensa riittävän hyvin. Puhdas etätyö myös yleensä rajaa kanssakäymisen vain projektin/tiimin sisälle ja näkymä projektin ulkopuolelle on heikko. Sujuva etätyö asiakkaan tiimissä vaatii siis hieman vaivaa ja tutustumista koko porukalta.

Katso avoimet työmahdollisuutemme.

Avoimet työpaikat

Jarno Kalliomäki
Kirjoittaja

Jarno Kalliomäki

Kirjoittaja työskentelee Instan ohjelmistokonsultoinnissa Scrum Masterina.

Jaa artikkeli

Pysy alan aallonharjalla ja tilaa uutiskirjeemme

Tärkeimmät uutiset, inspiroivat artikkelit ja asiantuntijoidemme ajankohtaisia näkemyksiä eri toimialoilta sekä tietoa tulevista tapahtumistamme.

Hyväksy käyttöehdot. Käsittelemme tietojasi vastuullisesti.
Tutustu tietosuojaselosteeseemme.