Helenin Katri Valan lämpöpumppulaitoksessa Mikko Kaartinen ja Rami Sirén

7 - 2 - 2023 - Referenssit

Insta tukee Helenin edelläkävijyyttä kohti hiilineutraalia energiantuotantoa

Helen Oy:n Katri Valan lämpöpumppulaitos Helsingissä on maailman suurin lämpöpumppulaitos, joka tuottaa kaukolämpöä ja -jäähdytystä puhdistetusta jätevedestä, kaukojäähdytyksen paluuvedestä sekä sähköstä. Katri Valan puiston alla sijaitsevaan lämpöpumppulaitokseen on yhteistyössä Instan kanssa tehty viime vuosina mittavia hankkeita automaation laajentamiseksi ja sen käyttövarmuuden parantamiseksi.

Vihreä siirtymäKriittinen infra

Helen eli entinen Helsingin Energia on uusiutuvan ja ei-poltetun energian ratkaisujen edelläkävijä, joka on palkittu useaan otteeseen maailman parhaimpana ja ympäristöystävällisimpänä kaupunkienergian tuottajana. Hiilineutraaliuteen vuoteen 2030 mennessä tähtäävä yhtiö tarjoaa mutkattomampaa arkea yli 550 000 asiakkaalle Suomessa lämmön, jäähdytyksen ja sähkön lisäksi erilaisten ratkaisujen muodossa.

Helen lämmittää kaukolämmöllä yli 90 prosenttia Helsingin kiinteistöistä. Sen kaukojäähdytys- ja kaukolämpöverkoston yhdistävä järjestelmä on paitsi Euroopan kolmanneksi suurin, myös nopeimmin kasvava. Automaatiojärjestelmään hiljattain lisättyjen kuudennen ja seitsemännen lämpöpumpun avulla voidaan tuottaa lämpöä jopa 65 000 kerrostalokaksion tarpeen verran.

Merkittävä edistysaskel Helenin energiatehokkuuden kasvattamisessa oli maailman suurimman lämpöä ja jäähdytystä tuottavan lämpöpumppulaitoksen käyttöönotto vuonna 2006. Sörnäisissä Katri Valan puiston alla sijaitsevaa lämpöpumppulaitosta on hiljattain laajennettu kuudennella ja parasta aikaa laajennetaan seitsemännellä lämpöpumpulla. Insta on toteuttanut paitsi niiden lisäämisen automaatiojärjestelmään, myös päivittänyt ja laajentanut laitoksen automaation sekä uudistanut sen kaukokäyttöjärjestelmän.

– Käytännössä laajennamme automaatiota ja teemme siitä turvallisemman ja käytettävämmän. Kun toimintamme painottuu yhä enemmän muilla tavoin kuin polttamalla tuotettuun energiantuotantoon ja Katri Valan rooli kasvaa entisestään hiililaitosten poistuessa, haluamme varmistaa tuotantoamme niin että mahdolliset automaatiohäiriöt voidaan minimoida, hiilineutraaleissa hajautetun tuotannon hankkeissa Helenillä toimiva vanhempi projektipäällikkö Mikko Kaartinen selittää.

Kahdella uusimmalla lämpöpumpulla lämmitetään jopa 65 000 kerrostalokaksiota

Kesällä 2021 valmistuneella kuudennella lämpöpumpulla korvataan huhtikuussa toimintansa lopettavan Hanasaaren voimalan tuottamaa energiaa – muilta osin lämmöntuotanto korvataan Vuosaareen rakennetulla biolämpölaitoksella, energian varastoinnilla ja lämpökaupalla Vantaan Energian kanssa. Keväällä 2023 tuotantoon tähtäävä, massiivisen kokoinen seitsemäs pumppu taas on ensimmäinen Salmisaaren voimalaitoksen kivihiilen korvaajista.

– Kaikki investointimme ohjaavat kivihiilestä luopumiseen. Hukkalämmön hyödyntäminen energiantuotannossa, johon Katri Valan lämpöpumppuinvestointi perustuu, on yksi erinomainen tapa tuottaa hiilineutraalia energiaa, Kaartinen kertoo.

Tällä hetkellä hukkalämmön talteenotto tapahtuu siten, että lämmönsiirtimissä puhdistetun jäteveden lämpö otetaan käyttöön ja ohjataan olemassa oleville lämpöpumpuille. Viilentynyt jätevesi taas ohjataan takaisin jäteveden purkutunneliin. Kun uusin lämpöpumppu on valmis, osa viilentyneestä jätevedestä ohjataan suoraan uuden lämpöpumpun höyrystimelle, mikä mahdollistaa paremman ja tehokkaamman hukkalämmön talteenoton.

Kuudes pumppu on pykälää suurempi kuin laitoksen aiemmat viisi. Se tuottaa kaukolämpöä 21,5 megawattia ja kaukojäähdytystä 14 megawattia. Seitsemäs pumppu kuuluu maailmaan suurimpiin, ja on pituudeltaan kunnioitettavat 22,5 metriä. Se tuottaa kaukolämpöä 32 megawattia ja kaukojäähdytystä 21,5 megawattia, ja yhdessä näiden kahden tuotantoteho vastaa noin 65 000 kerrostalokaksion vaatimaa lämmöntarvetta.

Helenin Katri Valan lämpöpumppulaitoksessa Helenin Mikko Kaartinen, Instan Rami Sirén ja SULPU ry:n Jussi Hirvonen.

Tulevaisuuden energia- ja lämpöratkaisuissa katse on lämpöpumpuissa, hukka- ja ylilämpöjen kierrättämisessä sekä lämmön sähköistyksessä

Kaartinen kertoo Helenin tähtäävän paitsi fiksun hiilineutraalin energiajärjestelmän toteuttamiseen, myös energiatietämyksen eteenpäin viemiseen. Lämpöpumput ovat hänen mukaansa nostaneet rooliaan huomattavasti samaan tahtiin kuin kiinnostus erilaisten energiavirtojen hyödyntämiseen on kasvanut. Samoilla linjoilla on Suomen lämpöpumppuyhdistys SULPU ry:n toiminnanjohtaja Jussi Hirvonen. Hän kertoo lämmityksen sähköistyvän, ja kannattavimman ratkaisun polttovapaaseen siirtymään olevan juuri lämpöpumput. Hirvonen kuvailee niiden etuna olevan kyky hyödyntää ympäristön alhaisiakin lämpöjä ja hukkalämpöjä niin lämmitykseen kuin jäädytykseen.

Lämpöpumppujen myynti Suomessa kasvoi vuonna 2022 yli 50 prosenttia, mikä tarkoittaa lähes 200 000 myytyä pumppua. Myynnin kasvun taustalla vaikuttivat Hirvosen mukaan energian hinnan nousu, halu riippumattomiin lämpöratkaisuihin sekä Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan. Lämpöpumppuihin on investoitu Suomessa jo 8 miljardia euroa, ja kasvua on nähtävissä – sitä tosin jarruttelevat kansainvälinen komponentti- ja laitepula sekä yrittäjyys-, suunnittelija- ja asennusresurssien puute. EU:n FIT55- ja RePowerEU-paketin suunnittelemaan lämmityksen riittävään sähköistämiseen tarvitaan jo vuonna 2030 50–60 miljoonaa lämpöpumppua, mikä merkitsee Euroopan nykyisen 20 miljoonan lämpöpumppumäärän kolminkertaistamista seitsemän vuoden sisällä.

Helenin Katri Valan lämpöpumppulaitoksessa Instan työntekijä ja asiakas.

Pitkä yhteistyö sisältää useita automaatiosuunnittelu- ja kokonaistoimitusprojekteja

Katri Vala on Installe tuttu, sillä yhtiö on toimittanut lämpöpumppulaitokseen myös sen alkuperäisen automaation kokonaistoimituksena. Pitkään, yhteiseen historiaan Helenin kanssa mahtuu myös useita muita kaukolämpöön ja -jäähdytykseen liittyviä automaatiosuunnittelu- ja kokonaistoimitusprojekteja, kuten venttiilikeskuksia, lämpölaitoksia tai lämpöpumppulaitoksia sekä automaatio- ja sovellussuunnittelua Pasilan ja Helsingin keskustan massiivisiin maanalaisiin kylmäakkuihin. Kaartinen kertoo olevansa tyytyväinen työskentelyyn Instan kanssa.

– Käytännössä itselläni on kymmenen vuoden tausta Instan kanssa toteutetuista erilaisista projekteista, joista ensimmäinen oli Lassilan lämpölaitos. Koen Instan joustavana toimijana, joka pystyy toteuttamaan projekteja hyvin, toimii liikkeessä ja kuuntelee asiakasta. Insta on asiantunteva organisaatio, joka tietää mitä tekee ja jolla on monenlaisia resursseja haastavammista automaatiomuutoksista yksinkertaisempiin toteutuksiin, Kaartinen kuvailee.

Tammikuussa 2020 alkaneeseen projektiin ovat tuoneet omat haasteensa niin korona kuin komponenttipulakin. Kaartinen kertoo olosuhteiden vaatineen joustamista sekä Heleniltä että yhteistyökumppaneiltakin muuttuvien suunnitelmien vuoksi.

– Vaikka käyttöönottoaikataulut kuudennen lämpöpumpun kohdalla elivät, laitos saatiin otettua käyttöön ajallaan ja kokonaisuus saatiin suuressa mittakaavassa hyvin maaliin. Seitsemännen pumpun kohdalla taas muuttunut geopoliittinen tilanne on aiheuttanut vaikeuksia materiaalien saatavuuteen ja toimitusaikoihin, minkä seurauksena aikatauluja on jouduttu sovittamaan eri toimijoiden kesken uudelleen, hän kertoo.

Seitsemännen pumpun valmistuttua Helenin uudistukset ovat Katri Valan osalta ohi. Investoinnit uusiutuvaan energiantuotantoon kuitenkin jatkuvat. Kaartisen mukaan selvityksessä on muun muassa, kuinka kaukolämmön tuotannossa voitaisiin hyödyntää Salmisaaren energiantuotantoalueella esimerkiksi meriveden lämmöntalteenottoa.

Kiinnostuitko sähköautomaation kokonaistoimituksistamme? Lue lisää:

Kokonaistoimitukset

Mistä on kyse ?

Helenin Katri Valan lämpö- ja jäähdytyslaitos on maailman suurin kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä samassa prosessissa tuottava lämpöpumppulaitos. Sörnäisissä Katri Valan puiston alle louhitussa luolastossa sijaitsevaa laitosta ollaan parasta aikaa laajentamassa 2021 valmistuneen kuudennen lämpöpumpun jälkeen seitsemännellä lämpöpumpulla, joilla hukkalämpöä saadaan hyödynnettyä entistä paremmin. Laajennuksen valmistuttua Katri Vala tuottaa 155 megawattia kaukolämpöä ja 102 megawattia kaukokylmää, eli sillä voidaan lämmittää 120 000 kerrostalokaksiota. Lue Katri Valan lämpöpumppulaitoksesta lisää Helenin sivuilta.

Insta on toimittanut vuonna 2006 toimintansa aloittaneeseen lämpöpumppulaitokseen sen alkuperäisen automaation kokonaistoimituksena. Tammikuussa 2020 alkaneessa projektissa lämpöpumppulaitokseen on tehty mittavia hankkeita automaation laajentamiseksi ja sen käyttövarmuuden parantamiseksi. Insta toimitti uusien lämpöpumppujen lisäämisen automaatiojärjestelmään, päivitti ja laajensi laitoksen automaation sekä uudisti sen kaukokäyttöjärjestelmän.

Haastetta laajennusprojektiin toivat korona sekä komponenttipula. Instan vahvuutena toimituksessa olivat joustavuus, asiakkaan kuunteleminen ja monenlaiset resurssit.

Rami Siren
Kirjoittaja

Rami Siren

Yksikönpäällikkö, Elinkaaripalvelut Energian kokonaispalvelut etunimi.sukunimi (at) insta.fi

Jaa artikkeli

Pysy alan aallonharjalla ja tilaa uutiskirjeemme

Tärkeimmät uutiset, inspiroivat artikkelit ja asiantuntijoidemme ajankohtaisia näkemyksiä eri toimialoilta sekä tietoa tulevista tapahtumistamme.

Hyväksy käyttöehdot. Käsittelemme tietojasi vastuullisesti.
Tutustu tietosuojaselosteeseemme.