Instan yksikönpäällikkö Joonas Eirola

25 - 4 - 2023 - Näkemyksiä

Modernilla tuotannonohjauksella parempaa laatua, vähemmän hukkaa ja lisää jäljitettävyyttä

Yksi teollisuus 4.0:n keskeisimmistä tavoitteista on yhdistää tuotantolaitoksen eri järjestelmät, koneet ja yksiköt älykkääksi kokonaisuudeksi. Tällöin kaikki yrityksen toiminnot ovat läheisesti yhteydessä toisiinsa ja niistä kertyvää informaatiota voidaan hallita koko organisaation laajuudella.

Jäljitettävyys

Tällainen moderni verkottunut tuotantolaitos mahdollistaa sen, että jokaista laitoksen toimintoa voidaan hallita sekä ymmärtää paremmin ja välitöntä dataa voidaan hyödyntää tuottavuuden tehostamiseen, prosessien parantamiseen ja kasvun ohjaamiseen.

Instan yksikönpäällikkö Joonas Eirola

Datan saumaton liikkuminen on onnistumisen edellytys

Jotta teollisuus 4.0:n ja älykkään valmistamisen hyödyt voidaan saavuttaa, pitää datan liikkua saumatta paitsi toiminnallisten hierarkiatasojen (ISA95) sisällä myös niiden välillä. Verkottuneessa kokonaisuudessa hierarkian ylätasot antavat tuotantotasolle oikea-aikaisen ohjauksen samalla, kun alemmat tasot raportoivat toteutuneesta tuotannosta ja tuotantolaitteiston tilasta.

Esimerkiksi elintarviketuotantolaitoksissa kaikki automaatiojärjestelmään liittyvät koneet ja laitteet voidaan integroida yhteen ohjausjärjestelmään. Integraation ansiosta koko prosessin tilaa sekä materiaalien ja tuotantoerien kulkua voidaan seurata ja ohjata yhdestä keskitetystä valvomosta usean eri seurantapisteen sijaan. Keskitetty hallinta vähentää työkuormaa, virheitä sekä hukkaa ja parantaa saantoa sekä tuotteen laatua, kun tuotantotilauksia, -reseptejä ja -parametreja ei enää syötetä yksittäisille koneille käsin, vaan ne siirtyvät automaattisesti ja oikea-aikaisesti. Paperittomuuden lisäksi prosessi on läpinäkyvä: henkilökunta näkee tuotantotapahtumat, hälytykset ja poikkeamat reaaliaikaisesti ja voi reagoida niihin nopeasti. Keskitetty hallinta mahdollistaa myös tuotteen massaräätälöinnin ja jäljitettävyyden. Installa on kokemusta vastaavien automaatiojärjestelmien suunnittelusta ja kokonaisuuden toteutuksesta.

Yhtenäinen nimeämiskäytäntö yhdistää fyysisen ja digitaalisen maailman

Integraatiot eri hierarkiatasojen välillä on mahdollista toteuttaa välikerrosratkaisun avulla jo olemassa olevaan laitokseen, mutta helpointa se on greenfield-hankkeissa. Tärkeintä on, että tavoitteet ja niiden saavuttamisen kannalta oleelliset toisiinsa kytkeytyvät prosessit ja hierarkiat tunnistetaan ja määritellään jo hyvissä ajoin – ennen kuin yhtäkään laitetta tai järjestelmää on hankittu. Myös integraattori on hyvä ottaa mukaan jo hankkeen alkumetreiltä saakka, mieluiten jo määrittelyvaiheessa.

Yritysten on hyvä muistaa myös se, että tietyn tiedonsiirtotekniikan tai rajapinnan edellyttäminen laite- tai järjestelmätoimittajilta ei automaattisesti ole tae siitä, että tiedonvaihto onnistuu. On huolehdittava myös siitä, että data-arkkitehtuuri ja sen tietomassa on hyvin jäsennelty ja strukturoitu. Yksi onnistumisen kannalta keskeisistä asioista on varmistaa, että tehtaan taksonomia sekä nimeämiskäytännöt ovat yhdenmukaisia. Kun yhtenäinen nimeämiskäytäntö ulottuu jopa laitteiden fyysisiin merkintöihin, sähködokumentaatioon ja laitteiden sijaintimerkintöihin, se ei palvele pelkästään integraatiota. Tehtaan fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistävä nimeäminen auttaa paikallistamaan virheitä, helpottaa esimerkiksi laitoksen sekä linjan suorituskyvyn mittarointia ja on parhaillaan jopa itseään dokumentoivaa – sillä on tärkeä rooli myös laitoksen elinkaaren hallinnassa.

Autamme sinua kohtaamaan modernin ruoantuotannon haasteet! Tutustu elintarviketeollisuudelle tuottamiimme palveluihin:

Elintarviketeollisuus

Joonas Eirola
Kirjoittaja

Joonas Eirola

Yksikönpäällikkö, Elintarvike ja​ kemia Insta Automation etunimi.sukunimi (at) insta.fi

Jaa artikkeli

Pysy alan aallonharjalla ja tilaa uutiskirjeemme

Tärkeimmät uutiset, inspiroivat artikkelit ja asiantuntijoidemme ajankohtaisia näkemyksiä eri toimialoilta sekä tietoa tulevista tapahtumistamme.

Hyväksy käyttöehdot. Käsittelemme tietojasi vastuullisesti.
Tutustu tietosuojaselosteeseemme.