• Ehdotuksia ei ole, koska hakukenttä on tyhjä.
Open search

Teollisuuden tuotteet ja ohjelmistot

Ota yhteyttä

Kehittämämme ohjelmistot tarjoavat monipuoliset työkalut tiedon keräämiseen, tallentamiseen, raportointiin, hälytysten jälleenlähettämiseen, kunnossapitoon, tiedon visualisointiin sekä analytiikkaan.

Insta tarjoaa asiakkaidensa tarpeisiin suunnitellun, jatkuvasti kehittyvän kokonaisuuden ohjelmistoja ja tuotteita, jotka tukevat asiakasta tehtaan tuottavuuden ja muiden avaintekijöiden seurannassa ja ylläpidossa. Ratkaisumme auttavat keräämään, yhdistämään ja analysoimaan tietoa, jolloin kustannusten ennakointi ja optimointi helpottuu. Ne toimivat myös  kommunikaatio- ja dokumentaatiotyökaluina. 

Insta Effect™ – tehdas toimimaan täydellä tuottavuudella

Insta Effect™ on nykyaikainen, asiakaskohtaisesti muokattava sähköautomaation Asset Management -palvelukonsepti, joka perustuu digitalisaation, analytiikan ja elinkaaren hallinnan tarjoamiin mahdollisuuksiin. Sen mahdollistamat älykkäät ylläpito-, seuranta- ja raportointiratkaisut parantavat tuotantolinjan ja tehtaan tuotantokykyä jopa 15 % ja tuovat merkittävät säästöt energiankulutukseen. Samalla riskit työtapaturmiin, ympäristö- ja omaisuusvahinkoihin sekä hallitsemattomiin tuotantokatkoihin vähentyvät.   

Prosessi käynnistetään nykytarpeen selvityksellä. Hyödynnämme tekoälyä ja analytiikkaa prosessien ja säätöjen optimoinnissa. Palvelutarjontaan kuuluu myös säätöjen kyvykkyyden koneoppiva valvonta sekä elinkaarenhallintapalvelu. Tekoälyosaamisemme mahdollistaa prosessin digitaalisen kaksosen rakentamisen asiakkaidemme tarpeiden mukaan. 

Insta Wahti  – ohjelmistoperhe tuotantolaitosten haastaviin tarpeisiin

Wahti on monipuolinen, pilvipohjainen ohjelmistoperhe. Sen prosessiraportointiin, hälytyksiin, huoltoon ja ylläpitoon sekä energian- ja omaisuudenhallintaan kehitetyt ohjelmistotuotteet vastaavat tuotantolaitosten haastaviin tarpeisiin. InstaWahdin avulla asiakkaan tuotteen laadunvalvonta ja jäljitettävyys paranee, kunnossapitotarpeiden ennakointi tehostuu ja viranomaisraportointi helpottuu.   

Ohjelmistot muun muassa keräävät ja jalostavat prosessidataa sekä sujuvoittavat tuotantojärjestelmien tehokkuuden hallintaa. Ne keventävät asiakkaiden raportointitaakkaa ja optimoivat kohteen energian- ja kemikaalien kulutuksen. Työnteko kentällä helpottuu, kun kunnossapitojärjestelmän huoltotiedot voidaan lukea mobiilisti suoraan asennuspaikalla. Jatkohälytyksen varmennus- ja lähetystoiminnot välittävät järjestelmään tulleet hälytykset suoraan asiasta vastaaville henkilöille heidän valitsemillaan tavoilla.  

Lataa Wahti-esitteemme

 

Parempaa liiketoimintaa datan avulla - älykäs teollinen data-alusta  

Microsoft Azure -teknologiaan perustuva Insta Industrial Dataplatform kerää keskeisen teollisen datan yhteen paikkaan. Sen keskitetyn tilannekuvan ja ajantasaisten raporttien avulla voidaan tehdä parempia datapohjaisia päätöksiä. 

Data-alustan mahdollistaman ekosysteemin avulla yritys voi integroida parhaat optimointiratkaisut osaksi kokonaisuutta. Alustassa on valmis ratkaisu kahdensuuntaiseen automaatiojärjestelmään integroitumiseen. Sille voidaan toteuttaa älykkäitä algoritmeja tai integroida tarjolla olevia kolmansien osapuolten palveluita. 

Kerätystä datasta visualisoitu tilannekuva ja analyysi mahdollistaa juurisyiden selvittelyn ja paremmat päätökset asiantuntijoille valvomoissa ja kentällä. Ihmisen huomio ohjataan oikeaan paikkaan, oikeaan aikaan. 

Lue lisää Insta Industrial Dataplatformista:

Insta Industrial Data Platform

Support – huoletonta elinkaarenhallintaa ylläpitosopimusasiakkaille  

Pilvipohjainen Support on ylläpitosopimusasiakkaidemme tarpeisiin kehitetty automaatiojärjestelmien dokumentaatio- ja elinkaarenhallintapalvelu. Palvelun kautta asiakkaat voivat tutkia järjestelmäänsä liittyvää dokumentaatiota, päivittää ohjelmistojaan, välittää Installe työtilauksia ja seurata käynnissä olevien tehtävien ja projektien etenemistä.  

Helppokäyttöinen, selainpohjainen palvelu tallentaa huolto- ja ylläpitosuunnitelmat, tiedot tehdyistä ylläpitotöistä sekä varaosalistat. Support voidaan laajentaa kattamaan kaiken ylläpidon ja elinkaaren hallinnan kannalta tarpeellisen ajantasaisen dokumentaation. Näin ohjelmistot, sähkö-, instrumentointi- ja automaatiodokumentit, huoltosuunnitelmat sekä muut dokumentit pysyvät tallessa Instan turvallisella palvelimella. 

Teollisuuden kyberturva – turvallinen digitalisaatio

Moderni teollisuusautomaatiojärjestelmä sisältää monen tyyppisiä automaatioprotokollia, yhteysratkaisuita ja tarpeita liittyä tehdasverkon ulkopuoliseen maailmaan. Lisäksi laitteiden kirjo on suuri ja niiden tarpeet on tunnettava. Teollisuuden kyberturva suojaa automaatiojärjestelmän laitteet ja verkot niiden erityispiirteet huomioiden tehokkaasti ja riskiin suhteutettuna. Osaamme mitoittaa kyberturvan kunkin organisaation ja teknologian tarpeisiin, jolloin saadaan aikaiseksi myös kustannustehokkain ratkaisu.

Kaikessa tekemisessämme otamme huomioon kyberturvallisuuteen liittyvät seikat ja toimimme yhteistyössä muiden johtavien turvallisuuteen erikoistuneiden organisaatioiden kanssa. Seuraamme jatkuvasti alan trendejä ja reagoimme niihin. Koulutamme ja autamme asiakkaitamme löytämään heille sopivimmat tietoturvalliset käytännöt, ratkaisut ja palvelut.

InstaWave – älykkäisiin IoT-järjestelmiin perustuvat mittausratkaisut eri toimialoille

InstaWaven avulla on vaivatonta mitata ja kerätä tietoa maantieteellisesti laajalla alueella olevista sähköttömistä kohteista ja hyödyntää sitä osana olemassa olevaa automaatiojärjestelmää. InstaWaven hyödyntämän LoRa-tekniikan vuoksi sen kantavuus on hyvä sellaisissakin kohteissa, joissa mobiiliverkko ei kuulu.

Lähetin toimii paristoilla, joten mittauspisteitä voidaan sijoittaa monipuolisesti. Näitä ovat muun muassa havaintoputket, langattomat mitta-asemat ja mittakaivot. Mitattavat paine-, virtaus-, pinnankorkeus- tai vaikka murtovalvontatiedot välittyvät radioteitse asiakkaan järjestelmään kytkettyyn vastaanottimeen, ja sen myötä valvomoon osaksi raportointia.

InstaWaven avulla toteutetuissa ratkaisuissa hyödynnetään langatonta LoRa -tiedonsiirtotekniikkaa 433 megahertsin taajuudella. Erityisesti pienille datamäärille soveltuvan IoT-tekniikan etuna on riippumattomuus operaattoriverkoista, pieni virrankulutus, pitkä akun kesto ja integraatio olemassa oleviin automaatiojärjestelmiin.

Pohjoismaisiin sääolosuhteisiin kehitetyn laitteen kantavuus on yli 20 kilometriä. Tuote on kyberturvallisuussuojattu.

Lataa InstaWave-esitteemme

 

iNetti – reaaliaikaista seurantaa sopimushuoltoihin 

iNetti on sähkönjakelun asiakkaillemme tarkoitettu laitekannan ylläpitojärjestelmä, joka ilmoittaa kunnossapitotarpeista etukäteen. Ohjelmistoa on helppo käyttää sekä työpöytänäkymässä että mobiililaitteilla. Sen avulla voi seurata sopimushuoltoja reaaliaikaisesti sekä tallettaa myöhempää tarkastelua varten laitekohtaisen huoltodokumentaation, kuten huoltopöytäkirjat, piirustukset ja ohjelmistot.  

Monipuolisen hakutoiminnon avulla laitteita voi etsiä muun muassa laitetyypin, sijainnin tai toimenpiteen perusteella. Laitekohtainen loki helpottaa asiakkaan ja kunnossapidon välistä viestintää. Ylläpitäjän pääsyllä asiakkaan laitekantaan taataan nopean varaosan tai korvaavan laitteen löytyminen vikatilanteessa. 

Lue lisää iNetistä:

Laitekannan ylläpitojärjestelmä iNetti

Seuraa sähköautomaation kuulumisia

Tilaa digitaalisten järjestelmien ja teollisuusautomaation huippuosaamisen uusimmat kuulumiset sähköpostiisi!

Tilaa uutiskirjeemme

Jätä yhteydenottopyyntö