• Ehdotuksia ei ole, koska hakukenttä on tyhjä.
Open search

Kriisi- ja valmiusjohtamisen harjoitusratkaisut

Ennakointi ja harjoittelu vahvistavat organisaation johdon ja henkilöstön osaamista poikkeus- tai kriisitilanteissa. Harjoitellut toimintatavat kasvattavat turvallisuutta ja auttavat häiriötilanteen nopeassa hallinnassa. Näin voidaan myös minimoida kriisitilanteiden mahdollisesti synnyttämiä aineellisia ja aineettomia vahinkoja.

ota yhteyttä

 Katso videolta esimerkki simuloidun johtamisharjoituksen sisällöstä ja toteutuksesta.

Yksittäisten harjoitusten ja harjoitusohjelmien valmistelu ja toteutus mahdollistavat myös organisaation valmiuden ja riskikohteiden arvioinnin ja sitä kautta ennakoivan varautumisen. Tunnistettuja heikkouksia voidaan korjata jo ennen ongelman ilmaantumista. Liiketoiminnan ja palvelutoiminnan jatkuvuuden edellytykset vahvistuvat.

Digitalisaation eteneminen korostaa kyberturvallisuuteen liittyvien kriisi- ja häiriötilanteiden harjoituttamista.

Harjoitustoiminnan asiantuntijapalvelut: Harjoitusten toteuttaminen ja toiminnan kehittäminen

Tuemme asiakkaitamme monimuotoisilla harjoitustoiminnan asiantuntijapalveluilla, jotka sopivat mm. tilanne- ja valmiusjohtamisen, kriisijohtamisen ja -viestinnän sekä jatkuvuudenhallinnan harjoitustoiminnan toteuttamiseen ja kehittämiseen.

Organisaatioille, jotka pitävät johtamisharjoituksia harvemmin, tarjoamme kokonaisvaltaisen harjoitusvalmistelun ja harjoituspäivän johtamisen tuen. Kanssamme voit varmistaa tuloksellisen harjoituskokemuksen tehokkaasti – valmistelun ensimetreistä harjoituspäivän kautta palautteen keräämiseen, analysointiin ja kehitystoimenpiteiden määritykseen ja jalkautukseen.

Laajaa harjoitustoimintaa omaehtoisesti toteuttaville organisaatioille voimme toimia myös harjoitustoiminnan kehittämisen tukena ja harjoitusten toteuttamisen joustavana lisäresurssina. Meillä on kokemusta harjoitusohjelmien ja harjoitusten kehittämisestä ja konseptoinnista toiminnan vaikuttavuuden ja tehokkuuden lisäämiseksi. Voimme tarjota monipuolisia ja käytännössä koeteltuja työkaluja, joihin myös Trasim-harjoitusalustamme lukeutuu.

Asiantuntijapalveluitamme tukevat laajaan kumppaniverkostomme palvelut. Esimerkkejä kumppanipalveluista ovat Laurean tarjoama harjoitusten arviointipalvelu, VTT:n tarjoamat kyberturvallisuuden tekniset asiantuntijakoulutukset sekä muut turvallisuus- ja viestintäasiantuntijoiden ajankohtaiskoulutukset ja luennot.

Simuloidut tilannejohtamisharjoitukset

Trasim-harjoitusalustamme avulla voidaan toteuttaa vuorovaikutteisia harjoituksia, joilla testataan organisaation tilannejohtamisen ohjeiden ja toimintamallien toimivuutta sekä koulutetaan avainhenkilöitä toimimaan häiriö- ja poikkeustilanteissa. Trasim-harjoitus nostaa esiin ohjeistuksen ja osaamisen tason sekä niiden kehitystarpeet.

Simuloiduissa johtamisharjoituksissa harjoittelijat eläytyvät ennalta suunnitellun harjoitusskenaarion kautta harjoitukseen, jonka tilanteiden kulku on todentuntuista.

Voimme vastata koko harjoitusprosessin vetämisestä tai tukea asiakastamme joustavasti valittujen yksittäisten harjoitusprosessin osa-alueiden osalta.

Omatoimisesti vedetty harjoitustoiminta ja harjoituskirjasto

Trasim-harjoitusalusta ja sitä hyödyntävät harjoituskonseptit mahdollistavat kätevästi omatoimisen harjoitustoiminnan toteutuksen. Hyväksi koettujen harjoitusskenaarioiden toistaminen on helppoa ja alustan käyttö lisää harjoitustoiminnan tehokkuutta. Trasim-harjoitusalustalle asiakkaamme voi luoda omia harjoituskirjastoja sekä hallinnoida monipuolista harjoitustoiminnan suunnittelua ja toteutusta. Samalla voi hyödyntää alustan harjoitussimulaatio-ominaisuuksia ja luoda innostavia harjoituskokemuksia oman organisaationsa johdolle.

Ennakkotehtävät, ohjeistukset ja kirjalliset palautteet voidaan kerätä helposti alustan avulla. Harjoittelijoiden tai valmistelijoiden ei myöskään tarvitse olla samassa kohteessa. Verkon yli toimiva alusta mahdollistaa valmistelun ja harjoituksen toteutuksen ajasta ja paikasta riippumatta.

Olemme sitoutuneet harjoitustoiminnan ja Trasim-harjoitusalustan kehittämiseen pitkällä aikavälillä. Trasimin tarjoamme laadukkaana pilvipalveluna, joka toteutetaan tarvittaessa ST IV -tasoisena palveluna.

Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä!

Jätä yhteydenottopyyntö