Läppäri ja lukko

Tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi (DPIA)

Tietosuojaa koskevan vaikutustenarvioinnin avulla voit tunnistaa tehokkaasti henkilötietojen käsittelyyn liittyviä riskejä ja saada konkreettista tukea päätöksentekoon. Kokeneet tietosuojan ja kyberturvan asiantuntijamme auttavat sinua paitsi lainsäädännön vaatimusten täyttämisessä, myös antamalla käytännönläheisiä ratkaisuehdotuksia henkilötietojen käsittelyn kehittämiseksi.

Installa laaja kokemus erilaisista vaikutustenarvioinneista

Teemme laajasti vaikutustenarviointeja esimerkiksi uusille järjestelmille, sovelluksille ja palveluille sekä muille uusille käsittelytoimille. Tarkasteltavana voi olla esimerkiksi pilvipalvelu, tekoälyjärjestelmä, arkaluonteisten tietojen käsittely tai HR-palvelu. Päivitämme myös aiemmin tehtyjä vaikutustenarviointeja henkilötietojen käsittelyn työkalujen tai prosessien muutostilanteiden yhteydessä. Asiantuntemuksemme kattaa sekä julkisen että yksityisen sektorin kohteita.

Tekoälyjärjestelmien vaikutustenarviointeihin voimme tarvittaessa yhdistää EU:n tekoälysäädöksen edellyttämän perusoikeusvaikutusten arvioinnin (Fundamental Rights Impact Assessment, FRIA). Perusoikeusvaikutusten arvioinnilla ja tietosuojan vaikutustenarvioinnilla on nähtävissä selviä yhtymäkohtia, ja tällöin arviointien yhdistämistä voidaan suositella.

Mitä hyötyjä saat vaikutustenarvioinnista palveluna?

Asiantuntemus ja tehokkuus

 • Käytettävissä ovat kokeneet asiantuntijat ja tehokas prosessi vaikutustenarvioinnin läpiviemiselle

 • Projekti saadaan käyntiin nopeasti asiakkaan tarpeesta riippuen

 • Tietosuojan asiantuntijoiden lisäksi vaikutustenarviointiin osallistuu tarpeen mukaan kyberturvallisuuden eri osa-alueisiin erikoistuneita asiantuntijoita

Osoitus tietosuojan tasosta

 • Vaikutustenarviointi toimii osoituksena tietosuojan tasosta asiakkaille ja yhteistyökumppaneille

 • Täytetään sääntelyn mukainen tietosuojan osoitusvelvollisuus

 • Vaikutustenarviointi on lähes välttämätön osa sovelluskehityksen sisäänrakennetun ja oletusarvoisen tietosuojan varmistamista

Ymmärryksen kasvattaminen

 • Vaikutustenarvioinnin projekti toimii tietosuojan koulutustilaisuutena vaikutustenarviointiin osallistuville organisaation työntekijöille

 • Tietosuojasääntelyn rikkomusten todennäköisyys pienenee, kun käsittelyn riskit ymmärretään

Selkeä raportointi ja hinnoittelu

 • Tuloksena riippumaton, selkeä ja käytännönläheinen raportti sisältäen havaitut riskit ja priorisoidut toimenpide-ehdotukset riskien hallitsemiseksi

 • Tarjoamme kiinteän, ennustettavan hinnoittelun

Milloin vaikutustenarviointi tulee tehdä?

Rekisterinpitäjänä toimiva organisaatio on vastuussa tietosuojaa koskevan vaikutustenarvioinnin tekemisestä. Vaikutustenarviointi on välttämätön esimerkiksi silloin, kun arkaluonteisia tietoja (kuten terveystiedot, uskonto, ammattiliiton jäsenyys, rikostiedot) käsitellään laajamittaisesti, yleisölle avoimia alueita valvotaan laaja-alaisesti esimerkiksi kameravalvonnalla tai kun yksilön henkilökohtaisia ominaisuuksia arvioidaan järjestelmällisesti ja kattavasti esimerkiksi profiloimalla henkilöitä markkinoinnin kohdentamiseksi.

Vaikutustenarvioinnin tarve arvioidaan tilannekohtaisesti, jos henkilötietoja käsitellään esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

 • Käytetään uutta teknologiaa, kuten sormenjälki- tai kasvotunnistusta

 • Käsittely on laajamittaista ottaen huomioon rekisteröityjen tai käsiteltävien tietojen määrän sekä maantieteellisen ulottuvuuden

 • Henkilön henkilökohtaisia ominaisuuksia arvioidaan automaattisen käsittelyn avulla järjestelmällisesti ja kattavasti

 • Päätöksiä tehdään automaattisesti ja päätöksillä on oikeusvaikutuksia tai vastaavia merkittäviä vaikutuksia

 • Rekisteröityjä tai yleisölle avointa aluetta valvotaan järjestelmällisesti ja laajamittaisesti

 • Tietokokonaisuuksia yhdistetään rekisteröidyn kannalta ennakoimattomalla ja odottamattomalla tavalla, kuten useasta eri lähteestä

 • Rekisteröidyt ovat heikommassa asemassa, kuten lapset ja työntekijät

Suomessa vaikutustenarviointi tulee tehdä esimerkiksi whistleblowing- eli ilmoituskanavasta sekä käsitellessä sijaintitietoja laajamittaisesti ja yhdistettäessä erillisiä tietokokonaisuuksia.

Pysy alan aallonharjalla ja tilaa uutiskirjeemme

Tärkeimmät uutiset, inspiroivat artikkelit ja asiantuntijoidemme ajankohtaisia näkemyksiä eri toimialoilta sekä tietoa tulevista tapahtumistamme.

Hyväksy käyttöehdot. Käsittelemme tietojasi vastuullisesti.
Tutustu tietosuojaselosteeseemme.