Valvomokuvaa keskisuuresta energia-alan yrityksestä, jossa hyödynnetään dataa liiketoiminnan kehittämiseen

14 - 6 - 2023 - Uutiset

Datan avulla yrityksen resurssit saadaan tehokkaampaan käyttöön ilman isoja investointeja

Data on teollisuusyritysten menestymisen ytimessä. Se luo mahdollisuuksia toiminnan tehostamiseen ja vahvistaa kilpailukykyä. Instan asiantuntijat sekä tuntevat teollisuusautomaation että ymmärtävät datan mahdollisuudet. Sen vuoksi olemme paras kumppani teollisen datan hyödyntämiseen.

Insta WahtiDataDigitalisaatioVihreä siirtymä

Teollisuusyrityksillä ei ole enää varaa ohittaa datan tarjoamia mahdollisuuksia. Markkinat ja niihin vaikuttavat asiat sekä ihmisten tarpeet muuttuvat yhä nopeammin. Yritysten täytyy muuttua kaiken mukana. Prosessin optimointi on avain moneen asiaan, ja siihen tarvitaan dataa.

Suuryritykset ovat jo rakentaneet omat pilvialustat itselleen, sillä ne ovat pystyneet investoimaan datan hyödyntämiseen. Nyt on pienempien yritysten vuoro. Niillä ei ole välttämättä aiemmin ollut varaa räätälöityihin ratkaisuihin eikä tietoa siitä, miten ne voisivat lähteä liikkeelle.

– Näissä asioissa me voimme auttaa. Instan Industrial Data Platformissa on perustyökalut, joiden avulla dataa voi hyödyntää liiketoiminnan tarkoituksiin. Siten alkuun pääseminen on teolliselle yritykselle edullista, riskitöntä ja nopeaa. Uuden tuotantolinjaston kaltaista isoa investointia ei tarvita, vaan datan avulla otetaan kaikki irti niistä työvälineistä, joita yrityksellä jo on, kertoo Instan älykkään teollisuuden ratkaisuja kehittävä johtaja Pekka Savolainen.

Sormi osoittaa näyttöä, jossa näkyvissä Insta Industrial Dataplatform -data-alusta.

– Data-alustamme ympärille voi muodostaa laajan ekosysteemin, jolla yritys saavuttaa tuottavuushyötyjä – prosessia optimoimalla ja uutta innovoimalla. Data-alusta mahdollistaa jatkuvan parantamisen käytännöt. Lisäksi alustan ympärille rakentunut ekosysteemi auttaa asiakasta hyödyntämään itselleen sopivia analytiikkapalveluja, Instan Smart Factory -yksikön johtaja Mika Riikonen toteaa.

– Prosessia voidaan tehostaa ja kannattavuutta parantaa datan avulla jopa useita prosenttiyksiköitä. Onko yhdelläkään yrityksellä varaa olla tarttumatta toimeen?

Data-alusta kokoaa eri lähteistä tulevan tiedon

Teollisuuden digitalisaatio kiihtyy, ja syitä on useita: Energian ja muiden hyödykkeiden kustannukset ovat nousseet, joten yritysten on etsittävä keinoja parantaa omaa tuottavuuttaan. Tuotannon optimointi ja älykäs kunnossapito kiinnostavat lähes kaikkia, ja turvallisuus sekä vihreä siirtymä ovat nyt pinnalla toimialasta riippumatta. Lisäksi omaan toimintaan halutaan lisää ennakoitavuutta, jotta ongelmatilanteita voidaan välttää ennalta.

Digitalisaatiohankkeet ajatellaan usein valtavana projektina sekä taloudellisesti että ajallisesti. Todellisuudessa budjetin ei tarvitse olla miljoonia tai satojatuhansia euroja, vaan data-alustan käyttöönotto etenee nopeasti ja alusta voi maksaa itsensä takaisin jo tilikauden puitteissa.

Loimuan valvomo laajemmin kuvattuna, kuvassa paljon näyttöjä.

– Usein yrityksissä on haasteena yhdistää eri lähteistä tulevaa dataa, analysoida sitä reaaliaikaisesti ja käyttää lopputuloksia toiminnan ohjaamiseen. Alustamme mahdollistaa tämän. Kun prosessi optimoidaan toimimaan teknisesti oikein, tavallisesti muun muassa raaka-aineiden ja energian kulutus vähenee, huomauttaa Mika Riikonen.

Uusi Smart Factory -liiketoimintayksikkö palvelee teollisuutta

Jotta yritys pääsee alkuun datan hyödyntämisessä, on tärkeää, että johto kiinnostuu asiasta ja tekee tarvittavat päätökset ja että samaan aikaan kehitysosasto innostuu datan mahdollisuuksista. Se ei riitä, että kerätään dataa, jos kokonaisuudesta ei ole otetta. Tavoitteiden on oltava selvillä ja dataa on oltava riittävästi. Lisäksi sitä on tallennettava systemaattisesti yhteen paikkaan, oikeassa muodossa. Instan data-alusta auttaa asiakkaita tekemään asiat järkevästi.

Installe on kevään 2023 aikana perustettu uusia liiketoimintayksiköitä, joiden tavoitteena on auttaa ja kiihdyttää asiakkaiden digitalisaatiota. Jatkossa erityisesti Smart Factory -liiketoimintayksikkö tuottaa ja kehittää teollisuuden digitalisaation tuotteita, palveluita ja ratkaisuita.

– Me Installa huolehdimme kokonaisuudesta. Meiltä asiakas saa kaiken datan keruusta valmiiseen, toimintaa ohjaavaan ratkaisuun asti. Asiakkaan toiveiden mukaan me konsultoimme, koulutamme tai toteutamme. Tunnemme teollisuuden toimijat ja meillä on kokemusta hyvin erilaisissa ympäristöissä työskentelystä, Pekka Savolainen sanoo.

– Olemme tuotteistaneet ratkaisuja tuotantolaitosten tarpeisiin. Esimerkiksi raportointisovellus Insta Wahti™ Reporting on yksi tuotteistamme. Se palvelee, kun asiakkaan pitää pystyä seuraamaan erilaisia asioita ja raportoimaan niistä.

Tiedolla johtaminen on yhä vahvemmin kilpailutekijä

– Datan omistajuuden merkitys korostuu, kun ketteryyden ja joustavuuden tarve kasvaa. Yrityksellä tulee olla kontrolli sen omasta datasta, jotta se voi hyödyntää sitä älykkyyttä, mitä markkinoilla milloinkin on saatavilla. Lisäksi jatkossa yhä enemmän asioita voidaan mallintaa digitaalisesti, mutta siihen tarvitaan validia dataa. Tieto on valtaa, toteaa Riikonen.

Hän uskoo, että jatkossa menestyvät yritykset, jotka ovat aloittaneet datan keräämisen ajoissa. Jos joku yritys ottaa jättiharppauksen, kilpailijoiden on vaikea kuroa eroa kiinni. Sen takia teollisuusyritysten tulisi laajalti ottaa ensimmäiset askeleet datan hyödyntämisessä viimeistään nyt.

– Ihmisen tekemä työ on kallista, ja sitä paitsi osaavista tekijöistä tulee pulaa. Siksi tiedolla johtamisesta tulee yhä enemmän kilpailutekijä. Ennakoinnilla ja täsmällisellä toiminnalla ihmistyö voidaan ohjata oikeaan aikaan oikeaan paikkaan. Tilanteita voidaan hallita ja stabilisoida sen sijaan, että tapahtumiin vain reagoitaisiin. On iso murros, että asioita opitaan ajattelemaan ja tekemään uudella tavalla.

Insta Industrial Dataplatform

  • auttaa hyödyntämään dataa liiketoiminnan tarkoituksiin

  • yhdistää eri lähteistä tulevan datan ja auttaa sen reaaliaikaisessa analysoinnissa

  • kaksisuuntaisen integraation avulla alustan kautta voidaan ohjata automaatiojärjestelmää, jolloin kokonaisuus toimii optimaalisesti

  • tekee alkuun pääsemisestä sekä helppoa ja nopeaa että edullista ja riskitöntä

  • mahdollistaa nykyisten resurssien aiempaa tehokkaamman käytön

  • tukee prosessien optimointia ja toiminnan kannattavuuden parantamista

  • kirittää menestymään kilpailussa ja olemaan askeleen edellä kilpailijoita

Insta Industrial Dataplatform

Jaa artikkeli

Pysy alan aallonharjalla ja tilaa uutiskirjeemme

Tärkeimmät uutiset, inspiroivat artikkelit ja asiantuntijoidemme ajankohtaisia näkemyksiä eri toimialoilta sekä tietoa tulevista tapahtumistamme.

Hyväksy käyttöehdot. Käsittelemme tietojasi vastuullisesti.
Tutustu tietosuojaselosteeseemme.