Insta Automationin johtaja Jyri Stenberg

2 - 1 - 2023 - Näkemyksiä

Insta – kriittisen infran vakaa toimija ja varmistaja

Verkostoituneen yhteiskuntamme eri sektorit – energia, vesihuolto, ruokahuolto ja logistiikka – ovat riippuvaisia toisistaan. Kaiken keskiössä on sähkö, joka toimii eräänlaisena kokonaisuuden voiteluaineena.

Kriittinen infra
Insta Automationin johtaja Jyri Stenberg

Kaiken keskiössä on sähkö, joka toimii eräänlaisena kokonaisuuden voiteluaineena. Yhteiskunnan toiminnan ja kansallisen turvallisuuden kannalta elintärkeät toiminnot ovat nopeasti etenevän digitalisaation ja uusien teknologioiden myötä jatkuvassa muutoksessa, ja sähkökatkot sekä kyberuhat ovat jo osa arkeamme. Kriittisen infrastruktuurin turvaaminen on äärimmäisen tärkeä kysymys, joka on noussut keskusteluun viime vuosina kohtaamiemme, laajasti vaikuttavien kriisien myötä – viimeistään Ukrainan kriisin eskaloituessa täysimittaiseksi sodaksi.

Toiminnan turvaamisen tärkeyden huomaa viimeistään siinä vaiheessa, jos jokin menee vikaan – esimerkiksi suunnittelemattoman, laajan sähkökatkon tai suuronnettomuuden sattuessa. Turvallisen digitalisaation asiantuntijaorganisaationa Insta osallistuu turvallisuuskriittisten yritysten toiminnan varmistamiseen monin tavoin.

Varmistamassa toimintavarmuuden poikkeustilanteissakin

Insta tunnetaan erityisesti vahvasta puolustus- ja turvallisuusosaamisestaan sekä toiminnastaan turvallisuuskriittisten yritysten ja organisaatioiden luotettuna kyberturvallisuuskumppanina. Laajuus, jolla toimimme yhteiskunnan kriittisten funktioiden parissa voi kuitenkin yllättää. Älykkään teollisuuden liiketoimintomme palvelevat monin eri tavoin energia- ja elintarviketeollisuuden, vesihuollon sekä lääketeollisuuden ja terveydenhuollon asiakkaitamme. Varmistamme asiakkaillemme muun muassa Huoltovarmuuskeskuksen SOPIVA-ohjeistuksen mukaiset kriisiajan ylläpitopalvelut, joilla parannetaan kriittisten toimijoiden verkostojen toimintavarmuutta ja jatkuvuudenhallintaa.

Energian saatavuusongelmien aikaansaama sähkön hintojen nousu kohdistuu jokaiseen meistä. Energian riittävyys, yritysten toimintavarmuus sekä kansalaisten sähkön- ja lämmönsaanti puhuttavat koko Euroopan tasolla. Kaiken ytimessä on energiaa tuottavien ja jakelevien laitosten sekä järjestelmien häiriöttömän toiminnan jatkuvuuden varmistaminen. Venäjän hyökkäyksen aiheuttama energiakriisi on nopeuttanut fossiilisista polttoaineista irtautumista, ja vaihtoehtoisia tapoja tuottaa ja varastoida energiaa kehitetään jatkuvasti. Bioenergian ohella tuuli- ja aurinkoenergian rooli kasvaa, mikä osaltaan kasvattaa vaihtelevan energiantuotannon osuutta. Tuotantoa voidaan tasapainottaa modernisoimalla vanhoja voimalaitoksia, ja energiantuotannon prosesseja tehostaa sekä niiden ympäristövaikutuksia vähentää älykkäillä automaatio- ja digitalisaatioratkaisuilla. Kun kyse on energiantuotannon ja -jakelun kaltaisesta huoltovarmuuskriittisestä toiminnasta, myöskään kyberturvan merkitystä ei tule unohtaa. Tarjoamamme kyberturvapalvelut varmistavat osaltaan yrityksen ICT-järjestelmien sekä kriittisten järjestelmäpäivitysten turvallisuuden.

Kolme miljoonaa suomalaista Instan vesihuollon piirissä

Ilman energiansaantia ei toimi myöskään toinen elintärkeä sujuvan arjen peruspilari – vesihuolto. Valmiuslain nojalla turvattu toiminto kattaa veden ottamisen pinta- tai pohjavesistä, sen käsittelyn ja johtamisen kuluttajille sekä jätevesien viemäröinnin ja puhdistuksen. Suomessa vesihuolto näyttäytyy helposti itsestäänselvyytenä korkean laatunsa vuoksi, mutta pahimmassa tapauksessa sen toimimattomuus aiheuttaa vesipulan sekä vakavan terveysriskin.

Installe vesihuolto on sydämen asia, sillä toimittamamme automaation piirissä asuu jopa kolme miljoonaa suomalaista. Huolehdimme vesihuollon asiakkaidemme järjestelmien ylläpidosta ja elinkaaresta joka päivä tehden ohjelmistotuotteidemme parissa jatkuvaa tuotekehitystä, jotta vesihuolto kehittyisi yhä toimintavarmemmaksi, kustannustehokkaammaksi ja ympäristöystävällisemmäksi. Turvallisuutta lisää muun muassa keinoälyä hyödyntävä älykäs analytiikka, jonka avulla järjestelmästä voidaan löytää poikkeamat jo ennen niiden aiheuttamia vikatilanteita. Valmennamme asiakkaitamme myös varautumaan kyberturvallisuutta uhkaaviin riskeihin koulutus- ja kyberturvaharjoitustemme avulla. Todentuntuisissa, simuloiduissa valmiusharjoituksissa kehitetään yrityksen prosesseja poikkeustilanteiden varalta ja kasvatetaan henkilöstön valmiuksia toimia kriisitilanteissa.

Tuotantoprosessien turvaaminen, kehitys ja optimointi elinkaaripalveluna

Viimeistään jääkaapilla kohtaamme elintarviketeollisuuden toimintakyvyn tarpeellisuuden. Elintarviketeollisuuden toimintaympäristöön kohdistuu niin kuluttajien kuin lainsäädännönkin suunnasta paljon vaatimuksia. Ala toimii jatkuvassa kustannusten nousupaineessa samalla kun sen tuotantoketju on hyvin herkkä. Tuottavuuden ja tehokkuuden kehittäminen vaatii yrityksiltä taitoa parantaa prosessejaan ja minimoida hukka. Jotta terveysvaarat ja taloudelliset vahingot ongelmatilanteen sattuessa voidaan pitää mahdollisimman vähäisinä, valmistajan tulee pystyä jäljittämään esimerkiksi raaka-aineet jokaisessa tuotannon, valmistuksen ja jakelun vaiheessa. Tässä avuksi astuvat automaatio ja digitalisaatio: kun automaatiojärjestelmään liittyvät koneet ja laitteet integroidaan yhteen ohjausjärjestelmään, prosessin tilaa ja materiaalien ja tuotantoerien kulkua voidaan seurata yhdestä valvomosta usean erillisen seurantapisteen sijaan. Kun tilaukset, reseptit ja parametrit siirtyvät automaattisesti ja oikea-aikaisesti, työkuorma, virheet ja hukka vähenevät ja tuotteen laatu paranee.

Olemme läsnä vahvasti kaikissa edellä kuvatuissa ympäristöissä, minkä lisäksi toimimme suomalaisessa lääketeollisuudessa. Tunnemme alojen tarkat säännökset sekä hygieniamääräykset. Olemme mukana rakentamassa laitoksia sekä investointi-, laajennus- että saneeraushankkeissa toimien niin tuotannon kuin jakelunkin alueilla. Kriittiseen infraan kohdistetut ylläpito- ja elinkaaripalvelumme takaavat asiakkaillemme turvatun ja täysimittaisen käynnissä- ja kunnossapitopalvelun ympärivuorokautisista päivystyspalveluista laitteiden huoltoon ja toiminnan varmistamiseen. Uskon, että kriittisen infran asiakkaidemme tuotantoprosessien syvällinen ymmärtäminen, työmme korkea laatu sekä asiantuntijoidemme vahva osaaminen ovat seikkoja, joiden pohjalta voi turvallisin mielin kehottaa luottamaan Instaan – myös poikkeuksellisina aikoina.

Kriittisen infran toimija, huomioi nämä:

  • Tunnista ja priorisoi toimintasi tärkeimmät prosessit sekä määritä vastuut. Mikäli oman organisaation resurssit eivät riitä, käänny kumppanisi apuun.

  • Kun älykkyys ja verkottumisaste kasvavat, järjestelmistä tulee entistä houkuttelevampia kohteita kyberhyökkäyksille. Pidä huolta järjestelmien ajantasaisuudesta ja riittävästä suojauksesta.

  • Teollisuuden järjestelmien sekä niiden suunnittelun ja toteutuksen jokaiseen vaiheeseen liittyy tietoturvauhkia. Hyvä kumppani tuntee sekä tuotantoprosessit ja automaatiojärjestelmät että kyberturvallisuuden periaatteet.

Lue lisää kriittisen infran toimijoille tarjoamistamme palveluista

Vesihuolto

Energiantuotanto ja -jakelu

Kemianteollisuus

Tietoturvan hallinta ja asiantuntijapalvelut

Jyri Stenberg
Kirjoittaja

Jyri Stenberg

Liiketoimintajohtaja Insta Automation Oy etunimi.sukunimi (at) insta.fi

Jaa artikkeli

Pysy alan aallonharjalla ja tilaa uutiskirjeemme

Tärkeimmät uutiset, inspiroivat artikkelit ja asiantuntijoidemme ajankohtaisia näkemyksiä eri toimialoilta sekä tietoa tulevista tapahtumistamme.

Hyväksy käyttöehdot. Käsittelemme tietojasi vastuullisesti.
Tutustu tietosuojaselosteeseemme.