Moniulotteinen ympäristö maa, meri, ilma, avaruus

Älykkäitä ja edistyksellisiä johtamisjärjestelmiä

Johtamisjärjestelmät, C5ISR

Instan edistykselliset johtamisjärjestelmät tarjoavat puitteet kattavan tilannekuvan muodostamiselle ja ilmapuolustuksen johtamiselle ja ne mahdollistavat yhteistoiminnan eri puolustushaarojen välillä.

Edistyksellisiä ratkaisuja tilannekuvan muodostamiseen ja ilmapuolustuksen johtamiseen

Tulevaisuuden suunta on verkostokeskeiset operaatiot, joissa johtaminen on ajasta ja paikasta riippumattomampaa, tehokkaampaa ja perustuu yhteiseen tilannekuvaan. Jotta yhteinen tilannekuva on mahdollinen, tarvitaan sen luomiseen entistä älykkäämpiä johtamis- ja tietoliikennejärjestelmiä.

Tehtäväkriittiset johtamisjärjestelmämme suunnitellaan ja kehitetään käytettäväksi operatiivisessa ympäristössä, jossa niiden toimintaa pyritään vaikeuttamaan ja estämään sekä fyysisin että tietoteknisin vaikuttamiskeinoin. Puolustusvoimien operatiivisten tietojärjestelmien on oltava taistelunkestäviä ja toimittava luotettavasti olosuhteissa, joissa tietoliikenneyhteyksien laatu ja olemassaolo vaihtelevat ajan kuluessa ja joissa järjestelmiin pyritään vaikuttamaan tietoverkkojen kautta.

Tyypillistä toimittamillemme johtamis- ja kokonaisjärjestelmille on:

  • verkostokeskeisyys,

  • kansallinen sekä kansainvälinen yhteensopivuus,

  • korkea tietoturva,

  • sisäänrakennetut koulutusominaisuudet,

  • standardien mukaisuus.

Hävittäjä kalusto tulevaisuus Insta

Johto- ja operaatiokeskusratkaisut

Johto- ja operaatiokeskustason johtamisjärjestelmät tukevat suunnittelua, toimeenpanoa ja reaaliaikaista johtamista puolustushaarakohtaisissa ja yhteisoperaatioissa. Korkea suorituskyky, taistelunkestävyys ja luotettava tietoturva yhdistettynä reaaliaikaiseen tiedon hajauttamiseen tarjoavat ihanteelliset olosuhteet laajamittaisen tilannekuvan muodostamiselle ja ilmapuolustuksen johtamiselle.

Kaikki järjestelmän sisältämä tieto, mukaan lukien tunnistettu joint-tilannekuva (COP), on hajautettavissa kaikkiin järjestelmän solmuihin. Lisäksi johtamisjärjestelmän sisällä voidaan luoda reaaliaikaisia tilannekuvia erityistarpeisiin. Link 16 -integraatio ja sotilasstandardien mukaisuus tarjoavat järjestelmän käyttäjille eri tasoilla yhteistoimintakyvyn kansallisissa sekä kansainvälisissä operaatioissa.

Ratkaisumme perustuvat:

  • Moderneihin mutta testattuihin teknologiaratkaisuihin

  • Hyvään käytettävyyteen

  • Alustariippumattomuuteen

Tilannehuone sotilas Insta

Kenttäjohtamisen ratkaisut

Kenttäjohtamisjärjestelmä on johtamisjärjestelmä taisteleville joukoille, joille tilannetietoisuus on tehokkaan toiminnan edellytys. Järjestelmä antaa edellytykset nopealle päätöksenteolle tarjoamalla johtajan käyttöön reaaliaikaisen tilannekuvan ja tiedon käytettävissä olevista resursseista.

Oleellinen osa järjestelmää ovat asejärjestelmäliitynnät, jotka mahdollistavat eri asejärjestelmien liittämisen osaksi integroitua johtamisjärjestelmää. Ratkaisu on tarkoitettu taistelevien joukkojen reaaliaikaiseen johtamiseen nopeasti muuttuvissa tilanteissa, joten suunnittelun lähtökohtana ovat toimineet siihen liittyvät erityispiirteet.

Ohjelmistokonsultointi ohjelmistokehitys koodaus Insta

Liikkuva taistelunjohto

Liikkuva taistelunjohtojärjestelmä on johtamisjärjestelmäratkaisu tilanteisiin, joissa nopea liikkuvuus on kriittistä. Se tarjoaa tehokkaan ratkaisun taistelunjohtamiseen ja tilannetietoisuuden ylläpitämiseen, mutta ei edellytä kiinteitä operointitiloja.

Järjestelmä mahdollistaa sensorien ja tuliyksiköiden toiminnan johtamisen siten, että uhkaavat kohteet pystytään havaitsemaan ja torjumaan tehokkaasti. Taisteleville joukoille voidaan tarjota tarkka ja yhtenäinen tilannekuva, joka on muodostettu yhdistämällä paikallisesti toimivien sensorien muodostama tilannekuva ja valtakunnallinen tilannekuva.

Ratkaisu on tarkoitettu erityisesti paikallisen tason taktiseen johtamiseen, joten suunnittelun lähtökohtana ovat toimineet siihen liittyvät erityispiirteet.

armeija tabletti mobiililaite Insta

Johtamisjärjestelmillä integraatio C2-koulutusjärjestelmään

Kehittämillämme johtamisjärjestelmillä on tehokas integraatio C2-koulutusjärjestelmään, mikä mahdollistaa simulointiin joko kokonaan tai osin pohjautuvien harjoitusten läpiviennin. Toimintaympäristön, johtamisketjun ja datan simulointi mahdollistavat erittäin kustannustehokkaan sekä turvallisen tavan viedä läpi laajojakin harjoituksia, joissa kaikki osapuolet toimivat saman peliskenaarion pohjalta. HLA:ta käytetään hyödyksi yhtenä vaihtoehtoisena tapana liittää toisiinsa samassa simuloidussa ympäristössä sijaitsevia osapuolia standardinmukaisin menetelmin.

Koulutussimulaattori lentäjä Insta
Integraatiot eri järjestelmiin

Lue lisää koulutusjärjestelmistä ja järjestelmäintegraatioista

Teknologia kehittyy ja data liikkuu Insta

Laaja-alaista järjestelmäintegraatio-osaamista

Järjestelmäintegraatiot

Laajojen ja edistyneiden puolustusjärjestelmien integraatioita ja suorituskykyjen kehittämistä vuosikymmenten kokemuksella ja syvällä sotilastason turvallisuusvaatimusten asiantuntemuksella.

Koulutussimulaattori lentäjä Insta

Parempaa suorituskykyä aidoissa tilanteissa

Koulutus-, harjoittelu-, simulaatio- ja virtuaaliratkaisut

Simulaattoripohjaisten koulutusjärjestelmien avulla voidaan luoda harjoitustilanteita, joita muuten olisi hankalaa tai mahdotonta toteuttaa ilman, että vaarannetaan kalustoa tai kokemattomia, opettelevia aloittelijoita. Simulaatio tekee koulutuksesta turvallista ja kustannustehokasta.

Pysy alan aallonharjalla ja tilaa uutiskirjeemme

Tärkeimmät uutiset, inspiroivat artikkelit ja asiantuntijoidemme ajankohtaisia näkemyksiä eri toimialoilta sekä tietoa tulevista tapahtumistamme.

Hyväksy käyttöehdot. Käsittelemme tietojasi vastuullisesti.
Tutustu tietosuojaselosteeseemme.