Katse johtamisjarjestelmat data

Edelläkävijäratkaisuilla kattavaa ja ajantasaista tilannekuvaa

Puolustuksen johtamisjärjestelmät

Kansainvälisesti yhteensopivia puolustuksen moderneja johtamisjärjestelmiä ja tilannekuvaratkaisuja maalla, merellä ja ilmassa.

Työkaluja tehokkaaseen päätöksentekoon

Oikea-aikaisen reagoinnin ja päätöksenteon edellytys on mahdollisimman kattava tilannekuva. Sen luomiseen tarvitaan luotettavia hajautettuja ratkaisuja, joiden tiedonsiirtokyky, käytettävyys ja tietoturvallisuus täyttävät korkeimmatkin vaatimukset.

Suunnittelemme johtamisjärjestelmiä niin esikuntatasolle kuin kenttäjohtamisen tarpeisiin. Ymmärrämme koko komentoketjun saumattoman yhteistoiminnan merkityksen ja toimitamme myös puolustuksen kokonaisjärjestelmiä. Integroimme myös suunnittelemamme johtamisjärjestelmät osaksi toimintaympäristöäsi.

Tehtäväkriittiset johtamisjärjestelmämme suunnitellaan ja kehitetään käytettäväksi operatiivisessa ympäristössä, jossa niiden toimintaa pyritään vaikeuttamaan ja estämään sekä fyysisin että tietoteknisin vaikuttamiskeinoin. Järjestelmien toteutuksessa otamme huomioon pitkät elinkaaret, järjestelmäympäristön moninaisuuden, teknologioiden nopean kehittymisen sekä loppukäyttäjien tarpeet.

Sovitamme myös valmiit, olemassa olevat, eri tekniikoilla tai alustoilla toteutetut ohjelmistot ja järjestelmät toisiinsa ja varmistamme, että järjestelmät toimivat yhdessä.

Lockheed Martin F-35 ja maisema Insta
Puolustus & Ilmailu

Vahvistamme tulevaisuuden suorituskykyjä

Modernia teknologiaa hyödyntäen on mahdollista vastata tulevaisuuden taistelukentän vaatimuksiin ja rakentaa yhä vahvempaa yhteistyötä ja verkottumista eri puolustushaarojen ja joukkojen välillä.

Kuva: Lockheed Martin

Verkottuneita johtamisjärjestelmiä älykkäillä ominaisuuksilla

Johtamis-, koulutus- ja tilannekuvajärjestelmämme

Ilmailu havittaja lentaa simulaatio Insta

Verkostokeskeisiä ja taistelunkestäviä johtamisjärjestelmiä

C5ISR-järjestelmät

Suunnittelemme johtamisjärjestelmiä niin esikuntatasolle kuin kenttäjohtamisen tarpeisiin. Ymmärrämme koko komentoketjun saumattoman yhteistoiminnan merkityksen ja toimitamme myös puolustuksen kokonaisjärjestelmiä.

Koulutussimulaattori lentäjä Insta

Parempaa suorituskykyä aidoissa tilanteissa

Koulutus-, harjoittelu-, simulaatio- ja virtuaaliratkaisut

Simulaattoripohjaisten koulutusjärjestelmien avulla voidaan luoda harjoitustilanteita, joita muuten olisi hankalaa tai mahdotonta toteuttaa ilman, että vaarannetaan kalustoa tai kokemattomia, opettelevia aloittelijoita. Simulaatio tekee koulutuksesta turvallista ja kustannustehokasta.

Ensihoitokeskus Pirkanmaan sairaanhoitopiiri SURE-hanke | Insta

Jaettu, yhteinen tilannekuva

Avoin tilannekuvajärjestelmä Insta Blue Aware™

Insta Blue Aware™ on kevyt ja skaalautuva verkkopohjainen tilannekuva-alusta päätöksenteon tueksi. Se yhdistää tietoa eri datalähteistä ja esittää tiedon avulla jaetun ja yhtenäisen karttapohjaisen tilannekuvan verkkoselaimella.

Pysy alan aallonharjalla ja tilaa uutiskirjeemme

Tärkeimmät uutiset, inspiroivat artikkelit ja asiantuntijoidemme ajankohtaisia näkemyksiä eri toimialoilta sekä tietoa tulevista tapahtumistamme.

Hyväksy käyttöehdot. Käsittelemme tietojasi vastuullisesti.
Tutustu tietosuojaselosteeseemme.