• Ehdotuksia ei ole, koska hakukenttä on tyhjä.
Open search

Uhkamallinnus

Uhkamallinnus on järjestelmällinen tapa

  • Tunnistaa palvelussa olevat uhat
  • Määrittää näiden uhkien aiheuttamat riskit
  • Valita hallintakeinot uhkille

Uhkamallinnus on turvallisen sovelluskehityksen perusta: "Jos et tee mitään muuta, tee uhkamallinnusta"

Uhkamallinnuksen hyödyt

Uhkamallinnus säästää sekä kustannuksia että aikaa sovelluskehityksessä. Kustannussäästöjen lisäksi hyötyjä ovat:

  • Uhkien tunnistaminen kohdejärjestelmässä
  • Järjestelmän kypsyystason arviointi
  • Tutustuminen kohdejärjestelmään, kaikille osa-puolille
  • Parantunut näkyvyys kolmansiinn osa-puoliin, riippuvuuksiin sekä käyttötapauksiin
  • Tiedonjako
  • Auttaa tietoturvakustannusten arvioinnissa
  • Tuotedokumentaation parannukset

Uhkamallinnuksen päätteeksi loppuraportti käydään yhdessä asiantuntijoiden sekä palvelun omistajien kanssa läpi. Raportti pitää sisällään sekä löydetyt uhat ja korjausehdotukset.
Suositeltavaa on ylläpitää uhkamallinnus-dokumentaatiota säännöllisesti sekä suurempien muutoksien kohdalla.

Hinnoittelu

Hinnoitellaan tapauskohtaisesti.

Uhkamallinnuksen prosessit

Nokia Hackathon

Instan tiimit olivat 2 parasta joukkuetta vuonna 2021.

Ota yhteyttä -lomake