Open search

  Tiedote Instan RPAS-verkkokurssin suorittajalle

  15.6.2020 TIEDOTE EU-DRONEASETUKSEN VOIMAANTULON SIIRTYMISESTÄ

  Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) julkaisi tiedotteen, jonka mukaan Euroopan komissio on päättänyt siirtää EU-droneasetuksen voimaantuloa koronapandemian vuoksi.

  EU-droneasetuksen (täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/947) oli tarkoitus tulla asteittain voimaan 1.7.2020 alkaen. Asetuksen voimaantulo siirtyy puolella vuodella eteenpäin ja uusi voimaantulopäivä on 1.1.2021. Aikataulun siirtyminen johtuu koronapandemian aiheuttamista täytäntöönpanohaasteista.

  Täydentävän määrittelyn voimaantuloon saakka Suomessa noudatetaan ilmailumääräystä OPS M1-32 (”Kauko-ohjatun ilma-aluksen ja lennokin käyttäminen ilmailuun”), johon Instan verkkokurssi antaa perehdytyksen ja perusteet.

  Ennen 1.1.2021 hyväksytysti suoritetulla Instan RPAS-verkkokurssilla ei voi kuitenkaan kompensoida uuden sääntelyn mukaista Open- (avoin) tai Specific (erityinen)-toimintakategorioiden verkossa suoritettavaa teoriakoetta tai A2-alakategorian luokassa suoritettavaa lisäteoriakoetta. Edellä mainitut kokeet tulee suorittaa ilmailuviranomaisen (Traficomin) antaman ohjeistuksen ja hyväksyntäkriteerien mukaisesti.

  Lisätietoa:

  Traficomin tiedote

  Droneinfo.fi

   

  8.1.2020 TIEDOTE INSTAN RPAS-VERKKOKURSSIN SUORITTAJALLE

  Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom) tiedotti 1.7.2019 voimaan tulleesta miehittämättömän ilmailun täytäntöönpanoasetuksesta 2019/947 ("Asetus säännöistä ja menetelmistä miehittämättömien ilma-alusten käytöstä"), jota sovelletaan Suomessa 1.7.2020 alkaen.

  Tällä hetkellä sääntelyyn liittyvä kansallinen täydentävä määrittely on Traficomin toimesta valmisteilla ja sen voimaantuloon saakka noudatetaan ilmailumääräystä OPS M1-32 (”Kauko-ohjatun ilma-aluksen ja lennokin käyttäminen ilmailuun”), johon Instan verkkokurssi antaa perehdytyksen ja perusteet.

  Ennen 1.7.2020 hyväksytysti suoritetulla Instan RPAS-verkkokurssilla ei voi kuitenkaan kompensoida uuden sääntelyn mukaista Open- (avoin) tai Specific (erityinen)-toimintakategorioiden verkossa suoritettavaa teoriakoetta tai A2-alakategorian luokassa suoritettavaa lisäteoriakoetta. Edellä mainitut kokeet tulee suorittaa ilmailuviranomaisen (Traficomin) antaman ohjeistuksen ja hyväksyntäkriteerien mukaisesti.