• Ehdotuksia ei ole, koska hakukenttä on tyhjä.
Open search

Kybermittari

Yhdysvaltojen energiaviraston C2M2-malliin sekä NIST CSF:iin pohjautuva, Kyberturvallisuuskeskuksen tuottama Kybermittari yhdessä Instan asiantuntemuksen kanssa tarjoaa mahdollisuuden tunnistaa yrityksesi kyberturvallisuuskyvykkyyksien kypsyystaso joustavalla tavalla.

Ominaisuudet

Kybermittari on Kyberturvallisuuskeskuksen tuottama, kaikille vapaassa käytössä oleva työkalu, jonka avulla organisaatiot pystyvät arvioimaan itse omien toimintojensa kyberturvallisuuskyvykkyyksien kypsyystasoa. Mittarissa käsitellään kyberturvallisuuden eri osa-alueita kattavasti, ja siitä saatavat tulokset mahdollistavat niin vahvuuksien ja kehityskohteiden tunnistamisen kuin toimialakohtaisen vertailun.

Hinnoittelu

Hinnoitellaan tapauskohtaisesti.

Osa-alueet

 • Kriittisten palveluiden suojaaminen
 • Omaisuuden, muutosten ja konfiguraation hallinta
 • Uhkien ja haavoittuvuuksien hallinta
 • Riskienhallinta
 • Identiteetin- ja pääsynhallinta
 • Tilannekuva

Osa-alueet

 • Tapahtumien ja häiriöiden hallinta,
 • Toiminnan jatkuvuus
 • Kolmansien osapuolten riskienhallinta
 • Henkilöstön johtaminen ja kehittäminen
 • Kyberturvallisuusarkkitehtuuri
 • Kyberturvallisuuden hallinta

Miksi kybermittari?

Kybermittari on hyvin monipuolinen työkalu, jota kannattaa ajatella ennemmin hyvänä ja keskustelevana prosessina kuin taulukon väkinäisenä täyttämisenä.

Instan asiantuntija voi organisaation tarpeista riippuen toimia tukena kysymyksiin vastaamisessa ja loppuraportin koostamisessa – tai työpajojen fasilitaattorina ja keskustelun herättäjänä koko prosessin ajan.

Tämän lisäksi fasilitoijan kokemukset aiemmista, vastaavista tilanteista voivat toimia hyvänä tukena hahmotettaessa oman organisaation epäselviä tilanteita.

Ota yhteyttä -lomake

Ajankohtaista