• Ehdotuksia ei ole, koska hakukenttä on tyhjä.
Open search

Strategia 2023-2026: Paras asiakaskokemus ja kannattava kasvu

Instan tavoite on auttaa ja tukea asiakkaitamme verkottuneessa ja yhä nopeammin digitalisoituvassa maailmassa. Etsimme yhdessä ratkaisuja yhteiskunnan vakauden turvaamiseen, kilpailukyvyn kehittämiseen ja vihreän siirtymän toteuttamiseen. Strateginen tahtotilamme on olla asiakkaillemme ja sidosryhmillemme turvallisen ja kestävän tulevaisuuden ratkaisija nyt ja tulevaisuudessa.

Turvallisen ja kestävän tulevaisuuden ratkaisija


Turvallisuus on osa ydinosaamistamme, kulttuuriamme ja tapaamme toimia sekä meidän keskeisimpiä asiakassegmenttejämme. Haluamme jatkossakin turvata asiakkaidemme liiketoiminnot kaikissa tilanteissa olivatpa ne sitten tuotteita, palveluja, projekteja tai kokonaisratkaisuja. 

Olemme vastuullisia ja huolehdimme jatkuvuudesta ja kestävästä kehityksestä yhdessä asiakkaidemme kanssa. Pidämme huolta ympäristöstä ja ihmisten hyvinvoinnista. Autamme asiakkaitamme saavuttamaan vastuullisuustavoitteensa. Parannamme energiatehokkuutta, optimoimme raaka-aineiden käyttöä ja minimoimme päästöjä. Toteuttamamme teknologiavalinnat ovat koeteltuja, ne ovat laadullisesti toimivia ja pitkäkestoisia.
Insta-strategiakuva 2023-final-FI

Strategiset tavoitteemme:

PARAS ASIAKASKOKEMUS

Tunnemme asiakkaidemme toimialan ja ymmärrämme alan haasteet ja tarpeet. Näkemyksemme ansiosta osaamme auttaa sekä luoda ja tarjota ratkaisuja, joita asiakkaamme arvostavat. 

Olemme vahva ja vakaa perheyhtiö, jonka avoin ja ketterä työkulttuuri tarjoaa meille mahdollisuuksia vahvoihin kumppanuuksiin ja ekosysteemeihin. Teemme pitkäjänteistä yhteistyötä kumppaneiden kanssa ja rakennamme kumppanuusverkostoja omien ratkaisuidemme ympärille.

 

KANNATTAVA KASVU

Haluamme olla se kumppani, joka tarjoaa parhaan asiakaskokemuksen ja kasvaa kannattavasti yhdessä asiakkaidemme kanssa myös kansainvälisesti.

ERINOMAINEN TYÖPAIKKA

Meille on tärkeää, että työntekijät viihtyvät ja jaksavat työssään ja työ ja vapaa-aika ovat tasapainossa. Innostuneet, osaavat ja sitoutuneet instalaiset ovat meille ratkaisevan tärkeä menestystekijä.

KANSAINVÄLISTYMINEN

Kasvu vaatii myös uusien markkinoiden löytämistä. Suuntaamme kansainvälisille markkinoille kyberturvallisuuden tuotteiden ja palvelujen sekä puolustusratkaisujen avulla. 

Menestystekijät ja paras paikka tehdä merkityksellistä työtä

Tarjoamme teknologisen edelläkävijyyden ja räätälöidyt palvelut ja kokonaisratkaisut. Kasvamme ja kansainvälistymme yhdessä asiakkaidemme kanssa. Teemme tiivistä yhteistyötä kumppaneiden kanssa ja rakennamme kumppanuusverkostoja omien kestävien ratkaisuidemme ympärille.

Yksi strategisista tavoitteistamme on parhaan asiakaskokemuksen lisäksi olla Suomen osaavin turvallisen digitalisaation, automaation ja ohjelmistokonsultoinnin asiantuntija. Haluamme että Instassa työskentelevät alansa parhaat osaajat, ja tahdomme olla paras paikka tehdä merkityksellistä työtä. Ammattitaitoiset ja tyytyväiset työntekijät ovat meidän tärkeimmät menestystekijämme.
Insta-Icon104

Asiakkaiden arvostamat palvelut ja tuotteet

Palvelumme ja tuotteemme ovat asiakkaiden arvostamia ja asiakastarpeisiin vastaavia. Teemme tiivistä yhteistyötä kumppaneiden kanssa ja rakennamme kumppanuusverkostoja.

Insta-Icon115_100px

Asiakasarvoa luovat kokonaisratkaisut

Tarjoamme kokonaisratkaisuita, jotka luovat asiakkaalle arvoa. Elinkaaripalvelumme mahdollistavat keskittymisen ydinosaamiseen. Asiakasymmärryksemme avulla varmistamme, että tunnemme asiakkaamme haasteet ja tarpeet.

Kerralla-kunnollista

Jatkuvasti kehittyvä osaaminen

Asiakas voi luottaa siihen, että osaamisemme on huippuluokkaa ja tarjoamamme ratkaisut huomioivat teknologisen kehityksen ja ovat kilpailukykyisiä.

Insta-Icon_teknologiat_small

Teknologian edelläkävijä

Tunnemme uudet teknologiat ja sovellamme niitä asiakkaan haasteisiin uusilla ja innovatiivisilla tavoilla.

Perheyritys

Innostuneet, osaavat ja sitoutuneet instalaiset

Olemme innostuneita työstämme, kehitämme jatkuvasti osaamistamme. Perheyhtiön avoin ja keskusteleva ilmapiiri tukee onnistumistamme ja työssä viihtymistä.

Tutustu strategiaamme.
Turvallisen ja kestävän tulevaisuuden ratkaisija

Ajankohtaista