Insta Vesikolmio 1

29 - 4 - 2024 - Referenssit

Virtausta vesihuollon kestävään kehitykseen

Vesihuoltojärjestelmien kehittäminen on vaiheittain ja ennakoiden etenevää yhteistyötä. Lähtökohtana on tuntea prosessit, joita ollaan uudistamassa. Instan ja Vesikolmion vuosia jatkuneessa kumppanuudessa on edetty automaatio- ja kaukovalvontajärjestelmien uudistamisesta ja ylläpidosta laitosten laajennuksiin, esikäsittelyyn ja matalaenergiatekniikalla toteutettuun siirtoviemäriin.

Automaatio

Vesikolmio ja Insta tekevät tiivistä yhteistyötä järjestelmien ja infrastruktuurin elinkaarenhallinnan toteutuksessa – vakioitujen komponenttien ylläpito on suoraviivaista, ja muutoksiin valmistaudutaan vuosia etukäteen. Lisäksi yhtiön automaatioinsinööri osaa antaa suuntaviivoja käytettäville teknologioille tiiviissä yhteistyössä muun henkilöstön kanssa.

Insta Vesikolmio 1

Toimintavarmuutta ja standardoitua koodia

Kalajoen keskuspuhdistamon automaatio- ja kaukovalvontajärjestelmien uudistus ja ylläpito aloitettiin vuonna 2020. Samalla Insta perusti Ouluun toimipisteen varmistaakseen läheisen palvelun. Vaikka käytössä olevat järjestelmät olivat Installe tuttuja, haasteina olivat nykyisen valvomojärjestelmän toimintavarmuus. Uudistuksen myötä valvomoon saatiin laitteiden kahdennus, eli yhden koneen rikkoutuessa käyttöön saadaan viiveettä toinen vastaava. Lisäksi järjestelmien lähdekoodi korvattiin standardoiduilla ja kehittäjille tutuilla ohjelmistokomponenteilla.

– Uudistusten jälkeen olimme vakuuttuneita siitä, että Insta tietää mitä on tekemässä, kertoo Vesikolmion toimitusjohtaja Risto Bergbacka.

Keskuspuhdistamoa laajentamaan

Vuonna 2022 edessä oli keskuspuhdistamon laajennus, joka sisälsi sekä ilmastuslinjan käyttöönoton että jälkiselkeytyslinjan, desinfiointikäsittelyn ja valvomoiden laajennukset. Samalla tulopumppaamoon asennettiin kolmas tuloruuvi. Keskuspuhdistamon laajennuksessa Insta toimitti niin automaatiojärjestelmän, automaatiokeskukset kuin instrumentointiratkaisut sekä huolehti osaltaan sähköistyksestä, asennuksista ja käyttöönotosta.

Paraskin teknologia palvelee tarkoitustaan vain silloin, kun mittalaitteet on konfiguroitu oikein, joten Insta työskenteli kädet savessa kentällä. Järjestelmäuudistuksen myötä hyväksi todetut standardoidut käytännöt kulkevat käsi kädessä laajennusten kanssa. Mikä tärkeintä, työt tehtiin ketterästi vaihe vaiheelta ja käyttäjien tarpeita kuunnellen.

– Olemme Instan kanssa samassa veneessä. Meitä palvelevat nimetyt, prosessit tuntevat asiantuntijat. Mikä parasta, kokonaistoimittajana he osaavat antavaa kehitysehdotuksia oma-aloitteisesti, toteaa Vesikolmion automaatioinsinööri Mikko Parri.

Vesikolmion keskuspuhdistamon ilmakuva

Esikäsittelyyn ja siirtoviemäriin

Kolmannessa vaiheessa Insta auttoi toteuttamaan Nivalan ja Ylivieskan välisen siirtoviemärin, jonka myötä jätevedet päästään johtamaan Kalajoen keskuspuhdistamolle Haapajärveltä saakka. Myös siirtoviemärin toteutus kysyy suunnitelmallisuutta – esimerkiksi toiminta- ja ohjelmakuvaukset, ohjelmistot ja simuloitu testaus on tehtävä ajoissa ennen kuin kuokka on maassa. Realistinen simulointiympäristö muodostetaan käyttäjien kokemusperäisesti antamien lähtöarvojen perusteella.

Samassa yhteydessä Nivalan vanha jätevedenpuhdistamo muutettiin esikäsittelylaitokseksi. Tämä on haastavaa, sillä puhdistamon pitää toimia jatkuvalla syötöllä myös muutoksen aikana. Esikäsittelylaitokselta alkaa myös alueen yhteinen, kolmesta pumppaamosta koostuva matalaenergiapumppauslinja, jota varten Insta teki sekä valvomomuutokset että ohjauksen. Matalaenergiamallinen pumppausjärjestelmä hyödyntää siirtolinjan painetta ja liike-energiaa, jolloin energiatehokkuus lisääntyy.

– Uusien energiatehokkaiden ratkaisujen löytäminen on keskeinen osa vesihuollon kestävää kehitystä, ja myös tässä olemme saaneet Instalta osaavaa apua, Bergbacka jatkaa.

Puhdasta hyötyä nyt ja tulevaisuudessa

Uudistusten myötä koko Kalajokilaakson alueen jätevedet saadaan käsiteltyä Kalajoen keskuspuhdistamolla. Keskittäminen tuo sekä toimintavarmuutta että kustannussäästöjä – järjestelmät on varmennettu ja ylläpitoon kuluu vähemmän aikaa. Tämä on merkittävä askel kohti hiilineutraalia jätevedenpuhdistusta ja omavaraisuutta.

Keskuspuhdistamon automaatio- ja kaukovalvontajärjestelmien uudistuksen myötä saavutettu standardoitu koodaus varmistaa vaivattoman ylläpidon ja jatkokehityksen. Valvomon laitteiden kahdennus varmistaa laitoksen toiminnan, mikäli jokin koneista hajoaa.

Automaation, instrumentoinnin ja sähköistyksen myötä toimitettu kokonaisratkaisu sujuvoitti ja yhtenäisti laitoksen toimintaa laajennusten yhteydessä ja kantaa pitkälle tulevaisuuteen. Vahvalla kenttätyösosaamisella sekä käyttäjien kuuntelemisella Insta varmisti, että teknologiasta saadaan paras mahdollinen käytännön hyöty.

Siirtoviemärin rakentamisen yhteydessä tehty jätevedenpuhdistamon muutos esikäsittelylaitokseksi onnistui verkoston toimintaa häiritsemättä. Matalaenergiapumppauksella saavutetaan jopa 60–70-prosentin energiansäästöt. Lisäksi maan päälle asennettu pumppaamo on helppo huoltaa, eikä tasaisesti virtaava vesi vuoda yli. Siirtoviemärin ansiosta jätevesi on tehokkaasti pumpattavissa ilman hajuhaittoja.

Insta Vesikolmio 2

Seuraavaksi Vesikolmiolla ollaan ottamassa käyttöön tekoälyratkaisuja, joiden avulla tehokkuutta ja toimintavarmuutta on mahdollista nostaa entisestään niin sähkön kuin kemikaalien kulutuksessa.

Lähitulevaisuudessa siintää myös Fingridin datahubiin kytketty energianseurantajärjestelmä helpottamaan optimointia ja kunnossapitoa. Datahub on sähkön vähittäismarkkinoiden keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä, johon tallennetaan tietoa noin 3,8 miljoonasta sähkönkäyttöpaikasta.

Yhteinen järjestelmä edistää myös älyverkkojen ja -mittareiden hyödyntämistä sekä mahdollistaa uudenlaisten sovellusten kehittämisen sähkönkäyttäjien hyödyksi esimerkiksi energiansäästöön tai kulutuksen seurantaan. Datahubin avulla vesihuollon käyttöpaikkojen sähkönkulutustiedot saadaan luettua jopa 15 minuutin välein. Näin energiankulutuksen seuranta nousee kokonaan uudelle tasolle, ja jopa ohjaustapojen muutokset voivat näkyä suoraan energiankulutuksessa.

Lisäksi Kalajoen keskuspuhdistamon rinnalle ollaan rakentamassa energiatehokkuutta lisäävä biokaasulaitos, tietenkin hyväksi todetuilla järjestelmillä ja komponenteilla.

– Instan ratkaisut tekevät vesihuollon toiminnasta tehokkaampaa ja arjestamme parempaa. Kehittyvänä toimijana luotamme heidän osaamiseensa myös tulevaisuudessa, Bergbacka toteaa.

Tutustu tarkemmin vesihuollon ratkaisuihimme:

Vesihuolto

Lue lisää elinkaaripalveluistamme:

Elinkaaripalvelut

Mistä on kyse

Vesikolmio Oy on Kalajokilaakson kuntien omistama, vuonna 1968 perustettu tukkuvesiyhtiö. Yhtiö vastaa osakaskuntien talousveden hankinnasta sekä jätevesien puhdistamisesta ja kuntakeskusten välisestä siirtämisestä. Yhtiö toimittaa korkealaatuista pohjavettä sekä puhdistaa jätevedet ympäristön ja ilmaston kannalta kestävällä tavalla. Vesikolmion visiona olla alueen johtava vesihuoltoa kehittävä organisaatio sekä hyödyntää kiertotaloutta ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Kalajokilaakson alueen jätevesien käsittelyn keskittäminen Kalajoen keskuspuhdistamolle on merkittävä askel kohti yhä varmatoimisempaa ja energiatehokkaampaa vesihuoltoa. Instan kanssa toteutettuihin projekteihin kuuluvat keskuspuhdistamon automaatio- ja kaukovalvontajärjestelmien uudistus ja ylläpito, keskuspuhdistamon laajennus sekä esikäsittelylaitoksen ja siirtoviemärin rakentaminen.

Jaa artikkeli

Pysy alan aallonharjalla ja tilaa uutiskirjeemme

Tärkeimmät uutiset, inspiroivat artikkelit ja asiantuntijoidemme ajankohtaisia näkemyksiä eri toimialoilta sekä tietoa tulevista tapahtumistamme.

Hyväksy käyttöehdot. Käsittelemme tietojasi vastuullisesti.
Tutustu tietosuojaselosteeseemme.