Hermanninsaaren vedenpuhdistamon valvomo

4 - 8 - 2020 - Referenssit

Vesihuoltoala tarvitsee luotettavan kumppanin – Porvoon veden ja Instan yhteistyö jatkunut jo 20 vuotta

Kaksikymmentä vuotta kestänyt yhteistyö osoitti toimivuutensa Porvoon veden suuressa automaatiouudistuksessa. Osana kriittistä infraa vesihuollon tulee toimia ehdottoman luotettavasti ja turvallisesti, mikä mahdollistetaan paitsi kehittyneellä ja toimivalla automaatiolla, myös ennen kaikkea hyvällä kumppanuudella.

Kriittinen infra

Yli satavuotias Porvoon vesi on kunnallinen liikelaitos, jonka tehtävänä on tuottaa asukkaille, elinkeinoelämälle ja yhteiskunnan muille toimijoille vesihuoltopalveluja. Kasvavan ja kehittyvän kaupungin vesihuollon lisäksi Porvoon vesi toimittaa puhdasta vettä muun muassa Kilpilahden teollisuusalueelle.

Vesihuoltolaitokset ovat osa kriittistä infrastruktuuria eli perusrakenteita, palveluita ja niihin liittyviä toimintoja, jotka ovat välttämättömiä yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen ylläpitämiseksi. Vedenlaadun ja -jakelun varmuus edellyttää erityisen luotettavaa, häiriötöntä toimintaa ja korkeaa turvallisuustasoa. Tästä huolehditaan riskienhallinnalla ja -suunnittelulla, joka pohjaa paitsi lainsäädäntöön, on WHO:n suosittelema tapa.

Puhtaan juomaveden saatavuudesta ja jäteveden poisjohtamisesta huolehtivalla Porvoon vedellä on suuri vastuu ympäristöstä. Tehokas jätevesien puhdistaminen vähentää osaltaan Suomenlahden kuormitusta.

– Vesihuollon täytyy toimia 24 tuntia vuorokaudessa, eikä vedentuotantoon tai jätevedenpuhdistukseen saa tulla mitään katkoksia tai häiriöitä. Pienimmätkin huoltotoimenpiteet tulee suunnitella ja aikatauluttaa huolella, Porvoon veden toimitusjohtaja Elina Antila selittää.

Porvoon Veden Saksalan vedenottamo ilmasta kuvattuna

Tekoälyä jo 20 vuoden ajan

Elina Antila kuvailee Porvoon vettä edistykselliseksi, eikä vähiten jo 20 vuotta sitten Instan toimittaman, harvinaislaatuisen kattavan automaatiojärjestelmän ja sen vedentuotannon ohjausjärjestelmän Optin vuoksi. Opti seuraa ja ennustaa vedenkulusta, suorittaa vesitaselaskentaa ja ohjaa vedentuotantoa.

Nykypäivänä, kun tekoäly on käsitteenä vahvasti esillä, Antila näkee järjestelmän olleen eräänlainen varhainen tekoäly, jota on monta vuotta opetettu ja hiottu toimimaan paremmin. Nykyhetkeen verraten alkuperäisestä toteutuksesta on kehitytty paljon, mutta taustalla on lähtökohtaisesti yhä sama toimintaperiaate.

Toimialan kriittisyydestä johtuen vesihuoltoautomaatio on kehittynyttä ja pitkälle vietyä. Kun kohteita on ympäri maakuntaa, automaation tulee olla luotettava, yhteyksien laitosten ja valvomon välillä toimia ja automaatiotoimittajan olla päivystyksen kautta tavoitettavissa, mikäli eteen tulee tilanne, jossa tarvitaan tukea ja apua.

– Automaatiotoimittaja on vesihuollossa todella tärkeä yhteistyökumppani. Asiantuntemus on kaiken lähtökohta, Antila kiteyttää.

Yhteistyön toimivuus edellyttää tiivistä suhdetta tilaajan ja automaatiotoimittajan välillä.

– Instan täytyy olla tiiviisti, ikään kuin työntekijän ominaisuudessa Porvoon vedellä, sillä mitä paremmin Insta ymmärtää toimintaamme ja prosessejamme, sitä parempi ja luotettavampi automaatio on.

Porvoon Veden työntekijä tarkastelee Instan ohjelmistoa iPadin näytöltä

Automaatiouudistus paransi toimintavarmuutta, tiedonsiirtoa ja tietoturvaa

Vesilaitosten automaatiojärjestelmien elinkaari on tavallisesti noin 15 vuotta. Porvoossa uudistukset ja laajennukset ovat tulleet viime vuosina ajankohtaisiksi. Porvoon vesi on vastikään panostanut haja-asutusalueiden viemäriverkon laajentamiseen, sekä puhdistamoiden saneerauksiin ja päivityksiin.

Laitosautomaatiojärjestelmä on päivitetty kauttaaltaan, viimeisimpänä 18 vuotta käytössä olleen Hermanninsaaren jätevedenpuhdistamon järjestelmäpäivityksen käyttöönotto. Pappilanmäen verkostosaneeraus on parantanut vedenlaatua, vedenjakelun varmuutta sekä sade- ja sulamisvesien hallintaa, ja hiljan aloitetulla Saksalan vesilaitoksen laajennuksella turvataan veden riittävyys yli kymmenen vuoden päähän.

Instan kanssa toteutettu automaatiouudistus on Porvoon veden suurimpia projekteja. 17 vuotta vanhan version korvannut uusi automaatiojärjestelmä otettiin ensin käyttöön puhtaan veden tuotannon ja jakelun kohteissa, ja tänä keväänä vuorossa oli jätevedenpuhdistamon automaation uusiminen. Jätevedenpumppaamoautomaatio oli uusittu jo aikaisemmin, vuonna 2015. Uudistus paransi järjestelmän toimintavarmuutta, tiedonsiirtoa ja tietoturvaa.

Uudistus alkoi huolellisella, yhdessä tehdyllä esikartoituksella, jossa kaikki vesilaitoksen kohteet – vedenottamot, vedenkäsittelylaitokset sekä säätö- ja paineenkorotusasemat – käytiin läpi. Yhteistyö sisälsi useita suunnittelutyöpajoja ja kokouksia, joissa paikalla olivat sekä tulevat käyttäjät että Instan koodaajat ja käyttöliittymäsuunnittelijat. Prosessiin sisältyi myös Instan sisäinen auditointi, jossa tehdyn koodin kävi läpi toinen tiimi kehityskohteita etsien.

– Sisäinen auditointi oli uskottava, sillä auditoiva ryhmä toi esiin konkreettisia kehityskohteita. Toimeksianto oli otettu tosissaan, Antila kiittelee.

Automaatiouudistus on helpottanut ja nopeuttanut työntekoa kentällä, kun yhteydet toimivat aiempaa paremmin ja prosessityöntekijät voivat käyttää ohjaus- ja seurantalaitteena toimivia tabletteja. Automaatiouudistuksen yhteydessä uusittiin myös valvomon näytöt, joista toinen sai uusitun karttaohjelman.

Toimiva yhteistyö on kaiken avain

Kumppanina Insta saa Elina Antilalta kiitosta asiakkaan tuntemisesta, joustavuudesta ja vakaudesta. Myös yhteistyö sujui hänen mukaansa mutkattomasti, ja Insta otti asiakkaalta tulleet ideat ja kehitysehdotukset hyvin vastaan. Projektin alussa esitettyihin toiveisiin projektin taloudellisen ja aikataulullisen raportoinnin tiivistämiseksi Insta vastasi tilaajan toivomalla tavalla toimintaansa kehittäen.

– Yhteistyössä ovat onnistuneet sekä Porvoon vesi että Insta. Vaikka matkan varrella on tapahtunut kaikenlaista, mikään ei ole mennyt pieleen, mistä olen tosi tyytyväinen, Antila iloitsee.

Tulevaisuuden kehityskohteista hän nostaa esiin eri järjestelmien välillä tapahtuvan tiedonsiirron sujuvoittamisen. Talousveden laatua valvotaan säännöllisesti, ja vuositasolla teetetään paljon analyyseja, joiden tietoa siirretään viranomaisille. Eri toimijoilla on eri järjestelmiä, ja tietojen hankkiminen InstaWahti-raportointijärjestelmään eri toimijoilta on jo työn alla.

Jaa artikkeli

Pysy alan aallonharjalla ja tilaa uutiskirjeemme

Tärkeimmät uutiset, inspiroivat artikkelit ja asiantuntijoidemme ajankohtaisia näkemyksiä eri toimialoilta sekä tietoa tulevista tapahtumistamme.

Hyväksy käyttöehdot. Käsittelemme tietojasi vastuullisesti.
Tutustu tietosuojaselosteeseemme.