Instan työntekijöitä ja asiakas Mustalammen vedenottamolla

26 - 2 - 2021 - Referenssit

Laitehuolloista ja pienistä korjauksista sitoutuneeseen kumppanuuteen

Instan kokonaisvaltainen ylläpito- ja elinkaaripalvelu sai alkunsa asiakkaan toiveesta. 20 vuoden aikana palvelukonseptiin ovat tulleet mukaan ympärivuorokautinen päivystys, asiakastarpeisiin kehitetty pilvipohjainen dokumentaatio- ja elinkaarenhallintapalvelu Support sekä Huoltovarmuuskeskuksen SOPIVA-ohjeistukseen perustuva sopimusperusteinen toimintamalli. Tampereen Veden ja Instan kumppanuudessa korostuvat kummankin osapuolen toiminnan kehittämiseen tähtäävät keskustelut ja kokonaisuuden hoitaminen.

AutomaatioYlläpitoElinkaaripalvelutKriittinen infra

Kaksikymmentä vuotta sitten silloiselle Tampereen kaupungin vesilaitokselle toteutettiin projekti, joka liittyi jätevedenpuhdistamoiden automaatiojärjestelmän väyläteknologian uusintaan. Projektin tuolloin myynyt, Instan Älykkään teollisuuden kohdemarkkinan myynnin ja asiakkuuksien johtajana nykyään toimiva Jyri Stenberg kertoo, kuinka projektin myötä alkunsa sai muutakin merkittävää – sopimusasiakkaille suunnatut ylläpito- ja elinkaaripalvelut.

– Kaikki lähti asiakkaan halukkuudesta, Stenberg aloittaa.

– Heidän silloinen toimitusjohtajansa Esko Haume ehdottomasti halusi, että perustamme ylläpitopalvelun. He tahtoivat luottaa siihen, että meiltä saa tukea aina, kun heillä on siihen tarve.

Stenberg ja Ylläpito- ja Elinkaariprojektit -yksikön päälliköksi perustusvaiheessa tullut Tapio Lähteinen muistelevat, kuinka ylläpitopalvelua lähdettiin muodostamaan.

– Sopimuksenvaraista 24/7-päivystyspalvelua ei vielä ollut, ja päivystys oli tahdonvaraista. Tehtiin tarkistuksia, ylläpidettiin ja luvattiin, että seuraavana päivänä apu on aina saatavissa. Kun tämä kirjattiin sopimuksen muotoon, alkunsa sai ensimmäisen asteen ylläpitotoiminnan sopimusmalli, Stenberg ja Lähteinen kertovat.

Toiminta laajenee vesihuollosta teattereihin, energiantuotantoon ja elintarviketeollisuuteen

Stenbergillä ja Lähteisellä heräsi ajatus, voisiko muillakin vesihuoltopuolen toimijoilla olla tarvetta vastaavaan.

– Ylläpitotoimintaan ryhdyttiin kyselemään aktiivisesti muita mukaan. Hyödynsimme Tampereen kaupungin vesilaitoksen referenssiä kartoittaessamme, oliko muilla tarvetta samanlaiseen sopimukseen. Kaikki kontaktoidut taisivat lähteä mukaan, eturintamassa Hämeenkyrö, Pirkkala ja Ylöjärvi... ja Laitilan kaupunki. Espoon vesi lähti alkuvaiheessa myös, Stenberg taustoittaa.

Vuonna 2009 toiminta oli niin suurta, että ylläpitopalvelusta oli kannattavaa muodostaa oma tulosyksikkönsä. Perustamisvuotenaan Lähteisen luotsaama Ylläpito- ja Elinkaariprojektit -yksikkö teki kahden miljoonan liikevaihdon, 2015 saavutettiin kolme miljoonaa ja 2020 vuoden lähestyessä loppuaan hätyyteltiin jo viiden miljoonan rajapyykkiä.

Ylläpitopalveluiden tarjonta alkoi myös laajeta vesihuoltoasiakkaista muille toimialoille. Instan toteutettua Kansallisoopperan ja -baletin päänäyttämön urakan ylläpitopalvelut saivat ensimmäisen näyttämötekniikan asiakkuutensa. Muutamaa vuotta myöhemmin seurasivat energiantuotannon ja -jakelun sekä elintarviketeollisuuden asiakkaat.

Instan asiakkuuspäällikkö Lasse Hietala, Tampereen Veden tekninen asiantuntija Heikki Syrjälä ja Ylläpito- ja elinkaariprojektit -yksikön nykyinen päällikkö Janne Niiranen Mustalammen vedenottamolla.

Ympärivuorokautinen päivystys sekä sopimusperusteinen varautuminen

Kun ylläpitopalveluiden sopimusasiakasmäärä oli kasvanut riittävän suureksi, oli mahdollista ryhtyä tarjoamaan ympärivuorokautisia päivystyspalveluita. Puhelinpäivystystä täydennettiin etäyhteydellä.

– Päivystysringissämme on toistakymmentä henkilöä, ja jokainen päivystää viikon kerrallaan. Asiakkaat tavoittavat hänet päivystysnumerostamme. Päivystäjä kartoittaa, mistä on kyse ja alkaa tutkia asiaa sekä etsiä ratkaisua etäyhteyden avulla. Jos tilanne niin vaatii, hän järjestää resurssit paikan päälle. Tänä päivänä etäyhteys on tärkeimpiä asioita palveluntuottamisessamme, Lähteinen kuvailee 24/7-päivystyspalvelua.

Palvelutarjooma laajeni myös sisältämään varaosapalvelun, dokumentaationhallinnan ja pilvipohjaisen iA-Support-palvelun, jonka kautta asiakkaat voivat tutkia järjestelmäänsä liittyvää dokumentaatiota, päivittää ohjelmistojaan, välittää Installe työtilauksia ja seurata käynnissä olevien tehtävien ja projektien etenemistä. Viimeisimpänä mukaan tuotiin elinkaarianalyysi.

Vuonna 2010 ylläpitopalveluissa ryhdyttiin huomioimaan kriisitilanteessa toimiminen. Ensimmäinen asiakas, jonka kanssa solmittiin Huoltovarmuuskeskuksen SOPIVA-ohjeistuksen mukainen tahdonvarainen sopimus kriisiajan ylläpitopalvelusta, oli Hämeenlinnan Seudun Vesi.

SOPIVA tarkoittaa sopimusperusteista varautumista. Käytännössä se on kokoelma suosituksia, joilla pyritään parantamaan erilaisten kriittisten toimijoiden verkostojen toimintavarmuutta ja jatkuvuudenhallintaa.

Tahdonvarainen sopimus täydentyi sellaiseen muotoon, että se voitiin viedä osaksi Instan laadunhallintajärjestelmää, ja sitova sopimus oli syntynyt. Suositukset, joihin Insta sitoutui, koskivat johtamista, toiminnan ohjausta, henkilöstöä ja henkilöresurssien hallintaa sekä toiminnan jatkuvuuden hallinnan arviointia.

– SOPIVA tuli ensimmäistä kertaa käytännössä käyttöön koronakriisin myötä, kun selvisi, kuinka vakavasta kriisistä oli kyse. Kriittiset ylläpitoasiakkaamme varmistivat, että henkilöstöämme on varattuna heidän käyttöönsä siltä varalta, jos tilanne eskaloituu esimerkiksi vesihuollon jakelun kannalta vaikeaksi, Stenberg kertoo.

Vahvasta sitoutuneisuudesta ja kumppanin arvostuksesta

Tekninen asiantuntija Heikki Syrjälä on työskennellyt Tampereen Vedellä vuodesta 2003, liki yhtä kauan kuin yhteistyö Instan kanssa on jatkunut. Automaatioinsinöörinä, kunnossapitoinsinöörinä ja teknisenä päällikkönä toiminut Syrjälä on valmistellut ylläpitosopimuksia, ollut tilaajan vastuuhenkilönä ja tuntee Instan varhaisemmilta vuosilta myös työnantajapuolelta.

– Omat sähköautomaatioasentajamme keskittyvät enemmänkin vikatilanteisiin ja prosessin ylläpitämiseen. Kun kaivattu automaatio- ja järjestelmäpuolen osaaminen ei suoranaisesti kuulu kunnallisen organisaation päätehtäviin, ja toimittajapuolen osaaminen on sen verran vahvaa, oli kannattavaa hankkia asiantuntemus ulkoa, Syrjälä taustoittaa.

Yhteistyön painopiste on Syrjälän mukaan siirtynyt laitehuolloista ja pienistä korjauksista sekä päivityksistä hankemaisempaan automaatiojärjestelmien kehittämiseen. Hän näkee päivystyspalveluiden kehittyneen ja kertoo palveluun panostamisen näkyvän positiivisesti asiakkaaseen päin.

– Olen kokenut yhteistyön sujuneen mallikkaasti. Yhteys tiivistyy, kun jatkuvaa kanssakäymistä on sekä ylläpidossa että hankkeissa. Kun olemme oppineet tuntemaan Instan väkeä ja päinvastoin, tekemisestä on tullut välitöntä, Syrjälä kertoo.

Syrjälä mainitsee iA-Supportin ja antaa kiitosta sille, kuinka Insta on kehittänyt asiakastarpeista lähteneitä ajatuksia kaikille yhteisiksi palveluiksi ja alustoiksi sen sijaan, että tuote olisi päätetty räätälöidä vain yhdelle asiakkaalle.

– Palvelutarjonnan laajeneminen tuo mielestämme etuja, ja tuoterepertuaari alkaa olla jo aika edustava.

Instan asiakkuuspäällikkö Lasse Hietala, Tampereen Veden tekninen asiantuntija Heikki Syrjälä ja Ylläpito- ja elinkaariprojektit -yksikön nykyinen päällikkö Janne Niiranen Mustalammen vedenottamolla.

Kysyttäessä Instasta kumppanina Syrjälä painottaa, kuinka Tampereen Veden kanssa työskennelleet osaajat pyrkivät hoitamaan kokonaisuutta. Hän kertoo näkevänsä, että toiminnan sujuvuuteen ja siihen, että asiat tulee hoidettua, satsataan paljon.

– Instan ylläpitotiimin johtoajatuksena on hoitaa kokonaisuus alusta loppuun saakka kerralla kuntoon. Vaikka työtehtävät voivat olla pieniä ja yksittäisiä, kokonaisuus ratkaisee. Taustatavoitteemme on, että saamme prosessimme pysymään yllä ja toimituksemme katkottomina.

Syrjälä ja Lähteinen puhuvat kummankin osapuolen toiminnan kehittämiseen tähtäävistä keskusteluista. He mainitsevat pidentyneet sopimusjaksot ja sen, kuinka ne heidän nähdäkseen viittaavat vahvaan sitoutuneisuuteen ja kumppanin arvostukseen. He näkevät tämän voimavarana niissäkin tilanteissa, kun henkilöitä vaihtuu ja uusia tapoja sovitetaan vanhoihin.

– Sillä vaikka puhutaan tekniikasta ja tekniikan ylläpitämisestä, niin ihmiset kuitenkin näitä töitä tekevät.

Lue lisää elinkaaripalveluistamme:

Automaation ja sähköistyksen elinkaaripalvelut

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Janne Niiranen

Yksikönpäällikkö, Elinkaaripalvelut, Vesihuolto & Näyttämöt
Teollisuus & Infra
Insta Automation
Tampere
etunimi.sukunimi (at) insta.fi

Jaa artikkeli

Pysy alan aallonharjalla ja tilaa uutiskirjeemme

Tärkeimmät uutiset, inspiroivat artikkelit ja asiantuntijoidemme ajankohtaisia näkemyksiä eri toimialoilta sekä tietoa tulevista tapahtumistamme.

Hyväksy käyttöehdot. Käsittelemme tietojasi vastuullisesti.
Tutustu tietosuojaselosteeseemme.