Loimuan Vanajan voimalaitos

26 - 10 - 2021 - Referenssit

Insta tukee Loimuaa lämmöntuotannon edelläkävijyydessä

Energia-alan automaatioratkaisujen on oltava luotettavia, helposti ylläpidettäviä ja tulevaisuuden laajenemistarpeita varten skaalautuvia. Instan ja Loimuan onnistuneen yhteistyön tuloksia ovat muun muassa nykyaikainen ja ketterästi kehitettävä kaukolämpölaitosten kaukovalvomoratkaisu, uuden K6-biokattilan T3000-järjestelmän toimitus sekä ylläpitokumppanuus, jolla varmistetaan, että järjestelmän käytettävyys on koko ajan paras mahdollinen.

AutomaatioKriittinen infraValvomoModernisointiVihreä siirtymä

Loimua on Suomen suurimpia yksityisiä kaukolämmön tuottajia ja jakelijoita, joka tarjoaa energiaratkaisuja usealla paikkakunnalla Hämeen, Keski-Suomen, Pohjois-Pohjanmaan ja Heinolan alueilla. Yhtiö toimii alan edelläkävijänä panostamalla hiilineutraaliin lämmöntuotantoon ja energiatehokkuuteen omassa toiminnassaan. Kaukolämmön, sähkön ja maakaasun parissa toimiva Loimua tekee yhteistyötä useiden teollisuuden alan toimijoiden kanssa hyödyntäen heidän tuotannostaan syntyvää lämpöä kaukolämpöverkossaan.

– Energia-alalle tehtävien automaatioratkaisujen on oltava paitsi luotettavia ja suoraviivaisia, myös helposti ylläpidettäviä ja suunniteltu skaalautumaan laajentuvan toiminnan tarpeita silmällä pitäen, kuvailee Loimuan sähkö- ja automaatiotoiminnoista vastaava automaatiopäällikkö Tomi Lager.

Loimuan Hämeenlinnassa sijaitseva Vanajan voimalaitos kuvattuna ulkoa talvella.

Viime vuosina Loimua on tehnyt merkittäviä investointeja, joissa automaatiolla on suuri osa. Niihin lukeutuu Instan kanssa toteutettu kaukolämpölaitosten kaukovalvontauudistus sekä marraskuussa 2020 käyttöön vihitty Vanajan voimalaitoksen uusi K6-biokattila, jonka ohjelmoinnista ja asennuksesta Insta niin ikään vastasi.

– Olemme järjestään onnistuneet näissä hankkeissa, mikä tarkoittaa meillä olleen oikeanlaisia kumppaneita, Lager kiittelee.

Nykyaikainen, ketterästi kehitettävä ja skaalautuva kaukovalvomoratkaisu

Kaukovalvonnan uudistushanke aloitettiin Instan kanssa vuoden 2019 alussa.

Lager taustoittaa Loimuan olleen tuolloin tilanteessa, jossa senhetkinen kaukovalvontajärjestelmä ei palvellut heidän käyttötarkoituksiaan. Alkuun siihen tehtiin joitain parannuksia, mutta melko pian päädyttiin kokonaan uuden järjestelmän luomiseen tyhjältä pohjalta.

– Haimme kumppania, jonka kanssa jatkaa myös ylläpidon merkeissä projektin valmistuttua. Kun tulee tiukka paikka, eikä oma osaaminen riitä, henkilökunta voi turvautua asiantuntijoiden apuun. Säännöllisillä ylläpitopalavereilla taas varmistetaan, että järjestelmän käytettävyys on koko ajan paras mahdollinen, Lager selittää.

Valinnan Instan suuntaan ohjasi Lagerin mukaan aikaisemmat hyvät kokemukset yhteistyöstä ja se, että Insta oli rakentanut laajoja kaukovalvontaratkaisuja eri tarpeisiin.

Hankkeessa Insta toimitti kaukovalvomon Loimuan virtuaalialustalle. Kaikkiaan noin 100 ala-asemaa siirrettiin kommunikoimaan uuteen Loimuan keskusvalvomoon, ja samalla vanha valvomo poistettiin käytöstä.

Projektissa osallistettiin eri osastojen asiantuntijoita voimakkaasti alusta saakka.

– Tavoitteenamme oli nykyaikainen, ketterästi kehitettävä ja skaalautuva ratkaisu, jonka luomisessa IT-henkilömme ovat vahvasti mukana koko ajan. Rakensimme virtuaalista ympäristöä, jossa ylläpito olisi mahdollisimman hyvää, Lager taustoittaa.

– Käytimme alkuvaiheen määrittelyyn ja suunnitteluun melkoisesti paukkuja, että saimme mieleisemme konseptin, jota sitten toteutimme kaksi ja puoli vuotta. Hanke oli pitkä ja vaati kärsivällisyyttä, Lager kuvailee.

Vahvuuksina toimiva projektimalli ja poikkitieteellinen osaaminen

Laajan järjestelmän käyttöönotot tehtiin useassa eri vaiheissa alueittain. Urakka oli pitkä ja raskas, mutta Lager näkee Instan selviytyneen siitä erinomaisesti ja sanoo olevansa hyvin tyytyväinen lopputulokseen.

– Kokonaisuuden hallinta vaati paljon työtä. Kävimme tiiviissä projektipalavereissa läpi samoja asioita useaan kertaan, mutta muulla tavoin emme olisi onnistuneet. Laitekantamme ala-asemilla ja lämpölaitoksilla on hyvin kirjava, mutta saimme kytkettyä kaiken tähän kokonaisuuteen ja luotua yhtenäisen valvomojärjestelmän, mikä ei ollut helppoa, Lager summaa ja kertoo suosittelevansa Instaa varauksetta.

– Instan projektimalli, jolla hankkeet vedetään, on toimiva. Taustalla on kokemusta, ja tarvittaessa pystytään käyttämään eri osastojen asiantuntijoita Instan sisällä. Poikkitieteellinen osaaminen on selkeä vahvuus. On IT, automaatio, sähkö- ja tietoliikennetekniikka, uudet digitalisaation ratkaisut sekä tietoturva- ja kyberasiat… tämä laaja rosteri helpottaa monissa asioissa, Lager kiittelee.

Erityiskiitos kuuluu hänen mukaansa avainhenkilöille, erityisesti väsymättömälle projektipäällikölle.

Lager kertoo hankkeen rinnalla tehdyn paljon ala-asemien automaation kehitystyötä, jotta paikallista työtä tarvittaisiin jatkossa vähemmän. Suunnittelupöydällä on tällä hetkellä useita Instan kanssa toteutettavia hankkeita, jotka tulevat osaksi keskusvalvomoa ja sen tukitoimintaa. Lagerin mukaan keskusvalvomoon on jatkossa tarkoitus liittää Loimuan asiakkaiden infraa – toisin sanoen valvoa sekä operoida myös heidän laitoksiaan. Järjestelmään voidaan tuoda esimerkiksi kiinteistöjen lämmitysratkaisuja, ja valvomon skaalautuvuuden vuoksi sitä voidaan laajentaa tarpeen mukaan.

Uuden biokattilan myötä kaukolämpö on lähes hiilineutraalia

Loimua panostaa hiilineutraaliin lämmöntuotantoon ja energiatehokkuuteen. Viimeisen kymmenen vuoden aikana se on edeltäjäyhtiöineen investoinut yli 50 miljoonaa euroa Vanajan voimalaitoksen kehittämiseen. Laitokseen on rakennettu kaksi uutta biopolttoaineita käyttävää kattilaa ja muuta voimalaitoksen infrastruktuuria.

Marraskuussa 2020 käyttöön vihityn Vanajan voimalaitoksen uuden K6-biokattilalaitoksen myötä yhtiön käyttämien uusiutuvien polttoaineiden osuus nousi 90 prosenttiin. Yli 80 vuotta vanhaan, suojeltuun kattilahalliin rakennettu uusi kattilalaitos käyttää polttoaineinaan pääasiassa metsäjätettä ja puujalostusteollisuuden sivutuotteita, kuten kuorta ja sahanpurua.

Insta vastasi K6-biokattilaan tehtävästä Siemens T3000-järjestelmän toimituksesta kokonaisuudessaan sekä toimitti Valmetin laajuuteen kuuluvat prosessisähkö- ja instrumenttiasennukset.

Pitkän uudistushankkeen esisuunnittelu aloitettiin jo vuonna 2012. Projektin edetessä uuden kattilan tieltä purettiin pois kaksi laitoksen vanhinta kattilaa, joiden käyttö oli lopetettu 1980-luvun alussa.

Hankkeen suurin haaste oli kattila- ja lämpölaitosprojektien projektipäällikkö Pekka Kuisman mukaan se, ettei voimalaitosta voitu ajaa alas purkutöiden ja rakentamisen ajaksi ja kaikki muutostyöt tuli hoitaa siten, ettei käyvälle laitokselle aiheudu häiriöitä.

– Vieressä kävi koko ajan kattila, ja purkualueella oli toiminnassa olevaa prosessia ja jännitteisiä kaapeleita, jotka oli suojattava hyvin, Kuisma muistelee.

Kuisma näkee Instan osuuden sujuneen projektijohdon näkökulmasta todella hyvin.

– Insta oli erittäin joustava, sitoutunut ja osaava. Saimme pienelläkin varoitusajalla aina resurssin paikalle. Aikataulu piti erittäin hyvin, eikä siinä ollut yhtään poikkeamaa. Myöskään kattilantoimittajalta ei tullut ainuttakaan reklamaatiota Instan tekemisistä, Kuisma kertoo.

Lisätietoja

Rami Siren

Yksikönpäällikkö, Elinkaaripalvelut
Energia
Insta Automation
etunimi.sukunimi (at) insta.fi

Henri Borg

Ryhmäpäällikkö, Suunnittelu ja kokonaistoimitukset
Energia
Insta Automation
etunimi.sukunimi (at) insta.fi

Jaa artikkeli

Pysy alan aallonharjalla ja tilaa uutiskirjeemme

Tärkeimmät uutiset, inspiroivat artikkelit ja asiantuntijoidemme ajankohtaisia näkemyksiä eri toimialoilta sekä tietoa tulevista tapahtumistamme.

Hyväksy käyttöehdot. Käsittelemme tietojasi vastuullisesti.
Tutustu tietosuojaselosteeseemme.