Tehdastyöntekijä tabletti kädessään

Teollisuuden digitalisaatiosta hyötyy niin liiketoiminta kuin yhteiskuntakin

Teollisuuden digitalisaatio ja datanhallinta luovat parempaa huomista

Digitalisaatio on voima, joka muuttaa tapaa, jolla teollisuus toimii ja menestyy. Teollisuuden digitalisaatiosta ja datalla johtamisesta puhutaan paljon etenkin toiminnan tehostamisen yhteydessä. Data toimii päätöksenteon työkaluna myös tuotannon vastuullisuuden kehittämisessä.

Osaava ja luotettava kumppani mahdollistaa tietopohjaisen kehittämisen

Vastuullisuus ohjaa teollista liiketoimintaa päästöjen vähentämiseen tai raaka-aineiden ja hyödykkeiden tehokkaampaan käyttöön. Voidakseen täyttää vastuullisuustavoitteet yrityksen kuitenkin tulee aidosti tuntea kompleksinen tuotantoympäristönsä sekä sen prosessit. Se ei onnistu ilman laadukasta dataa, vaan vaatii kehittynyttä tiedonkeruu-, analysointi- ja ohjauskyvykkyyttä.

Vuosikymmenten kokemus teollisessa ympäristössä työskentelystä ja panostukset jatkuvaan kehittymiseen tekevät Instasta pätevän ja luotettavan kumppanin teollisiin datahankkeisiin. Yhdessä asiakkaidemme kanssa toteutamme hankkeita, joissa parannetaan tuotantoprosessien stabiliteettia, nostetaan tuottavuutta resurssitehokkuudella ja laadun parantamisella sekä luodaan ennustemalleja ja -moottoreita, jotta kunnossapidon ja tuotannon säätöjä sekä ohjausta voidaan tehdä paremmin.

Loimuan kaukolämpölaitos talvella, taustalla sininen taivas.

Monipuolisia parannuksia teollisen digitalisaation avulla

Teollinen digitalisaatio on muodostunut merkittäväksi tekijäksi yritysten toiminnan tehostamisessa ja kilpailukykyisenä pysymisessä. Datapohjaisilla ratkaisuilla voidaan vähentää hukkaa, optimoida hiilijalanjälkeä, parantaa laatua ja toimia tarkemmin, nopeammin ja ennustettavammin.

Dataa voidaan hyödyntää teollisuudessa monin eri tavoin. Esimerkiksi elintarviketeollisuudessa hävikin määrän vähentämiseen tähtääviä toimenpiteitä voidaan johtaa läpinäkyvästi ja systemaattisesti datan keräily- ja analysointialustan avulla. Tuotehallinnassa datapohjaisella laskentamallilla voidaan mahdollistaa koko tuotannolle yhteinen kokonaiskuva, jolla arvioida tuotteiden kannattavuutta objektiivisesti.

Loimuan valvomossa kaksi työntekijää näyttöjen ääressä.

Data ketterästi haltuun – autamme sinua tunnistamaan digitalisaation mahdollisuudet liiketoiminnassasi

Vaikka asiakkaana olet oman liiketoimintasi paras asiantuntija, uskomme voivamme auttaa sinua löytämään monenlaisia datan hyödyntämisen tapoja voidaksesi vastata omien asiakkaittesi toiveisiin entistä paremmin.

Vahva osaamisemme automaatiossa, pilviteknologioissa ja dataratkaisuissa tekee meistä erinomaisen kumppaniehdokkaan, etsit sitten kehityskumppania, kanssakulkijaa tai käytännön työntekijää teolliseen datahankkeeseesi. Sovitamme ja skaalaamme teknologian aina asiakkaan tarpeen mukaan, jolloin löydetään parhaat ratkaisut kullekin asiakkaalle aina PK-yrityksistä suuryrityksiin. Hyödynnämme viimeisimpiä teknologioita, kuten Siemens Industrial Edge -teknologiaa ja Microsoft Azuren palveluita.

Saat meiltä asiantuntevaa apua kaikkiin digitalisaation ja datapohjaisen johtamisen vaiheisiin:

  • nykytilan arviointiin

  • budjettisi mukaisen toimenpidesuosituksen luomiseen uuden innovointiin

  • ja organisaatiosi muutosjohtamiseen.

Halutessasi saat meiltä myös projektijohtajan kaikkiin digimuutoksen vaiheisiin.

Hyvä datanhallinta on keskeinen osa liiketoimintaa

Nykypäivänä teolliset yritykset tiedostavat datan tärkeyden liiketoiminnalleen. Kokonaisuuteen liittyy olennaisesti myös datanhallinta. Hyvään datanhallintaan kuuluu useita keskeisiä osa-alueita, jotka auttavat varmistamaan tietojen laadun, turvallisuuden, saatavuuden ja tehokkaan hyödyntämisen. Jotta tiedon avulla voidaan kehittää liiketoimintaa, edellytyksenä on, että data on laadukasta ja relevanttia.

Datan tulee ennen kaikkea olla

  • helposti saatavilla

  • eheää

  • korkealaatuista ja

  • liiketoiminnalle merkityksellistä.

Hyvin suunniteltu datastrategia ja datanhallinnan käytännöt ovat elintärkeitä kaiken kokoisille teollisille yrityksille. Hyvä datanhallinta vaatii systemaattista lähestymistapaa, joka huomioi tiedon elinkaaren alusta loppuun. Tärkeää on asettaa selkeät käytännöt ja seurata niitä säännöllisesti, jotta voidaan varmistaa datan korkea laatu ja tehokas hallinta.

Abstrakti nopeasti liikkuvien viivojen 3D-mallinnus. Korkea nopeuden liikkeen sumennus. Konsepti liiketoiminnan johtamisesta, huipputeknologian tuotteista, liiketoimintasuunnitelmasta, tavoitteista ja saavutuksista sekä edistyneestä teknologiasta.

Digitalisaatio ei saa tarkoittaa haavoittuvuutta – panostamme vahvaan tietoturvaan kaikilla tasoilla

Vaikka digitalisaatiota hyödyntävät teolliset yritykset ovat saavuttaneet merkittäviä parannuksia toiminnoissaan, datan keräämiseen, säilyttämiseen ja jakamiseen liittyy myös pelkoa. On tosiasia, että teollisuuden järjestelmien sekä niiden osien suunnittelun ja toteutuksen jokaiseen vaiheeseen liittyy tietoturvauhkia. Turvallisen digitalisaation avulla tietoturvariskit ovat kuitenkin hallittavissa.

Kaikki Instan toteuttamat dataratkaisut suunnitellaan kyberturva huomioiden. Kyvykkyytemme turvalliseen teolliseen digitalisaatioon perustuu pitkään kokemukseen turvakriittisten järjestelmien suunnittelusta, toteuttamisesta ja ylläpidosta. Tarjoamme kattavia ratkaisuja myös teollisuuden kyberuhkien torjuntaan, ja autamme asiakkaitamme löytämään heille sopivimmat tietoturvalliset käytännöt ja palvelut.

Lukko kyberturvallisuus Insta

Pysy alan aallonharjalla ja tilaa uutiskirjeemme

Tärkeimmät uutiset, inspiroivat artikkelit ja asiantuntijoidemme ajankohtaisia näkemyksiä eri toimialoilta sekä tietoa tulevista tapahtumistamme.

Hyväksy käyttöehdot. Käsittelemme tietojasi vastuullisesti.
Tutustu tietosuojaselosteeseemme.