Futuristinen piirilevy

Taattua toimintavarmuutta koko kaluston elinkaaren ajan

Ilmailu- ja avioniikkajärjestelmien ja -laitteiden elinkaaripalvelut

Syvällisellä teknologiaosaamisella ja vuosikymmenten kokemuksella puolustuskyvyn sekä ilmailun laite- ja teknologiaratkaisujen kehittämistä ja ylläpitoa.

Toimintavarmoja laitteita ja järjestelmiä puolustussektorille

Monimutkaisten järjestelmäkokonaisuuksien suunnitelmallisilla elinkaaripalveluilla huolehditaan järjestelmien ja laitteiden toimintavarmuudesta ja turvallisuudesta sekä tunnistetaan ennakoiden kriittisiä osa-alueita.

Suunnitelmallisuudella voidaan tuoda merkittäviä hyötyjä investointi- ja ylläpitokustannuksiin, prosessien ja toiminnallisuuksien hallintaan ja kehitykseen sekä kokonaistoiminnan ennakoitavuuteen.

kiitotie auringonnousu ilmailu elinkaaripalvelut Insta

Teknologiaosaamista teknisesti vaativien järjestelmien suunnitteluun, testaukseen ja kehitykseen

Meillä on syvällistä teknologiaosaamista teknisesti vaativien järjestelmien ja laitteiden elinkaarisuunnittelusta ja -palveluista, testauksesta, huollosta, ylläpidosta ja tuotekehitystyöstä.

Huolehdimme myös korvaavien laitteiden, komponenttien tai varaosien suunnitelmallisesta hankinnasta ja teemme myös kokonaan uusien tuotteiden suunnittelua ja luomme ratkaisuja asiakkaan toiminnallisiin haasteisiin. Asiakkaamme voi olla varma laitteidensa ja järjestelmiensä toimivuudesta ja soveltuvuudesta niille tarkoitettuihin tehtäviin.

Elinkaarenhallintapalvelumme alkavat tyypillisesti jo järjestelmien hankintavaiheessa, joissa yhdessä asiakkaan kanssa suunnittelemme järjestelmän huoltokonseptin ja huoltovarmuusvaatimukset. Pitkän elinkaaren aikana huolehdimme järjestelmien, osajärjestelmien ja laitteiden toimintavarmuudesta ja turvallisuudesta sekä ennakoimme tulevat huolto- ja korvaustarpeet. Toteutamme myös elinkaaripäivityksiä sekä suorituskyvyn kehittämistä.

F/A-18 hornet lentokentällä pysähdyksissä Insta

Ilmailuteknologian elinkaaripalvelumme sisältävät:

Ilmailuteknologian elinkaarisuunnittelu

Elinkaarisuunnittelu auttaa asiakasta varmistamaan laitteiden ja järjestelmien kyvykkyyden koko niiden elinkaaren ajan. Elinkaarisuunnittelussa huomioidaan toiminnan ennustettavuus, laadun ja elinkaaren hallinta, investointien ja elinkaarikustannusten hallittavuus, käytettävyys, turvallisuus ja ympäristöarvot.

Obsolescence

Varaosien saatavuussuunnittelulla palvellaan laitteiden ja järjestelmien toiminnan jatkuvuutta. Obsolescence on kriittinen osa korkeateknologian elinkaarisuunnittelua. Palveluun kuuluu varaosien saatavuussuunnittelu ja seuranta sekä ennakoivien toimenpiteiden suunnittelu (hankintasuunnittelu varaosille tai korvaaville osille).

Ylläpitosuunnittelu

Laitteiden ja järjestelmien käynnissäpidon suunnitelmallisuudella ja kehittämisellä varmistetaan toiminnan tasainen laatu ja tehokkuus koko sen elinkaaren ajan. Tavoitteena on tasapainottaa elinkaari- ja ylläpitokustannuksia sekä huolehtia toimintavarmuudesta ja laaduntuottokyvystä. Ylläpitosuunnittelu varmistaa laitteen tai järjestelmän.

Laitesuunnittelu ja -valmistus

Kokonaan uusien tuotteiden, modifikaatiosuunnittelun, täydentävän tai edelleen kehittävän tuotekehityksen avulla luodaan ratkaisuja toiminnallisiin haasteisiin. Työ alkaa asiakkaan ideasta tai ongelmatilanteesta. Ongelman ymmärtämisen kautta voimme rakentaa selkeät vaatimukset, jotka voidaan tuotekehitysprojektin aikana täyttää. Tuotekehityksen lisäksi toteutamme tuotedokumentaation ja suunnittelemme tuotteen ylläpidon. Kehityksessä ja osavalinnoissa huomioidaan tuotteen elinkaari ja huollettavuus.

Laitemodifikaatiot ja korvaavat osat

Laitteiden parannustyöt ja käyttötarkoituksen muuttaminen ovat osa Instan elinkaaripalveluita. Huolehdimme myös korvaavien laitteiden, komponenttien tai varaosien suunnitelmallisesta hankinnasta. Asiakkaamme voi olla varma laitteidensa ja järjestelmiensä toimivuudesta ja soveltuvuudesta niille tarkoitettuihin tehtäviin.

Tutustu muihin palveluihimme

Pysy alan aallonharjalla ja tilaa uutiskirjeemme

Tärkeimmät uutiset, inspiroivat artikkelit ja asiantuntijoidemme ajankohtaisia näkemyksiä eri toimialoilta sekä tietoa tulevista tapahtumistamme.

Hyväksy käyttöehdot. Käsittelemme tietojasi vastuullisesti.
Tutustu tietosuojaselosteeseemme.