Insta Group Oy

Insta Group Oy on suomalainen perheyritys, joka rakentaa ja ylläpitää turvallista ja kilpailukykyistä yhteiskuntaa. Konserniin kuuluvat teollisuusautomaatioon erikoistunut Insta Automation Oy, kriittisiä tilannetietoisuus- ja tietoturvaratkaisuja ja -palveluja kehittävä Insta DefSec Oy, ilmailun elinkaaripalveluita tuottava Insta ILS Oy sekä virtuaaliteknologioihin ja innovatiivisiin palveluihin keskittyvä Insta Innovation Oy. Lue lisää »

Ura Instassa

Mikä tekee Instasta hyvän työpaikan? Tutustu työntekijöidemme uratarinoihin ja arkeen Instassa. Voit katsoa kaikki avoimet työpaikkamme ja lukea tarkemmin arvoistamme ja toimintatavoistamme. Lue lisää »

Uutiset

Insta mukana 600Minutes Information and Cyber Security –tapahtumassa 19.5.2016

Insta osallistuu Management Eventsin järjestämään 600Minutes Information and Cyber Security –tapahtumaan 19.5.2016. Tilaisuus järjestetään Crowne Plazassa Helsingissä ja se kokoaa vuosittain yhteen Suomen suurimpien yritysten ja julkishallinnon organisaatioiden tietoturvapäättäjät. Ohjelmassa on ajankohtaisia puheenvuoroja, verkostoitumista sekä keskustelua päivän polttavista aiheista tietoturvan saralla.

Tapahtuman pääteemoja ovat tällä kertaa kyberhyökkäysten torjunta, tietoturvan ulkoistaminen, mobiili- ja pilviratkaisujen kyberturvallisuushaasteet sekä EU:n tietosuoja-asetus. Tapahtuman verkkosivun kohdassa “Ota yhteyttä” voit pyytää kutsun tilaisuuteen.

Fingrid valitsi Instan kumppanikseen tietoturvatarkastuksissa

Insta DefSec Oy ja Suomen kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj ovat solmineet kaksivuotisen puitesopimuksen koskien tietoturvatarkastuspalveluita.

Insta toteutti puitesopimukseen pohjautuvan ensimmäisen tietoturvatarkastuksen Fingridin pilvipalveluna toimivalle, asiakasrajapintaan suunnatulle tiedonvaihtojärjestelmälle. Tavoitteena oli kerätä tietoa, jonka avulla asiakas voi kehittää toimintaansa ja parantaa tietoturvaa. Toteutettu projekti sisälsi haavoittuvuustestauksen sekä avaintenhallintaprosessin ja käyttöympäristön konfiguraation tarkastuksen. Tarkastuksessa löytyi kehittämiskohteita ja riskialueita, joista asiakas voi raportoida omalle järjestelmätoimittajalleen jatkokehitystä varten.

Fingridin ICT-johtaja Kari Suominen oli tyytyväinen Instan työn laatuun. ”Instan toiminta ylitti odotukset. Arvostan suuresti sitä ammattiosaamista, jota projektissa osoitettiin. Kaikki meni niin kuin sovittiin.”, kertoo Suominen. ”Meillä tietoturvatarkastuksissa ovat aina alusta saakka ICT:n ja tarkastajan lisäksi liiketoimintayksikkö sekä järjestelmän toimittaja. Tarkastukset ovat äärimmäisen hyvää oppia myös liiketoiminnalle. He vastaavat lopulta palvelusta. Kun kaikki ovat alusta saakka mukana, on yhteistyö helpompi pitää avoimena ja keskusteluyhteys säilyy koko projektin ajan. Näin oli myös nyt.”, Suominen jatkaa. ”Tietoturvasta huolehtiminen on osa vastuullisuutta. Se on meille tärkeä arvo. Me vastaamme aina järjestelmistämme ja niiden tietoturvasta, vaikka ulkopuolinen taho ne toteuttaisi. Vastuu on meidän.”, painottaa Suominen.

”Olemme tehneet tietoturvatarkastuksia toimittamillemme järjestelmille ja valikoiduille asiakkaille jo vuosia, mutta varsinaisesti toimme tietoturvatarkastukset palvelutarjontaamme vasta viime vuonna.”, kertoo Instan tietoturvaliiketoiminnan johtaja Marko Hautakangas. ”Saadusta palautteesta ja kokemuksista päätellen osaamisellemme on kysyntää.”, Hautakangas jatkaa tyytyväisenä.

Instan suorittaman tietoturvatarkastuksen kohde ja laajuus sovitaan aina asiakaskohtaisesti kunkin asiakkaan tarpeet huomioiden. Tarkastuksen tuloksena asiakas saa yksityiskohtaisen ja kattavan raportin tarkastettavan kohteen tietoturvallisuuden tasosta, vaatimustenmukaisuudesta sekä mahdollisista kehityskohteista.

 

Fingrid Oyj on yhteiskunnallisesti ja huoltovarmuuden näkökulmasta kriittinen toimija ja organisaatio, joka vastaa sähkön siirrosta Suomen kantaverkossa.  Maanlaajuinen kantaverkko on keskeinen osa Suomen sähköjärjestelmää ja sen kautta kulkee noin 75 prosenttia kaikesta Suomessa käytetystä sähköstä. Kantaverkko on sähkönsiirron runkoverkko, johon ovat liittyneet suuret voimalaitokset ja tehtaat sekä alueelliset jakeluverkot. Fingridin vastuulla ovat kantaverkon käytön suunnittelu ja valvonta sekä verkon ylläpito ja kehittäminen. http://www.fingrid.fi

Insta on suomalainen teknologiayritys, jonka palveluksessa työskentelee 800 huippuosaajaa. Kyber- ja tietoturvallisuuden alueella kehitämme ja toimitamme ratkaisuja, jotka suojaavat asiakkaidemme kriittisiä resursseja sekä parantavat havainnointi- ja reagointikykyä. Toteutamme ratkaisut omiin ja teknologiakumppaneidemme tuotteisiin pohjautuen. Kaikki ratkaisut ovat saatavissa myös palveluna. Asiakaskuntaamme kuuluvat valtionhallinto, turvallisuusviranomaiset sekä yritykset esimerkiksi finanssi-, tietoliikenne- ja energiasektoreilla. Kotimaan lisäksi tietoturvatuotteitamme on käytössä yli 40 maassa. http://www.security.insta.fi

Lisätietoja:

Insta: Liiketoimintajohtaja Marko Hautakangas, Insta DefSec Oy, 040 772 3022, marko.hautakangas@insta.fi

Fingrid: ICT-johtaja Kari Suominen, 040 556 4756, kari.Suominen@fingrid.fi

Miehittämättömät ilma-alukset nostavat suomalaisen kilpailukyvyn pilviin

- Miehittämätön ilmailu luo uskomattomia mahdollisuuksia esimerkiksi tutkimus-, seuranta- ja vartiointitoimintaan ja vaikkapa tavaralogistiikkaan, kertoo miehittämättömän ilmailun uuden palvelu- ja teknologiayhtiö Insta Airhow Oy:n operatiivisesta toiminnasta vastaava COO Esa Einola.

Etäohjattavat ilma-alukset voivat tulevaisuudessa auttaa esimerkiksi puhelin- ja sähkölinjojen kunnon tarkastamisessa ja tehdä erilaisia mittauksia alueilla, jotka ovat vaikeakulkuisia tai pitkien siirtymien päässä. Einolan mukaan sovellusmahdollisuuksia rajoittaa ennemminkin mielikuvitus kuin RPASteknologian (Remotely Piloted Aircraft Systems) rajoitteet. Etäohjattavat ilma-alukset eivät siis ole vain harrastajien intohimo, vaan täynnä liiketoimintamahdollisuuksia oleva toimiala, jonka markkinapotentiaalin ennustetaan olevan valtava.

Potentiaalin ovat tunnistaneet kaksi suomalaista asiantuntijayritystä: monialainen teknologiakonserni Insta ja merellisten mittauspalveluiden asiantuntija Meritaito Oy ovat vuoden 2016 alussa perustaneet miehittämättömän ilmailun palveluihin keskittyvän yhteisyrityksen Insta Airhow Oy:n.

Yhteisyritys tarjoaa kokonaisvaltaisia miehittämättömän ilmailun palveluita: koulutusta, konsultointia ja operointia. Koulutuspalveluissa hyödynnetään verkko-opiskelua, lähiopiskelua ja simulaattoriharjoittelua. Tarjooma kattaa sekä aloittelevan kauko-ohjaajan että vaativan viranomaiskäytön tarpeet.

”Olemme onnistuneet yhdistämään kahden suomalaisomisteisen ja KATAKRI-turvallisuuskriteerit täyttävän yhtiön osaamisen. Insta Airhow:n osaaminen yhdistettynä omistajiemme ja verkostokumppaniemme asiantuntemukseen mahdollistaa kansainvälisesti kilpailukykyisten RPASpalveluiden tuottamisen asiakaslähtöisesti,” kuvailee Insta Airhow:n COO Einola.

”Insta Airhow on ainutlaatuinen yhdistelmä omistajayritysten liiketoiminnallista ja teknistä osaamista,” täydentävät Meritaidon toimitusjohtaja Jari Partanen ja liiketoimintajohtaja Jukka Suonvieri.

Lisätietoja antavat:
COO Esa Einola, Insta Airhow Oy, puh. (040) 772 3007
Liiketoimintajohtaja Jukka Suonvieri, Meritaito Oy, puh. (0400) 868 278

 

Insta toimittaa Viestintävirastolle SIEM-ratkaisun

Insta DefSec Oy ja Viestintävirasto ovat tehneet sopimuksen tietoturvatiedon ja -tapahtumien hallintaan (SIEM) tarkoitetusta ratkaisusta ja siihen liittyvistä palveluista. Toimitettavalla ratkaisulla kerätään lokeja Viestintäviraston järjestelmistä täydennettynä ulkoisista lähteistä tuotavalla tietoturvatiedolla. Ratkaisun avulla voidaan esimerkiksi tunnistaa monimutkaisia tapahtumaketjuja sekä tuottaa näistä tiedoista erilaisia raportteja ja hälytyksiä. Hankinta pohjautuu 2015 toteutettuun kilpailutukseen.

Hankinnasta solmittu järjestelmän toimitussopimus kattaa tarvittavat komponentit, lisenssit ja tukipalvelut. Lisäksi hankintaan sisältyy toistaiseksi voimassa oleva sopimus tuki- ja ylläpitopalveluista sekä puitejärjestely erikseen tilattavissa olevista järjestelmän laajennusoptioista, jatkokehityksestä ja asiantuntijapalveluista. Puitejärjestelyn sopimuskausi on seitsemän vuotta ja sen arvioitu arvo on noin 380 000-780 000 euroa.

Tiedot ovat peräisin julkisten hankintojen tietokanta Hilmasta.

 

Viestintäviraston tehtävänä on huolehtia viestintäpalvelujen tarjonnan monipuolisuudesta ja kasvavista taajuustarpeista. Virasto varmistaa, että uusilla ja innovatiivisilla palveluntarjoajilla on mahdollisuus päästä markkinoille. Virasto myös valvoo, ettei kuluttajien oikeuksia poljeta. Viestintävirasto huolehtii, että lainsäädännön edellyttämät viestinnän peruspalvelut ovat saatavilla kaikkialla Suomessa ja että käyttäjät tuntevat oikeutensa saada palveluja. Viestintävirasto varmistaa, että viestintäverkkoja kehitetään myös syrjäseuduilla. Teknisellä ohjauksella ja valvonnalla sekä tietoturvatyöllä on keskeinen merkitys tietoyhteiskuntakehityksessä. Viestintävirasto tuottaa monipuolisia tietoturvallisuuden viranomaispalveluita kansalaisille, elinkeinoelämälle ja julkishallinnolle.

Insta on suomalainen teknologiayritys, jonka palveluksessa työskentelee 800 huippuosaajaa. Kyber- ja tietoturvallisuuden alueella kehitämme ja toimitamme ratkaisuja, jotka suojaavat asiakkaidemme kriittisiä resursseja sekä parantavat havainnointi- ja reagointikykyä. Toteutamme ratkaisut omiin ja teknologiakumppaneidemme tuotteisiin pohjautuen. Kaikki ratkaisut ovat saatavissa myös palveluna. Asiakaskuntaamme kuuluvat valtionhallinto, turvallisuusviranomaiset sekä yritykset esimerkiksi finanssi-, tietoliikenne- ja energiasektoreilla. Kotimaan lisäksi tietoturvatuotteitamme on käytössä yli 40 maassa. http://www.security.insta.fi/

 

Lisätietoja: Liiketoimintajohtaja Marko Hautakangas, Insta DefSec Oy, 040-7723 022, marko.hautakangas@insta.fi