Insta Group Oy

Insta Group Oy on suomalainen perheyritys, joka rakentaa ja ylläpitää turvallista ja kilpailukykyistä yhteiskuntaa. Konserniin kuuluvat teollisuusautomaatioon erikoistunut Insta Automation Oy, kriittisiä tilannetietoisuus- ja tietoturvaratkaisuja ja -palveluja kehittävä Insta DefSec Oy, ilmailun elinkaaripalveluita tuottava Insta ILS Oy sekä virtuaaliteknologioihin ja innovatiivisiin palveluihin keskittyvä Insta Innovation Oy. Lue lisää »

Ura Instassa

Mikä tekee Instasta hyvän työpaikan? Tutustu työntekijöidemme uratarinoihin ja arkeen Instassa. Voit katsoa kaikki avoimet työpaikkamme ja lukea tarkemmin arvoistamme ja toimintatavoistamme. Lue lisää »

Uutiset

15.06.2015

Insta Automation Oy toimittaa Vaasaan nopeat Ethernet – linkkiratkaisut

Insta Automation Oy toteuttaa kaukovalvontalaajennuksen ja vesilaitoskohteiden tiedonsiirron Vaasa – Vähäkyrö -kuntaliitokselle. 200 Mb/s Ethernet – linkkiratkaisulla varaudutaan tietoliikenteen yhä kasvaviin tarpeisiin Vaasan ja Vähäkyrön kuntaliitoksen alueella. Hankkeen valmistuessa myös kameravalvonta on mahdollista linkin kautta. Rengasverkkona toteutettava tiedonsiirto varmistaa tiedonkulun myös vikatilanteessa. Kaukovalvontaan kytketään hankkeen alkuvaiheessa puolet kuntaliitoksen vesilaitoskohteista. Vaasaan toimitetulla kaukovalvontajärjestelmällä voidaan hallita kaikkia […]

Lue lisää »

Insta Automation Oy toimittaa Vaasaan nopeat Ethernet – linkkiratkaisut

Insta Automation Oy toteuttaa kaukovalvontalaajennuksen ja vesilaitoskohteiden tiedonsiirron Vaasa – Vähäkyrö -kuntaliitokselle. 200 Mb/s Ethernet – linkkiratkaisulla varaudutaan tietoliikenteen yhä kasvaviin tarpeisiin Vaasan ja Vähäkyrön kuntaliitoksen alueella. Hankkeen valmistuessa myös kameravalvonta on mahdollista linkin kautta. Rengasverkkona toteutettava tiedonsiirto varmistaa tiedonkulun myös vikatilanteessa. Kaukovalvontaan kytketään hankkeen alkuvaiheessa puolet kuntaliitoksen vesilaitoskohteista.

Vaasaan toimitetulla kaukovalvontajärjestelmällä voidaan hallita kaikkia vesihuollon kohteita vedenjakelusta jäteveden pumppaukseen ja puhdistukseen. Langattoman tiedonsiirtotekniikan viimeaikainen kehitys on helpottanut kaukovalvontajärjestelmien rakentamista ja mahdollistaa suurempien tietomäärien siirtämisen. Kaukovalvonnan avulla käyttäjät saavat reaaliaikaista tietoa vesihuollon toiminnasta ja mahdollisista häiriöistä sekä voivat ohjata eri prosesseja tehokkaasti, jolloin kenttätyöskentelyn tarve vähenee.

Vaasan kaupunki vastaa pääosin Vaasan energia- ja vesihuollosta. Vaasan kaupungin liikelaitoksena toimiva Vaasan Vesi vastaa puhtaan veden tuotannosta ja jäteveden järjestelmistä. Vaasan kaupungin lisäksi Vaasan Vesi tarjoaa palveluitaan mm. Mustasaaren ja Vähänkyrön kunnille.

Lisätietoja:
Myyntipäällikkö Timo Niemistö, puh. 040 849 3602

 

 

 

 

 

 

03.06.2015

Osaaminen ja luottamus ratkaisevat

Digitaalisuus tunkeutuu kiihtyvällä vauhdilla kaikille yhteiskunnan ja yritystoiminnan osa-alueille sekä ihmisten arkipäivään. On vaikea kuvitella tänä päivänä mitään toimintoja tai palveluja ilman, että ne olisivat irrallaan digitaalisuudesta. Samalla olemme tulleet hyvin riippuvaisiksi digitaalisen maailman toimivuudesta – ja sen turvallisuudesta. Voimme puhua kyberturvallisuudesta, tietoturvallisuudesta tai jostain muusta, mutta tavoite on sama: huolehtia fyysisen maailmamme rinnalla yhä […]

Lue lisää »

Osaaminen ja luottamus ratkaisevat

Digitaalisuus tunkeutuu kiihtyvällä vauhdilla kaikille yhteiskunnan ja yritystoiminnan osa-alueille sekä ihmisten arkipäivään. On vaikea kuvitella tänä päivänä mitään toimintoja tai palveluja ilman, että ne olisivat irrallaan digitaalisuudesta. Samalla olemme tulleet hyvin riippuvaisiksi digitaalisen maailman toimivuudesta – ja sen turvallisuudesta.

Voimme puhua kyberturvallisuudesta, tietoturvallisuudesta tai jostain muusta, mutta tavoite on sama: huolehtia fyysisen maailmamme rinnalla yhä tärkeämmäksi muodostuvasta digitaalisen maailman turvallisuudesta. Digitaalisesta turvallisuudesta huolehtiminen on elinehto digitalisaation kehitykselle ja sen mahdollisuuksien hyödyntämiselle, ja ylipäänsä ihmiselämälle.

Digitaalisessa turvallisuudessa ratkaisevaa ei ole koko vaan osaaminen. Pienempikin toimija voi osaamisellaan kehittää ratkaisuja mihin maailman suurimmatkaan toimijat eivät kykene. Osaavat ihmiset ovat Instan vahvuus ja tärkein voimavara. Osaamisellamme olemme luoneet maailman huippuluokkaan tunnustettuja tuotteita ja palveluja. Tällaisessa joukossa on hienoa oppia tekemällä, muiden oppimistapojen lisäksi, ja kehittyä alan huippuasiantuntijaksi.

Turvallisuutta ei voi olla ilman luottamusta – eikä luottamusta ilman turvallisuutta. Yksi isoimpia kysymyksiä digitaalisessa turvallisuudessa maailmanlaajuisesti tänä päivänä on, kehen ja mihin voi luottaa? Snowdenin paljastukset ovat osaltaan vaikuttaneet siihen, että etenkin korkean tason digitaalista turvallisuutta vaativat toimijat, kuten puolustusvoimat ja muut viranomaiset, pankit, vesilaitokset ja verkko-operaattorit, etsivät kyberturvallisuudessa luotettavaa kumppania. Nimenomaan luotettavaa.Jarno_Limnell_2014

Maailman digitalisoinnissa ja sen turvallisuuden varmistamisessa otamme vasta ensiaskelia. Kyse on turvallisen tulevaisuuden tekemisestä. Sen eteen me Instassa teemme päivittäin periksi antamatonta työtä – hyvähenkisellä joukolla, jolla on tavoitteet korkealla.

Turvallisuus tarvitsee osaavia, sitoutuneita ja luotettavia ihmisiä. Sellaisia me Instassa olemme, ja meihin on lupa luottaa. Joka päivä. Tervetuloa joukkoomme!

Katso avoimet paikkamme ja hae mukaan tulevaisuuden rakentajaksi.

Jarno Limnéll

Kyberturvallisuusjohtaja, Insta DefSec Oy
Kyberturvallisuus-alan professori, Aalto-yliopisto

01.06.2015

Insta Automation Oy toteutti Hyvinkään Veden kaukovalvontajärjestelmän saneeraushankkeen

Insta Automation Oy toimitti Hyvinkään Veden vesilaitosten kaukovalvontajärjestelmän saneeraushankkeen. Toimitus sisälsi järjestelmän toteutussuunnittelun, ohjelmistot, viestiliikenteen- ja automaation laitteistot sekä asennustyöt. Hanke oli kahden vuoden mittainen ja sen vaiheistus oli etukäteen suunniteltu siten, ettei järjestelmävaihdosta synny haittaa vedenjakelulle ja laitosten valvonnalle. Uusitussa järjestelmässä on kiinnitetty erityistä huomiota kriittisten kohteiden, esimerkiksi päävedenottamoiden viestiverkon hallintaan häiriötilanteissa. Kaukovalvonnan ja […]

Lue lisää »

Insta Automation Oy toteutti Hyvinkään Veden kaukovalvontajärjestelmän saneeraushankkeen

Insta Automation Oy toimitti Hyvinkään Veden vesilaitosten kaukovalvontajärjestelmän saneeraushankkeen. Toimitus sisälsi järjestelmän toteutussuunnittelun, ohjelmistot, viestiliikenteen- ja automaation laitteistot sekä asennustyöt. Hanke oli kahden vuoden mittainen ja sen vaiheistus oli etukäteen suunniteltu siten, ettei järjestelmävaihdosta synny haittaa vedenjakelulle ja laitosten valvonnalle. Uusitussa järjestelmässä on kiinnitetty erityistä huomiota kriittisten kohteiden, esimerkiksi päävedenottamoiden viestiverkon hallintaan häiriötilanteissa.

Kaukovalvonnan ja automaation saneerauksessa yhdenmukaistettiin myös jätevesipumppaamoiden ja mittausasemien sähkö- ja ohjausjärjestelmät. Muutos yksinkertaistaa laitosten huolto- ja korjaustoimintaa sekä vähentää varaosatarvetta.

Vesilaitosten kunnossapidon vaatimukset ovat kasvaneet viime vuosina merkittävästi, siksi Hyvinkään Vedellä otettiin nyt käyttöön Instan @Wahti – Huollon ja kunnossapidon hallinta-ohjelma. Ohjelma helpottaa huolto- ja kunnossapidon suunnittelua ja varmistaa, että toiminnan kannalta tärkeät ennakkohuollot tehdään määriteltyinä aikoina.

Uusitussa kaukovalvontajärjestelmässä on myös Instan kehittämä @Wahti – raportointi- ja tiedonkeruuohjelmisto, joka kerää automaattisesti tarvittavat tiedot vesilaitoksilta ja tuottaa tarvittavat raportit.

Lisätietoja:
Myyntipäällikkö Timo Niemistö, puh. 040 849 3602

 

01.06.2015

Suomen Teollisuuden Energiapalvelut – STEP Oy mukaan Instan tuottamiin suunnittelupalveluihin Satakunnassa

Suomen Teollisuuden Energiapalvelut – STEP Oy on liittynyt mukaan Boliden Harjavalta Oy:n, Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n, Huntsman Pigments Oy:n ja Insta Automation Oy:n väliseen sähköautomaatiosuunnittelua ja projektointia koskevaan kumppanuussopimukseen. STEP on Pori Energian (66 %) ja Veolian (34 %) omistama yhteisyritys. Se tarjoaa kestäviä energiaratkaisuja teollisuusasiakkaille kumppanuusperiaatteita noudattaen. STEPin Harjavallan Suurteollisuuspuistossa toimiva voimalaitos tuottaa pääasiassa […]

Lue lisää »

Suomen Teollisuuden Energiapalvelut – STEP Oy mukaan Instan tuottamiin suunnittelupalveluihin Satakunnassa

Suomen Teollisuuden Energiapalvelut – STEP Oy on liittynyt mukaan Boliden Harjavalta Oy:n, Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n, Huntsman Pigments Oy:n ja Insta Automation Oy:n väliseen sähköautomaatiosuunnittelua ja projektointia koskevaan kumppanuussopimukseen.

STEP on Pori Energian (66 %) ja Veolian (34 %) omistama yhteisyritys. Se tarjoaa kestäviä energiaratkaisuja teollisuusasiakkaille kumppanuusperiaatteita noudattaen. STEPin Harjavallan Suurteollisuuspuistossa toimiva voimalaitos tuottaa pääasiassa höyryä teollisuusalueen yrityksille. Voimalaitos hyödyntää myös teollisuusprosesseista talteenotettua höyryä ja jakaa sitä teollisuusalueen yrityksille. Höyryn lisäksi voimalaitos toimittaa paineilmaa ja vettä teollisuusalueelle sekä prosessi- ja kaukolämpöä teollisuusalueelle ja Harjavallan kaupungille.

Insta toimittaa kumppaneiden tuotantolaitoksille Satakunnassa sähköistyksen ja automaation suunnittelu- ja projektointipalvelua sekä oman henkilöstönsä että paikallisten verkostokumppaniensa voimin. Palvelun volyymi on vuonna 2015 yli 30 henkilötyövuotta.

”Kumppanuuden laajentuminen uudelle asiakkaalle on vahva näyttö sopimusmallin toimivuudesta ja sen tuomasta arvosta asiakasyrityksille.” toteaa Insta Automation Oy:n toimitusjohtaja Timo Lehtinen.

 

Timo Lehtinen                     Mika Riikonen
toimitusjohtaja                     liiketoimintajohtaja