Insta SOC

Vakaata kasvua ja uudistumista

Vuosikertomus ja tulevaisuuskatsaus 2022

Insta on turvallisen ja kestävän tulevaisuuden ratkaisija. Olemme edelläkävijä ja luotettava kumppani teollisuuden, puolustuksen, ohjelmistokonsultoinnin ja kyberturvallisuuden asiakkaillemme.

Monialainen teknologiayhtiö -Turvallisen ja kestävän tulevaisuuden ratkaisija

Insta on turvallisen ja kestävän tulevaisuuden ratkaisija. Olemme edelläkävijä ja luotettava kumppani teollisuuden, puolustuksen, ohjelmistokonsultoinnin ja kyberturvallisuuden asiakkaillemme.

Tutustu vuoden 2023 vuosikertomukseen

Katso video

Jyri Stenberg, Instan teollisuusliiketoiminnan johtaja – pystykuva
Teollisuus

Koko teollisessa markkinassa toimimisen kilpailuetu, tuoteriippumattomuus sekä kyky hyödyntää osaamistamme kaikilla asiakastoimialoilla tekevät Instasta vahvan kumppanin. Olemme laaja-alainen toimija, jolla on tietotaito muuntajatasolta automaatioon ja digitalisaatioon saakka – voimme toteuttaa itse koko ketjun kotimaisin voimin, mikä on harvinaista.  Esimerkiksi puhtaan siirtymän kasvava hankemäärä mahdollistaa energiateollisuuden ja sähköistysosaamisemme vahvan kasvun tarjoamassamme.

Jyri Stenberg
Senior Vice President, Industry

Lue lisää

Instan vuosi 2023

Insta-Icon104
Ennätyksellinen liikevaihto
173,9 M€
Insta ikoni
Vetovoimainen ja merkityksellinen työpaikka
1129 instalaista
Insta-icon_teknologiat
Omien tuotteiden ja palveluiden menestys
Insta SafeLink Lite & Insta Steel
Insta ikoni ympäristöystävällisyys
Asiakastyytyväisyys huipputasolla
NPS 61
Insta-Icon123
Kansainvälinen
Osaamistamme hyödynnetään yli 50 maassa
Insta-icon_keskus
Ennätysvauhdissa
Automaatiokeskuksia ydinvoimaloista loistoristeilijöihin

Avainluvut 2022

Insta ikoni
143.5 M€ (2021)
Liikevaihto 153,4 M€
Insta ikoni napakymppi
19,8 M€ (2021)
Tilikauden tulos 12,0 M€
Insta ikoni
1 012 (2021)
Henkilöstömäärä 1 150
Insta ikoni timantti
22,3 M€ (2021)
Liikevoitto 15,7 M€
Insta kaytetyt ikonit15
60,8 % (2021)
Omavaraisuusaste 64,3 %
Trendit

Globaalit megatrendit

Paristonmuotoinen lampi rehevässä metsässä.

Megatrendit - vihreä siirtymä

Ilmastonmuutos ja vihreä siirtymä

  • Hupenevat resurssit ja hiilineutraalisuustavoitteet (hiilineutraalisuus vuoteen 2035 mennessä) muokkaavat teollisuuden tarpeita ja investointeja.

  • Vastuullisuus korostuu kaikessa toiminnassa.

  • Vahvat panostukset uusiutuvaan energiaan jatkuvat ja vihreää siirtymää tukevan infrastruktuurin rakentaminen nopeutuu mm. sähkön- ja lämmöntuotannossa.

Maapallo

Megatrendit - geopoliittinen epävakaus

Geopoliittinen epävakaus

  • Digitalisaatio, liikkuvuus, verkottuminen, data, tekoäly ja robotiikka muuttavat tapoja toimia ja luovat uusia mahdollisuuksia.

  • Tarve kyberturvallisuusratkaisuille kasvaa, koska järjestelmät ovat entistä enemmän verkottuneita ja kyberrikollisuus lisääntyy.

  • Vihreä siirtymä ja koronapandemia kiihdyttävät uuden teknologian käyttöönottoa teollisuudessa.

Abstrakti nopeasti liikkuvien viivojen 3D-mallinnus. Korkea nopeuden liikkeen sumennus. Konsepti liiketoiminnan johtamisesta, huipputeknologian tuotteista, liiketoimintasuunnitelmasta, tavoitteista ja saavutuksista sekä edistyneestä teknologiasta.

Megatrendit - teknologinen kehitys

Yhä kiihtyvä teknologinen kehitys

  • Epävakaa tilanne ja Ukrainan sota vaikuttaa puolustusalaan monella tavalla. Euroopassa lisärahoitusta ohjataan erityisesti materiaalihankintoihin ja valmiuden nostoon.

  • Kysyntä kansainvälisillä puolustusteknologiamarkkinoilla on kasvussa.

  • NATO-jäsenyys muokkaa suomalaisen puolustusteollisuuden markkinaa ja luo uusia mahdollisuuksia.

Instan SOC-valvomo kyberturvallisuus
Tutkimus ja tuotekehitys

Tutkimus ja tuotekehitys - edelläkävijä myös tulevaisuudessa

Insta auttaa asiakkaitaan menestymään nyt ja tulevaisuudessa. Tämä vaatii vahvaa osaamista ja pitkäjänteistä tutkimus- ja kehitystyötä, jota olemme tehneet jo yli 60 vuoden ajan. Omien ja suoraan asiakkaille tehtävien kehitysprojektien lisäksi olemme monipuolisesti mukana yhteistyössä tutkimuslaitosten ja muiden yritysten kanssa sekä kotimaisissa että kansainvälisissä projekteissa.

Strategiamme 2023-2026

Kannattava kasvu ja tavoite: Turvallisen ja kestävän tulevaisuuden ratkaisija

Instan tavoite on auttaa ja tukea asiakkaitamme verkottuneessa ja yhä nopeammin digitalisoituvassa maailmassa. Etsimme yhdessä ratkaisuja yhteiskunnan vakauden turvaamiseen, kilpailukyvyn kehittämiseen ja vihreän siirtymän toteuttamiseen. Strateginen tahtotilamme on olla asiakkaillemme ja sidosryhmillemme turvallisen ja kestävän tulevaisuuden ratkaisija nyt ja tulevaisuudessa.

Lue lisää:

Vihreän nurmen koristelemaa tehdassiluettia sininen taivas taustallaan.
Vuoden 2022 kohokohdat

Teollisuus

Kattavia palveluita teollisuuteen

Insta on täyden palvelun teollisuuden automaation, sähköistyksen ja digitaalisten ratkaisuiden toimittaja. Vahvuutemme on koko arvoketjun hallinta omalla kokonaistoimitus-, suunnittelu-, keskusvalmistus-, asennus- ja elinkaariosaamisella.

Osaava kumppani teollisuuden datahankkeisiin

Instan jatkuvasti kehittyvä osaaminen on tehnyt meistä halutun kumppanin ja mahdollistaa entistä kattavamman palvelutarjonnan ja toimituskyvyn. Asiakkaidemme kasvavat liiketoiminta-, ympäristö- ja laatuvaatimukset edellyttävät saumattomia, energiatehokkaita sekä tietoturvallisia automaatio-, sähköistys-, tuotannonohjaus- ja simulointijärjestelmiä. Sitoutunut ja asiakkaidemme toiminnan ja prosessit tunteva henkilöstömme mahdollistaa sen, että meillä on valmius toteuttaa yhä älykkäämpiä ja laajempia järjestelmätoimituksia aina automaatiosta ja sähköistyksestä korkeimman tason digitalisaatioon.Skaalautuvan data-alustan vahva hyödyntäminen luo uusia mahdollisuuksia teollisuusasiakkaillemme datapohjaiseen johtamiseen ja digitalisaation kiihdyttämiseen. Autamme asiakkaitamme kasvattamaan liiketoimintansa kannattavuutta, tehokkuutta ja turvallisuutta.

Kriittisen infran ja uusiutuvan energian asiantuntija

Teollisuuden liiketoimintomme palvelevat laajasti yhteiskunnan kriittisiä funktioita kuten energia- ja elintarviketeollisuuden, vesihuollon ja lääketeollisuuden asiakkaitamme.

Energiatoimialan automaatio- ja sähköjärjestelmätoimituksia tehdään yhä enemmän ja enemmän. Kestävän energiantuotannon ja uusiutuvien energianlähteiden merkitys kasvaa tulevaisuudessa koko maailmassa.Tuemme kestävää kehitystä ja vahvistamme kriittisen infran asiakkaidemme kilpailuetua tarjoamalla automaatio- ja digitalisaatioratkaisuja, joilla tuotannon prosesseja tehostetaan ja samalla ympäristövaikutuksia vähennetään.

Kokonaisvaltaista elinkaariajattelua

Hyödynnämme osaamistamme kokonaisvaltaisesti – laajan portfoliomme avulla voimme tarjota asiakkaillemme laiteriippumattomana toimijana kustannustehokkaita ja elinkaaritarkastelussa kannattavia ja turvallisia ratkaisuja.Toteutamme suuretkin automaatio-, sähkö- ja digitalisaatioprojektit nopealla läpimenoajalla. Ylläpito- ja elinkaaripalvelumme takaavat asiakkaillemme turvatun ja täysimittaisen kokonaispalvelun aina ympärivuorokautisista päivystyspalveluista prosessien ja laitteiden huoltoon sekä toiminnan varmistamiseen saakka.

Kohokohtia 2022

Teollisuus

Nostoja 2022 (1)

Insta SOC kyberturvallisuus
Vuoden 2022 kohokohdat

Kyberturvallisuus

Laaja-alainen kyberturvakumppani

Insta on yksi Suomen merkittävimmistä kyberturvakumppaneista. Tarjoamme laaja-alaisesti kyberturvapalveluita konsultoinnista kyberhyökkäysten torjuntaan ja verkkoturvasta henkilöiden ja laitteiden turvalliseen digitaaliseen identiteettiin. Palveluihimme, tuotteisiimme ja kattavaan kansainväliseen kumppaniverkostoomme luottavat suuryritykset ja julkisen sektorin organisaatiot niin kotimaassa kuin maailmalla.

Jatkuvaa osaamisen ja tarjonnan kehittämistä

Jatkoimme vuoden 2022 aikana panostuksia kyberturvatuotteidemme ja -palveluidemme kehittämiseksi ja toiminnan laajentamiseksi.
Alkuvuonna kyberoperaatiokeskuksemme (SOC) toiminta laajeni 24/7-pohjaiseksi palveluksi, jonka ansiosta voimme valvoa asiakkaidemme kyberturvallisuutta ympärivuorokautisesti vuoden jokaisena päivänä ja reagoida mahdollisiin poikkeamiin. Lisäksi kehitimme mm. digitaalisten avainten hallintapalvelua ja sovellusten sekä lisenssien allekirjoituspalveluja. Tuotteiden osalta erityinen painoarvo oli Insta Certifier -CA-ohjelmiston uuden sukupolven version kehityksessä ja tietoliikenteen salaustuotteiden kehittämisessä.Osaamisen jatkuva kehittäminen niin henkilöstön kouluttamisen kuin rekrytoinnin kautta on keskeinen osa toimintaamme. Vuonna 2022 osaajillemme myönnettiin useita uusia sertifikaatteja (mm. CISA, CISSP, SANS, ITIL), ja onnistuimme hyvin uusien kyberturva-ammattilaisten rekrytoinnissa. Vuoden vaihtuessa meillä työskentelinkin jo yli 140 alan kovaa ammattilaista.

Kasvua ja kansainvälisyyttä

Kyberliiketoiminnan liikevaihto kasvoi vuona 2022 16 % edellisvuoteen nähden, ja kyberturvaratkaisujen myynti oli ennätyksellinen, kasvua yli 40 % vuoteen 2021 verrattuna. Vuoden aikana toteutui myös kyberturvapalveluidemme historian euromääräisesti suurin kauppa (4,2 M€). Liiketoiminnastamme jo nyt noin viidesosa suuntautuu kansainvälisille markkinoille, mitä haluamme kehittää ja laajentaa jatkossakin. Kansainvälistymisessä kumppanit ovat keskeisessä roolissa.
Uskomme vahvaan kasvuun tulevinakin vuosina ja siihen, että tarjoamme jatkossakin mielenkiintoisia mahdollisuuksia kyberammattilaisille. Haemme myös aktiivisesti ostokohteita kyberturvayritysten alueella.

Kohokohtia 2022

Kyberturvallisuus

Nostoja 2022 (1)

Instalaiset toimistolla, tietokone, kasveja, koodaus
Vuoden 2022 kohokohdat

Ohjelmistokonsultointi

Ketterää ohjelmistokehitystä ja digitalisaatiota

Insta tarjoaa ketteriä ja kattavia ohjelmistokonsultointipalveluita. Vahva osaamisemme auttaa asiakkaitamme uudistumaan, kehittymään ja luomaan ainutlaatuista asiakaskokemusta yhä verkottuneemmassa maailmassa. Erottaudumme asiantuntemuksella, jossa korostuu vahva teollisen ympäristön ymmärrys, tietoturva, kokemus kriittisten järjestelmien toteutuksesta sekä modernien ja luotettavien teknologioiden hallitseminen.

Tietoturvalliset kokonaisratkaisut

Olemme asiantuntijoita digitaalisen liiketoiminnan kehittämisessä sekä toiminnan jatkuvuuden ja tehokkuuden varmistamisessa. Toimimme tiiviissä yhteistyössä Instan muiden liiketoimintayksiköiden, jotta voimme tarjota palveluitamme mahdollisimman laajasti ja nopeasti ja edelleen kiihdyttää asiakkaidemme digitalisaatiota.Meillä on pitkä kokemus vaativista teollisuuden ohjelmistokehityshankkeista ja tietoturvakriittisestä kehityksestä. Olemme enemmän kuin yksittäisen toteutuksen tekijä. Pystymme huomioimaan laajasti asiakkaidemme tuotekehityksen erityistarpeet olipa kyse muotoilusta, sulautetuista laitteista, teollisesta internetistä tai laadunvarmistuksesta.

Lähellä asiakasta

Ohjelmistoprojekteissamme hyödynnämme ketteriä menetelmiä ja joustavaa tuotekehityssolumallia, jossa tiimin koostumusta voi muokata projektin vaiheiden mukaisesti. Käytämme asiakkaan valitsemia teknologioita tai autamme niiden valitsemisessa.Asiakkaamme toimivat laajasti niin energia-, metsä-, kaivos-, lääke-, satama-, maatalous-, liikenne-, elintarvike- kuin prosessiteollisuudessa. Osaamistamme hyödyntävät monipuolisesti myös terveydenhuolto, pankki- ja vakuutussektori sekä julkisen alan toimijat.Vuonna 2022 onnistuimme rekrytoimaan paljon uusia osaajia ja henkilökuntamme pysyvyys sekä työtyytyväisyys nousi ennätystasolle. Ammattiylpeys, yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen on vahvasti läsnä kaikessa tekemisessämme. Tahtotilamme on kasvaa ja luoda asiantuntevia, työssään viihtyviä tiimejä, joiden tietotaito näkyy ja tuntuu asiakkaillemme entistäkin innovatiivisempana, laadukkaampana ja tehokkaampana yhteistyönä.Kohokohtia 2022

Ohjelmistokonsultointi

Nostoja 2022 (1)

Lockheed Martin F-35 ja maisema Insta
Vuoden 2022 kohokohdat

Puolustus

Huippuosaamista, tiivistä yhteistyötä ja Naton tuomia mahdollisuuksia

Insta on verkottuneen puolustuksen ratkaisujen ja palveluiden edelläkävijä, älykkäiden johtamisjärjestelmien toimittaja ja huoltovarmuuskriittisten elinkaaren tukipalveluiden tuottaja. Puolustusvoimien pitkäaikaisena strategisena kumppanina olemme huoltovarmuusketjun tärkeä toimija ja teollisen omavaraisuuden turvaaja.

Kansainvälisiä mahdollisuuksia

Kehittämillemme johtamis- ja kokonaisjärjestelmille on tyypillistä verkostokeskeisyys, kansallinen sekä kansainvälinen yhteensopivuus, korkea tietoturva sekä sisäänrakennetut koulutusominaisuudet. Suunnittelemamme johtamisjärjestelmät integroidaan osaksi asiakkaidemme toimintaympäristöä.Tuleva Nato-jäsenyys tuo mahdollisuuksia laajentaa käytössä olevien ratkaisujen vientiä muihin Nato-maihin.

Tulevaisuuden ratkaisuja yhteistyöllä

Yli 50 vuoden yhteistyö Suomen Puolustusvoimien kanssa sekä määrätietoinen ja laadukas tekeminen mahdollistavat jatkossakin Instan vahvan roolin uuden F-35 -hävittäjäkaluston avioniikan huoltopalvelujen tuottamisessa.Keskitymme jatkossakin sekä miehittämättömään ilmailuun että korkean teknologian tuotteisiin, tarjoten asiakkaillemme alan moderneimpia ratkaisuja. Olemme kehittäneet muun muassa lentäjän suorituskykyä turvaavia ratkaisuja, esimerkkinä Insta ANR -vastamelukuulokkeet ja IPBAM-hengitysilmamonitori.

Yhdistämällä ainutlaatuisen tutkimustyön, kansainvälisten kumppanuuksien luomat mahdollisuudet ja tiiviin ja pitkäjänteisen yhteistyön Puolustusvoimien strategisena kumppanina pystymme tarjoamaan osaamistamme puolustusteknologiamarkkinoille entistä kattavammin.

Kohokohtia 2022

Puolustus

Nostoja 2022 (1)

Asiakaskokemus

Vahvistamme ja kehitämme asiakkaidemme kilpailukykyä

Insta on monialainen teknologiayritys, joka vahvistaa ja kiihdyttää asiakkaidemme ja kumppaniemme kilpailukykyä. Menestystekijämme on aito ja syvällinen asiakasymmärrys, johon liittyy jatkuvasti kehittyvä palvelu- ja tuotevalikoima sekä osaava henkilöstö.

Lue lisää:

Henkilöstö ja kulttuuri

Yhteisöllinen ja paras paikka tehdä merkityksellistä työtä

Installa nautimme hyvästä ja kannustavasta työilmapiiristä. Henkilöstömme yhteishenki sekä perheyhtiön ketterä ja joustava toimintatapa höystettynä avoimella ja rohkealla kommunikaatiolla muodostavat erinomaisen työpaikan elementit.

Lue lisää:

Vihreät puut ja luontokuva vastuullisuus  Insta
Vastuullisuus

Yhdessä kohti kestävämpää tulevaisuutta

Vastuullisuuden merkitys kasvaa vuosi vuodelta. Suomalaisena perheyrityksenä vastuullisuus on luonnollinen osa arvojamme ja liiketoimintamme kannattavuuden ja jatkuvuuden perusta – luomme vastuullisempaa yhteiskuntaa ratkaisuidemme ja palveluidemme kautta. Perheyhtiöömme on lupa luottaa myös siinä, että teemme osamme pitääksemme maailman hyvänä paikkana elää.

Lue lisää:

Pysy alan aallonharjalla ja tilaa uutiskirjeemme

Tärkeimmät uutiset, inspiroivat artikkelit ja asiantuntijoidemme ajankohtaisia näkemyksiä eri toimialoilta sekä tietoa tulevista tapahtumistamme.

Hyväksy käyttöehdot. Käsittelemme tietojasi vastuullisesti.
Tutustu tietosuojaselosteeseemme.