Pitkospuut ja metsä

VASTUULLISUUS

Insta on vastuullinen perheyhtiö

Suomalaisena, riippumattomana perheyrityksenä sekä kestävän ja turvallisen tulevaisuuden ratkaisijana ajattelemme huomista joka hetki. Kehittämämme ratkaisut ja toimintamallit ovat tehokkaita, kestäviä ja turvallisia niin ihmisille, yhteiskunnalle kuin ympäristölle.

Tuemme asiakkaitamme vastuullisuustavoitteiden saavuttamisessa omilla vastuullisuusteoillamme

Suomalaisena, riippumattomana perheyrityksenä sekä kestävän ja turvallisen tulevaisuuden ratkaisijana ajattelemme huomista joka hetki. Kehittämämme ratkaisut ja toimintamallit ovat tehokkaita, kestäviä ja turvallisia niin ihmisille, yhteiskunnalle kuin ympäristölle.  

Insta rakennus Insta-logo ja vihreää kasvustoa
turvallisen arjen varmistaja

Yritysvastuumme

Yhtiömme yritysvastuullisuutta ohjaavat arvomme ja tahtotilamme. Installa on vahva yhteiskunnallinen rooli, ja siksi vastuullisuus on yhtiön toiminnan ytimessä ja näkyy päivittäisessä toiminnassamme. Meille on tärkeää ottaa huomioon toimintamme vaikutukset kaikkien sidosryhmien näkökulmasta: asiakkaat, omistajat, henkilöstö, kumppanit ja yhteiskunta. Kun vastuullisen yhtiön oma talous on kunnossa, sillä on hyvät edellytykset huolehtia ympäristö- ja sosiaalisesta vastuusta. Kehittämällä toimintaamme pitkäjänteisesti huolehdimme henkilöstöstä. Eettisten periaatteidemme tavoitteena on edistää kestävää kehitystä ja hyvää yrityskansalaisuutta. Haluamme varmistaa toimitusketjun vastuullisuuden ja luotettavuuden.

instalaiset keppijumppaa
Arvot ja vastuut

Suomen lippu ikoni

Yhteiskuntavastuu

Insta ikoni ympäristö kädellä kasvi

Ympäristövastuu

Insta ikoni sydänkädet

Huolehdimme asiakkaidemme huomisesta

Insta ihmiset instalaiset koivutausta
merkityksellinen työ

Yhteiskunta

Instan tavoitteena on tuottaa lisäarvoa asiakkaille ja toimia vastuullisena työnantajana.

Arvot ja luottamus ovat koko toimintamme perusta. Otamme huomioon toimintamme vaikutukset. Teemme yhteistyötä viranomaisten kanssa ja kannamme yhteiskuntavastuumme: huomioimme ympäristön ja yhteiskunnan, yritykset ja organisaatiot sekä yksilön. Auttamalla asiakkaitamme menestymään vaikutamme työpaikkojen säilymiseen Suomessa. 

Pyöräilijä työhyvinvointi Instan kampuksella
vastuullisuus

Ympäristö

Tavoitteenamme on kestävä kehitys, ja autamme myös asiakkaitamme toimimaan kestävän kehityksen mukaisesti: digitalisaation avulla pienennämme asiakkaidemme hiilijalanjälkeä. Kunnioitamme toiminnassamme ympäristöä ja käytämme luonnonvaroja vastuullisesti. Tunnemme toimintamme ympäristövaikutukset ja asetamme ympäristön suojeluun liittyviä päämääriä. Parannamme henkilökuntamme ja sidosryhmien ympäristötietoutta ja kannustamme heitä ympäristömyönteiseen toimintaan. 

Päämäärämme ja tavoitteemme ovat: 

  • Energian kulutuksen vähentäminen

  • Jätteiden keräyksen ja kierrätyksen tehokas ohjaaminen ja jätteen määrän minimoiminen sekä tavarantoimitusketjun kehittäminen ympäristömyönteisempään suuntaan

  • Hankintatoiminnan ympäristötietouden lisääminen

Insta seuraa toimintaympäristössään tapahtuvia muutoksia ja ottaa ympäristönäkökohdat huomioon kehittäessään toimintojaan. 

Henkilöstö instalaiset
instalaiset

Työyhteisö

Strategiamme ydintekijöitä ovat sekä asiakaskeskeisyys että osaava ja sitoutunut henkilöstö. Välitämme aidosti työntekijöistämme ja pyrimme mahdollistamaan sopivan työn ja vapaa-ajan tasapainon. Tavoitteenamme on, että henkilöstömme voi hyvin ja kehittyy kanssamme.

Vastuullisuus on luottamuksellisen liiketoiminnan perusedellytys.

Istalaisia toimistolla
Luottamusta yli 60 vuotta

Liiketoiminta

Installa on pitkä 60-vuotinen historia ja kulttuurimme ytimessä on kauas tulevaisuuteen katsominen.

Insta pyrkii takaamaan liiketoiminnan jatkuvuuden ja häiriöttömän toiminnan kaikissa olosuhteissa ja ottaa osaa huoltovarmuutta edistävään kansalliseen toimintaan. Huolehdimme asiakkaidemme huomisesta ja pyrimme toiminnallamme edistämään osaltamme asiakkaidemme toiminnan jatkuvuutta. 

Lahjomattomuus ja luottamuksellisuus ovat liiketoimintamme kulmakiviä. Hyvän hallintotavan mukaisesti tietoja pääsevät käsittelemään vain ne, joilla niihin on oikeus. 

Olemme sitoutuneet kunnioittamaan ja suojaamaan yrityksen sekä sidosryhmiemme immateriaalioikeuksia. Henkilöstöllämme on oikeus käyttää yhtiön omaisuutta vain lailliseen liiketoimintaan ja velvollisuus suojella sitä menetyksiltä tai luvattomalta käytöltä.

Instalaiset töissä
Luotettava alihankinta

Toimittajat ja kumppanit

Vastuullisuus asiakkaita ja muita sidosryhmiä kohtaan on luottamuksellisen liiketoiminnan perusedellytys. Instaan on lupa luottaa ja luottamus on ansaittu teoilla ja päivittäisellä toiminnallamme. 

Kohtelemme toimittajiamme ja kumppaneitamme ammattimaisesti ja asianmukaisesti. Edellytämme arvoketjun eri vaiheisiin kuuluvilta liikekumppaneiltamme vastuullista toimintatapaa ja eettisten periaatteiden noudattamista.
 
Tarkistamme perusteellisesti meille keskeisten alihankkijoidemme ja käyttämiemme konsulttien taustat ja edellytämme heiltä tarkoituksenmukaista toimialaosaamista sekä hyvämaineisuutta ja nuhteettomuutta.

Instan SOC-valvomo kyberturvallisuus
Lupa Luottaa

Turvallisuus

Instan tavoitteena on toimia luotettavana yhteistyökumppanina, mikä edellyttää tinkimätöntä turvallisuusnäkökohtien huomioonottamista kaikessa toiminnassa. Omien prosessiemme luotettavuus ja tietoturvallisuus ovat meille ensiarvoisen tärkeitä.

Teemme perusmuotoisen henkilöturvallisuusselvityksen kaikille työsuhteeseen tuleville ja perehdytämme uudet työntekijät huolellisesti. Henkilöstömme työskentelee turvallisissa tiloissa ja ylläpidämme osaamistamme muun muassa säännöllisillä turvallisuuskoulutuksilla. Pidämme Instassa huolta siitä, että prosessimme ovat turvallisia ja täyttävät asiakkaidemme tiukimmatkin vaatimukset.

Kannamme toimintaamme liittyen vastuun työyhteisöstä, asiakkaista, sidosryhmistä sekä ympäristöstä - turvallisuudesta tinkimättä.

Insta ikoni ihmiset idea yhteistyö

Työyhteisö & hyvinvointi

Vastuullinen, kestävä toimitusketju

Insta ikoni dokumentti ja lukko

Turvallisuus

Liiketoiminta-alueemme

Strategiamme ytimessä on asiakaslähtöisyys. Kohtelemme asiakkaitamme rehellisesti ja luottamuksella. Asiakastyytyväisyytemme on korkea.

Teollisuuden eri alojen, kriittisen infrastruktuurin sekä ilmailu- ja korkeateknologia-alojen lisäksi Instaanluottavat muun muassa viranomaisorganisaatiot, julkishallinto ja julkinen sektori. Huomioimme kaikessa toiminnassamme asiakkaan odotukset ja lisäarvon tuottamisen kaupalliset näkökulmat.

Lue lisää teollisuuden ratkaisuistamme

Lue lisää puolustus- ja ilmailuratkaisuistamme

Lue lisää kyberturvallisuuden palveluista ja ratkaisuistamme

Lue lisää ohjelmistokonsultointipalveluistamme

Mahdolliset väärinkäytökset ja asiaton toiminta

Whistleblowing-ilmoituspalvelu

Whistleblowing-ilmoituskanavamme on yhteistyökumppaneillemme, asiakkaillemme, työntekijöillemme sekä muille toimijoille tarkoitettu sähköinen ilmoituspalvelu.Ilmoituspalvelun kautta annamme mahdollisuuden ilmoittaa luottamuksellisesti ja myös anonyymisti, mikäli joku huomaa tai epäilee väärinkäytöstä taikka toimintaperiaatteidemme rikkomista. Näin saamme mahdollisuuden korjata, estää tai oikaista kaikki epäasiallisuudet ja väärinkäytökset.

Whistleblowing

Pysy alan aallonharjalla ja tilaa uutiskirjeemme

Tärkeimmät uutiset, inspiroivat artikkelit ja asiantuntijoidemme ajankohtaisia näkemyksiä eri toimialoilta sekä tietoa tulevista tapahtumistamme.

Hyväksy käyttöehdot. Käsittelemme tietojasi vastuullisesti.
Tutustu tietosuojaselosteeseemme.