Kyberturvallisuus tietojärjestelmä

Tietosuojavastaava palveluna ja tietosuojan asiantuntijatuki

Tietosuojavastaavapalvelumme avulla varmistut, että tietosuojavastaavan tehtävä hoidetaan vankalla asiantuntemuksella ja tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla riippumattomasti. Palvelussa käytössäsi on tietosuoja-asiantuntijoidemme laaja osaaminen ennakoitavilla kustannuksilla.

Kenelle palvelu sopii?

Tietosuojavastaava palveluna sopii sekä rekisterinpitäjille että henkilötietojen käsittelijöille.

Palvelu sopii myös organisaatioille, joilla on oma tietosuojavastaava tai tietosuoja-asiantuntija. Sisäinen tietosuojavastaava tai -asiantuntija saa tällöin työnsä tueksi Instan tietosuojatiimin asiantuntijuuden, joustavasti lisäresursseja ja sijaisen sekä omaa organisaatiotaan laajemman näkemyksen esimerkiksi alan kehityksestä, toimintatavoista ja vaatimustasosta.

Palveluun on joustavasti yhdistettävissä myös muita kyberturvallisuuden asiantuntijapalveluitamme.

Palvelun sisältö ja toteutus

Mitä palveluun tyypillisesti sisältyy?

Tietosuojavastaavapalvelu sisältää laajasti tukea ja neuvontaa tietosuoja-asioissa ja voi kattaa esimerkiksi EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset tietosuojavastaavan tehtävät. Insta voi avustaa organisaatiotanne esimerkiksi seuraavissa asioissa:

 • Henkilötietojen käsittely ja siihen liittyvissä velvollisuuksissa neuvominen

 • Tietosuojasääntöjen noudattamisen seuraaminen ja puutteiden havainnointi

 • Tietosuojaa koskevien vaikutustenarviointien (DPIA) laadinta

 • Rekisteröityjen ja viranomaisen yhteyspisteenä toimiminen

 • Tietoturvaloukkausten selvitystyö ja niihin liittyvien riskien arviointi

 • Tietosuojan nykytilanteen, tietosuojariskien sekä sääntelyn ja viranomaisohjeiden kehityksen raportointi

 • Henkilötietojen käsittelyä koskevien sopimusten neuvottelu

 • Sisäänrakennetun ja oletusarvoisen tietosuojan toteutuminen

 • Tietosuojadokumentaation laatiminen ja päivittäminen

 • Tietosuojan koulutusmateriaalin laatiminen ja päivittäminen

Miten palvelu toteutetaan?

 • Palvelu toteutetaan tiiviissä yhteistyössä asiakasorganisaation kanssa liiketoiminnan luonne ja toimintaympäristö huomioon ottaen.

 • Asiakkuutta hoitavat nimetyt yhteyshenkilöt, mutta tuotamme palvelua koko tiimimme asiantuntemusta hyödyntäen. Näin varmistamme palvelun jatkuvuuden, asiantuntemuksemme laaja-alaisuuden ja työn laadun.

 • Asiakas ohjaa sovitun allokoinnin mukaan resurssimme käyttöä. Teemme palveluun sisältyvät tehtävät asiakkaan ohjaamalla prioriteetilla ja aikataululla. Keskustelemme työn tekemisestä statuspalavereissa, joita järjestämme asiakkaan kanssa sovituin tavoin esimerkiksi viikoittain tai kuukausittain.

 • Voimme asiakkaan halutessa toimia asiakasorganisaation IT-ympäristössä käyttäen asiakkaan omia työvälineitä ja -ympäristöjä. Yhteydenpito kanssamme onnistuu matalalla kynnyksellä ja joustavasti kuten organisaation sisäisenkin neuvonantajan kanssa.

 • Palvelumme on räätälöitävissä tarpeen mukaan ja yhdistettävissä Instan tietoturva- ja kyberpalveluihin esimerkiksi teknisiä suojakeinoja arvioitaessa. Palvelumme kautta saat sekä tietosuoja- että tietoturva-asiantuntemuksen.

Pysy alan aallonharjalla ja tilaa uutiskirjeemme

Tärkeimmät uutiset, inspiroivat artikkelit ja asiantuntijoidemme ajankohtaisia näkemyksiä eri toimialoilta sekä tietoa tulevista tapahtumistamme.

Hyväksy käyttöehdot. Käsittelemme tietojasi vastuullisesti.
Tutustu tietosuojaselosteeseemme.