Mustionkosken vesivoimalaitos

31 - 5 - 2022 - Referenssit

Vesivoimalaitosten modernisointi takaa vihreää energiaa vuosikymmeniksi eteenpäin

Insta uudisti Koskienergia Oy:n neljän vesivoimalaitoksen automaatio- ja sähköjärjestelmät kokonaistoimituksena. Modernisointi parantaa voimalaitosten käytettävyyttä, helpottaa kunnossapitoa ja vähentää odottamattomia katkoksia.

AutomaatioSähköistysModernisointiKokonaistoimituksetKriittinen infra

Vesivoimalaitoksilla on tärkeä rooli Suomen sähköverkon tilan turvaamisessa, sillä tuulivoiman yleistyessä sähköverkon säätökyvykkyyden ja näin ollen myös vesivoiman merkitys kasvaa. Uusia vesivoimalaitoksia ei juuri rakenneta, joten paine kohdistuu jo olemassa oleviin laitoksiin: niiden on toimittava luotettavasti. Etenkin vanhemmissa laitoksissa tämä tarkoittaa teknologian modernisointia, sillä uudistus lisää laitosten käyttövarmuutta sekä helpottaa kunnossapitoa.

Tästä syystä myös Koskienergia Oy päätyi uudistamaan neljän Mustionjoen varrella sijaitsevan vesivoimalaitoksen automaatio- ja sähköjärjestelmät vuosina 2018–2021.

– Vanha teknologia alkoi olla epäluotettavaa ja huoltotarpeita ilmeni myös esimerkiksi keskellä yötä. Halusimme parantaa laitosten toimintavarmuutta sekä vähentää kunnossapidon tarvetta, taustoittaa Koskienergian vesivoimapäällikkö Arto Koski.

Mustionkosken vesivoimalaitos

Kunnossapitokustannukset ovat tippuneet

Modernisoinnin tavoite oli paitsi pidentää vesivoimalaitosten elinkaarta myös helpottaa niiden kunnossapitoa. Uusien järjestelmien myötä laitoksista saadaan aiempaa kattavampaa diagnostiikkaa, mikä helpottaa mahdollisten vikojen selvittämistä.

Uudistuksen etu on myös se, että kun modernisointi tuli kokonaistoimituksena yhdeltä toimittajalta, maantieteellisesti lähekkäin sijaitsevat laitokset toimivat samankaltaisesti. Voimalaitosten huolto on samojen työntekijöiden vastuulla, joten yhdenmukaisuus helpottaa operointia ja esimerkiksi uusien työntekijöiden perehdyttämistä. Kunnossapidosta vastaavia työntekijöitä oli mukana myös projektien suunnittelussa, jolloin lopputulos vastasi todelliseen tarpeeseen.

Arto Kosken mukaan projektit onnistuivat tavoitteessaan, sillä laitosten kunnossapitokustannukset ovat selkeästi pienentyneet.

– Kustannuksia säästyi jo toteutusvaiheessa. Insta ehdotti meille muilta toimialoilta kertyneen kokemuksensa pohjalta kustannustehokkaampia vaihtoehtoja, joita emme itse olleet ottaneet huomioon.

Billnäsin vesivoimalaitoksen konesali

Billnäsin vesivoimalaitoksen konesali

Vanhojen vesivoimalaitosten uudistaminen vaatii taitoa

Sen lisäksi että uudistettavat laitokset sijaisivat saman joen varrella, niitä yhdisti myös ikä. Billnäsin ja Åminneforsin voimalaitokset ovat olleet oleellinen osa jokimaisemaa jo 1900-luvun alusta saakka. Myös Peltokosken sekä Mustionkosken voimalaitokset on rakennettu jo 1950-luvulla.

Vanhojen voimalaitosten uudistamiseen liittyy omat haasteensa, sillä vanhan laitteiston ja rakennuksen ominaisuudet on otettava huomioon uutta tekniikkaa käyttöönotettaessa. Onnistuminen edellyttää hyviä projektinhallintataitoja sekä kykyä ennakoida ja varautua haasteisiin jo etukäteen. Siten minimoidaan aika, jonka laitos on poissa tuotannosta.

– Instan kyky toimittaa vastaavia kokonaistoimituksia on hyvä. Sovittuja aikatauluja noudatettiin ja seurattiin sekä työnjälki on hienoa. Esimerkiksi automaatio- ja sähkökaapit eivät ole mitään karkeaa tekoa vaan laadukkaita. Lisäksi jos myöhemmin on ilmennyt muutostarpeita, Insta on reagoinut niihin hyvin, Koski toteaa.

Mustionkosken laitos- ja koneistoautomaatiokeskukset

Mustionkosken laitos- ja koneistoautomaatiokeskukset

Yhteistyö hiilineutraalin Suomen rakentamisessa jatkuu

Viimeisin Mustionjoen voimalaitosprojekteista valmistui vuonna 2021, kun Mustionkosken vesivoimalaitos luovutettiin tuotannolliseen käyttöön. Instan ja Koskienergian yhteistyö jatkuu kuitenkin myös tulevaisuudessa, sillä Koskienergia valitsi Instan mukaan myös Kuhankosken voimalaitoksen rakennusprojektiin.

– Arvostan sitä, että Installe olemme voineet hyvin määritellä tarpeitamme ja valmiin paketin sijaan lopputulos on räätälöity vastaamaan meidän tarpeitamme, Koski kiittää.

Lisätietoja

Aki Mahlanen

Liiketoimintajohtaja
Energia
Insta Automation
Tampere
etunimi.sukunimi (at) insta.fi

Jaa artikkeli

Pysy alan aallonharjalla ja tilaa uutiskirjeemme

Tärkeimmät uutiset, inspiroivat artikkelit ja asiantuntijoidemme ajankohtaisia näkemyksiä eri toimialoilta sekä tietoa tulevista tapahtumistamme.

Hyväksy käyttöehdot. Käsittelemme tietojasi vastuullisesti.
Tutustu tietosuojaselosteeseemme.