Insta ja OSTP

21 - 2 - 2024 - Referenssit

OSTP Finlandin tuotannon kehittäminen menee putkeen

Prosessiteollisuuden ruostumattomia putkenosia ja putkia valmistava OSTP Finland on alansa uudistaja ja kestävän kehityksen mahdollistaja, joka erottuu laadulla ja tiedolla johtamalla. Prosessien ja kyvykkyyksien kehittämisen jatkuessa avuksi kutsuttiin Insta, ja sitten alkoi tapahtua – uuden data-alustan avulla päästään hyödyntämään tehdasympäristön tuottamaa dataa sekä yhdistämään eri tietolähteitä. Lisäksi alustalle toteutettiin kokonaistehokkuuden mittaristo ja analytiikka prosessiparametrien optimointiin.

Data-analytiikkaDataAutomaatio

Pietarsaarelaisen OSTP Finlandin tehdas pyörii ympäri vuorokauden seitsemänä päivänä viikossa. Yrityksen tuotteet ovat kestäviä vaativimmissakin ympäristöissä, ja laatu on aina ollut peruskivi. OSTP on myös edelläkävijä kestävässä kehityksessä ja edistää vihreää teknologiaa. Ruostumattomat putket ja putkiosat ovat tärkeitä komponentteja muun muassa vedenpuhdistuksessa, akkutehtaissa ja päästöjen vähentämisessä. Vuonna 1949 perustetussa yrityksessä on nähty niin hyvät kuin huonot ajat ja tiedostettu se, ettei muutos ole pahasta, vaan sitä tarvitaan. Uudistava asenne näkyy erityisesti digikehityksessä, jolla on sekä johdon tuki että strategia.

– Tuotteemme auttavat rakentamaan parempaa tulevaisuutta, ja vihreässä siirtymässä niitä tarvitaan alalla kuin alalla. Ruostumaton teräs on 100-prosenttisesti kierrätettävä ja aikaa kestävä materiaali, kertoo OSTP Groupin CIO Anders Brännbacka.

Instan Solution Lead Seppo Merikoski ja OSTP Groupin CIO Anders Brännbacka uudistavat tiedolla johtamisen ratkaisuja kyvykkyyksien ja prosessien parantamiseksi.

OSTP Finlandin tavoitteena on sekä tehokkuuden että kestävien ratkaisujen jatkuva kehittäminen niin dataa kuin systeemiajattelua hyödyntäen. Instan kanssa yhtiössä päästiin ottamaan seuraavat konkreettiset askeleet.

Mittaristosta tuotannon tiedonkulkuun ja kehittämiseen

OSTP Finlandin Pietarsaaren tehtaan ja Instan asiantuntijat työskentelivät tiiviisti yhdessä, osallistaen myös tuotantohenkilökunnan varmistaakseen onnistumiset. Työ sisälsi neljä osa-aluetta: OEE-mittariston rakentamisen, ruostumattoman teräsputkien loppukäsittelyn parantamisen, manuaalisesta työstä dataa keräävän käyttöliittymän sekä suunnitelman nykyisten ja tulevien parannusten synergian varmistamiseksi.

Aluksi Insta rakensi OEE-mittariston tuotannon kokonaistehokkuuden seuraamiseksi osana teollista data-alustaa. Mittaristo tarjoaa tuotannosta luotettavaa tilastollista dataa, jota voidaan käyttää esimerkiksi laadun, tuotantotehokkuuden ja kunnossapidon kehittämiseen.

Seuraavaksi tuotannon kehittämisessä keskityttiin ruostumattomien teräsputkien loppukäsittelyyn. Työvaihe on monitahoinen ja osittain manuaalinen, sisältäen esimerkiksi komponenttien siirtelyä. Toisin sanoen sen kokonaistehokkuus riippuu käsin tehtävästä työstä ja lopputulokseen vaikuttavat lukuisat muuttujat, joita järjestelmä ei pysty itsessään mittaamaan. Olennaista on saada riittävästi dataa prosessin eri vaiheista, joista osa oli manuaalisia. Työvaiheen ja sitä kautta prosessin parantaminen onnistui Six Sigman, systemaattiseen dataan pohjautuvaan laadunparantamisen metodiikan, avulla.
 
Lisäksi Insta toteutti tuotannon työntekijöille käyttöliittymän, jonka avulla he kykenevät kirjaamaan järjestelmään tietoa työsuorituksesta. Käyttöliittymän haasteena oli sovittaa se vaativaan teollisuusympäristöön. Business Finlandin kehityshankkeessa pilotoitu konsepti tuotteistettiin Instan UX-muotoilijan toimesta OSTP:n työntekijöiden tarpeita ja ideoita kuunnellen.

Tuloksellista automaatiota

Nyt OSTP Finlandilla nähdään se, mikä on jäänyt näkemättä ja yhä enemmän. Mittaamalla tuotannon kokonaistehokkuutta sekä tekemällä oikeita kehitystoimenpiteitä optimoidaan nopeus, jatkuvuus, laatu ja turvallisuus – toisin sanoen kehitetään asiakasarvoa ja kilpailukykyä. Prosessiaikaa ohjataan algoritmilla, joka oppii ja opettaa jatkuvasti uutta sekä poistaa hukkaa laadusta tinkimättä. Tiedonjako on myös ekosysteemisen liiketoiminnan edellytys. 
 
Data-alustan avulla kerätystä tiedosta visualisoituu kokonaisvaltainen tilannekuva, joka mahdollistaa tuotannon kattavan analysoinnin sekä tarjoaa jatkuvasti lisää tietoa päätöksenteon tueksi niin strategiseen johtamiseen kuin jokapäiväiseen työntekoon. Alusta luo perustan älykkäälle automaatiolle, sisältäen useita käyttövalmiita ominaisuuksia tuotantodatan keräämiseen, prosessointiin, tallentamiseen ja visualisointiin. Isoja alkuinvestointeja ei tarvittu, ja toimeen päästiin tarttumaan nopeasti. Lisäksi käyttäjien syöttämä tieto kyetään yhdistämään koneista kerättyyn dataan sekä soveltamaan sitä optimointialgoritmin ohjaamiseen. Näin ollen kone ja ihminen pääsevät toimimaan yhteistyössä siten, että tieto auttaa henkilöstöä suoriutumaan työstään paremmin sekä kehittämään osaamistaan.
 
Ratkaisut vastaavat OSTP Finlandin todellisiin tarpeisiin, sillä henkilöstö on osallistettu kehittämiseen alusta alkaen. Toiminnan uudistaminen edellyttää datan ja työkalujen ohella jatkuvan parantamisen kulttuuria. Siksi Insta ja OSTP käynnistivät Six Sigmaan perustuvan hankkeen vaikuttavien ja todennettavissa olevien kehitystoimenpiteiden tunnistamiseksi. Saavutettujen hyötyjen arvioidaan kustantavan tulevat datapohjaiset kehityshankkeet osittain tai jopa kokonaan. 
  
– Instan kanssa olemme onnistuneet vahvistamaan kyvykkyyksiä datan avulla saaden ihmiset ja koneet toimimaan yhdessä. Insta on luotettava kumppani, joka ymmärtää strategiaamme sekä auttaa meitä kehittymään pitkäjänteisesti. Mikä tärkeintä, jaamme yhteisen ajatusmaailman ja tavoitteet, toteaa Brännbacka.

Mistä on kyse

OSTP Groupiin kuuluva OSTP Finland Oy on eräs maailman johtavia ruostumattomien hitsattujen prosessiputkien ja putkenosien sekä asiakassovellusten valmistajia. Yrityksen tuotteita käytetään monilla eri teollisuuden aloilla ympäri maailman, päämarkkinan sijaitessa Skandinaviassa ja Euroopassa. 
 
Yrityksen arvoja ovat turvallisuus, laatu, kestävä kehitys, vastuullisuus, luotettavuus ja innovatiivisuus. Ne myös eletään todeksi, sillä henkilöstön osaamista ja johtamista kehitetään jatkuvasti. OSTP Finlandilla on tunnistettu digitalisaation strateginen merkitys sekä suunniteltu vaikuttava roadmap, jossa kokonaisuus on jaettu pienempiin ja loogisesti eteneviin osiin. Pistemäisen kehittämiseen sijaan kehittämisessä ajatellaan kokonaiskuvaa.
 
Insta auttoi OSTP Finlandia ottamaan käyttöön OEE-mittariston, Six Sigma -laskentamenetelmän, teollisen data-alustan sekä käyttöliittymän inhimillisen tuotantotiedon analysoimiseksi yhdessä prosessin tuottaman datan kanssa. Näin toteutuu visio maailman tehokkaimmasta ja kestävimmästä teollisuusyrityksestä.

Insta Industrial DataplatformOta yhteyttä

Jaa artikkeli

Pysy alan aallonharjalla ja tilaa uutiskirjeemme

Tärkeimmät uutiset, inspiroivat artikkelit ja asiantuntijoidemme ajankohtaisia näkemyksiä eri toimialoilta sekä tietoa tulevista tapahtumistamme.

Hyväksy käyttöehdot. Käsittelemme tietojasi vastuullisesti.
Tutustu tietosuojaselosteeseemme.