Nenäinniemen jätevedenpuhdistamo

4 - 5 - 2023 - Referenssit

Nenäinniemen jätevedenpuhdistamo uudistuu ympäristön ja prosessien parhaaksi

Yhteistyö Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:n ja Instan välillä alkoi lietteenkäsittelyn laajennus- ja saneerausprojektin yhteydessä vuonna 2016. Meneillään oleva JSPBio+ -hanke on nyt loppusuoralla. Projekteissa on onnistuttu erinomaisesti ja laitoksen toimintaa mahdollisimman vähän häiriten. Instan kädenjälkeä ovat niin puhdistamon instrumentointi ja prosessiautomaatio kuin tiedonkeruu- ja kulunvalvontajärjestelmät.

AutomaatioKriittinen infra

Yli puolet keskisuomalaisten jätevesistä käsitellään Nenäinniemen puhdistamolla, kattaen Jyväskylän, Muuramen, Laukaan, Lievestuoreen ja Uuraisten kunnallisiin viemäriverkostoihin johdetut jätevedet. Laitoksen uudistus aloitettiin vuonna 2016, jolloin edessä oli saneeraus ja laajennus ympäristöluvan saamiseksi. Samalla haluttiin parantaa mahdollisuuksia prosessidatan hyödyntämiseen.

Jyväskylän seudun puhdistamo Oy:n Tuohimetsä ja Pyykkönen Nenäinniemen jätevedenpuhdistamon pihalla.

– Vaihdoimme automaatiokumppaniksi Korpilahden puhdistamolla hyvää yhteistyötä tehneen Instan, sillä halusimme olla varmoja hankkeen sujuvasta etenemisestä sekä resurssien saatavuudesta, kertoo kunnossapitopäällikkö Markku Tuohimetsä.

Tehokkuutta ja turvallisuutta palveluna

Uudistusten ensiaskel oli jätevedenpuhdistamon kapasiteetin lisääminen – biologisen osan ilmastusaltaan vanhan puolen saneerauksen myötä laitoksen kapasiteetti kasvoi yli puolella. Vuosina 2016–2018 tehtyyn laajennushankkeeseen kuului myös uusi nostopumppaamo, ilmastuksen kompressorit ja varavoimakone rakennuksineen sekä tertiäärikäsittely ja UV-desinfiointi. Tämän jälkeen työtä jatkettiin puhdistamon muiden osien automaation ja instrumentoinnin modernisoinneilla. Automaatiojärjestelmän käytettävyyttä ja turvallisuutta parannettiin kahdentamalla prosessien kriittisimmät vaiheet. 
 
Vuoden 2018 jälkeen Instan toimesta tehtyjä uudistuksia ovat muun muassa esikäsittelyn ja kemikalointiaseman automaatio, teknisen veden järvipumppaamon saneeraus sekä automaatiojärjestelmään liitetty kalsiittiasema. Nyt menossa on lietteenkäsittelyn ja biokaasulaitoksen energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävä JSPBio+ -hanke, johon Insta toimitti sekä instrumentointi- että automaatioratkaisut.
 
Uudistusten myötä Nenäinniemellä otettiin käyttöön prosessiraportointiin, hälytyksiin, huoltoon ja ylläpitoon sekä energian- ja omaisuudenhallintaan kehitetty pilvipohjainen Insta Wahti™ -palveluperhe. Lisäksi Insta vastasi alueen valvontakamerajärjestelmän toteutuksesta prosessien ja kulunvalvontaan. Nosto-ovilla ja porteilla on oma alajärjestelmä.
 
Nenäinniemen jätevedenpuhdistamo on solminut Instan kanssa huolto- ja ylläpitosopimuksen.

– Näin laajassa hankkeessa ratkaisee aktiivisuus, haasteisiin varautuminen ja aikataulujen yhteensovittaminen, joista jokaisessa Insta on onnistunut kiitettävästi. Lisäksi he ymmärtävät prosessimme sekä esittävät ideoita, joita emme olisi itse tulleet edes ajatelleeksi. Myös asennustyöt on hoidettu oikein ja vastuullisesti. Sekin on sanottava, että kustannusarviot ovat pitäneet hyvin vuodesta toiseen, Markku jatkaa.

Puhdasta hyötyä

Nykyaikaisen automaatio- ja instrumentointiteknologian avulla Nenäinniemen jätevedenpuhdistamo ylittää ympäristöluvan vaatimukset niin pitoisuuksien kuin reduktion osalta. Samalla laitoksen laitoksen käytettävyys ja turvallisuus ovat yhä paremmalla tasolla. Tästä kiittävät sekä ihmiset että ympäristö.

Uudistukset on toteutettu onnistuneesti, sovitussa aikataulussa, ja käyvän laitoksen toimintaa mahdollisimman vähän häiriten. Myös aluevalvonta on nyt asianmukaista, mikä lisää turvallisuutta entisestään. Datan karttuessa laitoksen toimintaa on yhä helpompi kehittää oikeaan suuntaan.

– Olen todennut sen, että Insta on palvelutoimittaja ja luottokumppani, joka tahtoo auttaa meitä onnistumaan, Markku toteaa.
 
InstaWahdin avulla tilannekuva, laadunvalvonta ja jäljitettävyys paranee ja kunnossapitotarpeiden ennakointi ja viranomaisraportointi helpottuu. Myös työnteko kentällä tehostuu, sillä huoltotiedot päästään lukemaan asennuspaikalla. Hälytykset välitetään vastuuhenkilöille kunkin valitsemalla tavalla. 
 
Huolto- ja ylläpitosopimuksen ansiosta valmistajan osaava ja kokonaisvaltainen apu on lähellä, niin paikan päällä kuin puhelimessa.

– Meitä palvelee laitoksen toiminnan tunteva henkilö, ja asiat ovat aina edenneet rivakasti. Toki tukipyyntöjen määrä vähenee osaamisemme vahvistuessa, sanoo prosessi-insinööri Sonja Pyykkönen.

Tutustu tarkemmin vesihuollon ratkaisuihimme:

Vesihuolto

Lue lisää teollisuuden asiakastarpeisiin kehittämistämme työkaluista:

Tuotteet ja ohjelmistot

Mistä on kyse

Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:n Nenäinniemen ja Korpilahden puhdistamoilla käsitellään päivittäin lähes 160 000 asukkaan jätevedet.
 
Laadukkaiden vedenpuhdistusprosessien ansiosta laitosten puhdistusteho on keskimäärin 96 %. Vesistöjen puhtaanapidon lisäksi jätevedenpuhdistamoilla huolehditaan ravinteiden tehokkaasta uudelleenkäytöstä. Jätevedestä erotettavat ravinteet jalostetaan esimerkiksi multatuotteiksi ja biokaasuksi. Laitosten toimintaa valvovat myös viranomaiset, ja vuonna 2018 astuivat voimaan uudet ympäristölupaehdot.

Ympäristölupa lisäsi vaatimuksia typpi- ja fosforipäästöjen sekä biologisen hapenkulutuksen osalta, ja se tuli voimaan vuonna 2018: puhdistamoon oli rakennettava jälkikäsittely-yksikkö ja vedet hygienisoitava huhtikuun alusta marraskuun loppuun. Toimenpiteet vähentävät jätevesien haittoja Nenäinniemen lähistöllä. Tiukentuneiden ehtojen täyttämisen ohella laitokselle tarvittiin uusi purkuputki Iso-Lehtisaaren länsipuolelle.
 
Näin ollen laitos oli saneerattava ja laajennettava. Työt aloitettiin vuonna 2016, jonka jälkeen Insta on toimittanut laitokselle instrumentointi- ja prosessiautomaatioasennukset sekä tiedonkeruu- ja kulunvalvontajärjestelmät palveluna.
 
Vuoteen 2023 mennessä hankkeessa on kohdattu pandemia, komponenttipula ja geopoliittisen turvallisuustilanteen muuttuminen. Kaikesta tästä on selvitty pitkällä kokemuksella sekä tekemällä ennakoivaa ja läheistä yhteistyötä. Nyt lupaehdot on täytetty ja lähtökohdat laitoksen jatkokehittämiseen ovat parhaat mahdolliset.

Jaa artikkeli

Pysy alan aallonharjalla ja tilaa uutiskirjeemme

Tärkeimmät uutiset, inspiroivat artikkelit ja asiantuntijoidemme ajankohtaisia näkemyksiä eri toimialoilta sekä tietoa tulevista tapahtumistamme.

Hyväksy käyttöehdot. Käsittelemme tietojasi vastuullisesti.
Tutustu tietosuojaselosteeseemme.