Insta Wave-mittausratkaisu Lempäälän Veden vesitornissa

9 - 5 - 2022 - Referenssit

Lempäälän Vesi hyödyntää Insta Wave -mittausjärjestelmää

Insta toteutti Lempäälän Vedelle häiriöimmuuniin LoRa-teknologiaan perustuvan mittausratkaisun, jonka etuna on edullinen hinta, pitkä kantavuus sekä turvallisuus. Ratkaisu välittää eri lähteistä saatavat tiedot radioteitse suoraan olemassa olevaan automaatiojärjestelmään.

Kriittinen infraData

Lempäälän ja Vesilahden alueella toimiva Lempäälän Vesi Oy huolehtii veden hankinnasta ja jakelusta asiakkailleen sekä asiakaskiinteistöjensä jätevesien johtamisesta ja käsittelystä. Vuonna 2020 perustetulla yhtiöllä on vesijohtoverkostoa noin kolmensadan kilometrin verran, 120 jätevedenpumppaamoa ja kolme pohjavedenottamoa.

Instan työntekijä sekä asiakas seisovat vesitornin huipulla poseeraten Insta Wave -mittausratkaisun kanssa.

Jaettavan talousveden on oltava puhdasta ja terveellistä sekä täyttää asetetut laatuvaatimukset. Laadukas ja turvallinen vedentuotanto edellyttää toimivaa infrastruktuuria, häiriötöntä toimintaa ja korkeaa turvallisuustasoa.

– Vesijohtoverkostossa tulee löytää mahdolliset vuodot nopeasti. On tärkeää, että eri lähteistä saadaan tietoa esimerkiksi painetasoista ja virtaamista, jotka vaikuttavat toimintaan ja talouteen, Lempäälän Veden toimitusjohtaja Lasse Sampakoski kertoo.

Insta Wave -mittauslaite Lempäälän vesitorniin kiinnitettynä, oikealla puolella näkyy antennin osa.

Radioteitse välittyvät mittaukset soveltuvat moniin käyttökohteisiin

Lempäälän Vedellä on käytössään Insta Wave -mittausjärjestelmä, joka yhdistää sähköttömissä tiloissa tehdyt mittaukset yhtiön automaatiojärjestelmään radiotaajuuksia hyödyntämällä.

– On tärkeää, että Insta Waven kautta tulevat mittaukset löytyvät samasta automaatiojärjestelmästä kuin muutkin tiedot. Tietoa on näin paljon helpompi käsitellä ja hyödyntää, kun mitään ei tarvitse siirtää useiden erillisten rajapintojen kautta, eikä tarvita useampaa erillistä järjestelmää. Tämä helpottaa tiedon analysointia ja nopeuttaa reagointia, Sampakoski sanoo.

– Meillä on aika paljon verkostoa myös haja-asutusalueella ja mittaamme, paljonko tietyille alueille menee vettä. Osa vedenmittauspisteistä on sellaisia, että niissä ei ole sähköä ollenkaan, mistä syystä on ollut hyvä, että saamme tiedon keruun ja muuhun automaatiojärjestelmään lähettämisen akkutoimisena, hän selittää.

Insta Wave -mittauslaitteet soveltuvat monenlaisiin käyttökohteisiin. Paristoilla toimivia laitteita voidaan hyödyntää muun muassa pohjaveden pintamittauksiin, langattomiin mitta-asemiin tai etäluettaviin kuluttajien vesimittariratkaisuihin. Mitattavat paine-, virtaus-, pinnankorkeus- tai vaikka murtovalvontatiedot välittyvät radioteitse automaatiojärjestelmään kytkettyyn vastaanottimeen, ja sen myötä valvomoon osaksi raportointia.

– Mittaamme muun muassa vedenpainetta ja virtaamaa, sekä myös jäteveden puolelta kohtia saadaksemme tietää, paljonko tietyiltä alueilta tulee jätevettä. Saamme mittausten avulla selville, onko vesijohtoverkostoissa vuotoja tai viemäriverkostoissa paikkoja, joissa mahdollisia sulamisvesiä virtaa jätevesijärjestelmään. Näin pääsemme nopeasti korjaamaan mahdollisia vikatilanteita. Olemme lisänneet Insta Waven kautta kaivoihimme myös murronvalvonnan sekä vuotovesivahdin, joka seuraa, ettei kaivoon kerry vettä, Sampakoski kertoo.

Insta vesihuolto vesitorni Lempäälän vesi Insta Wave

Häiriöimmuuni LoRa-teknologia mahdollistaa pitkän kantavuuden

Edullinen Insta Wave hyödyntää teolliseen, tieteelliseen tai lääketieteelliseen tarkoitukseen määriteltyjä radiotaajuuksia, joiden käyttö ei vaadi erillistä radiolupaa. Tarkemmin ottaen ratkaisussa käytetään LoRa-teknologiaa, jonka modulaatiotekniikka on todella häiriöimmuuni, ja jolla saavutetaan pitkä kantavuus. Erityisesti pienille datamäärille soveltuvan IoT-tekniikan etuna on riippumattomuus operaattoriverkoista ja pieni virrankulutus. Yhteen vastaanottimeen on mahdollista kerätä mittausdataa noin sadasta lähettimestä. Lempäälän Vedellä on käytössään 20–30 lähetintä.

– Kyseessä on täysin kotimainen tuote, Suomessa suunniteltu ja valmistettu. Ratkaisulla on mahdollista kattaa laajojakin alueita. Jos tilaajalla on käytettävissään vastaanotinjärjestelmän sijoittamista varten korkeita paikkoja kuten vesitorneja, järjestelmälle saadaan noin 20 kilometrin kuuluvuus, Instan Ympäristö- ja​ vesihuoltoyksikön päällikkö Samuli Järvenpää selittää.

– Vastaanotinjärjestelmästä automaatiojärjestelmään tuleva tiedonsiirto on salattua, että siihen ei kukaan ulkopuolinen pääse käsiksi. Data pysyy kaiken aikaa automaatiojärjestelmän hallinnan tasolla ja ulkoisia pilvipalveluita ei tarvitse hyödyntää. Integraatio on yksinkertainen ja helppo toteuttaa Instan automaatiojärjestelmiin, koska rajapinnat ovat käytännössä valmiina, hän täydentää.

Järvenpää kertoo tuotteen laajenevan kuluvan vuoden aikana toistinasemalla. Jos asiakkaalla ei ole käytössään esimerkiksi vesitornia, voidaan kuuluvuuden peittoaluetta kasvattaa toistinasemaratkaisulla. Käyttö voisi soveltua esimerkiksi siirtolinjojen valvontaan. Insta Wave -tuoteperheen laitteiden ominaisuuksia kehitetään kaiken aikaa erityyppisiin asiakastarpeisiin soveltuvaksi ja muun muassa näytteenottovälin parametrointiin on tulossa uusia ominaisuuksia. Ominaisuudet saadaan käyttöön näppärästi ohjelmistopäivityksellä myös toimitettuihin malleihin.

Insta onnistunut löytämään sopivat ratkaisut

Lempäälän Veden ja Instan yhteistyö käynnistyi automaatiojärjestelmän uudistamisesta vuonna 2017. Järjestelmä on sittemmin laajentunut kattamaan myös vesijohdon mittauspisteet.

Jätevesipumppaamoiden ja puhdasvesiverkoston automaation toimituksen lisäksi Lempäälän Vesi on hankkinut Instalta jätevesien hallinnassa hyödynnettävän Insta Twin -työkalun, digitaalisen kaksosen, jonka virtaamatietoihin perustuvat virtaamamallit mahdollistavat ennakoivan optimoinnin kemikaalien käytön ja pumppauksen energiankulutuksen suhteen.

Lempäälän Vedellä on käytössään myös reaaliaikainen Insta Wahti™ Focus -tilannekuva, joka muokkaa mittauspisteiden tuottaman datan selkeään visuaaliseen muotoon.

– Yhteistyö on sujunut hyvässä hengessä. Pidämme aika ajoin palavereja, ja Insta on onnistunut vastaamaan hyvin huutoon ja löytämään meille sopivat ratkaisut, Lasse Sampakoski kiittelee.

Lue lisää Insta Wave -mittausratkaisuista:

Insta Wave

Tutustu tarkemmin vesihuollon palveluihimme:

Vesihuolto

Kiinnostavatko teollisuuden tarpeisiin suunnitellut ohjelmistot, jotka tukevat tehtaan tuottavuuden ja muiden avaintekijöiden seurantaa? Lue lisää:

Tuotteet ja ohjelmistot

Lisätietoja

Samuli Järvenpää

Yksikönpäällikkö, Ympäristö ja​ vesihuolto
Teollisuus & Infra
Insta Automation
Tampere
etunimi.sukunimi (at) insta.fi

Jaa artikkeli

Pysy alan aallonharjalla ja tilaa uutiskirjeemme

Tärkeimmät uutiset, inspiroivat artikkelit ja asiantuntijoidemme ajankohtaisia näkemyksiä eri toimialoilta sekä tietoa tulevista tapahtumistamme.

Hyväksy käyttöehdot. Käsittelemme tietojasi vastuullisesti.
Tutustu tietosuojaselosteeseemme.