Lempäälän Lämpö

24 - 5 - 2022 - Referenssit

Lempäälän Lämpö uudistuu rohkeasti datan avulla

Lempäälän Lämpö on kokoluokassaan energiasektorin edelläkävijä, ja se toteuttaa nyt Instan kanssa datapohjaisen ratkaisun optimoidakseen hiilijalanjälkeä sekä parantaakseen tehokkuutta.

Data-analytiikkaDataKriittinen infraTekoäly

Energiakriisi on vallinnut Euroopassa jo ennen nykyistä maailmantilannetta. Energian hinta, maakaasun hinta ja sitä kautta sähkön hinta ovat nousussa ja nyt myös vaikeasti ennustettavissa. Tilanne vaikuttaa myös Suomessa: emme ole itsenäinen energiatuottaja tai -kuluttaja vaan osa globaalia kokonaisuutta. Suuri viimeisen kymmenen vuoden muutos energia-alalla on toisaalta se, että yksityiset ihmiset, yritykset ja muut tahot ovat tulleet aiempaa tietoisemmiksi siitä, millaista energiaa he käyttävät ja millainen vaikutus sen käytöllä on ympäristöön. Näihin muutosvoimiin on tärkeää vastata.

– Hiilijalanjäljen pienentämiseen, hiilineutraaliuteen ja tulevaisuudessa jopa hiilinegatiivisuuteen ollaan valmiita panostamaan. Uskon vilpittömästi, että tämä on jo nykyään mahdollista tehdä taloudellisesti kannattavalla tavalla. Uuden teknologian tukeminen on erittäin tärkeää vihreän siirtymän kannalta, ja siinä on oleellista huomioida myös taloudellinen kestävyys. Tuotannon ja kulutuksen ennustaminen onkin yhä tärkeämpää, sanoo liiketoiminnan kehitysjohtaja Mikko Kettunen Lempäälän Lämmöltä. Hän on ollut toteuttamassa muun muassa Lemene-hanketta, jossa luotiin energia- ja teho-omavarainen mikroverkko Lempäälän Marjamäelle.

Lempäälän Lämpö

Tehokkuutta ja ennustettavuutta datapohjaisella ratkaisulla

Älykkäämmällä ohjauskyvyllä voidaan olemassa olevaa järjestelmää käyttää tarkoituksenmukaisemmin sekä optimoida niin hiilijalanjälkeä kuin kustannuksiakin. Lempäälän Lämpö on lähtenyt parantamaan ympäristöjälkeään ja tehokkuuttaan ennakkoluulottomasti. Instan kanssa se toteuttaa nyt dataratkaisun parantaakseen omavaraisuutta, lisätäkseen uusiutuvien energiamuotojen käyttöä ja välttääkseen kalliiden huipputeholaitosten tarvetta. Ratkaisussa yhdistetään Instan automaatio-osaamista pilvi- ja ohjelmisto- sekä digitalisaatio-osaamiseen ja Lempäälän Lämmön innovatiiviseen ja rohkeaan tekemiseen. Ratkaisu hyödyntää edistyksellisintä teknologiaa esimerkiksi Siemensiltä.

– Projektin ensimmäinen vaihe oli meille osoitus siitä, että on mahdollista kerätä dataa ja tallentaa sitä keskitetysti yhteen paikkaan. Tällöin on helpompi tehdä analyysiä ja raportointia ja jatkaa projektin seuraaviin vaiheisiin. Yhteistyö on toiminut hienosti. Pienenä asiantuntijaorganisaationa meillä on rajalliset resurssit. Sen takia tarvitsemme luotettavia yhteistyökumppaneita, joiden kanssa tietää, että homma toimii varmasti ja joiden kanssa ratkoa vastaan tulevia ongelmia yhdessä, sanoo Kettunen.

Jatkossa Lempäälän Lämmön tavoitteena on luoda energiaverkkojen optimointikokonaisuus, joka toimii osittain automaattisesti. Tätä varten kerätään nyt lisää dataa.

– Mitä paremmin etukäteen tiedetään, millaista energiankäyttö on, sitä paremmin pystytään vastaamaan siihen ja ennakoimaan. Tällöin kyetään käynnistämään oikeanlaista tuotantoa jo etukäteen, tekemään fossiilisen energian käyttöä vähentäviä toimenpiteitä sekä toisaalta optimoimaan energiantuotantoa, Kettunen jatkaa.

– Lähtökohtana on yhteen paikkaan kerätty data, joka on raportoitavissa ja analysoitavissa sekä tekoälyjärjestelmän käytettävissä. Esimerkiksi maakaasun hankintaa tukemassa meillä on koneoppimismalli, joka ennustaa seuraavan päivän kaasunkulutusta. Tämän perusteella operaattori hankkii maakaasua päivittäin.

Sektori-integraatioissa energiamuotoa muutetaan yhdestä energiamuodosta toiseen, esimerkiksi sähkökattilan kautta muutetaan sähköä kaukolämmöksi. Eri sektoreiden keskinäinen optimointi ja ennustaminen ovat erittäin haastavia. Sektori-integraatiota tavoiteltaessa kannattaa keskittyä ensin kunkin alueen energiaverkkoihin ja joustokykyyn ja vasta sen jälkeen tavoitella älykästä ohjelmointia laajemmin.

Muutoksesta selviävät ne, jotka sopeutuvat

Lempäälän Lämpö on kokoluokassaan energiasektorin edelläkävijä, jolla on sopeutumiskykyä. Uudistumista on rakennettu rohkeasti ja määrätietoisesti. Lisäksi kuntaomisteisena yrityksenä heitä on vienyt eteenpäin se, että kunnan organisaation henkilöillä on visioita ja uskallusta. Lempäälä on myös sitoutunut energiatehokkuussopimuksiin.

– Toivoisin, että muut kunnat, tahot ja yritykset voisivat ottaa näistä mallia ja mennä rohkeasti kohti uutta, hallittuja riskejä ottaen, Kettunen innostaa.

Installe on tärkeää olla tukemassa asiakkaansa vihreää siirtymää.

– Instan kanssa työskennellessäni olen oppinut paljon itsekin. Keskustelu ja yhteistyö on ollut hedelmällistä molemmin puolin. Pienellä toimijalla ei ole varaa ottaa riskiä toimittajan valinnassa, ja tunsin Instan arvot ja toimintatavat ennestään. Pienellä toimijalla ei myöskään ole varaa vastaaviin järjestelmiin kuin suurilla energiayhtiöillä. Kannustaisin muitakin tämän kokoluokan energiayhtiöitä selvittämään näitä asioita. Maailma muuttuu nopeasti koko ajan, ja muutoksesta selviävät ne, jotka sopeutuvat siihen parhaiten, eivät välttämättä suurimmat ja vahvimmat, sanoo Kettunen.

Kuva: SUBM03-paneelikenttä. 7300 aurinkopaneelia, joiden yhteisteho 2 MW. Lempäälän Lämpö.

Haluatko luoda jotain vastaavaa? Ota yhteyttä!

Ota yhteyttä

Harri Vuolle

Senior Director, Sales & Customers, Intelligent Industry
Insta Group
Tampere
etunimi.sukunimi (at) insta.fi

 

Jaa artikkeli

Pysy alan aallonharjalla ja tilaa uutiskirjeemme

Tärkeimmät uutiset, inspiroivat artikkelit ja asiantuntijoidemme ajankohtaisia näkemyksiä eri toimialoilta sekä tietoa tulevista tapahtumistamme.

Hyväksy käyttöehdot. Käsittelemme tietojasi vastuullisesti.
Tutustu tietosuojaselosteeseemme.