Valio Joensuu

6 - 8 - 2021 - Referenssit

Kumppanuuden voimaa Valion Joensuun automaatiouudistuksessa

Vuosikymmenten ajan maitotuotteita Pohjois-Karjalassa valmistanut Valio on investoinut Joensuun tehtaansa kehittämiseen jo yli kymmenen vuotta. Tuorein ponnistus, haasteellinen meijeriprosessin ohjausautomaation uudistaminen toteutettiin hyvässä yhteistyössä onnistuneesti maaliin poikkeuksellisen lyhyestä käyttöönottoajasta ja etänä toteutetusta FAT-testauksesta huolimatta.

AutomaatioModernisointiValvomoHuoltovarmuusKriittinen infraData
Kokonaistoimitukset

Ihmisläheistä investointia ja selvää lisäarvoa

Elintarviketeollisuuteen kytkeytyy vahvasti korkea hygienia- ja laatutaso, ja käytettyjen komponenttien tulee tukea tuotteen turvallisuutta. Tämä asettaa omat vaatimuksensa myös automaatiolle. Valio on investoinut Joensuun tehtaan toimintatapojen ja laitteiston kehittämiseen jo yli kymmenen vuotta.

– Joensuun tehdas on yksi lenkki huoltovarmuusketjussa. Prosessiautomaatiomme tulee toimia sataprosenttisesti myös poikkeusoloissa, summaa Jukka Haaksluoto, Valion Joensuun tehtaan projektivastaava.

Tehtaanjohtaja Petri Liukka kuvailee kehitystä tehdyn hyvin ihmisläheisesti.

– Teknologian pitää tukea kehitystä myös ihmiselle. Saamme automaatiosta tällä hetkellä niin paljon dataa kuin haluamme, ja kyse on nyt siitä, kuinka voimme sitä hyödyntää. Kun tiedämme, miten asiat toimivat, pääsemme ohjaamaan myös ihmistä laitteen takana ja kehittämään tuotantoprosessia vielä toimivammaksi, Liukka selittää.

Tällä hetkellä Joensuun tehtaan prosessiautomaatio on pitkän tähtäimen suunnitelman mukainen, ja prosessinohjauksessa on yksi automaatiotoimittaja, Insta. Haaksluoto tiivistää ratkaisun edut neljään kulmakiveen: toimittajan osaaminen, varaosien saatavuuden turvaaminen, varaston koon supistuminen ja se, että kunnossapidon ja tuotannon tarvitsee opetella vain yksi järjestelmä.

Sekä Liukka että Haaksluoto näkevät nykyaikaisen automaation tuovan selvää lisäarvoa.

– Uuden järjestelmän myötä saamme tuotua tarvitsemamme mittausdatan, esimerkiksi paine-erot, virtauserot tai lämpötilaerot visuaaliseen muotoon, mikä on erittäin hyvä etu jatkuvassa prosessissa, Liukka kuvailee.

– Ohjelmiston uusimisen jälkeen tarkkailemme prosessiamme huomattavan paljon tarkemmin, ja olemme sitä kautta huomanneet uusia kehityskohteita mekaanisella puolella. Automaatio on siis tuonut uusia näkökulmia, Haaksluoto täydentää.

Valio Joensuu

Yksimielinen päätös automaatiokumppanista

Ensimmäinen Valion Joensuun tehtaan ja Instan yhteinen suurempi projekti oli vuonna 2010 toteutettu juustolan prosessiautomaation uudistus.

Projektissa onnistuminen myötävaikutti siihen, että Insta valittiin automaatiotoimittajaksi myös noin kymmenen vuotta myöhemmin juustolan projektia neljä kertaa suurempaan meijeriprosessin ohjausautomaation uudistukseen.

Meijerin uudistushankkeen taustalla oli elinkaarenhallinta sekä investointisuunnitelman mukaiset, kartoitetut uudistustarpeet – tuotannon turvaaminen ja kehittäminen prosessin näkökulmasta.

Uudistuksen tärkeimpänä tavoitteena oli poistaa viiveaikoja tuotannon eri vaiheista ja automaatiotasoa nostamalla vähentää henkilöriippuvuutta. Automaatiojärjestelmältä haettiin helppokäyttöisyyttä, selkeyttä, automaation tuottaman datan hyödyntämistä ja hävikin vähentämistä niin tuotteissa kuin käyttöhyödykkeissäkin.

Sopimus Instan kanssa tehtiin elokuussa 2018.

– Merkittävänä tekijänä kumppanin valinnassa oli se, kuinka laajoja projekteja automaatiotoimittaja oli tehnyt aiemmin, minkälaisia riskejä niihin on liittynyt, millainen toimittajan palvelukyky on ollut ja miten aikaisemmista hankkeista on suoriuduttu, Liukka kertoo.

– Varsinkin suurempia investointeja tehdessämme vertailemme useampaa osa-aluetta ja kokonaishallintaa. Kyllä tässä tuli yksimielinen päätös kumppanista, jonka kanssa tahdomme lähteä eteenpäin, Haaksluoto täydentää.

Uusi automaatiojärjestelmä ja valvontaohjelmisto toteutettiin kokonaistoimituksena Siemensin SIMATIC PCS 7 -teknologialla. Toimitukseen sisältyi Insta MES, joka ohjaa prosesseja automaattisesti tuotantoaikataulun mukaan. Merkittävä muutos oli myös siirtyminen neljästä erillisestä yhteen keskitettyyn valvomoon.

Etänä toteutettu FAT-testaus ja poikkeuksellisen lyhyt käyttöönottoaika

Hanke oli hyvin laaja, ja Valio oli varautunut siihen poikkeuksellisen suurin resurssein. Hyvästä varautumisesta huolimatta projektissa jouduttiin kuitenkin odottamattomaan tilanteeseen, kun koronapandemia toi muassaan omat haasteensa. FAT-testaus toteutettiin tästä syystä täysin etänä.

– Kyseessä oli pitkä projekti, vuosien työ. Se, että tärkeää FAT-testausta varten pystyttiin koronasta huolimatta luomaan testiympäristö poikkeuksellisella tavalla etäyhteyksien avulla, ja silti se onnistui, on todellakin ammattimaista tekemistä, Liukka painottaa.

Maininnan ansaitsee myös projektin poikkeuksellisen lyhyt käyttöönottoaika, joka ei olisi onnistunut ilman erittäin tarkkaa ja yksityiskohtaista aikataulutusta.

– Aika, mikä käyttöönottoon varattiin, oli poikkeuksellisen lyhyt. Niin sanottu maito poikki -aika oli 48 tuntia, mutta sitäkin nopeampaa oli, että pystyimme hoitamaan maidonohjausta jo vuorokauden jälkeen. Kahden vuorokauden kuluttua teimme käytännössä jo jauhetuotantoa, Haaksluoto kertoo.

– Tulee myös muistaa, että vaikka olimme melkoisessa puristuksessa käyttöönoton aikana, sekä elintarviketurvallisuus että henkilötyöturvallisuus säilyivät. Työn aikana ei sattunut yhtään tapaturmaa, Liukka korostaa.

Yhteistyön voimaa

Projektin osapuolet näkevät urakan onnistuneen motivoituneesti ja projektiin sitoutuen, sekä kertovat antavansa arvoa kumppanin ammattimaiselle toiminnalle ja hyvälle yhteistyölle.

Työt meijerillä jatkuvat ensi vuoden puolelle kenttähajautuksen vaihtamisen merkeissä. Automaatiokeskukset vaihdetaan uusiin, minkä jälkeen koko järjestelmä on päivitetty.

– Tämä kuvastaa jatkuvan kehityksen toimintatapaamme, jossa toteutamme uudistuksen vaihe vaiheelta. Uudistus on hajautettu tällä tavoin riskien hallinta huomioiden, Liukka selittää.

Instan ryhmäpäällikkö Joonas Eirola kertoo arvostavansa asiakkaan vahvaa automaatio- ja projektinjohto-osaamista, ja Insta taas saa Valiolta kiitosta palvelualttiudesta sekä eteen tulleiden haasteiden ratkaisemisesta.

– Installa on suuri osuutensa siihen, että saamme tuotteet valmistettua pöytään. Tämä ei olisi onnistunut, ellei projektia olisi tehty hyvin, Liukka kiittelee.

– Aina kun eteen on haaste tullut, ratkaisu eteenpäin menemiseksi ollaan löydetty melkein seuraavana päivänä, Haaksluoto muotoilee ja jatkaa:

– Kyllä Insta on hyvä kumppani ollut. Pidän myös siitä, että keskustelu voi olla avointa, asiat kohdataan asioina ja homma hoidetaan maaliin.

Kuvat: Valio

Oletko kiinnostunut kokonaistoimituksista? Lue lisää palveluistamme:

Kokonaistoimitukset

Jaa artikkeli

Pysy alan aallonharjalla ja tilaa uutiskirjeemme

Tärkeimmät uutiset, inspiroivat artikkelit ja asiantuntijoidemme ajankohtaisia näkemyksiä eri toimialoilta sekä tietoa tulevista tapahtumistamme.

Hyväksy käyttöehdot. Käsittelemme tietojasi vastuullisesti.
Tutustu tietosuojaselosteeseemme.