Turun seudun puhdistamo Oy

7 - 1 - 2021 - Referenssit

Kakolanmäen moderni jätevedenpuhdistamo luottaa Instan elinkaarikumppanuuteen

Insta toteutti Kakolanmäen kallion sisälle louhittuun jätevedenpuhdistamoon prosessiautomaatiourakan, jonka jälkeen kumppanuus on jatkunut automaation elinkaaren ja ylläpidon merkeissä. Kestävän kehityksen tavoitteiden mukaan toimiva, puhdistuspalveluaan jatkuvasti kehittävä Turun seudun puhdistamo kokee saavansa Instalta ammattitaitoa, toimintavarmuutta ja jatkuvuuden hallintaa. Erityiskiitoksen saa sitoutunut henkilökunta.

AutomaatioData-analytiikkaDataVarautuminenElinkaaripalvelutKriittinen infra

Turun seudun puhdistamo Oy on 14 kunnan omistama jätevedenpuhdistuspalvelua tarjoava tukkuyhtiö, joka vastaa ja huolehtii mm. kallion sisään louhitun Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon operoinnista ja sen puhdistustuloksesta. Kakolanmäen jätevedenpuhdistamo on yksi Suomen moderneimmista jätevedenpuhdistuslaitoksista, jossa käsitellään lähes 300 000 Turun seudun asukkaan sekä alueen teollisuuden jätevedet. Laitokselle johdetaan käsiteltäväksi noin 90 000 kuutiometrin verran jätevettä vuorokaudessa.

Turun seudun puhdistamo Oy

Moderni puhdistamo louhittiin Kakolanmäen kallion sisään

Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon rakentamisesta päätettiin vuonna 1999. Toukokuussa 2004 Turussa aloitettiin louhintatyöt, joissa keskustan tuntumaan louhittiin 471 000 kuutiometrin kalliotila puhdistamoa varten. Arvokkaissa rakennuksissa toimiva Kakolan vankila loi louhintaan oman haasteensa. Rakentamisessa kiinnitettiin erityistä huomiota lähellä sijaitsevaan kaupunkiympäristöön ja saariston sisäosassa sijaitsevaan jätevesien purkupisteeseen. Maan päälle rakennettiin hallintorakennus ja liukuvalulla toteutettu poistoilmapiippu. Puhdistamo aloitti toimintansa 2009.

Insta Automation valittiin kalliopuhdistamon prosessiautomaatiourakan toteuttajaksi hinta- ja laatukilpailutuksen kautta. Kokonaistoimitus koostui suunnittelusta (automaatiojärjestelmän kokoonpano, instrumentointi, keskukset, väylät ja tietoliikenne), automaatiojärjestelmän ohjelmoinnista, keskusvalmistuksesta, asennuksista, käyttöönotosta, koulutuksesta sekä laitetoimituksista. Suurimpaan tuolloin Suomessa meneillään olleeseen vesihuoltoautomaation kokonaistoimitukseen kertyi automaatioon ja instrumentointiin liittyvää työtä noin 126 henkilötyökuukautta.

Sähköisistä tietojärjestelmistä ja niiden ylläpidosta ja kehittämisestä vastaava automaatiopäällikkö Jyrki Haapasaari kertoo automaatiota toteutettaessa valitun käyttöön ratkaisuja, joita puhdistamoilla ei ollut tavattu käyttää. Puhdistamolle haluttiin muun muassa DCS-tasoinen automaatiojärjestelmä ja väylätekniikkaa hyödynnettiin instrumenttipuolella mahdollisimman paljon.

– Koimme, että DCS-tasoista järjestelmää on helpompi hallinnoida, ja siinä on paljon laajennusvaraa, Haapasaari taustoittaa.

– Lisäksi laitoksessamme on paljon toimilaiteventtiileitä, joista suuri osa on pneumaattisia, kun vesihuollossa on tavattu käyttää enemmänkin sähkötoimisia venttiileitä. Nämä ovat sähköautomaation näkökulmasta asioita, jotka huomioimme ja joissa koemme onnistuneemme.

Kaukovalvontaan yhdistettiin 4 pumppaamoa ja useita mitta-asemia. Kohteeseen toteutettiin myös ohitusvesien kemikaalinen käsittely. Järjestelmään integroitiin prosessikameravalvonta sekä esitys- ja infonäyttöjärjestelmä vierailijoita varten.

Turun seudun puhdistamo

Puhdistamon tavoitteina turvallisuus, jatkuvuus ja kestävä kehitys

Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon toimintaa kehitetään aktiivisesti koko ajan, ja ympäristöasioihin – etenkin energian kulutukseen – kiinnitetään erityistä huomiota. Puhdistamolla huomioidaan viihtyisyys- ja turvallisuustekijät, ja esimerkiksi valaistus kallion sisällä on huomattavan hyvä. Haapasaari selittää valaistuksella olevan suuri rooli työhyvinvoinnin näkökulmasta ja kertoo, että kulutuksen vähentämiseksi valaisimia on muutettu vähemmän energiaa kuluttavammiksi ja pitkäikäisemmiksi LED-valaisimiksi.

Turun seudun puhdistamo on mukana Helsingin ja Turun yhteisessä Itämerihaasteessa, jossa kaupungit ovat toteuttaneet kymmeniä konkreettisia toimia kaupunkien vesistökuormituksen vähentämiseksi. Kaupunginjohtajien aloitteesta käynnistyneen haasteen verkostoon liittyneet kumppanit ovat tehneet omalta osaltaan toimia lähivesien ja koko Itämeren hyväksi. Turun seudun puhdistamo huomioi Itämerihaasteen tavoitteet strategiassaan, ja kehittää jätevedenpuhdistamon toimintaa sekä muun muassa teollisuuden riskienhallintaa vesien käytössä. Puhdistamon ansiosta Turun edustan merialueen vedenlaatua on saatu parannettua huomattavasti.

Turun seudun puhdistamo toimii YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti. Hankkeissa huomioidaan ympäristöystävällisyys, toimintavarmuus ja toimintojen elinkaari. Esimerkiksi puhdistusprosessissa eroteltavasta lietteestä valmistetaan kaukolämmöksi hyödynnettävää biokaasua, ja puhdistamon yhteydessä toimiva lämpöpumppulaitos kierrättää jäteveteen sitoutunutta lämpöenergiaa kaukolämmöksi sekä tuottaa kaukokylmää.

Kymmenen vuoden ylläpitosopimus sujuvoittaa työtä ja tuo jatkuvuuden hallintaa

Jyrki Haapasaari taustoittaa Turun seudun puhdistamon toimintamallia kertomalla yhtiön oman henkilöstön keskittyvän jäteveden puhdistukseen hallintaan, käyttöön ja kehittämiseen, ja hankkivan tukipalvelut luotettavilta kumppaneilta.

Turun seudun puhdistamolla ja Installa on kymmenen vuoden ylläpitosopimus. Haapasaari kokee sopimuksen sujuvoittaneen ylläpito- ja kehitystöiden eteenpäinmenoa.

– Insta tuo alansa erityisosaamista prosessiautomaation ja kyberturvallisuusjärjestelmän huollon ja ylläpidon osalta organisaatioomme. Saamamme palvelu on hyvin ammattitaitoista, ja toiminta on herättänyt luottamusta, Haapasaari kiittelee.

Puhdistamon toimintaa kehitetään elinkaarisuunnitelman mukaisesti. Automaatiolla on kokonaisuudessa tarkkaan määritelty rooli – laitteiden elinjaksot ja järjestelmäpäivitykset toteutetaan laaditun elinkaarisuunnitelman mukaisesti, joka tarkistetaan vuosittaisessa katselmuksessa. Katselmusta käytetään talousarvion suunnittelun pohjana. Kun laitteet vaihdetaan suunnitelmien mukaisesti, vältetään yllättäviä laiterikkoontumisia, kasvatetaan prosessin toimintavarmuutta ja luodaan jatkuvuuden hallintaa.

– Jatkuvuuden hallinta ja varautuminen on meille hyvin tärkeää. Vuosittaisen katselmuksen yhteydessä mietimme paitsi prosessiautomaatioon liittyviä kehityskohteita, keskustelemme myös tietoturvan tilasta, toteutetuista toimenpiteistä ja sen kehittämisestä, Haapasaari kertoo.

Turun seudun puhdistamon riskienhallintaa kehitetään jatkuvana prosessina. Kokonaisuuteen sisältyy myös Insta Digitalin kanssa toteutettu kyberharjoittelu.

– Olemme järjestäneet kahdesti kyberharjoituksen Insta Digitalin fasilitoimana ja saaneet todella hyvää palvelua, Haapasaari kehuu viitaten henkilöstölle järjestettyyn kyberturvallisuuden harjoitustoiminnan kehittämistyöpajaan. Kyberturvallisuuskeskus tuki Insta Digitalin kanssa yhteistyössä järjestetyn työpajan toteutumista omalla asiantuntemuksellaan.

Päivystyspalvelut palvelevat kiitettävästi kauempaakin

Kysyttäessä digitalisaation hyödyntämisestä elinkaaripalveluissa Haapasaari mainitsee Turun seudun puhdistamon käyttämän pilvipohjaisen iA-Support-palvelun, joka on kehitetty ylläpitosopimusasiakkaiden tarpeisiin. Puhdistamo on hyödyntänyt palvelua työtilausten välittämiseen Installe ja käynnissä olevien tehtävien ja projektien seuraamiseen.

Turun seudun puhdistamo siirtyi pari vuotta sitten sen aikaisesta raportointiohjelmistosta InstaWahti-raportointiohjelmiston käyttäjäksi Haapasaaren mukaan ylläpidollisista syistä. Hän kertoo viime aikoina keskustellun myös InstaWahti Focus -tilannekuvan käyttöönotosta. Focus muokkaa järjestelmistä tulevan datan entistä helpompilukuisempaan ja analysoitavampaan muotoon.

Etäyhteydet ovat olleet tärkeät paitsi kuluneena poikkeusvuotena, myös osana Instan normaalia, ylläpitosopimusasiakkaille suunnattua päivystystoimintaa. Tästä Haapasaari antaa Installe erityistä kiitosta.

– Vaikka toimitte eri paikkakunnalla ja yli sadan kilometrin päässä, tämä ei ole ollut päivystyksessä koskaan ongelmana. Varallaolijamme voi luottaa saavansa apua myös ilta-, yö- ja viikonloppuaikaan. Tilanteita, jolloin olemme joutuneet ottamaan yhteyttä, ei ole tapahtunut usein, mutta tarpeen vaatiessa olemme saaneet hyvin apua. Henkilökunnan sitoutuneisuus ja venyminen on näkynyt erittäin hyvin asiakkaan suuntaan, Haapasaari kiittää.

Tutustu tarkemmin vesihuollon ratkaisuihimme:

Water Supply

Lue tarkemmin elinkaaripalveluistamme:

Automaation ja sähköistyksen elinkaaripalvelut

Kiinnostavatko teollisuuden tarpeisiin suunnitellut ohjelmistot, jotka tukevat tehtaan tuottavuuden ja muiden avaintekijöiden seurantaa? Lue lisää:

Tuotteet ja ohjelmistot

Jaa artikkeli

Pysy alan aallonharjalla ja tilaa uutiskirjeemme

Tärkeimmät uutiset, inspiroivat artikkelit ja asiantuntijoidemme ajankohtaisia näkemyksiä eri toimialoilta sekä tietoa tulevista tapahtumistamme.

Hyväksy käyttöehdot. Käsittelemme tietojasi vastuullisesti.
Tutustu tietosuojaselosteeseemme.