Jynkänniemen jätevedenpuhdistamo

8 - 6 - 2020 - Referenssit

Jynkänniemen jätevedenpuhdistamo tarjoaa säätösähköä ensimmäisenä puhdistamona Suomessa

Siilinjärven kunnassa sijaitseva, Kuopion Vesi Oy:öön kuuluva Jynkänniemen jätevedenpuhdistamolla on valmius osallistua ensimmäisenä suomalaisena puhdistamona kantaverkon toiminnan turvaamiseen. Insta toteutti säätösähkönohjauksen osana puhdistamon automaatiojärjestelmän uudistusta.

AutomaatioKriittinen infra

Jynkänniemen jätevedenpuhdistamoon vuosina 2017–2019 tehdyn peruskorjauksen taustalla olivat muutokset ympäristölupien ehdoissa. Samalla haluttiin kuitenkin parantaa puhdistamon häiriönsietokykyä ja energiatehokkuutta. Puhdistamo varautuu sähkökatkoksiin varavoiman avulla, ja laitevikojen varalta prosessi suunniteltiin toimivaksi myös vikatilassa.

Insta uudisti Kuopion Veteen vuodenvaihteessa yhdistyneen puhdistamon automaatiojärjestelmän prosessiautomaation, instrumentoinnin ja sähköistyksen kokonaistoimituksena. Samassa yhteydessä toteutettiin säätösähkönohjaus, jolla puhdistamo liitettiin säätösähkömarkkinoille. Sen avulla Jynkänniemen jätevedenpuhdistamo on mahdollista liittää kantaverkon toiminnan turvaamiseen ensimmäisenä puhdistamona Suomessa.

Jynkänniemen jätevedenpuhdistamo

Tuotanto ja kysyntä tasapainotetaan säätösähköllä

Sähköverkon toiminta edellyttää, että sähkön tuotanto ja kysyntä ovat tasapainossa. Tämä mahdollistetaan sähköntuotannon säätämisellä tai kysyntäjoustoilla.

Sähkönsiirrosta Suomen kantaverkossa vastaava Fingrid ylläpitää avoimia säätösähkömarkkinoita sähkön tuottajille ja kuluttajille yhdessä muiden pohjoismaisten kantaverkkoyhtiöiden kanssa. Sähkön tuottajat ja kuluttajat voivat antaa säätösähkömarkkinoille tarjouksia, joita kantaverkkoyhtiöt tarvittaessa aktivoivat säätääkseen tehotasapainoa normaali- tai häiriötilanteissa.

Näin varmistetaan, että esimerkiksi vikatilanteiden tai huolto- ja korjauskeskeytysten varalta on riittävä määrä reserviä – voimalaitoksia ja kulutuskohteita, jotka joko nostavat tai laskevat tehoaan tarpeen mukaan. Säätö- ja varavoima palvelevat koko sähköjärjestelmää ja kaikkia sähkön tuottajia.

Pohjoismaisen sähköjärjestelmän reservituotteet voidaan jaotella kahteen ryhmään – joko jatkuvaan taajuuden hallintaan käytettäviin vakautusreserveihin tai taajuuden normaalialueelle palauttaviin palautusreserveihin. Jynkänniemen puhdistamon säätösähkö on taajuusohjattua häiriöreserviä, joka kuuluu vakautusreserveihin ja aktivoituu taajuudenmuutoksista automaattisesti.

Ympäristöystävällisyys luo vaihtelevuutta

Uusiutuvan energian, kuten tuulivoiman ja aurinkosähkön tuotanto on kasvussa kaikissa Pohjoismaissa. Myös Siilinjärven kunta on hankkinut käyttöönsä aurinkopaneeleja osana resurssiviisaus- ja kiertotalousohjelmaansa. Ympäristöystävällisten energiamuotojen haasteena on kuitenkin vaihteleva ja vaikeasti ennustettava tuotantoteho, ja niiden osuuden lisääntyminen sähköntuotannossa aiheuttaa suurempaa kulutusvaihtelua sähköverkkoon. Vaihteleva tuotanto vaatii tasapainotusta säätösähköstä. Toiminnallaan Jynkänniemen puhdistamo osallistuu ympäristöystävällisen energian lisärakentamisen mahdollistamiseen.

Ympäristöarvot ovat keskeisiä Instan toteuttamille energiantuotannon infrahankkeille, ja hajautetun energiantuotannon, säätövoiman ja uusiutuvan energian ratkaisujen rooli on vahvassa kasvussa konsernin älykkään teollisuuden kohdemarkkinastrategiassa. Prosesseja tehostetaan ja ympäristövaikutuksia vähennetään digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia hyödyntäen.

Jätevedenpuhdistamo kompensoi kulutusmuutoksia

Suomessa säätövoimana käytetään pääasiassa vesivoimaa tai naapurimaista ostettua sähköä. Instan toteuttaman säätösähkönohjauksen avulla Jynkänniemen vedenpuhdistamo voidaan kuitenkin valjastaa osaksi säätösähkömarkkinoita kompensoimaan kulutusmuutoksia. Se toimii eräänlaisena älykkäänä kulutusvaihteluiden akkuna, joka ohjautuu osana suurempaa säätöjärjestelmää. Tällä tavoin toimiva jätevedenpuhdistamo on ensimmäinen laatuaan Suomessa.

Koska jätevedenpuhdistamoiden prosessit ovat kohtuullisen hitaita, niiden lyhytaikainen tehonsäätäminen on mahdollista, ja ne soveltuvat näin säätösähkön tuotantoon. Vastaavanlaisia säätösähkönohjauksia kuin Jynkänniemen puhdistamossa on mahdollista toteuttaa periaatteessa minkä tyyppiseen laitokseen vain – jopa kotitalouksien sähkönkäytön säätelyyn.

Tutustu tarkemmin vesihuollon ratkaisuihimme:

Vesihuolto

Kiinnostuitko sähköautomaation kokonaistoimituksistamme? Lue lisää:

Kokonaistoimitukset

Lisätietoja

Samuli Järvenpää

Yksikönpäällikkö, Ympäristö ja​ vesihuolto
Teollisuus & Infra
Insta Automation
Tampere
etunimi.sukunimi (at) insta.fi

Samuli Järvenpää
Kirjoittaja

Samuli Järvenpää

Yksikönpäällikkö, Ympäristö ja vesihuolto Insta Automation etunimi.sukunimi (at) insta.fi

Jaa artikkeli

Pysy alan aallonharjalla ja tilaa uutiskirjeemme

Tärkeimmät uutiset, inspiroivat artikkelit ja asiantuntijoidemme ajankohtaisia näkemyksiä eri toimialoilta sekä tietoa tulevista tapahtumistamme.

Hyväksy käyttöehdot. Käsittelemme tietojasi vastuullisesti.
Tutustu tietosuojaselosteeseemme.