Tampereen Sähkölaitos & Insta

2 - 10 - 2020 - Referenssit

Insta turvaa kaukolämmön saatavuutta ylläpito- ja kehityspalveluilla

Energian tuotannon, jakelun ja myynnin palveluihin erikoistunut Tampereen Sähkölaitos on viime vuosina keskittynyt vastaamaan ilmastonmuutoksen luomiin haasteisiin. Tämä on edellyttänyt investoimista uusiutuvan energian muotoihin ja älykkäisiin ratkaisuihin. Keskeinen rooli kokonaisuudessa on kaukolämmöllä.

Kriittinen infraVihreä siirtymäElinkaaripalvelutYlläpitoAutomaatio

Kaukolämpö on vakiintunut ja kilpailukykyinen lämmitysmuoto. Se on osa kriittistä infrastruktuuria, johon kohdistuvat häiriöt voivat vaikuttaa laajalti koko yhteiskuntaan. Eri puolilla Tamperetta sijaitsevien voimalaitosten ja lämpölaitosten tuotannolla varmistetaan kaukolämmön riittävyys kylminä talvipäivinäkin.

Tampereen Sähkölaitos ja Insta solmivat alkuvuodesta sopimuksen kaukolämpökeskusten, pumppaamoiden ja siirrettävien kaukojäähdytyskonttien logiikoiden ylläpito- ja kehitystöistä. Logiikoiden ylläpitotyöt turvaavat laitosten käytettävyyttä tuotantokaudella ja varmistavat näin osaltaan järjestelmän toimivuuden.

– Tuotantokaudella laitoksen käytettävyys on todella tärkeää ja vikatilanteisiin tulee reagoida heti, Tampereen Sähkölaitoksen sähkömestari Heikki Paasikko kiteyttää.

Tampereen Sähkölaitos kaukolämpö ja Insta

Ratkaisuja ilmastonmuutokseen

Tampereen Sähkölaitos on tarjonnut kaukolämpöä vuodesta 1964. Verkoston laajuus on tällä hetkellä noin 600 kilometriä Tampereen, Pirkkalan ja Ylöjärven alueella, ja kaukolämpöasiakkaita on yli 5500. Kaiken kaikkiaan kaukolämmitetyissä kodeissa asuu ja liikekiinteistöissä työskentelee yli 200 000 tamperelaista, ylöjärveläistä ja pirkkalalaista. Sähkölaitos tuottaa kaukolämpöä pääosin lämmön ja sähkön yhteistuotantona. Tällä säästetään noin kolmannes energiasta siihen verrattuna, että näitä tuotettaisiin omissa prosesseissaan.

Tampereen Sähkölaitos teki energiakäänteen jo vuonna 2010. Silloin päätettiin asteittain luopua fossiilisista polttoaineista ja lisätä uusiutuvien polttoaineiden käyttöä. Sähkölaitos on lisännyt järjestelmällisesti biopolttoaineen käyttöä kaukolämmön tuotannossaan sekä rakentanut Tammervoiman hyötyvoimalaitoksen. Siellä tuotetaan roskapussien sekajätteestä sähköä ja kaukolämpöä. Sekajätteestä 50 % on laskennallisesti fossiilista. Tästäkin huolimatta tamperelaisen kaukolämmön hiilidioksidipäästöt tulevat vähenemään vuosina 2010-2030 noin 95 prosenttia.

Vastuullisuus ympäristöä kohtaan edellyttää paitsi investoimista uusiutuvan energian muotoihin, myös älykkäiden ratkaisujen kehittämistä. Esimerkkinä Sähkölaitoksen lämmitysinnovaatioista toimii palkittu, Kalevan maauimalaan toteutettu lämmitys- ja jäähdytystekninen ratkaisu, joka valjastaa kaukojäähdytysverkon lämmittämään maauimalan vettä. Sähkölaitos on investoinut merkittävästi myös ympäristöystävällisen kaukojäähdytyksen tuotantoon ja jakeluun Tampereella, ja Insta toteutti Kaupinojalla sijaitsevan kaukojäähdytyslaitoksen prosessisähköistyksen ja instrumentoinnin asennukset.

Instan työntekijä lämpölaitoksessa kannettavan tietokoneen kanssa.

Aiempi yhteistyö toi luottamusta

Insta valikoitui Paasikon mukaan logiikoiden ylläpitopalveluiden toimittajaksi paitsi osaamisensa ja paikallisuutensa vuoksi, myös aiemmasta yhteistyöstä saatujen hyvien kokemusten ansiosta.

Insta on muun muassa toimittanut vuonna 2017 paikallisautomaation ja valvomon Alasjärven kaukolämpöpumppaamoon, joka välittää Tarastenjärven hyötyvoimalaitoksessa tuotettua kaukolämpöä eteenpäin.

Ylläpitokohteisiin sisältyy lämpökeskuksia, pumppaamoita, venttiilikaivoja, paineenvähennysasemia ja kaukojäähdytysasemia. Kriittiset laitteet tarkistetaan vuoden välein, muut laitteet huolto-ohjelman mukaisesti. Insta toimittaa Sähkölaitokselle ylläpidon ohella koulutus- ja päivystyspalveluita.

Ylläpidon suuntaviivat on määritelty yhdessä, minkä jälkeen on aloitettu kohteiden järjestelmällinen läpikäyminen. Tehtävät työt dokumentoidaan huolellisesti, ja samalla tehdään pitkän tähtäimen suunnitelmaa, jossa kartoitetaan laitteiston huoltotarve tulevaisuuden varalle.

Paasikko kiittelee yhteistyön sujuneen hyvin.

– Olemme saaneet palvelua nopeasti. Työt on tehty laadukkaasti ja niiden raportit ovat tulleet ripeästi, hän summaa.

Yhteistyötä kehitetään jatkuvasti myös tulevaa silmällä pitäen.

Lisätietoja

Janne Niiranen

Yksikönpäällikkö, Elinkaaripalvelut, Vesihuolto & Näyttämöt
Teollisuus & Infra
Insta Automation
Tampere
etunimi.sukunimi (at) insta.fi

Mistä on kyse

Tampereen Sähkölaitos on vuonna 1888 perustettu moderni energiakonserni, joka tuottaa kotimaista, uusiutuvaa energiaa ja kehittää tulevaisuuden energiaratkaisuja. Tampereen Sähkölaitos tuotti vuonna 2019 kaukolämpöä 2250 GWh.

Kaukolämpö on Suomen yleisin lämmitysmuoto. Sitä tuotetaan yhteistuotantolaitoksissa ja erillisissä lämpölaitoksissa. Kaikkiaan 166 kunnassa on kaukolämpöverkko.

Energiatehokkaan yhteistuotannon osuus kaukolämmön tuotannossa on kasvanut merkittävästi viime vuosikymmeninä. Yhteistuotantolaitokset toimivat erittäin hyvällä hyötysuhteella.

Kaukolämmön polttoaineena käytetään pääasiassa puuta, turvetta, maakaasua ja kivihiiltä. Jos polttoaineena käytetään uusiutuvaa energiaa (puu, hake, pelletti, biokaasu), ympäristövaikutukset vähenevät edelleen.

Tuotannossa on otettu käyttöön lämpöpumppuja, joilla voidaan hyödyntää hukkalämpöä erilaisista lähteistä kuten jätevesistä, teollisuudesta, konesalien ja muiden kiinteistöjen jäähdytyksen lauhdelämmöstä tai kaukojäähdytyksestä. Lämpöpumput ja hukkalämmön hyödyntäminen parantavat energiatehokkuutta.

Lähteet: Energiateollisuus ry, Motiva, Tampereen Sähkölaitos

Kimmo Suonperä
Kirjoittaja

Kimmo Suonperä

Myyntipäällikkö, Teollisuus etunimi.sukunimi (at) insta.fi

Jaa artikkeli

Pysy alan aallonharjalla ja tilaa uutiskirjeemme

Tärkeimmät uutiset, inspiroivat artikkelit ja asiantuntijoidemme ajankohtaisia näkemyksiä eri toimialoilta sekä tietoa tulevista tapahtumistamme.

Hyväksy käyttöehdot. Käsittelemme tietojasi vastuullisesti.
Tutustu tietosuojaselosteeseemme.