Laurinvirta Oy:n pienvesivoimalaitos

4 - 9 - 2019 - Referenssit

Insta mukana toteuttamassa luontaista lisääntymisaluetta järvilohille

Saimaan alueella elää arvokkaita ja uhanalaisia lohikaloja. Viljelyllä ylläpidetyssä järvilohikannassa on esiintynyt ongelmia, eikä pelkkä istutus riitä lajin selviytymiseen. Ainutlaatuisessa, viime vuonna käynnistyneessä elvyttämishankkeessa vaelluskalalle on luotu olosuhteet, joissa se voi lisääntyä Pielisjoessa ensimmäistä kertaa puoleen vuosisataan ilman ihmisen apua. Insta osallistui hankkeeseen toteuttamalla tulvauomaan rakennetun Laurinvirta Oy:n pienvesivoimalaitoksen sähköautomaatiojärjestelmät kokonaistoimituksena.

Automaatio

Pohjois-Karjalassa, Pielisjoella sijaitseva Kuurnan tulvauoma on järvilohen alkuperäistä lisääntymisaluetta. Huoli uhanalaisen vaelluskalan säilymisestä sai Kuurnan Voima Oy:n, viranomaiset ja muut yhteistyökumppanit valmistelemaan ratkaisua järvilohen pelastamiseksi yhteistyössä kaksi vuotta. Vastaavia voimalaitosyhtiöiden ja kalatalouden yhteishankkeita ei tiedetä toteutetun aiemmin maailmalla. Laurinvirta-projektiksi nimetyn elvyttämishankkeen rakennustyöt käynnistyivät elokuussa 2018.

Voimalaitosyhtiö luovuttaa vettä vaelluskalan lisääntymiselle

Kuurnan Voima selvitti, miten saada lisääntymisalueelle tarvittava vesimäärä järvilohta varten niin, että samalla minimoidaan alueella sijaitsevan voimalaitoksen tuotantomenetys. Reilun kilometrin pituista ja 100–300 metrin levyistä uomaa on käytetty tulvavesien laskemiseen, eikä siinä ole ollut säännöllistä virtaamaa. Ratkaisuksi valittiin uuden pienvesivoimalan rakentaminen, jonka toteuttaja oli Kuurnan Voiman uusi tytäryhtiö Laurinvirta Oy.

Tulvauomaan lasketaan 35 kuutiota vettä sekunnissa ympäri vuoden, mikä mahdollistaa koskimaisen ympäristön rakentamisen. Uutta vesivoimaa ei valjasteta, eikä voimala lisää alueen sähköntuotantotehoa, vaan yksinkertaisesti luovuttaa vettä järvilohen lisääntymistä varten. Uusi pienvoimala käyttää hyödyksi myös aiemmin hyödyntämättömän tulvaveden.

Laurinvirta Oyn pienvesivoimalaitos

Kaloille turvallista uuden sukupolven tekniikkaa

Insta toteutti Laurinvirralle kokonaistoimituksena laitoksen sähköautomaatiojärjestelmät – tarkemmin ottaen laitoksen automaatiojärjestelmät, keski- ja pienjännitejärjestelmät, tasasähköjärjestelmät, varavoimajärjestelmät sekä verkostolaskennat. Projektin suunnittelu toteutettiin yhteistyössä Instan tytäryhtiön KMJ-Engineeringin kanssa.

– Laurinvirran vesivoimalaitos poikkeaa perinteisestä vesivoimalaitoksen sähköautomaatiotoimituksesta huomattavasti, taustoittaa Kuurnan Voiman toimitusjohtaja Jari von Becker. Hänen mukaansa Installa oli kyky toimia muuttuvissa tilanteissa joustavasti ja idearikkaalla tavalla.

Päälaitteet ovat von Beckerin kuvailun mukaan uuden sukupolven ohjaus- ja laitostekniikkaa, jotka tarjoavat alavirtaan vaeltaville kalanpoikasille mahdollisuuden läpäistä turbiinit vahingoittumattomina.

Yhteistyötä Instan kanssa von Becker kuvaa seuraavasti:

– Insta Automation on konsernillemme uusi tuttavuus. Jo tarjousvaiheessa Installa oli hyvä kyky ymmärtää asiakkaan tavoitteet, joten toimittajavalinta myös tätä kautta oli selkeä. Kaikkiaan niin suunnittelun kuin toteutuksen aikana henkilökunnan ammattitaito on ollut todella korkeaa tasoa. Pitkä kokemus erilaisista sähköautomaatiotoimituksista eri prosessikokonaisuuksien aloilta tulee ilmi myös laaja-alaisessa dokumentoinnissa.

Toteutus ympäristö huomioiden

Ympäristö on huomioitu projektissa monella tapaa. Uusi pienvoimala on muokannut Kuurnan aluetta vain vähän, eikä sen myötä ole rakennettu uusia patoja tai muita merkittäviä rakennelmia. Turvaluukun rakenteisiin asennetuissa turbiineissa ei käytetä öljyjä tai rasvoja, jotka voisivat päästä kosketuksiin veden kanssa.

Laurinvirran pienvoimala otetaan käyttöön vuoden 2019 loppuun mennessä.

Kuurnan vesivoimalaitoksen sähköautomaatiouudistus

Laurinvirran pienvoimalaitoksen jälkeen yhteistyö jatkuu Kuurnan vesivoimalaitoksen sähköautomaatiouudistuksella. Insta toimittaa Kuurnan vesivoimalaitokselle sähköautomaatiojärjestelmät kokonaistoimituksena sisältäen laitoksen automaatiojärjestelmät, generaattorien magnetointi- ja suojausjärjestelmät, keski- ja pienjännitejärjestelmät, tasasähköjärjestelmät, varavoimajärjestelmät, verkostolaskennat ja VJV2018 mukaisen suunnittelun ja todentamisen. Voimalaitoksen uudistuksen lisäksi kokonaistoimitukseen sisältyy myös pumppaamojen ja pinnanmittausasemien ja niiden radioliikenneverkkojen uudistukset.

Mistä on kyse

Uhanalaisen järvilohikannan elvyttämiseksi toteutettu Pielisjoen Kuurnan tulvauoman kunnostushanke on ainut laatuaan koko maailmassa. 2,4 miljoonan euron hanketta valmisteltiin Kuurnan Voima Oy:n, viranomaisten ja muiden kumppaneiden yhteistyönä lähes kaksi vuotta.

Elvytyshankkeessa luotiin järvilohen lisääntymis- ja poikastuotantoalue, johon kaloilla on esteetön pääsy. Kuurnan Voiman tytäryhtiö Laurinvirta Oy toteutti tulvapadon yhteyteen pienvesivoimalaitoksen, jonka sähköautomaatiojärjestelmät Insta Automation toimitti kokonaistoimituksena.

Insta Automation Oy on sähköautomaation ratkaisutoimittaja ja elinkaarikumppani. Ympäristöteknologian alueelle toimitetut tuotteet ja palvelut tuovat lähes kolmanneksen yhtiön liikevaihdosta.

Aki Mahlanen
Kirjoittaja

Aki Mahlanen

Liiketoimintajohtaja, Energia Insta Automation etunimi.sukunimi (at) insta.fi

Jaa artikkeli

Pysy alan aallonharjalla ja tilaa uutiskirjeemme

Tärkeimmät uutiset, inspiroivat artikkelit ja asiantuntijoidemme ajankohtaisia näkemyksiä eri toimialoilta sekä tietoa tulevista tapahtumistamme.

Hyväksy käyttöehdot. Käsittelemme tietojasi vastuullisesti.
Tutustu tietosuojaselosteeseemme.