Itkonniemen vesivoimalaitos, Kuopion Vesi

8 - 11 - 2017 - Referenssit

Insta hyödyntää erityisosaamistaan Itkonniemen vesilaitoksen saneerauksessa

Insta toteuttaa Kuopion Veden Itkonniemen vesilaitoksen saneerauksen sähkö-, instrumentointi- ja automaatiourakan kokonaistoimituksena. Haastavaksi projektin tekee se, että Kuopion kaupunkialueen ainoa talousvettä tuottava vesilaitos on toiminnassa koko saneerauksen ajan. This story also available in English [/en/references/instas-expertise-used-in-the-renovation-of-the-itkonniemi-water-supply-plant]

Kriittinen infraModernisointiAutomaatio

Hankkeessa uudistetaan laitoksen automaatiojärjestelmä sekä siihen liittyvät prosessi-, koneisto- ja instrumenttilaitteistot. Insta pääsee hyödyntämään osaamistaan kriittisen infran turvaajana, sillä vuonna 1913 toimintansa aloittanut Itkonniemen vesilaitos on toiminnassa koko saneerauksen ajan. Kuopion Veden sähköinsinööri Markus Happosen mukaan saneerauksen tavoitteena on varmistaa vedentuotannon häiriötön toiminta pitkälle tulevaisuuteen.

– Instan valintaan vaikuttivat pitkäaikaisen yhteistyökumppanin maine luotettavana ja pystyvänä talona, joka näytti osaamisensa jo Lehtoniemen jätevedenpuhdistamon saneerauksessa 2013–2015, Happonen kuvailee. Happosen mukaan valintaa puolsi myös halu päästä hyödyntämään Instan erityisosaamista vesihuollon automaatiossa.

Itkonniemen vesivoimalaitos, Kuopion Vesii

Aikataulu ja töiden vaiheistus merkittävässä roolissa

Hankkeen sopimus allekirjoitettiin elokuun alussa ja työt alkoivat heti laite- ja ohjelmistosuunnittelulla.

– Aikataulun ja töiden vaiheistuksen suunnittelu on erittäin merkittävässä roolissa, sillä haastava saneeraus toteutetaan Kuopion kaupunkialueen ainoaan talousvettä tuottavaan vesilaitokseen, kertoo Insta Automationin myyntipäällikkö Kimmo Suonperä.

Markus Happonen on Suonperän kanssa samaa mieltä ja lisää, että vaiheistuksen suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota riskien kartoittamiseen, sillä vedentuotanto on turvattava kaikissa vaiheissa.

Tehdastestaukset tulevat olemaan valmiina toukokuussa 2018, sillä järjestelmän pitää olla täydellisessä käyttöönottovalmiudessa 1.6.2018. Suonperän mukaan käyttöönotto tapahtuu koko ajan käynnissä olevaan vesilaitokseen osaprosesseittain kesäkuun alusta joulukuun loppuun.

– Vedentuotannon prosessin toiminta suunnitellaan yhteistyössä asiakkaan kanssa siten, että yksittäisen kenttälaitteen vikaantuminen ei lamauta koko vesilaitosta, kuvailee Suonperä.

Jatkohankkeet selvillä

Kuopion Veden Markus Happosen mukaan Installa on myös jatkossa merkittävä rooli vesilaitoksen toimintavarmuuden takaamisessa huollon ja ylläpidon kannalta.

– Itkonniemen SIA-urakan lisäksi luodaan perusta koko Kuopion puhdasvesikohteiden kaukokäytölle, Happonen kertoo.

– Jatkoprojektina on tarkoitus liittää järjestelmään puhtaan veden kaukokäyttökohteita, kuten paineenkorotusasemia, vesitorneja ja erilaisia mitta-asemia.

Instan valttikortteina jatkohankkeisiin ovat Happosen mukaan suomalainen yritystausta sekä vakaat näkymät pitkälle tulevaisuuteen, joilla voidaan turvata toiminnan jatkuvuus.

Urakan työllistävä vaikutus Insta Automation Oy:lle on noin 10 henkilötyövuotta ja projektia tekee täyspäiväisesti 5-6 suunnittelijaa. Saneerausurakan kauppasumma on noin 2,5 M€.

Kimmo Suonperä
Kirjoittaja

Kimmo Suonperä

Myyntipäällikkö, Teollisuus etunimi.sukunimi (at) insta.fi

Jaa artikkeli

Pysy alan aallonharjalla ja tilaa uutiskirjeemme

Tärkeimmät uutiset, inspiroivat artikkelit ja asiantuntijoidemme ajankohtaisia näkemyksiä eri toimialoilta sekä tietoa tulevista tapahtumistamme.

Hyväksy käyttöehdot. Käsittelemme tietojasi vastuullisesti.
Tutustu tietosuojaselosteeseemme.