8 - 4 - 2020 - Referenssit

Faktapohjaista ja objektiivista päätöksentekoa: Kiillon tuoteportfolion datapohjainen johtaminen

Kiilto Family on lähes 1000 henkilöä työllistävä suomalainen perheyritys, joka kehittää, valmistaa ja markkinoi kemianteollisuuden ratkaisuja muun muassa teollisuuden ja puhtaanapidon tarpeisiin. Yhteistyössä Instan kanssa yritys kehittää tuoteportfolionsa datapohjaista johtamista Kiilto Oy:n osalta.

Automaatio

Kiilto on alallaan tunnettu asiakaslähtöisyydestään, jolle tuotteiden muokattavuus on vahva erottautumistekijä. Vuosien saatossa asiakkaiden toiveiden mukaisesti muokatuista tuotteista on kuitenkin kasvanut jopa tarpeettoman suuri portfolio, joka on tuonut haasteita myös tuotantokapasiteettiin.

– Olemassa oleva tuoteportfolio on käytävä läpi, ja sille tehtävä tarvittavat toimenpiteet. Vasta sen jälkeen tuotannon tehostaminen on järkevää, Kiilto Oy:n varatoimitusjohtaja Mikko Viljanmaa taustoittaa strategisesti merkittävän kehitysprojektin lähtökohtia.

Eri lähteistä saatava data muodostaa näkemyksen arvoketjun kokonaiskannattavuudesta

Tuotehallinnan kehitysprojektin ensimmäinen askel oli muodostaa viitekehys, jonka avulla tuotteiden kannattavuutta voidaan arvioida objektiivisesti. Datapohjainen laskentamalli takaa, että kaikilla on sama näkymä tuotteen kannattavuudesta, eivätkä päätökset perustu mielipiteisiin tai arvailuun.

Varsin pian kehitysprojektin käynnistyttyä kuitenkin huomattiin, että pelkkä nimikekohtainen Kiillon kustannuslaskennan antama kate ei anna tarpeeksi täsmällistä kuvaa tuotteiden kannattavuudesta. Kriittisen arvioinnin kannalta oli tärkeää, että tuoteportfoliosta pystyttiin luomaan kokonaiskuva, joka yhdistää kustannuselementit, valmistusdatan, myyntidatan ja muut kriteerit, kuten ympäristöystävällisyyden sekä tuotteen brändin. Monista eri lähteistä saatava data oli yhdistettävä yhdeksi selkeästi hahmotettavaksi kokonaisuudeksi.

Datapohjainen laskentamalli auttaa arvottamaan tuotteiston

Instan tiimi kehitti Kiillon tarpeisiin nelikenttätyökalun, joka yhdistää arvoketjun eri vaiheista saatavan datan ja paljastaa tuoteportfolion ongelmalliset nimikkeet.

– Instan tiimi oivalsi, että rakennetaan nelikenttä, johon mallinnetaan tuotteiden kannattavuus ja tuotantovolyymivaade. Se kuvaa tilannetta hyvin ja laajentaa tarkastelun näkökulmaa. Liian suppea näkemys olisi voinut johtaa siihen, että tuotteistoa koskevat toimenpiteet olisivat jääneet tekemättä, Viljanmaa kertoo.

Nelikentän tieto syventyy tuotekohtaisessa ohjausnäkymässä, joka kokoaa yhteen yksittäiseen tuotenimikkeeseen liittyvän datan. Työkalu simuloi mm. eri toimintojen kustannusvaikutuksia ja paljastaa sen, mistä tuotteen ongelmallisuus kumpuaa.

– Insta auttoi meidät verifioimaan tekemiämme laskelmia sekä keräämäämme dataa. He toivat mukaan myös hyödyllisiä työkaluja, joita meillä ei ennestään ollut käytössä. Data oli meidän, mutta Insta toi välineet sen analysointiin, Viljanmaa toteaa.

Tavoitteena yli miljoonan euron vuosittainen säästö

Jaetun ymmärryksen ja yhteisen viitekehyksen lisäksi yksi keskeisimmistä tavoitteista oli sitouttaa tuoteportfolion parissa työskentelevä henkilöstö muutokseen. Ulkopuolinen konsultti voi joissain tapauksissa olla henkilöstölle punainen vaate, mutta Viljanmaa kiittää Instan näkemyksellisyyttä, jolla se auttoi Kiillolle strategisesti merkittävän hankkeen läpivientiä.

– Kiillon työntekijät saatiin puhaltamaan hankkeessa yhteen hiileen, kun Insta auttoi meitä luomaan yhteiset pelisäännöt, johon päätöksenteko perustuu, sanoo Viljanmaa ja jatkaa:

– Insta otti henkilöstömme mukaan ja keräsi heiltä ajatuksia siitä, mitä tuotearviointiin tarkoitetun laskentamallin kehityksessä tulee huomioida. Lisäksi Instan tapa esittää asiat ja lähestyä niitä faktapohjaisesti oli vakuuttavaa. Kaikki esitettävät asiat perustuvat kerättyyn ja työstettyyn tietoon, mikä vakuutti ja sitoutti henkilöstömme, Viljanmaa kertoo.

Vaikka varsinainen tuotteiden läpikäyminen on vielä edessä, päämäärä on selkeä. Tavoitteena on jopa yli miljoonan euron vuosittainen säästö. Helppoja säästöjä on saatavilla jo lyhyessä ajassa, esimerkiksi tuotteiden pakkauskokoja yhdistämällä.

– Tavoitetta ei saavuteta yhdessä tai kahdessa vuodessa, mutta se tullaan saavuttamaan. Meillä on nyt hyvä näkyvyys ja yhteinen viitekehys, jonka avulla tätä asiaa lähdetään viemään eteenpäin. Instan ansiosta saimme ensimmäistä kertaa luotua näkökulman, joka ylittää raja-aidat eri toimintojemme välillä.

Jaa artikkeli

Pysy alan aallonharjalla ja tilaa uutiskirjeemme

Tärkeimmät uutiset, inspiroivat artikkelit ja asiantuntijoidemme ajankohtaisia näkemyksiä eri toimialoilta sekä tietoa tulevista tapahtumistamme.

Hyväksy käyttöehdot. Käsittelemme tietojasi vastuullisesti.
Tutustu tietosuojaselosteeseemme.