Loimuan Vanajan voimalaitos

5 - 5 - 2022 - Referenssit

Data-alusta mahdollistaa tietopohjaisen kehittämisen

Insta toimitti kokonaisvaltaisia energiaratkaisuja tarjoavalle Loimualle Microsoft Azure -pohjaisen data-alustan, johon voidaan joustavasti koota erilaista järjestelmien tuottamaa dataa, kuten aikasarjatietoa automaatiojärjestelmistä. Taustalla toimii Instan mallintama tietovarasto, jonka päälle voidaan lisätä eri tyyppisiä datalähteitä tarpeiden mukaan. Näin saadaan aikaan holistinen, asiakkaan täysin omistama ratkaisu, jonka tietovirtoja asiakas voi itse hallita ja jota halutessaan jatkokehittää raportoinnin, analytiikan tai muiden tarpeiden mukaan.

DataData-analytiikkaKriittinen infra

Loimua tarjoaa energiaratkaisuja usealla paikkakunnalla Kanta-Hämeen, Keski-Suomen, Pohjois-Pohjanmaan ja Heinolan alueilla. Suomen toiseksi suurin yksityinen kaukolämmön myyjä toimii alan edelläkävijänä panostamalla hiilineutraaliin lämmöntuotantoon ja energiatehokkuuteen omassa toiminnassaan. Insta kehitti Loimualle Microsoft Azuren palveluihin perustuvan, asiakkaan tarpeisiin sovitetun, skaalautuvan data-alustan. Alusta suunniteltiin vastaamaan energia-alan muuttuneen toimintakentän ja monipuolistuneen palveluvalikoiman asettamiin haasteisiin.

Loimuan Hämeenlinnassa sijaitseva Vanajan voimalaitos kuvattuna ulkoa talvella.

Energia-alaan kohdistuvat ympäristövaatimukset ja säännökset sekä energiatehokkuuden, ympäristöystävällisyyden ja vastuullisuuden vaatimukset ovat muokanneet alan toimintaa yhä suuremmassa määrin yhdensuuntaisen energiansiirron sijaan kohti verkostoitunutta energiankierrätysjärjestelmää. Energiantuotannossa hyödynnetään teollisuudesta syntyvää hukkalämpöä koko ajan kehittyvillä tavoilla.

– Roolimme on muuttunut kaukolämpöä yksisuuntaisesti tarjoavasta toimijasta eräänlaiseksi energiankierrätysjärjestelmän ylläpitäjäksi. Kokonaisuudessa on paljon erilaisia toimijoita, joilla on eri tarpeita. Kaukolämpöverkon ohjaamisen näkökulmasta rooli on aiempaan verrattuna merkittävästi erilainen. Tämä oli Loimualla yksi ajuri, minkä vuoksi käynnistimme data-alustaprojektin. Pystymme sen avulla saattamaan kaiken eri lähteistä tulevan tiedon yhteen paikkaan ja hallitsemaan kokonaisuutta haluamallamme tavalla, Loimuan tekninen johtaja Juha Puolakka selittää.

– Kuten muidenkin energiayhtiöiden, myös Loimuan palveluvalikoima on kasvanut. Mukaan ovat tulleet kiinteistökohtaisten ratkaisuiden ohella erilaiset valvontapalvelut. Loimuan keskusvalvomon kautta voidaan valvoa ja operoida myös muiden toimijoiden laitoksia. Tämän tyyppisten palveluiden vaatimukset reaaliaikaiselle tiedonsiirrolle, tiedon käsittelylle ja raportoinnille ovat aika korkeat, ja data-alusta auttaa meitä kokonaisuuden selkeyttämisessä, Juha Puolakka ja Loimuan tietohallintopäällikkö Kimmo Keronen kertovat.

Asiakas voi itse hallita alustan tietovirtoja

Teolliset data-alustat ovat yhä tärkeämmässä asemassa liiketoimintojen kehittämisessä. Älykkäät alustat keräävät raakadataa, säilyttävät ja analysoivat sitä pilvessä ja muokkaavat sen päätöksenteon tueksi, visualisoinneiksi ja raporteiksi. Datan avulla voidaan tehostaa toimintoja, automatisoida asioita tai huoltaa älykkäämmin. Data paitsi mahdollistaa tietoon perustuvien, oikea-aikaisten päätösten teon, myös ohjaa käyttäjän huomion poikkeavuuksiin, jolloin niihin voidaan reagoida nopeammin.

Instan Loimualle toimittama data-alusta sisältää hallintakäyttöliittymän, keskusvalvomokäyttäjille suunnatun, ajantasaisen tilannekuvan koostavan kokonaisuuden ja Power BI -pohjaisen dashboardin, joka esittää esimerkiksi tuotantoraportti-informaation loppukäyttäjille. Valvomo-operaattori pääsee seuraamaan noin viiden sekunnin viiveellä päivittyvää tilannekuvaa, jossa yhdistyy useista eri lähteistä peräisin oleva data tai tutkimaan haettua historiadataa lähemmin jopa sekuntitasolla saakka.

Alustan avulla voidaan joustavasti ja toivotulla aikavälillä kerätä pilveen automaatiojärjestelmästä peräisin olevaa aikasarjatietoa, jonka käyttötavat asiakas voi itse määritellä. Datan voi tuoda esimerkiksi operaattorinäkymään, tallentaa historiadata-analyysia varten hyödynnettäväksi vaikka edistyneen analytiikan mallien rakentamisessa tai viedä tietovaraston puolelle. OPC UA -pohjainen data voidaan yhdistää MES- ja ERP-tyyppisiin tietoihin, jolloin saadaan luotua datapohjainen johdon kokonaiskuva, jolle voidaan rakentaa erilaisia dashboardeja ja raportteja Power BI:tä hyödyntämällä.

Instan toteuttama, mutta Loimuan omistama alusta

Keronen kertoo alustan arkkitehtuuria sekä teknologiavalintoja mietityn tarkkaan, jotta ne kantaisivat yhtiötä mahdollisimman pitkälle tulevaisuuteen. Toteutusvaihe sisälsi varsinaisen Azure-alustan pystyttämisen, komponenttien ja teknologioiden käyttöönoton ja muun alustan ympärille keskittyvän perustekemisen. Integroimalla alusta Loimuan tuotannonohjausjärjestelmiin ja muihin tarvittaviin järjestelmiin saatiin aikaiseksi tilannekuva keskusvalvomoa ja muita paikallisia toimijoita varten.

– Rakensimme kehitykselle ensin strategisen suunnitelman ja pidemmän aikavälin vision siitä, mitä tahdomme saada aikaiseksi. Työstettyämme roadmapia Instan kanssa, lähdimme edistämään varsinaista toteutusta tuotannonjärjestelmien ja tilannekuvanäytön parissa syksyllä 2021, Keronen taustoittaa.

Ensimmäisen vaiheen tavoitteet on hänen mukaansa nyt saavutettu ja kehitys jatkuu toisessa vaiheessa tietovaraston ja raportointipuolen parissa ja datan integroimisessa data-alustaan. Kolmatta vaihetta on luonnosteltu alustavasti ajoittumaan lähemmäs ensi vuoden kesää. Rinnalla käydään keskustelua ja tehdään suunnitelmaa muista liiketoiminnan tarpeista.

Loimua omistaa data-alustan, ja yhtiöllä on oikeus kehittää järjestelmää edelleen vapaasti valitsemansa kumppanin kanssa.

– Se, että alusta oli nimenomaan Loimuan data-alusta, oli yhtenä johtavana ajatuksena. Halusimme tehdä alustan, joka on meidän hyppysissämme, ja voimme itse ylläpitää ja hallita kokonaisuutta sekä hakea päteviä kumppaneita tuomaan eri vaiheisiin erilaisia osakokonaisuuksia, Puolakka kertoo.

– Suunnitelmissa on tutkia laajemmin liiketoimintaa tukevia, data-alustassa olevia älykkäämpiä työkaluja. Yhdistelemällä erilaista dataa pystyttäisiin optimoimaan tehokkuus erilaisissa verkkoon ja tuotantoon liittyvissä asioissa, ja mahdollisesti löytämään erilaisia vaikka kunnossapitoon tai kunnonvalvontaan liittyviä ratkaisuja, jotka näkyisivät konkreettisesti esimerkiksi parantuneena hyötysuhteena, Keronen miettii.

Sujuvaa yhteistyötä ketterällä mallilla

Loimua ja Insta ovat tehneet tiivistä yhteistyötä ennenkin automaatiopuolen ratkaisujen parissa. Keronen näkee tämän suurena etuna nykyistä hanketta ajatellen.

– Varsinkin data-alustaprojektin ensimmäisessä vaiheessa olemme tehneet töitä Instan aiemmin toimittamien kaukovalvonta- ja automaatiojärjestelmien kanssa. On paljon asioita, joita on pitänyt selvittää, ja on todella iso etu, että keskusteluyhteys toimii Instan sisällä myös eri yksiköiden välillä ja tieto liikkuu, Keronen summaa.

Keronen ja Puolakka kuvailevat yhteistyötä Instan kanssa helpoksi ja mutkattomaksi.

– Koemme, että olemme päässeet tekemään yhteistyötä hyvässä hengessä. Asiat hoituvat, niin kuin on sovittu, ja tarvittuihin muutoksiin on löytynyt vastine nopeasti. Nähdäksemme Instan asiantuntemus tästä osa-alueesta on erittäin hyvää, ja projektin parissa työskentelee asiantuntevaa väkeä. Myös projektimalli, jolla olemme data-alustaa tehneet, on informatiivinen ja ketterä, he summavat.

Lisätietoja

Pekka Savolainen

Director, Intelligent Industry
etunimi.sukunimi (at) insta.fi

Harri Vuolle

Senior Director, Sales & Customers, Intelligent Industry
Insta Group
Tampere
etunimi.sukunimi (at) insta.fi

Jaa artikkeli

Pysy alan aallonharjalla ja tilaa uutiskirjeemme

Tärkeimmät uutiset, inspiroivat artikkelit ja asiantuntijoidemme ajankohtaisia näkemyksiä eri toimialoilta sekä tietoa tulevista tapahtumistamme.

Hyväksy käyttöehdot. Käsittelemme tietojasi vastuullisesti.
Tutustu tietosuojaselosteeseemme.