Teknologia kehittyy ja data liikkuu Insta

Data-analytiikka ja liiketoimintatiedon hallinta

Business Intelligence

Datan merkitys johtamisessa korostuu digitalisoituvassa maailmassa

Dataohjautuvalla liiketoiminnalla kilpailuetua

Useat yritykset ovat jo tiellä kohti dataohjautuvaa liiketoimintaa, jossa avainlukujen seurannasta siirrytään automatisoituun toiminnanohjaukseen, luotettaviin ennusteisiin ja toimenpiteiden vaikutusten arviointiin.

Tarjoamme mallinnusta käyttäen yleisesti hyväksyttyjä menetelmiä, kuten Data Vault 2.0. Hyödynnämme myös tiimimme kehittämää kiihdytintä, joka nopeuttaa merkittävästi mallinnusprosessia.

Business Intelligence (BI) eli liiketoiminta-analytiikka on käsite, joka kattaa menetelmät ja prosessit tiedon keräämiseen, järjestämiseen ja analysointiin. Se voi sisältää kaiken liiketoiminnan analysoinnista ja mittareiden seurannasta datan visualisointiin. Nykyään BI-työkalujen avulla voidaan selvittää, mitkä liiketoiminnan osa-alueet tai toimet toimivat paremmin tai huonommin. Tämä luo pohjan proaktiivisemmalle toiminnalle.

Reaaliaikainen data päätöksenteon tukena

BI-työkalun tarkoituksena on tehdä arvokkaan tiedon analysoinnista helpompaa. Se tarjoaa nopeita havaintoja, jotka auttavat päättäjiä toimimaan strategisesti käytettävissä olevan datan pohjalta.

BI luo johtajille ja päätöksentekijöille kattavan ja ajantasaisen näkymän yrityksen suorituskykyyn eri osa-alueilla. Tieto perustuu usein reaaliaikaiseen dataan ja auttaa johtoa tekemään perusteltuja päätöksiä liiketoiminnan kehittämiseksi.

Instan kokeneet asiantuntijat auttavat organisaatiotasi löytämään parhaan mahdollisen työkalupakin datan parempaan hyödyntämiseen. Voit siten keskittyä itse vain tuloksiin ja niiden analysoinnin kautta toiminnan kehittämiseen.

Instalainen Iiro Pihlajanniemi
Instan asiantuntijat apuna

Tiedon mallinnosta parhaiden käytäntöjen mukaan

Oikein toteutettu tiedon varastointi ja mallinnus muodostavat vankan pohjan laadukkaalle raportoinnille ja analytiikalle sekä mahdollistavat asiakkaan itsepalveluraportoinnin. Mallinnusta toteutetaan yleisesti hyväksytyillä menetelmillä, kuten Data Vault 2.0 ja skaalautuvalla Azure-pilvipohjaisella arkkitehtuurilla.

Tietoa varastoidaan sekä perinteisillä tietokantamenetelmillä että uudemmilla lakehouse-ratkaisuilla.

Moderni data-analytiikka

Insta ikoni valkoinen pilvi

Azure

Skaalautuva pilviratkaisu

Kerää ajantasaista ja validoitua dataa organisaatiostasi eri lähteistä.

insta ikoni valkoinen käytä 60

Ketterä kehitys

Mahdollistaa itsepalveluraportoinnin

Tiedon esittäminen helppokäyttöisissä muodoissa, taulukoissa ja grafiikoissa.

kustannustehokkuus

Ketterää & kustannustehokasta kehitystä

Tietovaraston karttuessa datatason kehitysprojekteihin tarvitaan vähemmän resursseja.

Läppäri ohjelmistokonsultointi useat laitteet ja ohjelmistokehitys Insta
Datalla johtaminen

Tietoon pohjautuvaa päätöksentekoa

Useimmat meistä ovat yhtä mieltä siitä, että parhaat päätökset tehdään tosiasioiden eikä oletusten pohjalta. Tässä kohtaa kuvaan astuu Business Intelligence ja varmistaa, että päätökset perustuvat faktatietoon eivätkä aavistuksiin. Visuaaliset hallintapaneelit ja raportit eivät tarjoa valmiita ratkaisuja haasteisiin, mutta ne luovat edellytykset kilpailukyvylle.

Musta digitunneli, jossa menee sinisiä viivoja ja muita elementtejä.
Arvoa datasta

Kustannustehokkuus ja tehokkuus

Analysoimalla suuria tietomääriä voidaan tunnistaa tehokkuuden ja tuottavuuden parantamisen mahdollisuuksia eri liiketoiminta-alueilla sekä optimoida resurssien käyttöä. Datan pohjalta tehtyjä analyysien avulla voidaan luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja edistää innovaatioita eri toimialoilla.

Henkilö tarkastelee teollista dataa tabletilta tehdasympäristössä, jossa robottikäsivarsia hitsaamassa.
Maksimoi aitteen käynnissäpitoaika

Toiminnan optimointi

Data ja sen parempi hyödyntäminen auttaa yrityksiä tunnistamaan toiminnan tehottomuudet ja kehittämiskohteet, mikä mahdollistaa toiminnan optimoinnin ja resurssien paremman käytön. Tuotannossa voidaan esimerkiksi ennakoida datasignaalien avulla kunnossapidon toimenpiteet ja näin maksimoida laitteen käynnissäpitoaika.

Instan asentaja työskentelemässä Tampereen Energian Naistenlahti 3 biokattilalaitoksessa
Parempia päätöksiä

Ennakoiva päätöksenteko apuna työn arjessa

Analysoimalla suuria tietomääriä voidaan tunnistaa ennakoivia signaaleja tuotannosta, markkinamuutoksista, asiakastarpeista tai kilpailijoiden toiminnasta, mikä auttaa johtoa tekemään nopeampia ja parempia päätöksiä.

Pysy alan aallonharjalla ja tilaa uutiskirjeemme

Tärkeimmät uutiset, inspiroivat artikkelit ja asiantuntijoidemme ajankohtaisia näkemyksiä eri toimialoilta sekä tietoa tulevista tapahtumistamme.

Hyväksy käyttöehdot. Käsittelemme tietojasi vastuullisesti.
Tutustu tietosuojaselosteeseemme.