Instan työntekijöitä ja asiakas Mustalammen vedenottamolla

Tukenasi tuotantolaitoksen ja laitteiston elinkaaren kaikissa vaiheissa

Teollisuusautomaation, sähköistyksen ja digitalisaation elinkaarikumppanisi

Elinkaarisuunnitelman mukainen, ennakoiva ylläpito turvaa tuotannon toimintavarmuuden ja pidentää käyttöikää. Insta on koko elinkaaren mittainen kumppani, suunnittelusta aina järjestelmän vuosia kestävään ylläpitoon asti. Emme vain mittaa tai huolla, vaan luomme yhdessä tulevaisuutta.

Elinkaarisuunnittelu minimoi riskit, kustannukset ja ympäristövaikutukset sekä ohjaa tekemään investoinnit oikeaan aikaan

Sähköautomaation elinkaarisuunnittelu pyrkii optimoimaan järjestelmän tai laitteen koko elinkaaren kustannukset, minimoimaan ympäristövaikutukset ja hallitsemaan riskit.

Hyvin tehdyllä elinkaarisuunnittelulla ja ylläpidolla voidaan vähentää kustannuksia merkittävästikin. Tuotteiden ja järjestelmien ympäristövaikutusten vähentäminen voi olla esimerkiksi resurssitehokkuuden lisäämistä, materiaalien uudelleenkäyttöä sekä energiatehokkuuden parantamista. Ammattimainen elinkaarisuunnittelu tunnistaa ja hallitsee laitteen tai järjestelmän riskejä ja vähentää näin ennakoimattomia tuotantokatkoksia tai toimintahäiriöitä.

Instan työntekijä ja Tampereen Energian asiakas Hakametsän lämpölaitoksessa.

Elinkaaripalvelumme takaavat toimivuuden vaativissakin olosuhteissa

Elinkaaripalveluihimme sisältyvät turvallisuus- ja modernisointikartoitukset, uusinnat, huoltopalvelut, varaosien toimitukset ja henkilöstön koulutus järjestelmän käyttöön ja ylläpitoon. Palvelemme tuotantolaitosten, automaatiojärjestelmien ja sähköautomaatiolaitteiden elinkaarisuunnittelussa ja elinkaaripalveluiden toteuttamisessa järjestelmä- ja laitteistoriippumattomasti, tarjoten aina asiakkaan kannalta parhaan teknologian.

Avullamme saat prosessisi pysymään yllä ja toimituksesi säilymään katkottomina. Elinkaaripalvelumme takaavat sähköautomaatiojärjestelmien ja -laitteiden toimivuuden vaativissakin olosuhteissa.

Goodwork Oyn asentajat Boliden Harjavallan Suurteollisuuspuiston pihalla

Elinkaaren hallinnan suuntaviivat määritellään yhdessä

Elinkaaripalveluillamme vastaamme asiakkaan järjestelmän tai laitteiston suunnittelusta, toimenpiteiden toteutuksista ja ylläpidosta aina yhdessä sovitulla laajuudella. Kokonaisuus voi sisältää tarpeesi mukaan automaatio- tai sähköjärjestelmiin kohdistuvia ylläpito- ja kehitystöitä sekä koulutus- ja päivystyspalveluita.

Sopimuskohtaisten kokonaisuuksien lisäksi tarjoamme elinkaari-, ylläpito tai kunnossapitopalveluita myös projektikohtaisesti sovittuina, erillisinä palveluina.

Suuntaviivat määritellään yhdessä, minkä jälkeen voidaan aloittaa esimerkiksi kohteiden järjestelmällinen läpikäyminen ja pitkän tähtäimen suunnitelman luominen, jossa kirjataan laitteiston huoltotarve tulevaisuuden varalle. Dokumentoimme tehtävät työt huolellisesti.

Instan työntekijä lämpölaitoksessa kannettavan tietokoneen kanssa.

Elinkaaripalveluita tarpeisiisi parhaiten sopivalla tavalla

Instan asiakkuuspäällikkö Lasse Hietala, Tampereen Veden tekninen asiantuntija Heikki Syrjälä ja Ylläpito- ja elinkaariprojektit -yksikön nykyinen päällikkö Janne Niiranen Mustalammen vedenottamolla.

Ylläpito- ja elinkaaripalveluiden sopimusasiakkuus

Ylläpito- ja elinkaaripalveluiden sopimusasiakkuusmalli on vesihuollon, energiantuotannon ja -jakelun, näyttämötaiteiden sekä elintarviketeollisuuden asiakkaille muodostettu yli 20 vuoden ajan kehittynyt palvelukokonaisuus. Siihen sisältyy muun muassa ympärivuorokautinen päivystys, asiakastarpeisiin kehitetty automaatiojärjestelmien dokumentaatio- ja elinkaarenhallintapalvelu Insta Wahti Support sekä Huoltovarmuuskeskuksen SOPIVA-ohjeistukseen perustuva sopimusperusteinen toimintamalli.

Instan Sähkönjakeluyksikön työntekijöitä työskentelemässä muuntajan luona.

Sähkönjakelulaitteiden elinkaaripalvelut

Sähkönjakelulaitehuollot ovat erikoisosaamista vaativia töitä, jotka teollisuudessa tavataan tilata ostopalveluna. Sähkönjakelulaitekannan elinkaarikumppanina tarjoamme asiakaskohtaisesti määritellyn yhteistyösopimuksen mukaiset ennakoivat huollot, määräaikaishuollot ja optimoidut uusinnat sähkönjakelulaitekannan häiriöttömän toiminnan turvaamiseksi ja suunnittelemattomien vikatilanteiden minimoimiseksi. Sähkönjakelulaitteiden huoltojen lisäksi sopimukseen voi sisältyä muun muassa taajuusmuuttajien ennakkohuollot ja uusinnat, tasavirtakoneiden hiilihuollot sekä hiilivaraston ylläpito.

Goodwork Oyn asentajat Boliden Harjavallan Suurteollisuuspuiston pihalla

Arjen kumppanuutta tuotantolaitosten elinkaarisuunnittelu- ja ylläpitotarpeisiin

Ulkoistamalla laitoksesi suunnittelun ja projektoinnin Installe voit keskittyä omaan liiketoimintaasi – me huolehdimme automaatio-, sähköistys- ja instrumentointiratkaisujen optimoinnista ja kehittämisestä. Paikallisesti toimivana asiakkaan suunnittelu- ja projektiyksikkönä hoidamme sähköautomaatiojärjestelmien, osajärjestelmien ja laitteiden elinkaarisuunnittelu- ja ylläpitotarpeet. Avullamme on saavutettu merkittäviä kustannussäästöjä sekä tuottavuuden ja turvallisuuden parantumista.

DS Smithin Tampereen tehdas kuvattuna ilmasta käsin.

Kokonaisvaltaista kunnossapitokumppanuutta

Tarjoamme myös jatkuvaa, asiakkaan laitoksessa tapahtuvaa kokonaisvaltaista tuotantoteknologian kunnossapidosta ja elinkaaren hallinnasta vastaavaa palvelua. Kumppanuusmallista on pyritty tekemään mahdollisimman yksinkertainen ja vuorovaikutteinen. Toteutamme toimipisteessä huolto- ja kunnossapitotöitä sovitun tarpeen mukaisesti, ja kokonaisuuteen voi lisäksi sisältyä esimerkiksi viranomaisvastuita sähkökäytönvalvonnassa ja -johtamisessa. Tarvittaessa avustamme myös hankinnoissa.

Instalainen ja Tampereen Energian asiakas lämpölaitoksen edessä.
Tampereen Energia vastaa ilmastonmuutoksen haasteisiin Instan tuella

Insta turvaa kaukolämmön saatavuutta ylläpito- ja kehityspalveluilla

Tampereen Energia valitsi Instan huolehtimaan kaukolämpökeskusten, pumppaamoiden ja siirrettävien kaukojäähdytyskonttien logiikoiden ylläpito- ja kehitystöistä. Nämä turvaavat laitosten käytettävyyttä tuotantokaudella ja varmistavat osaltaan järjestelmän toimivuuden.

– Tuotantokaudella laitoksen käytettävyys on todella tärkeää ja vikatilanteisiin tulee reagoida heti. Olemme saaneet Instalta palvelua nopeasti. Työt on tehty laadukkaasti ja niiden raportit ovat tulleet ripeästi, Tampereen Energian sähkömestari Heikki Paasikko kiteyttää.

Älyä ja ennakoitavuutta kunnossapitoon datan avulla

Ilman huoltoa ja uudistamista datakaan ei siirry tai liiku. Järjestelmän tai laitteiden päivitys ja uusiminen antavat samalla mahdollisuuksia luoda uutta ja kehittää toimintaa edelleen digitalisaation keinoin.

Vuosikymmenten kokemus teollisessa ympäristössä työskentelystä ja panostukset jatkuvaan kehittymiseen tekevät meistä pätevän kumppanin myös datalähtöisiin teollisiin kunnossapitohankkeisiin. Teollisuuden datahankkeilla parannetaan tuotantoprosessien stabiliteettia, nostetaan tuottavuutta sekä luodaan ennustemalleja ja -moottoreita, jotta kunnossapidon ja tuotannon säätöjä sekä ohjausta voidaan tehdä paremmin.

Mittaukseen ja tiedon analysointiin perustuva älykäs kunnossapito edistää kestävää kehitystä, parantaa kilpailukykyä ja toimii strategisena apuvälineenä. Koska sitä ohjaavat käyttötuntien tai tuotantomäärien sijaan säännöllisten mittausten pohjalta ennustetut, kunnossa tapahtuvat muutokset, se pienentää tuotannon epäonnistumisen riskiä.

Kokonaisoptimoitu ennakoiva kunnossapito taas tarkoittaa erilaisina tuotantotapoina ja -strategioina tuotantoon heijastuvia, etukäteen suoritettavia toimenpiteitä, jotka optimoivat tuotantokyvyn ja -laitteiston elinkaaren. Tämä turvaa tuotannon toimintavarmuuden ja pidentää käyttöikää.

Pysy alan aallonharjalla ja tilaa uutiskirjeemme

Tärkeimmät uutiset, inspiroivat artikkelit ja asiantuntijoidemme ajankohtaisia näkemyksiä eri toimialoilta sekä tietoa tulevista tapahtumistamme.

Hyväksy käyttöehdot. Käsittelemme tietojasi vastuullisesti.
Tutustu tietosuojaselosteeseemme.