Instan liiketoimintajohtaja Aki Mahlanen

29 - 6 - 2021 - Näkemyksiä

Vesivoimalaitoksien sähkö- ja automaatiojärjestelmien modernisoinnilla vastataan sähkömarkkinan kasvaviin vaatimuksiin

Yhteiskunta sähköistyy kovaa vauhtia ja sähkön kulutuksen Suomessa on arvioitu nousevan 92 TWh:iin vuoteen 2030 mennessä ja jopa 100 Twh:iin vuoteen 2050 mennessä.

Yhteiskunta sähköistyy kovaa vauhtia ja sähkön kulutuksen Suomessa on arvioitu nousevan 92 TWh:iin vuoteen 2030 mennessä ja jopa 100 Twh:iin vuoteen 2050 mennessä.

Vesivoimalaitoksilla tuotetaan vajaa viidennes kotimaisesta sähköstä, ja koska uusia laitoksia ei juuri enää rakenneta, on kysynnän kasvuun vastattava modernisoimalla vanhoja laitoksia ja lisäämällä niiden tehoa. Samalla pienennetään myös tuotantokatkoksien riskiä, joka kasvaa elinkaarensa päässä olevissa järjestelmissä.

Instan liiketoimintajohtaja Aki Mahlanen

Parempaa säädettävyyttä, käyttövarmuutta ja käytettävyyttä

Kun tavoitteena on laitosten hyötysuhteen ja käyttövarmuuden parantaminen, on moderneilla sähkö- ja automaatiojärjestelmillä merkittävä rooli. Uudet sähkö- ja automaatiojärjestelmät parantavat voimalaitoksen säätömahdollisuuksia ja käytettävyyttä sekä mahdollistavat miehittämättömän etäkäytön. Laitoksen käyttö helpottuu, kun nykyaikaisesta etä- ja paikalliskäytöstä pystytään tarkemmin ajamaan voimalaitosta, saadaan enemmän tietoa voimalaitoksen tilasta ja vikatilanteissa kattavampaa vikadiagnostiikkaa.

Laitoksen käyttäytymisen tarkempi analysointi perustuu dataan, jota moderneista järjestelmistä saadaan aiempaa enemmän. Vikojen etsimisen ja tunnistamisen lisäksi data mahdollistaa aiempaa paremmin myös ennustettavuuden ja reservimarkkinoihin osallistumisen. Vesivoima on tärkeässä osassa sähköverkon tasapainon ylläpidossa, eikä sen merkitys ainakaan vähene, kun ympäristöolosuhteille alttiiden tuuli- ja aurinkovoiman käyttö lisääntyy.

Esimerkiksi Jumiskon ainutlaatuisessa kallion sisään louhitussa vesivoimalaitoksessa peruskunnostus lisäsi tehoa noin 2 megawattia, ja energiantuotanto lisääntyi 6 gigawattia vuodessa. Modernisointi lisäsi laitoksen tehoa erityisesti säätösähkön tuottajana. Insta toimitti vesivoimalaitokselle ja pumppuasemalle sähkö- ja automaatiojärjestelmät kokonaistoimituksena.

Projektin kokonaishallinta takaa onnistumisen

Modernisointiprojekteista haastavia tekee niiden moninaisuus ja laajuus. Lähes poikkeuksetta kyse on suurista investoinneista ja kokonaisuuksista, joissa monen eri osa-alueen on pelattava saumattomasti yhteen eikä aikatauluissa voi joustaa. Samalla projekteihin kohdistuu paljon vaatimuksia useilta eri tahoilta ja sidosryhmiltä.

Onnistunut uudistusprosessi edellyttää projektien kokonaishallintaa aina suunnittelusta käyttöönottoon. Vain siten varmistetaan, että laitoksen uudistusprosessi onnistuu aikataulussaan ja laitos on mahdollisimman vähän aikaa poissa tuotannosta.

Instan kyvykkyys voimalaitosten modernisointiprojekteissa perustuu pitkään kokemukseen erilaisista sähköautomaatiotoimituksista eri prosessikokonaisuuksien aloilta. Toimitamme vesivoimalaitoksille sähkö- ja automaatiojärjestelmät kokonaistoimituksena sisältäen mm. laitos-, koneisto- ja turbiiniautomaatiojärjestelmät, generaattorin magnetointi- ja suojausjärjestelmät, keski- ja pienjännitejärjestelmät, tasasähköjärjestelmät, varavoimajärjestelmät, verkostolaskennat sekä VJV2018 ja reservimarkkinatuotteiden suunnittelun ja todentamisen.

Autamme löytämään ratkaisun, joka vastaa odotuksiin taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta. Varmistamme, että osana kriittistä infraa myös vesivoima toimii luotettavasti ja turvallisesti.

Oletko kiinnostunut kestävästi ja älykkäästi tuotetusta energiasta? Haluatko lukea lisää energia-alan tulevaisuuden näkymistä? Lue lisää klikkaamalla

Aki Mahlanen
Kirjoittaja

Aki Mahlanen

Liiketoimintajohtaja, Energia Insta Automation etunimi.sukunimi (at) insta.fi

Jaa artikkeli

Pysy alan aallonharjalla ja tilaa uutiskirjeemme

Tärkeimmät uutiset, inspiroivat artikkelit ja asiantuntijoidemme ajankohtaisia näkemyksiä eri toimialoilta sekä tietoa tulevista tapahtumistamme.

Hyväksy käyttöehdot. Käsittelemme tietojasi vastuullisesti.
Tutustu tietosuojaselosteeseemme.