Harri Vuolle

31 - 8 - 2022 - Näkemyksiä

Maksimoi datasi hyöty älykkään data-alustan avulla

Kuinka yhdistää useista lähteistä peräisin oleva informaatio keskitetyksi kokonaisuudeksi ja valjastaa se suunnitelmallisesti liiketoiminnan hyväksi? Tämä onnistuu älykkään data-alustan avulla.  

DataData-analytiikka

Moni dataa keräävä yritys ei hyödynnä keräämäänsä informaatiota täydessä potentiaalissaan. Dataa on saatettu ottaa talteen muun toiminnan lomassa ilman selkeää tarkoitusta, tai yrityksen ERP-järjestelmiin on kenties luotu datavarastoja, mutta prosessista peräisin olevaa dataa ei ole valjastettu käyttöön. Usein on myös niin, että prosessin tuottama ja MES- ja ERP-järjestelmistä peräisin oleva data ovat tallessa, mutta sijaitsevat siiloutuneesti erillään.

Kuinka sitten yhdistää useista lähteistä peräisin oleva informaatio keskitetyksi kokonaisuudeksi ja valjastaa se suunnitelmallisesti liiketoiminnan hyväksi? Tämä onnistuu älykkään data-alustan avulla.

Data-alusta tarjoaa mahdollisuuden oikeanlaisten mittareiden ja merkitysten luomiseen, ja sitä kautta älykkäämpään ohjauskykyyn, jolla tehdä oikeita päätöksiä esimerkiksi tuotannon optimoimiseksi, tarpeiden ennakoimiseksi tai toiminnan hiilijalanjäljen pienentämiseksi.

Harri Vuolle

Tiedätkö jo, mitä haluat saada datastasi irti, vai kaipaatko apua datastrategian luomisessa?

Dataa ei kannata kerätä ilman päämäärää, vaan toiminnan taustalla tulee olla selkeä liiketoiminnallinen syy ja tarkoitus. Data-alustaprojektin ideaalitilanteessa asiakasyrityksellä olisi datalla johtamiseen myönteisesti suhtautuvan yrityskulttuurin lisäksi valmis datastrategia. Mikäli datastrategia ei vielä ole, autamme mielellämme sen luomisessa.

Data-alustaprojekti voidaan käynnistää konsultaatiolla, jossa teemme yhteistyötä johdon ja yrityksen asiantuntijoiden kanssa käyden läpi liiketoiminnallisia tavoitteita ja teknistä kenttää. Näin syntyy ymmärrys datan hyödyntämisen nykytilasta, erilaisista tarpeista ja mahdollisuuksista sekä kuvaus tavoitetilasta, jota kohti voidaan lähteä etenemään askel kerrallaan.

Data-asiantuntijamme konsultoivat mielellään kullekin toimialalle parhaiten soveltuvista datan käyttökohteista, joita voivat olla esimerkiksi

  • keskitetty tilannekuva yli yrityksen eri tietojärjestelmien tuottaman datan

  • tuotannon tehokkuutta mittaava OEE-laskenta

  • laitteiden käytettävyyden ja tehokkuuden mittarointi

  • anomaliamallit

  • tuotannon ja energiankäytön optimointi

  • kunnossapitotarpeiden älykäs tunnistaminen

  • keskitetty tietovarasto ja sen päälle rakennettu kattava raportointi

Data-alustat käsittelevät suuria tietomääriä. Dataa voidaan hyödyntää löytämällä suuren tietomäärän joukkoon hukkuvat tilastolliset poikkeamat sekä toistuvat tai keskenään korreloivat tapahtumat, jotka voivat ennakoida ongelmia tuotannossa. Suurten datamassojen käsittelyssä tilastolliset menetelmät, matemaattiset digitaaliset kaksoset ja sääntömoottorit ovat tapoja ohjata ihmisen huomiota olennaisiin asioihin sekä automatisoida rutiinityötä.

Ajantasaiseen ja laadukkaaseen dataan perustuvan päätöksenteon tulisi olla aidosti mahdollista yrityksen joka tasolla. Data-alusta voi lisäksi toimia keskitettynä tiedonjakopisteenä, jonka avulla yrityksen data voidaan linkittää esimerkiksi laitevalmistajien ja partnereiden tarjoamiin analytiikkaratkaisuihin tuotannon ja kunnossapidon datapohjaiseksi optimoimiseksi. Data-alusta voi mahdollistaa myös uudenlaisten datapohjaisten asiakasratkaisuiden rakentamisen, uudet loppukäyttäjäsovellukset eri asiantuntijoille datan hyödyntämiseen tai manuaalisesti kerättävän datan syöttämisen sekä tiiviimmän yhteistyön arvoketjun muiden toimijoiden kanssa datan jakamisen kautta.

Oikein ja tietoturvallisesti tuodun datan pohjalta tehtyihin päätöksiin voi luottaa

Olemme toteuttaneet useita data-alustaratkaisuja vuosien varrella. Kun toteutus pohjaa valikoituihin teknologioihin ja toimintatapoihin, ratkaisun käyttöönotto on helppoa. Käytämme pääosin Microsoftin Azure-teknologiaa, mutta ratkaisuja voidaan toteuttaa muitakin hyväksi todettuja teknologioita hyödyntäen.

Tärkeä lähtökohta datalla johtamiseen on varmistaa, että data on oikeaa, konkreettista sekä käsitelty ja laskettu siten, että sen avulla tehtyihin päätöksiin voidaan luottaa. Kun datalähteet on nimetty selkeästi ja raakadatalle on annettu erilaisia metatietoja, sen jatkojalostaminen on helpompaa.

Data-alustan pystytyksessä rakennetaan integraatioita, joilla tuodaan data laitteista sekä koneista alustalle oikein ja tietoturvallisesti. Installa on vahva ymmärrys datankeruun haasteista, sillä kivijalkamme on automaatiossa ja ymmärrämme siksi niin sanottua lattiatasoa. Laitoksissa voi olla elinkaarensa eri vaiheessa olevia, eri valmistajien tekemiä laitteita tai koneita sekä eri-ikäisiä järjestelmiä. Meillä on kyky päästä käsiksi vanhimpiinkin tasoihin, ja auttaa siten asiakasta myös instrumentointi- ja automaatiopuolella.

Saavutetut hyödyt täydentävät datastrategiaa

Yksittäisten siiloutuneiden tarpeiden ajattelemisen ja stand-alone-täsmäratkaisuiden sijaan suosittelemme rakentamaan kunnollisen kivijalan. Vaikka täsmäratkaisun perustuskustannukset saattavat olla pienemmät, jälkimmäisellä toteutuksella hyöty saavutetaan edullisempien elinkaarikustannusten muodossa.

Data-alusta ei ole yhden sovelluksen hiekkalaatikko, vaan uusien ideoiden syntyessä sen sisälle on mahdollista toteuttaa yhä uusia sovelluksia, joilla tavoitella seuraavia liiketoiminnallisia hyötyjä. Kun alusta on pystytetty, ja jo toteutetuilla toimilla on saavutettu haluttuja tuloksia, on mahdollista ideoida seuraavia toimenpiteitä. Näin kokonaisuus muodostaa eräänlaisen kehän, jossa hyödynnetyn datan tuomat tulokset palautuvat asiakkaan datastrategiaan ja kehittävät tätä edelleen.

Tutustu Insta Industrial Data Platformiin – teollisuuden tarpeisiin suunnattuun älykkääseen data-alustaan:

Harri Vuolle
Kirjoittaja

Harri Vuolle

Senior Director, Sales & Customers, Industry etunimi.sukunimi (at) insta.fi

Jaa artikkeli

Pysy alan aallonharjalla ja tilaa uutiskirjeemme

Tärkeimmät uutiset, inspiroivat artikkelit ja asiantuntijoidemme ajankohtaisia näkemyksiä eri toimialoilta sekä tietoa tulevista tapahtumistamme.

Hyväksy käyttöehdot. Käsittelemme tietojasi vastuullisesti.
Tutustu tietosuojaselosteeseemme.