Instan yksikönpäällikkö Kalle Vuorio

24 - 1 - 2024 - Näkemyksiä

Asiantuntevalla sähkösuunnittelulla turvallisuutta ja toimintavarmuutta

Turvallisen ja toimintavarman sähkönjakelujärjestelmän edellytyksenä säännöllisten huoltojen, korjausten ja laitteiden elinkaaren hallinnan lisäksi on sähkönjakelujärjestelmän huomiointi kokonaisuutena.

Sähköistys
Instan yksikönpäällikkö Kalle Vuorio

Haluttujen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää huolellista suunnittelua ja oikeanlaisen, kohteeseen sopivan verkkorakenteen valintaa. Erilaisten energialähteiden ja energiavarastojen yleistyessä tarvitaan joustavia järjestelmiä, joihin voidaan helposti liittää erilaisia lähteitä. Kunasiantunteva kumppani otetaan mukaan jo esisuunnitteluvaiheessa, päästään parhaaseen lopputulokseen.

Instan sähkösuunnittelupalvelut kattavat kaikki tarvitsemasi palvelut esisuunnitteluvaiheesta tulevaisuuden muutosten hallintaan. Asiantuntijoidemme tekemillä suunnitelmilla, mallinnuksilla ja laskelmilla varmistetaan sähkönjakelun häiriöttömyys, turvallisuus ja tehokkuus.

Sähkösuunnittelua ja verkostolaskentaa kaikkiin kohteisiin

Kokonaisvaltaisella sähkönjakeluverkon huomioinnilla varmistetaan sähkönjakelun turvallisuus ja toimintavarmuus, on kyseessä sitten täysin uusi teollisuuskohde, vanhan modernisointi tai laajennus.

Kohteeseen laadittu verkkomalli on kaikissa tapauksissa avainasemassa. Ajantasaisen verkkomallin avulla tiedät verkkosi nykytilan unohtamatta perusdokumentaatiota kuten pää- ja piirikaavioita. Verkon muutokset vaikuttavat koko jakelujärjestelmän toimintaan. Kohteeseen laaditun verkkomallin avulla tulevat muutokset voidaan simuloida nopeasti ja näin varmistetaan verkon luotettava toiminta myös muutosten jälkeen.

Uudiskohteissa teemme kerralla kunnollista. Myös huollon tarve ja varaosien saatavuus huomioidaan jo esisuunnittelu- ja suunnitteluvaiheessa. Kun sähkönjakeluverkon rakenne on suunniteltu oikein ja sopivat komponentit valittu, vältytään mahdollisen vikatilanteen sattuessa turhilta tuotantokatkoksilta.

Tarve vanhojen kohteiden sähkönjakelujärjestelmien ja -laitteiden modernisoinnille tai laajentamiselle nousee usein esille tavanomaisten huoltotöiden yhteydessä. Jo rakennetuissa kohteissa asiantuntijamme kartoittavat nykytilanteen ja selvittävät käytössä olevan järjestelmän erityispiirteet ja lähtötiedot ja niiden perusteella laadimme parannus- ja korjausehdotukset, jotta laajennukset voidaan tehdä mahdollisimman järkevästi ja kustannustehokkaasti.

Esimerkiksi varavoimageneraattorit ovat viime aikoina nousseet esille ja vanhemmissa kohteissa ei välttämättä ole huomioitu varavoimaa, mutta taitavat asiantuntijamme suunnittelevat varavoimayksiköt myös vanhoihin kohteisiin.

Palvelut maalle ja merelle

Insta on tehnyt sähkösuunnittelua ja verkostolaskentaa vuosikymmenten ajan erilaisiin teollisuuskohteisiin sekä aluksiin. Teollisuuskiinteistöjen sähkösuunnittelua ja sähkönjakelua ohjaavat sähköalan standardit kuten SFS 6001. Alusten sähköjärjestelmät noudattavat sen sijaan luokituslaitosten säädöksiä ja erilaisiin alustyyppeihin pätevät näin ollen erilaiset vaatimukset.

Aluksissa käytetään yhä modernimpaa teknologiaa ja kiinnitetään yhä enemmän huomiota ympäristöystävällisyyteen, jolloin myös sähköjärjestelmien monimuotoisuus kasvaa. Näissä kohteissa on entistä kriittisempää huolehtia muun muassa suojausjärjestelmien selektiivisestä toiminnasta jo pelkästään henkilöturvallisuuden kannalta.

Me Installa seuraamme eri alojen vaatimuksia ja toteutamme myös esimerkiksi verkkoon liitettäviin voimalaitoksiin VJV2018-vaatimusten mukaiset mallinnukset ja todennukset. Otamme huomioon asiakkaidemme erityispiirteet ja yhteistyöllä suunnittelemme, toteutamme ja huollamme turvalliset ja toimintavarmat sähkönjakelujärjestelmät.

Lue e-julkaisustamme, kuinka varmistaa sähkönjakelun häiriöttömyys jo suunnitteluvaiheessa, miten tunnistaa järjestelmän haavoittuvuudet ja kriittiset pisteet sekä mitä hyötyjä kokonaisvaltaisella elinkaariajattelulla saavutetaan.

Lue lisää ja lataa Sähköistys-e-kirja

Kalle Vuorio
Kirjoittaja

Kalle Vuorio

Yksikönpäällikkö, Energianjakelu Insta Automation etunimi.sukunimi (at) insta.fi

Jaa artikkeli

Pysy alan aallonharjalla ja tilaa uutiskirjeemme

Tärkeimmät uutiset, inspiroivat artikkelit ja asiantuntijoidemme ajankohtaisia näkemyksiä eri toimialoilta sekä tietoa tulevista tapahtumistamme.

Hyväksy käyttöehdot. Käsittelemme tietojasi vastuullisesti.
Tutustu tietosuojaselosteeseemme.