21 - 1 - 2022 - Asiantuntijablogit

Sähköistyvä yhteiskunta tarvitsee älykästä ja kestävää automaatiota

Sähkönkulutuksen kasvu jatkuu, ja energia-ala on uusien haasteiden edessä – ilmastonmuutokseen ja monipuolistuvaan sähkömarkkinaan on vastattava puhtaasti ja älykkäästi tuotetulla kotimaisella sähköllä. Sen lisäksi, että energiantuotanto- ja jakelulaitoksia modernisoidaan, kannattaa katseet kääntää niin energiayhteisöihin kuin älykkäisiin sähköverkkoihin.

AutomaatioSähköistys

Tämän päivän ja huomisen energia-ala elää hetkessä – hajaantuva tuotanto ja riippuvuus säistä merkitsevät sitä, että järjestelmien automaation on oltava entistä älykkäämpiä. Kuinka sähkön kysyntä ja tarjonta saadaan kohtaamaan mahdollisimman ajantasaisesti? Entä millä tavoin uusiutuvaa energiaa voitaisi hyödyntää yhä laajamittaisemmin, luotettavammin ja kannattavammin? Yhtälö ei ole helppo, mutta uskomme sen olevan ratkaistavissa. Siksi Insta investoi voimakkaasti energiasektorin palveluihin niin älykkäiden tuotantolaitosten, energiayhteisöjen kuin verkkojen osalta.

Ketterämpää sähköntuotantoa

Älykkäässä sähköntuotannossa laitos tuottaa energiaa sähköverkon kuormituksen ohjaamana. Mitä enemmän ohjattavia muuttujia on, sitä tärkeämpää on älykäs automaatio – voimalaitos kykenee pitämään tuotannon ja kulutuksen automaattisesti oikeassa suhteessa mittausdataa hyödyntämällä. Tekoälyn ja IoT:n sekä nykyaikaisten laitteiden ja järjestelmien ansiosta prosesseista voidaan kerätä jatkuvasti enemmän tietoa. Riskienhallinta tehostuu ja kustannussäästöjä syntyy silloin, kun häiriöitä ja huoltotarpeita osataan ennakoida. Toisin sanoen älykkäät sähkö- ja automaatiojärjestelmät parantavat tuotantolaitosten säätömahdollisuuksia, kustannustehokkuutta, käyttövarmuutta ja käytettävyyttä. Virtuaaliset valvomot mahdollistavat tuotantolaitosten luotettavan toiminnan sekä käytettävyyden ja laaja-alaisen tiedonkeruun. Parasta aikaa toteutamme kokonaisvaltaisen, älykkään uudistuksen esimerkiksi Oulun Energian Merikosken voimalaitoksella.

Entä miltä näyttää energiasektorin tulevaisuus kentällä? Jatkakaamme tarkastelemalla kahta ajankohtaista suuntausta, energiayhteisöjä ja älykkäitä sähköverkkoja.

Yhdessä olemme enemmän

Tulevaisuuden energiayhteisöt perustuvat omavaraisiin ja älykkäisiin energiajärjestelmiin, joihin liittyneet tahot turvaavat, tehostavat ja monipuolistavat sähkönsaantinsa. Älykkäillä energiajärjestelmillä on kyky osallistua joustavasti eri markkinoille, ja ne voivat esimerkiksi toimia itsenäisesti valtakunnan verkosta irtautuneena. Arvioimme energiayhteisöjen yleistyvän niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla.

Kohti älykkäitä sähköverkkoja

Kenties merkittävin haaste sähköenergian hyödyntämisessä on sen varastointi – sähköä pitää tuottaa sitä mukaa kuin sitä kulutetaan. Mikäli kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa, seuraa ongelmia. Perinteinen verkko ei kykene vastaamaan muuttuvan sähkömarkkinan tarpeisiin, sillä sen on mahdotonta kantaa kasvavaa ja jatkuvasti monimuotoisempaa kuormaa tai hyödyntää uusiutuvaa energiaa riittävän tehokkaasti. Kulutuksen ja tuotannon tasapaino saavutetaan älykkäitä tuotantolaitoksia ja sähköverkkoja ohjaavan automaation avulla. Teknologia mahdollistaa sen, että esimerkiksi tyynellä säällä tuulivoima korvataan ketterästi muulla tuotannolla, kuten vesivoimalla, tai että kulutuspiikkeihin ja muihin muutoksiin pystytään reagoimaan ennakoidusti. Samalla aikaperusteisesta ohjauksesta päästään reaaliaikaiseen, hinnan mukaan tehtävään ohjaukseen.

Tulevaisuudessa älyverkoista tulee sähkömarkkinoiden palvelualustoja, jotka synnyttävät uusia liiketoimintoja ja palveluja. Lisäksi ne jättävät yksittäisille yrityksille ja kuluttajille mahdollisuuden optimoida kulutustaan sekä säästää rahaa antamalla osan sähkölaitteistaan sähkömarkkinoiden käyttöön tai tehdä omat arvovalintansa esimerkiksi lähellä tuotetun tai puhtaan energian suhteen.

Haluaisitko lukea, millaisia projekteja olemme toteuttaneet asiakkaillemme?

Lue asiakastarinoitamme

Aki Mahlanen
Kirjoittaja

Aki Mahlanen

Liiketoimintajohtaja, Energia Insta Automation etunimi.sukunimi (at) insta.fi

Jaa artikkeli

Pysy alan aallonharjalla ja tilaa uutiskirjeemme

Tärkeimmät uutiset, inspiroivat artikkelit ja asiantuntijoidemme ajankohtaisia näkemyksiä eri toimialoilta sekä tietoa tulevista tapahtumistamme.

Hyväksy käyttöehdot. Käsittelemme tietojasi vastuullisesti.
Tutustu tietosuojaselosteeseemme.