24 - 1 - 2024 - Asiantuntijablogit

Korkea turvallisuus vaatii korkeaa laatua

Millaista on työskennellä turvallisuuskriittisessä projektissa? Miten turvallisuus automaation projekteissa saavutetaan? Peetu Paloniitty avaa blogissa kokemuksiaan ja yleisiä hyviä käytäntöjä turvallisiin automaatioprojekteihin. 

Tietoturva Kriittinen infraAutomaatio

Turvallisuuskriittisissä projekteissa käsitellään sellaisia vaaroja, jotka voivat huonosti hallittuna aiheuttaa huomattavaa haittaa ympäristölle tai kokonaiselle kansakunnalle. Sellaisten vaarojen kanssa ei voi ottaa riskejä. Siksi niitä on hallittava erityisellä tarkkuudella ja huolellisuudella. Työ vaatii siis tinkimättömän korkeaa turvallisuuskulttuuria.

Korkea turvallisuus kiteytyy monesti käytännössä korkeaan laatuun ja sen myötä saavutettavaan korkeaan luotettavuuteen:

  • Automaatiojärjestelmissä luotettavuutta pyritään lisäämään paitsi laitevalinnoilla ja laadukkaalla suunnittelulla usein myös luomalla useita rinnakkaisia järjestelmiä varmentamaan toisiaan.

  • Ihmisten toiminnassa luotettavuutta pyritään lisäämään usein luomalla noudatettavia toimintaohjeita.

Usein luotettavuutta pyritään lisäämään siksi, että tuotanto voisi jatkua häiriöttömänä. Olen ollut mukana siinä mielessä erilaisissa ja mielenkiintoisissa projekteissa, että luotettavuutta pyritään lisäämään ensisijaisesti turvallisuuden vuoksi ilman suurempia tuotantopaineita. Keinot luotettavuuden lisäämiseen ovat samat, mutta fokus erilainen.

Kokemuksia turvallisuuskriittisistä projekteista

Turvallisuuskriittisissä projekteissa luotettavuuden korkea vaatimus näkyy projektin alusta sen loppuun saakka. Projekteissa vaaditaan ymmärrystä oman tekemisen merkityksestä ja nöyryyttä tunnustaa myös omat virheensä silloin kun siihen on aihetta. Omassa työssäni turvallisuuskriittinen ajattelutapa on jatkuvasti läsnä jokapäiväisessä tekemisessä.

Vuosien mittaan olen oppinut siihen, että pientenkin suunnittelua koskevien päätösten tekeminen vaatii lähes aina jonkinasteisen turvallisuustarkastelun. Pienimmillään turvallisuustarkastelu on nopeasti päässä tehtävä päätelmä siitä, vaikuttaako asia turvallisuuteen. Merkittävimmissä asioissa vaaditaan pidempää ja perusteellista kirjallisesti tehtävää analyysiä.

Kun oma tekeminen on osa suurempaa turvallisuuskriittistä kokonaisuutta, pään sisällä tapahtuva ajatustyö on laitettava tiivistetysti ylös ongelmineen ja perusteluineen. Tällöin asia voidaan ymmärtää heti paremmin silloin, jos tehtyihin suunnitteluratkaisuihin palataan myöhemmin.

Laatua ja perusteellista suunnittelua

Turvallisuuskriittisen projektien vaatima laatu saavutetaan perusteellisen ja monivaiheisen suunnitteluprosessin myötä. Suunnittelua ohjaavat alusta loppuun vaatimukset, joiden täyttymistä seurataan koko projektin ajan ja joiden lopullinen täyttyminen varmennetaan käyttöönottovaiheessa.

Tiukat vaatimukset turvallisuuuskriittisissä projekteissa nostavat aika ajoin esille myös ongelmia, kun vaatimukset eivät täytykään. Koska tällaisia ongelmia ei voi katsoa sormien läpi, monesti niihin on saanut paneutua hyvinkin perusteellisesti. Jotta ongelmien juurisyyt on saatu selville, on selvittämiseen hyödynnetty välillä laajaa asiantuntijaverkostoa. Toisinaan työ on myös yksinäistä työskentelyä erilaisten testi- ja mittalaitteiden parissa, esimerkiksi etsittäessä ongelmaa asema-anturin väyläsignaalista. Ottamassani esimerkissä vika löytyi lopulta anturin sisäisestä firmwaresta, jonka laitetoimittaja meidän pyynnöstämme oli valmis myös korjaamaan.

Uudenlaista prosessia vanhalla teknologialla

Turvallisuuskriittisten projektien toteutus on kuin legorakennelman tekemistä. Jokainen muutamasta palikasta muodostuva rakennelma on itsenäinen, vaatimusten mukainen kokonaisuus, jotka liittyvät yhteen muodostaen lopulta turvallisen, toimivan ja insinöörin silmissä kauniin tuotteen asiakkaalle.

Oman kokemukseni mukaan turvallisuuskriittisten projektien toteuttaminen onnistuu:

  • yhteistyöllä

  • ohjeita ja määräyksiä noudattamalla

  • rehellisellä tavalla nähdä asioita

  • ymmärtämällä oma vastuu kokonaisuudessa

  • keskittymällä yhteen projektin palaseen kerrallaan kokonaiskuvaa unohtamatta.

Onnistumisia ja sitoutuneita kollegoita jo kuusi vuotta

Itse olen työskennellyt saman projektin parissa jo kuuden vuoden ajan. Projekti on kulkenut konseptisuunnittelusta perus- ja toteutussuunnittelun kautta testaus- ja käyttöönottovaiheeseen. Matka on ollut pitkä mutta erittäin mieleniintoinen ja opettavainen.

Työssäni olen tarvinnut paljon luovuutta, ja onnistumisen hetket ovat jääneet vahvana mieleen. Välillä jotain on onnistuttu rikkomaankin vahingossa - myös ne hetket ovat jääneet mieleen. Erittäin suurta iloa pitkässä projektissa ovat tuottaneet sitoutuneet kollegat, joiden kanssa asioita on päästy elämään todeksi.

Työskentely on vaatinut pitkäjänteisyyttä, mutta projekti on ollut sen verran koukuttava, että toivotan tervetulleeksi vielä toisetkin kuusi vuotta!

Lue lisää Instalaisista

Osaajatarinat

Kurkkaa myös Instan avoinna olevat työpaikat

Avoimet työpaikat

Peetu Paloniitty
Kirjoittaja

Peetu Paloniitty

Kirjoittaja työskentelee Installa projektipäällikkönä automaation turvallisuuskriittisten projektien parissa.

Jaa artikkeli

Pysy alan aallonharjalla ja tilaa uutiskirjeemme

Tärkeimmät uutiset, inspiroivat artikkelit ja asiantuntijoidemme ajankohtaisia näkemyksiä eri toimialoilta sekä tietoa tulevista tapahtumistamme.

Hyväksy käyttöehdot. Käsittelemme tietojasi vastuullisesti.
Tutustu tietosuojaselosteeseemme.