Järjestelmä

SDL-referenssimalli

Tervetuloa Insta SDL:ään – Se on polkusi turvalliseen sovelluskehitykseen.

Insta SDL on kattava kehys, jonka tarkoituksena on huomioida tietoturva sovelluskehityksen elinkaaren kaikissa vaiheissa. IEC 62443-4-1 -standardeihin perustuva Insta SDL tarjoaa monipuolisen tavan suojata ohjelmistohankkeet ja varmistaa tehokas suojaus nykyaikaisia kyberuhkia vastaan. Kehitit sitten teollisuuden ohjausjärjestelmiä tai yleisluontoisempia ohjelmistosovelluksia, Insta SDL on polkusi turvallisempaan sovelluskehitykseen.

SDL-prosessin vaiheet

Kaiken perusta on tietoturvan hallinta

Tietoturvan hallinta on Insta SDL:n perusta. Siihen liittyvät tavoitteet asetetaan SMART-mallin mukaan, eli tavoitteiden tulee olla tarkkoja (Specific), mitattavia (Measurable), saavutettavia (Achievable), tarkoituksenmukaisia (Relevant) ja aikaan sidottuja (Time-bound). Lähestymistapamme nivoutuu saumattomasti yhteen esimerkiksi ISO 27001- ja IEC 62443 -standardien mukaisten tietoturvajärjestelmien kanssa, mikä varmistaa yhtenäisen ja kattavan tietoturvan.

Turvallisuusympäristön ymmärtäminen

Hyvä ymmärrys tietoturvaympäristöstä on ehdottoman tärkeää. Kontekstinmääritysvaiheessa pyrimme tunnistamaan turvallisuusvaatimukset ja laatimaan toimintasuunnitelmia. Tämä vaihe auttaa asiakasta ymmärtämään hankkeeseen liittyvät tietoturvavaatimukset ja valmistelee tehokkaaseen riskienhallintaan.

Tietoturva osana suunnittelua

Suunnitteluvaiheen keskeinen tarkoitus on varmistaa, että tietoturva on huomioitu erottamattomasti ohjelmiston arkkitehtuurissa. Siihen liittyviä keskeisiä toimia ovat uhkamallinnus, hyökkäyspintojen tunnistaminen sekä tietoturvallisten suunnittelumallien soveltaminen, jotta varmistetaan kokonaisuuden suojaus potentiaalisia uhkia vastaan.

Vahvoja ohjelmistoja tietoturvallisella toteutuksella

Insta SDL korostaa tietoturvallisia ohjelmointikäytäntöjä. Toteutusvaiheessa huolehditaan staattisesta koodianalyysistä, tietoturvallisten ohjelmointikäytäntöjen noudattamisesta sekä turvallisuustarkistuksista koko kehitysprosessin ajan. Näin turvallisuus otetaan sisäänrakennetuksi osaksi ohjelmistoa.

Varmistus – tietoturvan todentaminen

Varmistusvaiheessa testaamme toteutettua tietoturvaa. Tässä vaiheessa ohjelmistolle tehdään ankara tietoturvatestaus, validoidaan vaatimukset ja varmistetaan, että kaikkia tietoturvaprosesseja on noudatettu oikein. Lopputuloksena on tuote, joka pysyy lujana uhkien edessä.

Operatiivisen tietoturvan ylläpito

Operatiivinen tietoturva on pitkän aikavälin häiriönsietokyvyn elinehto. Tämä vaihe kattaa muun muassa monitoroinnin, tietoturvallisen käyttöönoton, poikkeamiin reagoinnin sekä haavoittuvuuksien hallinnan, ja se varmistaa tietoturvaa koko tuotteen elinkaaren ajan.

Insta SDL:n ydinelementit

Insta SDL:n perustana on useita keskeisiä elementtejä, joilla kullakin on tärkeä rooli osana tietoturvan elinkaarta. Niitä ovat tietoturvaprosessin kuvaukset, asiakirjamallit, turvallisuusvaatimukset, SDL:n valvontakeinot sekä tietoturvaongelmien hallinta. Yhdessä ne kaikki tarjoavat vankan rakenteen ohjelmistokehitysprosessin turvaamiseksi.

Insta SDL:n käyttöönotto organisaatiossasi

Insta SDL:n käyttöönotto muuttaa koko organisaation suhtautumistapaa ohjelmistojen turvallisuuteen. Mallimme tarjoaa vaiheittain etenevän tiekartan valmistelusta laajamittaiseen toteutukseen, ja sen tarkoituksena on varmistaa, että tiimisi on valmis integroimaan Insta SDL:n tehokkaasti osaksi toimintaansa.

Yhdenmukaisuus IEC 62443-4-1 -standardin kanssa

Insta SDL noudattaa tarkasti IEC 62443-4-1 -standardia, millä huolehditaan vaatimustenmukaisuudesta ja korkeasta tietoturvan tasosta ohjelmistokehityksessä. Mallimme tarjoaa selkeän yhteyden olennaisiin standardeihin, joten organisaatiosi on helpompi noudattaa toimialakohtaisia tietoturvavaatimuksia.

Materiaaleja ja koulutusta, joilla käytät Insta SDL:ää tehokkaasti

Tutustu kattaviin materiaaleihimme, joihin kuuluu ladattavia mallipohjia, ohjeita ja yksityiskohtaisia koulutusaineistoja. Kouluttajavetoiset koulutusohjelmamme on suunniteltu antamaan tiedot ja taidot Insta SDL:n tehokkaaseen käyttöön.

Ota yhteyttä

Onko sinulla kysyttävää tai kaipaatko neuvoja Insta SDL:n käyttöönotosta organisaatiossasi? Ota meihin yhteyttä! Tiimimme on valmis auttamaan organisaatiotasi matkallanne kohti turvallista sovelluskehitystä.

Pysy alan aallonharjalla ja tilaa uutiskirjeemme

Tärkeimmät uutiset, inspiroivat artikkelit ja asiantuntijoidemme ajankohtaisia näkemyksiä eri toimialoilta sekä tietoa tulevista tapahtumistamme.

Hyväksy käyttöehdot. Käsittelemme tietojasi vastuullisesti.
Tutustu tietosuojaselosteeseemme.