Insta NIS2 Cyber Security

26 - 3 - 2024 - Uutiset

Tiedote: Insta solmi merkittävät yhteistyösopimukset Naton tietojärjestelmäviraston ja EUROCITY-yrityksen kanssa

Insta on solminut kaksi yhteistyösopimusta. Sopimukset liittyvät Naton tietojärjestelmäviraston (Nato Communications and Information Agency, NCI Agency) hallinnoimiin ohjelmiin. NCI Agency on Naton tieto- ja viestintäteknisiä hankintoja hoitava teknologia- ja kyberkeskus.

PuolustusKyberturvallisuusOhjelmistokehitys

Insta on solminut kaksi yhteistyösopimusta. Sopimukset liittyvät Naton tietojärjestelmäviraston (Nato Communications and Information Agency, NCI Agency) hallinnoimiin ohjelmiin. NCI Agency on Naton tieto- ja viestintäteknisiä hankintoja hoitava teknologia- ja kyberkeskus.

Ensimmäinen sopimus on NCI Agencyn kanssa allekirjoitettu Basic Ordering Agreement (BOA). Allekirjoitetun BOA-sopimuksen myötä Insta voi tarjota NCI Agencylle niin kutsuttuja COTS-tuotteita (Commercial off-the-shelf) ja palveluita, kuten esimerkiksi tilannekuva-, johtamisjärjestelmä- ja kyberturvallisuuspalveluita, tiedonsalaus- ja yhdyskäytäväratkaisuja sekä ohjelmistopalveluita.

Toinen yhteistyösopimus solmittiin belgialaisen EUROCITY-nimisen yrityksen kanssa. Yhteistyösopimus liittyy NCI Agencyn puitesopimukseen, jossa Insta on mukana EUROCITYn palveluverkoston kautta. NCI Agencyn ja EUROCITYn puitesopimus koskee kyberturvallisuus- ja ohjelmistosuunnittelupalveluja ja on viisivuotinen. EUROCITYn koordinoiman yhteistyösopimuksen kautta Installa on mahdollisuus tarjota NCI Agencyn puitesopimuksen hankintapyyntöjen mukaisia tieto- ja kyberturvallisuuspalveluita sekä ohjelmistokehityspalveluita NCI Agencyn tarpeisiin ja Naton jäsenmaille.

Suomalaista osaamista arvostetaan

NCI Agencyn puitesopimus- ja yhteistyöverkostossa mukana oleminen näiden sopimusten kautta tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet osallistua Natossa ja muissa Nato-maissa käytettävien keskeisten IT-järjestelmien ja niihin liittyvän kyberturvallisuuden kehittämiseen ja suorituskykyjen parantamiseen.

-On hienoa saada yhteistyökumppaniksi luotettu ja asiantunteva suomalainen toimija, toteaa EUROCITYn Defence Director Yvan Blomme.

-Sopimukset osoittavat, että suomalaista osaamista ja asiantuntemusta arvostetaan ja tarvitaan, sanoo Insta Advancen liiketoimintajohtaja Petri Reiman.Insta Advance on erikoistunut puolustusteknologian ja kyberturvallisuuden ratkaisuihin ja palveluihin sekä ohjelmistokonsultointiin ja digitalisaatioon.

- Instalta löytyy runsaasti kokemusta ja osaamista kyberturvallisuuden, ohjelmistokehityksen ja puolustusteknologian saralta ja näemme, että Instan asiantuntemuksella voidaan vastata monipuolisesti ja räätälöidysti kansainvälisen puolustusteknologiamarkkinan tulevaisuuden tarpeisiin, Reiman jatkaa.

Vuosikymmenten kokemus puolustusteknologiasta

Insta on ollut jo yli 50 vuotta edelläkävijä ja luotettava kumppani puolustusteknologiamarkkinoilla ja Instan teknologia on Nato-yhteensopivaa.

Insta on Suomen Puolustusvoimien strateginen kumppani ja keskittyy puolustusliiketoiminnassa tilannekuva- ja johtamisjärjestelmiin, verkottuneen puolustuksen järjestelmäintegraatioihin, tekoälypohjaiseen analytiikkaan, simulaattoreihin, kyberturvallisuuteen sekä avioniikan ja elektroniikkajärjestelmien ylläpitoon ja huoltoon ja lentäjien suorituskykyä turvaaviin ratkaisuihin. Installa on vahva rooli myös esimerkiksi Suomen tulevan F-35 -hävittäjäkaluston avioniikkajärjestelmien tuki- ja ylläpitokonseptin kehityksessä sekä uuden hävittäjän järjestelmien integroimisessa kotimaisiin järjestelmiin yhdessä Puolustusvoimien kanssa. Uusia aluevaltauksia ovat tekoäly, autonomiset järjestelmät, parveilu ja data-analyysi. Myös Suomessa käytössä oleva ilmapuolustuksen johtamisjärjestelmä on kansainvälisen kiinnostuksen kohteena.

Instan kyberturvallisuusosaamista hyödynnetään jo yli 50 maassa, kaikilla mantereilla. Laajasti käytössä oleva tietoliikenteen suojaamiseen tarkoitettu Instan salaustuoteperhe on laajenemassa uudella salaimella, johon kehitetylle toiminnallisuudelle Insta on saanut Euroopan Patenttiviraston myöntämän patentin. Salaustuotteille nähdään kiinnostusta myös Suomen ulkopuolella. Lisäksi yhtiö on tehnyt Lockheed Martinin kanssa sopimuksen sotilaskäyttöön tarkoitetun tiedonsuodatusratkaisun toteuttamisesta. Näidenkin tuotteiden osalta suuntautumista kansainvälisille markkinoille halutaan kehittää ja laajentaa.

Lue lisää aiheeseen liittyvistä palveluista:

Kyberturvallisuus

Johtamisjärjestelmät

Ohjelmistokonsultointi

Asiantuntijapalvelut

Jaa artikkeli

Pysy alan aallonharjalla ja tilaa uutiskirjeemme

Tärkeimmät uutiset, inspiroivat artikkelit ja asiantuntijoidemme ajankohtaisia näkemyksiä eri toimialoilta sekä tietoa tulevista tapahtumistamme.

Hyväksy käyttöehdot. Käsittelemme tietojasi vastuullisesti.
Tutustu tietosuojaselosteeseemme.