Insta Blue Tracker sovellus ja älypuhelimen näyttö

22 - 5 - 2023 - Uutiset

Insta Blue Aware™ -tilannekuvajärjestelmä on päivittynyt uudella ohjelmistoversiolla

Yhteistä tilannekuvaa ja tehokasta tilannejohtamista tarjoava karttapohjainen Insta Blue Aware™ -tilannekuvajärjestelmä on päivittynyt uudella ohjelmistoversiolla.

Yhteistä tilannekuvaa ja tehokasta tilannejohtamista tarjoava karttapohjainen Insta Blue Aware™ -tilannekuvajärjestelmä on päivittynyt uudella ohjelmistoversiolla.

Uusin ohjelmistoversio mahdollistaa dronen tuottaman videokuvan rikastamisen järjestelmän tuottamalla muulla tilannetiedolla. Käytännössä tämä näkyy käyttäjälle siten, että videokuvan päälle tuodaan muuta tilanneinformaatiota kuvakkeina ja piirroksina. Uusia piirteitä ovat myös entistä vaivattomampi muokattavuus asiakkaiden eri käyttötarpeisiin sekä parantuneet kommunikaatiokanavien (puhe ja chat) ominaisuudet.

- Kaikki uuden version ominaisuudet tähtäävät siihen, että tilannekuvan muodostuminen ja tilannejohtaminen tehostuvat entisestään. Esimerkiksi dronevideon ja karttapohjaisen tilannetiedon yhdistelmä auttaa hahmottamaan tilanteen nopeammin, toteaa Instan Senior Business Development Manager Mika Lignell.

- Ja kehittyneen muokattavuuden takia voimme tarjota järjestelmää nyt laajasti hyvin erilaisille asiakkaille ja moneen erilaiseen käyttötapaukseen, Mika Lignell toteaa.

Kattavaa tilannekuvaa ja tehokkaampaa tilannejohtamista sekä tukea jälkitarkasteluun

Merkittävä hyöty Insta Blue Awaressa on se, että sitä voi käyttää oman organisaation sisällä, mutta myös yhteisenä alustana usean eri toimijan ja yhteistyötahon kesken, mikä tehostaa yhteistoimintaa.

Insta Blue Aware™ yhdistää tietoa eri datalähteistä ja muodostaa jaetun, yhtenäisen karttapohjaisen tilannekuvan. Tiedon tuottajina voivat olla järjestelmään kuuluvat kenttähenkilöstön mobiilisovellukset, dronepilotin sovellus tai ulkopuoliset tietolähteet, jotka on integroitu järjestelmään. Johtamispaikoissa järjestelmää käytetään internetselaimella.

Tilanneinformaatiolla rikastettu dronen videokuva nostaa tilannetietoisuuden aivan uudelle tasolle. Videolla nähtävän kuvan tulkinta ja tilannetietoisuuden muodostaminen sekä johtaminen helpottuu, kun sitä täydennetään kuvaan liitetyllä muulla visualisoidulla tilannetiedolla, tilannekuvasymboleilla ja piirroksilla.

Kommunikaatio-ominaisuudet kuten chat ja puheviestintä tukevat koordinointia ja johtamista. Chat-kanavaan voidaan linkittää tilannekuvatietoa dynaamisena linkkinä, joka tehostaa karttapinnalla esitettävän tilannekuvan ja kommunikaation yhteistoimintaa. Järjestelmä tarjoaa myös puhekanavan (push-to-talk) välittömän tilannejohtamisen tarpeisiin.

Historiatoiston avulla voidaan tapahtuman ja koko tilanteen eteneminen tarkastella jälkikäteen karttapinnalta tarkasteltuna. Myös chat ja puheviestintä voidaan tarvittaessa ottaa järjestelmästä ulos jälkitarkastelua varten.

-Järjestelmää on kehitetty erilaisten asiakkaiden käyttötarpeisiin. Kun järjestelmään voidaan nyt vapaasti määritellä asiakkaan haluamia karttakohteita juuri kyseistä käyttötapausta varten ja säätämään, mitä tietoa kukin käyttäjä pystyy näkemään, palvelee tilannekuva-alusta entistä tehokkaammin asiakkaita niin päivittäisessä työssä kuin erilaisten poikkeamien hallinnassakin, Lignell jatkaa.

Luotettua, tietoturvallista tilannekuvaa käytössä monipuolisesti

Instan tilannekuva- ja johtamisjärjestelmä soveltuu erityisesti turvallisuusviranomaisten ja ensivasteen toimijoiden sekä muiden viranomaisten, kuten kaupunkien ja kuntien käyttöön. Lisäksi se sopii kaikille toimijoille, jotka hyötyvät karttapinnalla esitettävästä tilannekuvasta, esimerkkeinä kriittisen infran toimijat, vesi- ja sähkölaitokset sekä laajat teollisuusalueet. Järjestelmä on hyödynnettävissä organisaatioiden omassa sisäisessä johtamisessa ja tarvittaessa eri toimijoiden yhteisissä operaatioissa.

Instan kehittämää johtamis- ja tilannekuvajärjestelmää hyödynnetään esimerkiksi Tampereella monipuolisesti parantamaan vahvasti kasvavan kaupungin arkielämän ja massatapahtumien turvallisuutta, sillä Tampereen kaupunki on tehnyt sopimuksen Instan kanssa järjestelmän käytöstä.

Insta Blue Aware™ on jälleen käytössä vuoden 2023 jääkiekon maailmanmestaruuskisoissa, jossa se toimii tapahtuman turvallisuustoimijoiden yhteisenä johtamisalustana. Insta Blue Aware™ onkin luonteva väline isoihin yleisötapahtumiin, jotka tapahtuvat laajalla alueella, joista esimerkkeinä Ruisrock ja Särkänniemen huvipuisto. Järjestelmää on hyödynnetty menestyksekkäästi myös Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) toiminnassa.

Järjestelmä on ollut käytössä sotilaallisissa harjoituksissa ja tapahtumissa, joissa merkittävässä roolissa on ollut viranomaisten yhteistoiminta. Lisäksi Insta Blue Aware on toiminut yhteisenä kommunikaatio- ja tilannekuva-alustana viranomaisten ja eri siviiliyritysten yhteistyössä.

Uudet ominaisuudet esittelyssä Critical Communications World -tapahtumassa

Insta osallistuu Helsingin messukeskuksessa järjestettävään kriittisen viestinnän toimijat yhteen kokoavaan Critical Communications World -tapahtumaan, joka järjestetään 23.-25.5.2023.

Tapahtumassa pääsee tutustumaan Insta Blue Aware™ -tilannekuvajärjestelmän uuteen ohjelmistoversioon, joka mahdollistaa kriittisen, tietoturvallisen viestinnän ja soveltuu kuntien, kaupunkien, organisaatioiden ja viranomaisten tilannekuvan muodostamisen ja tilannejohtamisen välineeksi.

Antti Asiala
Kirjoittaja

Antti Asiala

Development Director

Jaa artikkeli

Pysy alan aallonharjalla ja tilaa uutiskirjeemme

Tärkeimmät uutiset, inspiroivat artikkelit ja asiantuntijoidemme ajankohtaisia näkemyksiä eri toimialoilta sekä tietoa tulevista tapahtumistamme.

Hyväksy käyttöehdot. Käsittelemme tietojasi vastuullisesti.
Tutustu tietosuojaselosteeseemme.