13 - 5 - 2020 - Näkemyksiä

Tehokkuutta operaatioihin verkottuneella puolustuksella

Tulevaisuudessa maailma on entistä verkottuneempi ja verkottuminen koskee olennaisesti myös puolustussektoria. Tekoälyllä, analytiikalla ja kyberturvallisuudella on merkittävä rooli puolustussektorin kehityksessä sekä verkottuneessa sodankäynnissä. Teknologioita tulee hyödyntää oikein ja turvallisesti, jotta verkottunut toiminta ja operaatiot ovat maanpuolustuksen eduksi ja lisäävät suorituskykyä. Mitä verkottunut puolustus ja sotilaallinen kyberturvallisuus ovat? Ja mitä ne tarkoittavat tulevaisuuden puolustussektorin operaatioissa?

Multi-Domain
Tuure Lehtoranta

Verkottunut puolustus on yhteistoimintaa eri puolustushaarojen ja toimijoiden välillä, jossa järjestelmät toimivat niin maalta, mereltä kuin ilmasta käsin hyödyntäen operaatiossa kokonaisvaltaisesti myös avaruus- ja kybertilannekuvia. Operaatioiden on havaittu olevan entistä tehokkaampia ja vaikuttavampia, jos eri puolustushaarat ja puolustuksen toiminta-alueet työskentelevät yhteistyössä yhteisen päämäärän eteen.

Verkottunut puolustus perustuu yhteiseen tilannekuvaan

Perinteinen, puolustushaarakohtainen tilannekuva ei ole tarpeeksi kattava verkostopuolustuksessa. Verkottuneet operaatiot vaativat onnistuakseen kaikkien toimijoiden yhteisen ja ajantasaisen tilannekuvan. Sen ja saumattoman yhteistyön mahdollistamiseksi data ja järjestelmät on liitettävä toisiinsa tietoverkkojen avulla. Rajapintojen integroinnissa ja järjestelmäintegraatiossa on mahdollistettava eri sukupolvien ja puolustushaarojen laitteiden toimiminen yhdessä oikealla tavalla.

Jotta yhteistoiminta onnistuu, on lisäksi varmistettava, että kaikilla osapuolilla on pääsy yhteisessä tietoverkossa olevaan dataan ja että data siirtyy järjestelmien välillä luotettavasti. Kun toimijoilla on pääsy luotettavaan, tarkoituksenmukaisesti toimivaan verkkoon ja tietoturvalliseen dataan, mahdollistuu yhteisen, reaaliaikaisen tilannekuvan luominen ja operaatioiden tehokkaampi johtaminen.

Tulevaisuuden älykkäät järjestelmät harjoittelussa ja koulutuksessa

Tekoäly ja analytiikka tuovat hyötyjä myös verkottuneeseen puolustukseen. Niiden elementtien hyödyntäminen tulevaisuuden järjestelmien kehityksessä mahdollistaa muun muassa entistä älykkäämmät johtamisjärjestelmät.

Insta toimittaa edistyksellisiä ja taistelunkestäviä johtamisjärjestelmiä, joihin koulutusominaisuudet on sisäänrakennettu. Tulevaisuuden harjoittelussa ja koulutuksessa etenkin Live, Virtual, Constructive -simulaatiojärjestelmien (LVC) rooli korostuu ja sillä on merkitystä myös verkottuneessa puolustuksessa. Virtuaalimaailmaa ja todellisuutta yhdistävät, verkottuneita ratkaisuja sisältävät LVC-simulaatiojärjestelmät tehostavat toimintaa, kun suorituskykyjä päästään myös harjoittelemaan verkottuneesti.

Kybertilannekuva avainasemassa

Tehokkaan verkottuneen puolustuksen mahdollistavia avaintekijöitä ovat kybertilannekuva ja sotilaallinen kyberturvallisuus. Sotilaallisella kyberturvallisuudella tuodaan verkottuneeseen maanpuolustukseen operaatioturvallisuus ja -varmuus. Se muodostuu laajoista elementeistä ja osa-alueista, kuten joukkojen johtamisesta, kyberavaruudesta ja kybertiedustelusta. Näiden kaikkien osa-alueiden kyberturvallisuus tulee olla varmistettu, kun toimitaan verkostokeskeisesti.

Ei kuitenkaan riitä, että eri osa-alueiden kyberturvallisuus varmistetaan, vaan verkottuneen operaation aikana on oltava syvä ymmärrys teknologioista. On lisäksi tiedettävä, mitä verkoissa ja kybermaailmassa tapahtuu operaation aikana ja ymmärrettävä kybertilannekuvan vaikutus käytävissä olevaan operaatioon sekä päätöksenteon ketjuun, jotta verkostopuolustuksen ratkaisuja voidaan tehdä ja tarvittaessa muuttaa omaa toimintaa.

Verkostokeskeisiä järjestelmiä kokemuksella

Instan kyberturvalliset johtamisjärjestelmät ja kokonaisratkaisut suunnitellaan ja kehitetään käytettäväksi operatiivisessa ympäristössä. Meillä on vuosikymmenten kokemus sotilastason turvallisuusvaatimuksista sekä järjestelmien kehityksestä, ja asiantuntijuutemme korkean tietoturvatason kyberturvallisuusratkaisujen ja järjestelmäintegraatioiden parissa on vankalla pohjalla.

Pyrimme mahdollistamaan Puolustusvoimien verkottuneen toiminnan verkostokeskeisillä ratkaisuillamme, jotka takaavat järjestelmien välisen luotettavan tiedonvaihdon ja mahdollistavat saumattoman yhteistyön – ja luovat näin tulevaisuuden suorituskykyä.

Tuure Lehtoranta
Kirjoittaja

Tuure Lehtoranta

Vice President, Sales and Customers, Defence

Jaa artikkeli

Pysy alan aallonharjalla ja tilaa uutiskirjeemme

Tärkeimmät uutiset, inspiroivat artikkelit ja asiantuntijoidemme ajankohtaisia näkemyksiä eri toimialoilta sekä tietoa tulevista tapahtumistamme.

Hyväksy käyttöehdot. Käsittelemme tietojasi vastuullisesti.
Tutustu tietosuojaselosteeseemme.