Kirjoittajat_Onkalo_ja_Reiman

19 - 8 - 2021 - Näkemyksiä

Puolustus 4.0: tulevaisuuden modernit puolustusratkaisut

Yksi suurimmista puolustussektoriin liittyvistä murroksista on siirtyminen jälkiteollisesta yhteiskunnasta informaatioyhteiskuntaan. Tekninen kehitys kiihtyy jatkuvasti ja muuttaa sodankuvaa aiempaa moniulotteisempaan suuntaan.

Muutos edellyttää Puolustusvoimilta joustavuutta sekä jatkuvaa valmiutta ja kykyä toimia useilla eri puolustuksen ulottuvuuksilla yhtä aikaa. Tulevaisuuden puolustusratkaisuissa korostuvat älykkäät verkoittuneet ratkaisut, nopeat kehityssyklit ja edelleen tiivistyvä yhteistyö kotimaisen puolustusteollisuuden kanssa.

Kirjoittajat_Onkalo_ja_Reiman

Tulossa suuri teknologinen hyppäys

Tulevina vuosina puolustussektorilla tullaan ottamaan suuria teknologisia kehitysaskeleita. Uuden sukupolven ratkaisut ovat aiempaa verkottuneempia ja digitaalisempia, lisäksi järjestelmien kyvykkyys kasvaa. Modernit teknologiat avaavat uusia mahdollisuuksia havainnoida ympäristöä, jalostaa kerättyä tietoa ja jakaa sitä eri puolustushaarojen ja operaatioon osallistuvien joukkojen välillä.

Kun data lisäksi integroidaan tilannekuva- ja johtamisjärjestelmiin ja sen käsittelyssä hyödynnetään tekoälyä ja analytiikkaa, voidaan omia operaatioita ja toimenpiteitä johtaa aiempaa tehokkaammin. Älykkäät johtamisjärjestelmät parantavat myös päätöksenteon oikea-aikaisuutta. Älykkäiden johtamisjärjestelmien ohella avainasemassa on realistinen harjoitteluympäristö realistisine uhkamalleineen. Kun reaalitodellisuuteen yhdistetään digitaalisia kerroksia esimerkiksi virtuaalitodellisuusteknologioita hyödyntäen, voidaan erilaisia tilanteita varten harjoitella uskottavassa ympäristössä. Digitaalisesta ympäristöstä saadaan kerättyä myös aiempaa yksityiskohtaisempaa dataa, jonka avulla tehtyä suoritetta päästään analysoiman hyvinkin tarkasti.

Uusille teknologioille on tyypillistä aiempaa nopeampi kehittymissykli. Tästä johtuen järjestelmiä kehitetään aiempaa ketterämmin ja tietoturvauhkien myötä niitä on myös päivitettävä totuttua useammin. Tämä lisää myös kotimaiselle puolustusteollisuudelle painetta toimia ketterämmin yhteistyössä Puolustusvoimien kanssa.

Toimintakykyä ylläpidetään sekä verkkotuneissa että saarekkeisissa ympäristöissä

Puolustusjärjestelmille keskeinen kyky on verkkottua kansallisesti sekä kansainvälisesti yhteensopivilla standardeilla. Yhtä keskeistä on kuitenkin mahdollisuus ylläpitää toimintakykyä myös saarekkeisessa ympäristössä, jossa verkkoyhteydet ovat kokonaan tai tilapäisesti poikki.

Koska kokonaispuolustuskyky rakentuu monien erikseen hankittujen järjestelmien kokonaisuudesta, on tärkeä säilyttää itsenäinen kansallinen kyky kehittää johtamisjärjestelmää ja siihen liittyviä tietojärjestelmiä. Tärkeä on myös kyky integroida tulevaisuudessa hankittavat suorituskyvyt osaksi olemassa olevaa järjestelmäkokonaisuutta.

Yhteistyö eri toimijoiden välillä lisääntyy ja syvenee

Hybridiuhkat ja yhteiskunnan kriittiseen infrastruktuuriin vaikuttaminen hälventävät rajaa puolustussektorin ja yhteiskunnan muiden toimijoiden välillä. Lisäksi ne kasvattavat laaja-alaisen varautumisen merkitystä. Turvallinen yhteiskunta on monen eri toimijan välisen yhteistyön tulos, mikä lisää tarvetta eri viranomaisten ja puolustusteollisuuden väliselle yhteistoiminnalle ja tiedonvaihdolle.

Myös teknisen kyvykkyyden hankkiminen ja ylläpitäminen edellyttävät aiempaa tiiviimpää kumppanuusajattelua. Kun järjestelmät teknistyvät ja monimutkaistuvat eikä kaikkea osaamista ole mahdollista ylläpitää omin resurssein, korostuu ja syvenee kumppaneiden rooli Puolustusvoimien suorituskyvyn luojana ja yllläpitäjänä. Kun suorituskykyä hankitaan Suomen ulkopuolelta, keskeinen elementti on osaamisen huoltovarmuus. Hankittavien järjestelmien elinkaari on pitkä, joten kumppanien on pystyttävä takaamaan järjestelmien operoiminen, kehittäminen ja ylläpitäminen myös tulevina vuosikymmeninä. Osaamisen jatkuva ylläpitäminen sekä tuotetiedonhallinta varmistavat, että järjestelmiä voidaan operoida myös tulevaisuuden kriisin hetkellä.

Miia Onkalo
Kirjoittaja

Miia Onkalo

Vice President, Business Development, Insta Advance

Jaa artikkeli

Pysy alan aallonharjalla ja tilaa uutiskirjeemme

Tärkeimmät uutiset, inspiroivat artikkelit ja asiantuntijoidemme ajankohtaisia näkemyksiä eri toimialoilta sekä tietoa tulevista tapahtumistamme.

Hyväksy käyttöehdot. Käsittelemme tietojasi vastuullisesti.
Tutustu tietosuojaselosteeseemme.